Waarom wij over prins Friso in het ziekenhuis publiceerden

Publiceren we informatie die we hebben over de gezondheidstoestand van prins Friso of doen we dat niet? Dat was de vraag die we ons gisteravond op de redactie stelden.

Zoals vanochtend beschreven op de voorpagina van NRC Handelsblad was een van onze meest ervaren journalisten toevallig in het ziekenhuis waar de prins na het dramatische ongeluk werd behandeld.

Dankzij haar echtgenoot, die zelf neurochirurg is en in het bewuste ziekenhuis een cursus gaf, kwam ze in contact met de behandelende artsen. Ze maakte zich duidelijk bekend als journaliste en zei dat ze over hun gesprek zou schrijven voor NRC. Een Oostenrijkse arts vertelde daarop dat er geen sprake was van een schedelbasisfractuur, iets wat tot dan toe door de media werd verspreid, en dat de grootste zorg de langdurige ademnood was waarin de patiënt verkeerd heeft. Andere details over het ongeluk en de toestand van de patiënt vroegen de artsen niet te publiceren of wilden ze niet vertellen.

We besloten om het verhaal genuanceerd te publiceren. Omdat het wel degelijk nieuwe informatie toevoegt aan het verhaal van het ski-ongeluk en omdat het gegevens die tot nu toe voor waar werden aangenomen ontkrachtte of nuanceerde.

Hier botsen, en daar waren we ons gisteren natuurlijk bewust van, het recht op privacy van de patiënt met het recht op informatie. Daarom stelden we ons terughoudend op. We hielden rekening met de privacy en publiceerden niet alle details die we wisten. Maar wel de elementen die een ander licht wierpen op de gezondheidstoestand van de prins dan tot nu toe bekend. Want dat is nu eenmaal onze taak: zo betrouwbaar en genuanceerd mogelijk de mensen informeren.

Lees meer over:
Jannetje Koelewijn
Lech
Oostenrijk
Prins Friso

711 reacties op 'Waarom wij over prins Friso in het ziekenhuis publiceerden'

Pieter Janssen

Beste Peter Vandermeersch,

Via het ANP is inmiddels duidelijk geworden dat het verhaal niet klopt.(waarom trouwens vier pagina’s Friso? Zelfs Trouw vond 2 pagina’s genoeg)
Mocht het zo zijn dat de voorpagina van uw kwaliteitskrant niet klopt, dan neem ik aan dat u opstapt. Dit zou namelijk uw zoveelste blunder zijn. Als u denken dat u nog steeds de juiste man op de juiste plek bent, zeg ik maandag mijn abonnement op.

S. Buik

Ik ben het hier niet mee eens. De verslaggeefster is daar niet als journaliste maar als “vrouw van”. Toeval. De dienstdoende chirurg heeft wel iets anders aan zijn hoofd om gevoeligheden te herkennen en zijn persdienst te consulteren, en doet verslag aan een vakgenoot. Daar hebben wij niets mee te maken. Dit is informatie die allereerst naar de familie hoort te gaan, en vervolgens, al dan niet gefilterd en gedoseerd via de RVD naar de pers. Zo hoort dat en dat weet de NRC best.

Annamaria

NRC vertoont hierdoor trekjes van de Telegraaf! “We willen graag de eerste zijn, we hebben een journaliste, die…..”
Niet prettig om te lezen en ik kan ook de overwegingen van het NRC niet waarderen.
Bah, wat een smakeloze vorm van journalistiek.

Maarten Gruijters

“was een van onze meest ervaren journalisten toevallig in het ziekenhuis waar de prins na het dramatische ongeluk werd behandeld”
Dit was niet wat ik las vanmorgen.
“Haar man is neurochirurg en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en was in Innsbrück om een cursus te geven aan jonge neurochirurgen uit Europa. Samen reisden ze naar de universiteitskliniek in Inssbrück, waar behandelend arts Thomé Koelewijn informatie gaf over de gezondheidstoestand van de prins”.
M.i. was er geen sprake van toevalligheid maar een doelbewuste handeling informatie te vergaren.
Uit de tekst blijkt n.l. niet dat de cursus voor jonge neurochirurgen ook daadwerkelijk plaats vond.
Toevallig?

Elisabeth

De journaliste schendt het beroepsgeheim van haar man!
Het ziekenhuis heeft twee beveiligers op de journaliste gezet om te voorkomen dat zij met haar volgens het ziekenhuis onjuiste verklaring andere media te woord kan staan.(volgens nu.nl)

Jos van Broek

Strafbare feiten? Het zou zo maar kunnen! http://www.medicalfacts.nl/2012/02/18/delen-van-de-informatie-van-prins-friso-schending-beroepsgeheim/

Jos van den Broek
hoogleraar biomedische wetenschapscommunicatie
Universiteit Leiden

Maarten Gruijters

Aanvulling op bovenstaande tekst van mij.
&#8220 zijn aanhalingstekens.
Daarnaast toch een slechte beurt voor 2 artsen en 1 verslaggeeftser die beter hadden moeten weten.
Zo zie je maar weer, net iets te snel en te gretig een scoop binnen halen voor de zaterdagochtend.

V. Verweij

Het artikel van Jannetje Koelewijn is uitstekend en de afweging om te publiceren ook. Een publieke figuur als een prins heeft nou eenmaal minder privacy dan een gewone burger.

> we publiceerden niet alle details die we wisten

Maar deze opmerking zit me niet lekker. In het artikel schrijft Koelewijn dat de artsen informatie voor haar verborgen hielden, maar ze schrijft niet dat zij zelf feiten aan de lezers verzweeg. Waarom mogen NRC-lezers niet alles weten dat aan de journalist is toevertrouwd?

Hans Bakker

Ik vond met name de koptekst maar ook het artikel volstrekt in strijd met de goede smaak. Dit heeft geen niveau. De toelichting hierboven verandert daar voor mij niets aan en illustreert eigenlijk alleen welke verkeerde afweging hier is gemaakt. Deze informatie had elders dan op de voorpagina en dan in een objectieve vorm gepubliceerd kunnen worden, zonder dat de persoonlijke band met de behandelend artsen aan de orde hoefde te komen.

Rene Schoenmakers

Begrijpelijke overwegingen, maar het gaat hier om een neuroloog die willens en wetens het medisch beroepsgeheim overtreedt,een overtreding van de wet die gesanctioneerd wordt door NRC. Ik begrijp het dilema, de uiteindlijke keuze niet. Het ware beter geweest om hier met de RVD over te overleggen. Wetende dat de informatie bijna op straat ligt, had de RVD ws de keuze gemaakt om zelf met deze info naar buiten te komen, na ruggespraak met de familie. NRC loopt een scoop mis, maar dat is een kleine prijs voor een fundamenteel recht.

LeGrognard

Enigzins overdreven vind ik het wel allemaal.
Is dit nu de NRC of de Telegraaf?

Peter jobsen

Blijft het ronduit ordinair en onnodig

Ruud Flohil

Dat alle mensen dat willen weten is volgens mij meer een idee van kranten en nieuwsprogrammas dan van de lezers en kijkers. Maar ik zal het wel mis hebben. Ik wil geen veronderstellingen en wat als. Alleen in vaststaande fijten ben ik geïnteresseerd.

R.M.Groenteman

Het wordt steeds duidelijke .Door het beleid van de nieuwe hoofdredacteur schurkt de NRC steeds meer aan tegen de Telegraaf met primeurs,ook als die de toets der kritiek net kunnen doorstaan.Iedere vouw van een huisarts weet dat informatie van een patient niet op straat mag komen te liggen .De heer Tulleken had ook nu hij ex neurochirurg is, zijn loslippige vrouw ervan moeten weerhouden het gehoorde naar buiten te brengen.jammer dat hij niet meer in het Big register geregistreerd is.Anders zou de Koningin hem nog kunnen aanbrengen bij het Medisch Tuchtcollege.
Mevrouw Koelemij moet zich schamen.

R.M.Groenteman
uroloog np.

Hans Joosten

Het is heel onprofessioneel van de Oostenrijkse arts om de medische gegevens te delen met de Nederlandse arts, en deze had het niet aan zijn vrouw mogen doorvertellen omdat hij de informatie als geheim had moeten beschouwen.
Ik zou als bekende nederlander maar niet naar deze neurochirurg gaan, want voor dat je het weet staat het in de NRC.

R.J. Schouwerwou

Erg jammer dat dit zo loopt en dat u zich leent voor dergelijke berichtgevingsroute. Heel vervelend ook overigens voor de echtgenoot van uw journalist die zelf weet hoe om te gaan met royals. De opa van Friso heeft hij ooit onder behandeling gehad. Begrijpelijk dat dit zo loopt maar het schaadt. En daar had u rekening mee moeten houden. Ook uw journalist was zich bewust van haar bijzondere positie. Er was hier niet sprake van een noodsituatie om informatie te delen. Kortom, ik heb er geen begrip voor. Het voegt niet iets wezenlijks toe.

Dirk Jan van der Wal

Zo kan ik ook recht praten wat krom is. De behandelend arts had nooit deze informatie met uw medewerker mogen delen. Beroepsgeheim! Beroepsgeheim dat bestaat met een reden, nl. het beschermen van de patiënt. Een groot goed. Het gedrag van de echtgenoot van uw medewerker die als arts op bezoek was in het betreffende ziekenhuis is ronduit beschamend. Zijn vrouw toegang verschaffen tot medische gegevens door als collega de behandelend arts te benaderen. Ik vraag mij af hoe het medisch tuchtcollege daar over oordeelt.

Ook al heeft u als krant hiermee formeel misschien geen regels geschonden toch is het moreel ronduit verwerpelijk. De echtgenoot van uw medewerker had beter moeten weten, de behandelend arts had beter moeten weten, uw medewerker had beter moeten weten en u had beter moeten weten. Vier personen die blijkbaar niet opgewassen waren tegen de sensatiedrang rondom dit trieste ongeval en het schenden van medisch beroepsgeheim daarbij op de koop toe nemen.

Schaam u diep!

G.H. Oudhaarlem

Ook na de reactie van Peter Vermeersch blijven wij verbaasd dat de NRC zich verlaagt met medische informatie. Het is op vriendschappelijke wijze verkregen. Janneke Koelewijn is hierin een op sensatie beluste persoon en hoort bij de Telegraaf thuis. Niet bij een NRC. Als man en neurochirurg zou ik me schamen om zulke privacy gevoelige informatie aan de pers door te geven.

Ad Verkleij

Beste hoofdredacteur,
Gelukkig heeft u nagedacht voordat u het artikel van Jannetje Koelewijn over de gezondheid van Johan Friso, maar met uw conclusie heeft u wel de grenzen van het gewone menselijke fatsoen overtreden. Een journaliste die als partner van haar maan op plekken komt waar zij als journaliste nooit zou zijn toegelaten, hoort zich te gedragen als partner; niet als journaliste. Dat zij zich kenbaar maakte als journaliste doet daar niets aan af. Als partner valt zij onder de collegiale vertrouwelijkheid van de artsen. Het lijkt mij goed als het NRC zijn excuses aanbiedt aan de koninklijke familie.
Ad Verkleij, Amstelveen

Paul Kirchhoff

Correcte berichtgeving van het NRC die de privacy van Friso niet onnodig schendt.
Friso is ondanks zijn afstand op het recht tot troonsopvolging nog steeds een publieke persoonlijkheid.

A.Luteijn

“Een van uw meest ervaren journalisten” zou beter moeten weten dan begerig naar publiciteit op de televisie te verschijnen en ook in de NRC medische gegevens publiek te maken.
De RVD laat genoeg weten over het ongeluk.De mogelijke gevolgen van een reanimatie na zo’n 20 minuten onder de sneeuw bedolven te zijn geweest kan iedereen wel bedenken. Dat de NRC zegt “niet alle details die we wisten” te publiceren, suggereert dat mevrouw Koelewijn op de redactie in geuren en kleuren verslag heeft gedaan van een vertrouwelijk gesprek tussen artsen. Over fatsoen gesproken!

Rob Aalbers

Publicatie van nieuws-waardige feiten. OK. Het voorpagina-artikel voorzag de lezer van deze feiten. Maar die hadden ook op een minder opgesmukte toon gebracht kunnen worden. Het artikel ademt naar mijn smaak teveel “zie eens wat een insider-geheimen ik weet”. Voorbeeld: wanneer de arts die evt. “een gaatje in de schedel zou gaan boren” verlaat is in de kantine.

Raimond Giard

Ik vind de publicatie van Jannetje Koelewijn ethisch en juridisch volstrekt ongepast. Haar echtgenoot mag dan via zijn professionele connecties gemakkelijk toegang hebben tot de hoofdbehandelaar van de prins, maar al deze medische informatie is steeds vertrouwelijk. Zeker waar het om een persoon van publieke bekendheid gaat, dient ook een arts die niet bij de behandeling is betrokken het vertrouwelijke karakter van de medische informatie te begrijpen, zoals in artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg dwingend is vastgelegd.
Wanneer de hoofdredacteur spreekt over ‘een recht op informatie’ is dat geen wettelijk recht, want met dat argument zou elke privacy kunnen worden doorbroken. We hebben grondwettelijk een vrije pers die vrij is van staatsbemoeienis. Tegelijk bestaat er ook een plicht tot het respecteren van de persoonlijke levenssfeer naast de al genoemde rechtsregels voor medische beroepsbeoefenaren. Die ethische en juridische grenzen zijn in mijn ogen geschonden.
Raimond Giard, arts en jurist

H. Bonthuis

Een volstrekt overbodig artikel. NB op de voorpagina. Platvloerse afluistertactieken, roddeljournalistiek, ordinaire egotrip, niet terzake deskundig, etc. Waarom hebben wij “recht op dit soort informatie”. Bijna een reden om na veertig jaar mijn abonnement op te zeggen.

Clement Tonnaer

Moeilijke afweging blijft het, die nu achteraf gegeven, voor mij een wat ander licht werpt op de kwestie. Als ik elk half uur op de radio Menno Reemeijer de situatie hoor updaten en zelfs hoor inbreken in de TROS Nieuwsshow met Jannetje Koelewijn dan hoor ik haar zélf in een bijzin het medisch beroepsgeheim ter sprake brengen. In de eropvolgende updates verdwijnt die passage.
Daarmee blijft voor mij toch de vraag relevant of je als medium deze grens moet ‘opzoeken’ om recht te zetten wat andere media in hún onzorgvuldigheid en opwinding foutief weergeven. In het algemeen vind ik dat media wel wat terughoudender mogen zijn in de mate waarin ze over sommige kwesties berichten. Het instellen van de functie van chef-handrem lijkt me daarbij raadzaam.

Jan de Vries

Het is bewonderenswaardig de de journaliste zich bekend maakte als zodanig. Ik vind dit echter veel en veel te ver gaan. Net zoals het volstrekt overbodige ‘liveblog’, beschamend dat een kwaliteitskrant dit immense leed uitbaat ten faveure van de verkoopcijfers. Terughoudendheid en Respect zouden een krant als NRC sieren.

Beste Peter Vandermeersch, waar ligt de grens? En wanneer wordt die niet met gelegenheidsargumenten onderbouwd? Als media creert u hypes, die zeker in dit geval onfrisse trekjes krijgen.

Arno

Het recht op informatie acht NRC van meer betekenis dan het recht op privacy? Ook in dit bijzondere geval kan wat mij betreft na afweging van de daarbij betrokken belangen het belang vanNRC niet zwaarder wegen dan dat van de patiënt. Onsmakelijk van NRC om in de jacht op nieuws hier zo lichtvaardig mee om te gaan. Door met bovenstaande verklaring te komen voelt NRC zelf ook aan dat de grens van het betamelijke is overschreden!

Peter Venderbosch

Dubieuze journalistiek bedrijven is een keuze. Het elke keer weer proberen te verantwoorden en motiveren met “taak tot informeren” maakt het echter nog bedenkelijker. Maar gelukkig zijn we weer helemaal op de hoogte.

Willem van der Scheun

Het niet verstrekken van informatie over een publieke persoon en een vertegenwoordiger (ook al is hij uitgesloten van de troonopvolging) van een Nederlands instituut met de meest publieke taak die je je kunt voorstellen leidt vanzelf tot geruchten en het zoeken van andere wegen. De koninklijke familie lijkt soms haar eigene publieke taak niet te begrijpen. Haar privacy en de privacy van Friso von Amsberg wordt het meest gewaarborgd door beperkte, maar betrouwbare informatie naar buiten te brengen.

Menno Nykerk

Pagina’s vol non-nieuws. En nog ongepast ook. Treurig allemaal, maar helaas wel te verwachten van wat NRC-Handelsblad is geworden. Jammer dat er nog steeds geen echt alternatief is.

M. Okkinga

ref. reactie Hr. Bonthuis,

Dat opzeggen (van de NRC) had ik gelukkig al gedaan.

Lotte

De broer van de neef van de zus van de kassier bij het derde tankstation na de vierde rotonde vertelde…

Pulci

Friso interesseert me helemaal niets, vervelend is het wel steeds dat ‘nieuws’ op de voorpagina

D. Ebbing

Wat jammer dat juist het NRC methoden gebruikt die ik van de paparazzi verwacht.
Nu afwachten of de informatie over Friso juist is.

Robin Costers

Als ex-verpleegkundige verbaas ik mij over het uit de school klappen van ervaren artsen en denk ik dat medici die een zaak bespreken waar een ervaren journalist bij aanwezig geen knip voor hun neus waard zijn. Alle extra “gevoelige informatie” is dus wel degelijk in jullie handen en is dus per definitie uitgelekt.

hesterthechesster

Wat een overdreven reacties. Volgens mij staat er niets ontolereerbaars in het stuk. In feite voegt het zelfs weinig toe aan wat al bekend was, behalve dat er twee geruchten worden ontkracht: dat er sprake zou zijn van een schedelbasisfractuur, en dat er nog andere verwondingen aan het lichaam zouden zijn. Oh en dat er een mri zal worden uitgevoerd. Ja, het zou vreemd zijn als dat níet het geval was.
Wat is er nu smakelozer? Al het gespeculeer over de toestand van de prins, de geruchten dat hij al hersendood zou zijn, of dit behoorlijk ingetogen verslag van mevr Koelewijn? Ze heeft zich in het ziekenhuis bekendgemaakt als journalist, de artsen in kwestie hebben geen gevoelige informatie prijsgegeven.
De veelopduikende reactie ‘eerst met rvd overleggen’ vind ik bovendien getuigen van een enorme naieviteit. Mogen journalisten dan ook niets meer schrijven over Shell, Unliver of mp Rutte, tenzij via hun officiele woordvoerders naar buiten gebracht?

Dick Berts

De hoofdredacteur van het NRC noemt het zijn taak om: “Zo betrouwbaar en genuanceerd mogelijk de mensen te informeren”. Als het NRC een betrouwbaar medium wil worden, dan dient de krant bij het informeren van mensen geen zwaar onrecht te bedrijven. Om vast te stellen wat rechtvaardigheid en wat onrecht is, dient vrijwel altijd een belangenafweging te worden gemaakt. De familie van Oranje heeft de volgende zwaarwegende belangen die zich fel tegen publicatie van het omstreden stuk verzetten;

-Het (mensen)recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals dat is vastgelegd in onze Grondwet en het Europese Mensenrechtenverdrag. Volgens staande jurisprudentie van de Hoge Raad hebben grondrechten ook een horizontale werking tussen burgers onderling. In het geval van de familie van Oranje verdient dit grondrecht extra bescherming, omdat het erfelijk koningschap zoals wij Nederlanders dat kennelijk met zijn allen willen, al heel weinig overlaat van de privacy van de mensen die ongevraagd binnen dit systeem worden geboren.

– De familie van Oranje heeft er een extreem zwaar belang bij, dat het medisch beroepsgeheim door de behandelende artsen wordt gerespecteerd. Hoe begrijpelijk het menselijkerwijs misschien ook is, dat de behandelend neurochirurg wat loslaat in de richting van een Nederlandse collega, het blijft een zware inbreuk op het medisch beroepsgeheim, zeker nu de behandelend arts weet, dat zijn collega getrouwd is met een journalist. Een en ander klemt des te meer -en ik schrijft dit met enige schroom op- omdat het niet uitgesloten is, dat de familie van Oranje de komende dagen extreem zware beslissingen moet nemen over het al dan niet voortzetten van de behandeling van Friso. Je moet er toch niet aan denken dat zoiets -via grove inbreuken op het medisch beroepsgeheim- onderdeel gaat uitmaken van een publiek debat.

-De betreffende NRC journaliste heeft zich door zich op een uiterst onaangename manier via haar man binnen een arts-patient verhouding te wurmen, met het oogmerk om de behandelend arts te verleiden om een inbreuk te maken op met medisch beroepsgeheim, schuldig gemaakt aan uitlokking van een strafbaar feit. Volgens Nederlands strafrecht wordt de uitlokker op dezelfde wijze gestraft als de dader. Het NRC had informatie die op onrechtmatige en immorele wijze verkregen is, nooit mogen publiceren.

Ik kom tot de conclusie, dat een zwaarwegender belang dat zich verzet tegen publicatie bijna ondenkbaar is. En wat staat daar aan de andere kant van de belangenafweging tegenover?

Fucking nieuwsgierigheid….

Dick Berts
journalist
(een heel kritische journalist die nooit had gedacht, dat hij ooit nog eens op een lijn zou zitten met de RVD)

Karen

Meneer Vandenmeersch,u kunt nog zoveel pogingen doen hier een intellectueel sausje over te gieten, het blijft riooljournalistiek. Zo te lezen hier trapt verder ook niemand in uw mooie woorden. Dat ik de hoofdredacteur van het NRC nog eens zou moeten advisren dat het soms beter is te zwijgen. Enfin, Beatrix blijkt te beschikken over een geheugen als een olifant…..

J. Adriaanse

Wat een bedroevend zwak verhaal. U legt de verantwoordelijkheid voor het negeren van het recht op privacy uitsluitend bij de Oostenrijkse arts. Natuurlijk had deze zijn mond moeten houden, maar het feit dat hij zich misdroeg ontslaat NRC niet van de eigen verantwoordelijkheid. Wat hier gebeurde was ordinaire scoopgeilheid. De plaats in de krant, maar vooral ook de toon van de kop illustreren dit. Ik lees het NRC niet vanwege de scoops maar omdat ik integere journalistiek verwacht. Die is bij u blijkbaar niet in goede handen.

Joop

Dit artikel van de vrouw van een arts over een patient kan en mag helemaal niet.

Waarom zou een neuroloog die toevallig in de buurt was, gaan informeren naar de toestand van de prins? Sensatie?Een behandelend arts heeft wel iets anders / beters te doen, dan de toestand uitgebreid met een buitenlandse vakgenoot te bespreken. Bovendien beroepsgeheim, van beide artsen.
Een vrouw van een arts zou ook moeten weten, dat iets dat ze toevallig te weten komt, niet in de openbaarheid moet.
Afluisteren? Zo zijn we toch niet opgevoed?
En dat de RVD dit zou toestaan, zelfs zou toejuigen, vind ik helemaal ongeloofwaardig.
Kortom. Mevrouw het doktersvrouwtje kan haar baantje wel vergeten. En de hoofdredacteur die dit plaatste?

Pieter van Gent

Ik ben met stomheid geslagen door de knulligheid van alle actoren in dit treurige optreden, met het NRC als hekkensluiter. Zowel Tulleken als Koelewijn waren niet in de uitoefening van hun beroep met betrekking tot Prins Friso in het hospitaal aanwezig. Het gaat Tulleken ook niet aan collegiaal te informeren naar de toestand van Friso. En als hij dat dan toch doet – artsen onder elkaar – dient hij die informatie voor zich te houden en ook naar zijn echtgenote gewoon te zwijgen, zeker als zij een bekend journaliste is. Hij schendt daarmee zijn integriteit als arts en stelt zich ongevraagd als woordvoerder van de koninklijke familie op. Een treurige vertoning. Koelewijn vergaloppeert zich vervolgens in diezelfde rol, welke ook nog eens weekjes verdedigd wordt door de hoofdredacteur van het NRC. Betrouwbaar nieuws brengen? Hearsay en voor de lezer inmiddels uit tweede hand! Hier zit ik niet op te wachten, zeker niet bij het NRC.

D.J. van Leeuwen (arts)

Ik deel de verontwaardiging over de publicatie over het optreden van mijn collega’s artsen en de journaliste. De eerste betreft de behandelend arts die informatie verstrekt aan een collega die onmogelijk in deze context geacht kon worden als consulent voor de patient te funktioneren. In het laatste geval zou hij lid van het behandelteam geweest zijn. Niets wijst daarop en dit hoort dus niet te geschieden onder internationaal aanvaarde regels en nog veel minder in de aanwezigheid van derden en absoluut niet indien die 3e journaliste is en aankondigt het te zullen publiceren.
Het gaat dus om
1) schending van het beroepsgeheim door de behandelend arts dat behoort beoordeeld te worden onder Oostenrijks tuchtrecht (aannemelijk dat de koninklijke familie een aanklacht indient terwijl hij behandelaar is…?)
2) wrsch schending van een afgeleid beroepsgeheim door de neurochirurg (aan wie dit in zijn funktie werd toevertrouwd)
3) banale journalistieke ethiek van de journaliste waar de NRC met een beter antwoord moet komen. De vermeende schedelbasisfraktuur van de Telegraaf bestrijden??? Werd een adviseur met medisch/juridisch verstand van zaken geraadpleegd?
Tenslotte: Zou zo’n krant gestraft moeten worden? Meteen opzeggen is ook zo flauw. Misschien Vereniging van lezers die afhankelijk van de ernst van het kwaad 10,000 abonnees 3 maanden laat opzeggen en bij herhaling verdere implicaties? Want het geloof in een kwaliteitskrant wordt ernstig op de proef gesteld.

Fieke Bazelmans

Als publieke persoonlijkheid heb je een probleem: veel mensen willen alles van je weten en de pers al helemaal. Maar vraag je nu eens af wat er zo erg aan is als iedereen weet hoe het met de beste man is? Wat lijdt hij daar nu helemaal van? Hij weet waarschijnlijk nergens van, ligt in coma. Zijn moeder, vrouw en broers met aanhang hebben wel wat anders te doen dan de NL kranten te volgen. Er wordt ook niets schandaligs over de prins gezegd. Hij wordt niet beschuldigd, beschimpt of besmeurd. Dat is op Twitter wel anders, helaas. De prins heeft het moeilijk, mensen willen weten hoe moeilijk en of hij beter wordt. De Rijksvoorlichtingsdienst is er niet voor niets, maar soms gaat die geheimzinnigheid rondom het Koningshuis mij een beetje te ver. Hun privacy wordt naar mijn idee, nergens geschend. Niemand gaat aan hen persoonlijk dingen vragen op dit moment. Ze worden persoonlijk met rust gelaten. Als bij wijze van spreken, René Froger daar lag in dezelfde omstandigheden, zou niemand zich er druk om maken als dit soort info op deze manier naar buiten kwam.

W. de Wereld

Ik begrijp nu wel waarom Marc Chavannes zo fel was tegen het Elektronisch Patiënten Dossier. Met dit soort collegajournalisten en bevriende artsen heeft het NRC een comparatief voordeel ten opzichte van alle andere media. De privacyschending blijft op deze wijze een waardevol monopolie. Chapeau!

E. Jansen

Een waar dilemma en wat mij betreft ligt het een stuk genuanceerder dan hierboven door veel reageerders wordt beschreven. Het beroepsgeheim is belangrijk maar we hebben hier te maken met een belangenafweging tussen waarden. Openheid vs privacy. Het is te makkelijk om de keuze – na afweging! – voor openheid af te doen als onfatsoenlijk (sterker: als mensen dreigen met opzeggen abonnement e.d. doen ze niets anders).

De vraag is dus of de openheid belangrijk genoeg is om het beroepsgeheim te overstijgen. Wat mij betreft wel. We hebben te maken met een publiek persoon die – kort door de bocht – zijn (primaire) maatschappelijke positie heeft te danken aan de maatschappij. Daar staat tegenover dat de private/publieke-grens anders is dan bij Jantje of Pietje uit Almaar.

Meer populistisch maar niet minder juist: we hebben recht op meer informatie want we financieren die toko ook.

Andre Froggel

Bijzondere keuze. Ook van de arts. Bij mijn weten bestaat er iets als medisch geheim en omdat wordt hier op een nogal stevige manier het beroepsgeheim en de vertrouwensband geschonden voor wat???

Hans P.

Wat een wanvertoning op uw voorpagina. Ik hoop dat u deze reactie WEL plaatst. Zo niet, dan heeft u een probleem met een trouwe klant.

Piet Zijnen,cardioloog

Ik ben het eens met het commentaar van Dirk Jan van der Wal.De heer Thome heeft zijn beroepsgeheim geschonden.
De uitslagen van medisch onderzoeken zijn zonder toestemming van de patient en/of wettelijke vertegenwoordiger naar buiten gekomen en gepubliceerd.
Het interview met mevr.Koelewijn voor het NOS journaal was ronduit schokkend
Mijn advies aan de hoofdredacteur: zo snel mogelijk de schade beperken

Focko Dorhout Mees

Hier wordt naar mijn mening een grens overschreden. Het is aan de familie of instanties namens hen om dergelijke informatie te delen met derden. U bevindt zich zeer dicht bij de door u eerder bekritiseerde Tripoli rand. Toevallig aan de telefoon of toevallig getrouwd het zal voor de geur uit het riool niet uitmaken. Het zou u sieren uw verontschuldiging aan te bieden en u niet te verschuilen achter het argument: genuanceerd gebracht.

Bert Maas

Beste NRC,

Het niveau van uw krant is de laatste jaren al met grote stappen achteruit gegaan. Sinds de overstap op tabloid krijg ik een sik van al die (zichzelf op de borst kloppende) propaganda-verhalen in de eigen krant over hoe zeer de nieuwe koers toch gewaardeerd wordt, en welke positieve invloed dat zou hebben op de oplage-cijfers.

Dan hebben we nog die volstrekt onbegrijpelijke ‘splitsing’ tussen de krant en NRC-web: het is een ander medium dus zouden er ook andere normen gelden. Blijkbaar moet de lezer eerst bij zichzelf denken: ik lees dit op de website van het NRC dus ik dien de informatie anders te interpreteren dan wanneer ik het in de papieren krant lees. En dan nog goed opletten of het niet een advertorial / gesponsorde informatie betreft.

Welke normen er tegenwoordig geleden bij het NRC zien we nu bij het ongeluk van Prins Friso. “Hoe houdt het brein van Friso zich?”, walgelijk. Laat die mensen toch met rust, hoe op uw eigen ‘nieuws’ (en de reacties daar weer op) te creëren. Maak weer een krant van het niveau zoals die 10 jaar geleden werd gemaakt.

Ik vrees dat het voorbij is met het NRC zoals ik deze graag las.

Aart van der Wal

Het komt vaker voor dat een publicatie meer met ego dan met goede smaak verband houdt. Zoals ook in dit geval weer eens duidelijk is gebleken. Over goede smaak valt altijd wel te twisten, maar zelf vind ik die kop van een niveau dat beter past bij AD of Telegraaf. Belangrijker is evenwel het ‘ziekenhuisverslag’ en alles wat daarbij is gaan horen: zum Kotzen.

Mathias de Graag

Wat ik mis in deze discussie:

De arts HOEFDE zijn beroepsgeheim niet te schenden.

Evert Kers

Oei, kom vooral niet aan het koninklijk huis!

Er wordt in bovenstaande reacties een aantal principes ter discussie gesteld, maar erg principieel zijn de reacties geen van allen.

Principe één: informatie uit geschonden beroepsgeheim mag men niet publiceren. Doet er ooit iemand moeilijk als lekkende ministers worden geciteerd? Lekken uit de ministerraad is ook niet toegestaan, en zelfs mogelijk strafbaar.

Principe twee: Het is on-etisch medische informatie over patiënten te verspreiden. Doet er ooit iemand moeilijk als alle mogelijke details over knieën, enkels of hamstrings van voetballers worden gepubliceerd, in de krant of soms zelfs door de behandelend arts live op televisie?

Principe drie: kranten moeten niet alles ontziend op nieuws jagen. Doet er ooit iemand moeilijk als media als eerste willen berichten bij een vliegramp, een aardbeving of tsunami?

Is het niet bij uitstek de taak van nieuwsmedia informatie te vergaren over zaken die de maatschappij bezighouden? Dat zo snel mogelijk te brengen en dat continu te controleren of te nuanceren?

Als lezers niet geïnteresseerd zijn in nieuws of nuance dan moeten ze inderdaad hun abonnement misschien per aanstaande maandag opzeggen.

Anne Bos

Ben zo benieuwd hoe mevr. Koelewijn het zou vinden als een van haar familieleden in kritieke toestand in een ziekenhuis zou liggen, en volstrekt onbekenden verhalen over de patient naar buiten zouden brengen. Natuurlijk moeten journalisten berichten over het ongeval, maar de manier waarop mevr. Koelewijn dit doet is adembenemend ordinair. En zo desperate-housewive-achtig ook wanneer je je echtgenoot gaat citeren op TV maar er steeds bij zegt dat je het zelf ook eigenlijk niet weet. Treurig dat een kwaliteitskrant als NRC zo afglijdt.

Martijn Carlier

Beste heer Vandermeersch,

We kunnen eindeloos redeneren in hoeverre deze publicatie nu wel of niet juridisch gerechtvaardigd is. Lees de reacties van uw lezers en u kunt constateren dat u in termen van marketing een miskleun hebt begaan. Uw klant, de NRC-lezer, verwacht van u een andere keuze. Neem uw klanten serieus en stelt u zich de volgende keer terughoudender op bij dit soort sensationele onderwerpen. Dank u wel.

pieter wijnheijmer

Met deze reactie is te leven: we lezen dagelijks over alle sportblessureleed of andere ongevalsgevolgen. Wat is het verschil? Niet dat de zwijgplicht jegens patiënt (geldt die ook naar Oostenrijks recht?) zou zijn geschonden. De journalist treft over deze plicht geen blaam, die is weer eens de boodschapper.
Het is wél een beetje dom van mevrouw Koelewijn om te refereren aan het vak van haar man. Noch hijzelf, noch zijn functie, heeft een rol in dit bericht.
En dat valt dan de redactie en schrijver weer wél aan te rekenen: De vriendin van Bleeker ging beter met haar positie om en destijds waren de moreel-correcte rapen gaar toen de Telegraaf het overlevende Tilburgse jongetje van het vliegongeval bij Tripoli had benaderd.

Inge

De laatste druppel. Maandag zeg ik mijn abonnement op. Als ik sensatielectuur wil, lees ik de Telegraaf wel.

Ingrid van Mierlo-Groot

Het plaatsen van het artikel van mevrouw Koelewijn is volstrekt ongepast.Deze Telegraaf-journalistiek is niet NRC waardig en NRC is hiermee geschaad in haar betrouwbaarheid en imago als kwaliteitskrant.
Voorts vind ik het bijzonder vreemd dat de behandelend arts Thomese medische informatie heeft verstrekt aan derden die geen belanghebbenden zijn ( enige belang is sensatie en ego) . Hoe zit het met de privacy en vertrouwelijkheid van de patientgegevens? Worden die zomaar verstrekt aan een voorbijlopende nederlandse- neurochirurg-die-een-cursus-geeft en zijn- vrouw-die-toevallig- journalist is?

Karel

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nog nooit eerlijke informatie verstrekt. Met name bij berichten van de koninklijke familie wordt er over het algemeen altijd gelogen. Het is niet meer dan terecht dat NRC zelf op zoek gaat, en de hele mediacode en de RVD links laat liggen. Deze DDR praktijken zijn vreselijk jaren ’60. Tijd voor verandering!

Ed Rook

Het enige nieuws was eigenlijk dat de patient geen lichamelijk letsel had. Dat was goed nieuws en heeft de andere familieleden geen kwaad gedaan.

De info over hersen-oedeem was al door een andere specialist via de radio bekend.

De kopregel vind ik minder geslaagd. “Hoe zal prins Friso zich houden” was beter geweest.

Tenslotte: ook ik vind het klote voor die jongen maar ook voor de meisjes Mabel en Bé.
Veel sterkte meiden! Ik zal duimen.

Herbert Kuiling

Ik geloof best dat de NRC er over nagedacht heeft. Maar het is niet aan de NRC om dit te publiceren. De patiënt moet hiervoor toestemming over geven en dat is niet gebeurd.

Jos Kuijpers

De Koninklijke familie heeft er bewust voor gekozen om geen verder mededelingen te doen. Het steekt mij dat deze wens niet gerespecteerd wordt. Welk belang van de lezer is erbij gediend deze (kennelijk onjuiste) informatie toch naar buiten te brengen? Voor mijn gevoel is dit niets anders dan ordinaire sensatielust en een drang om te scoren. Iets wat ik niet bij een krant als NRC vind passen.

Maarten Liesker

Volgens mij is het de taak van een journalist om met nieuws te komen. Gisteren gingen op Twitter de meest vergaande geruchten. Eerst zou Friso dood zijn en daarna een schedelbasisfractuur hebben. Waarom zou een journalist dit niet mogen ontkrachten. Volgens mij zegt deze commotie meer iets over de gemiddelde NRC lezer, die blijkbaar niets gewend is, dan over de journalist in kwestie.

Anne

Met het bewuste artikel heeft NRC zich verlaagd tot de laagst bestaande roddelpers en ramptoeristen. De keten van schending van het medisch geheim begint in dit geval bij de Oostenrijkse arts. Vervolgens de echtgenoot van Jannetje Koelewijn en tot slot de eerzucht en publiciteitsgeilheid van Jannetje Koelewijn. En ja hoor, dan blijkt het hele verhaal ook nog eens niet waar te zijn. Miskleunen van de bovenste plank en journalistiek van de laagste orde. Iedereen die er een bijdrage aan heeft geleverd dat het bewuste artikel geplaatst is moet zich kapotschamen !! Respectloos is het !!

Debora Douma

Dit stukje maakt mijn neiging de NRC op te zeggen niet minder, in tegendeel.
Hier is nou niet bepaald sprake geweest van “terughoudend opstellen”, waarom noemt u dat hier??
En waarom vindt een kwaliteitskrant het “recht op informatie” belangrijker dan het recht op privacy en de medische beroepsplicht van geheimhouding? Ik hoef helemaal geen recht op informatie, ik zou graag willen dat mensen die in het ziekenhuis liggen met rust gelaten worden en de wensen van familie/RVD gerespecteerd worden. Voor sensatieberichten en privésfeer schendende troep zijn andere media.
Indien dit niet gevolgd wordt grote rectificatie/uw opstappen of het bericht inderdaad überhaupt niet waar blijkt te zijn zal ik ons abonnement op uw krant zeer waarschijnlijk opzeggen.

Richard

Erg jammer dat jullie deze mensen de ruimte niet geven om in privacy, zonder de buitenwereld, zelf het verhaal aan te horen. De broers waren nog niet ingelicht of de wereld moest van jullie alweer horen wat er allemaal mis was. Heel teleurstellend, en wederom bevestigend dat de media over (bijna letterlijk) lijken gaan voor het allerbeste verhaal.

Jan Hendrikse

Best Peter,

Nog nooit een hoofdredacteur zo compleet uitgekotst zien worden door z’n lezers. Niet meer doen.

Eric Praatjesmaker

Ik vind dat NRC het prima gedaan heeft en het recht op privacy en het recht op informatie prima gecombineerd heeft. het enige wat ze gedaan hebben is een eerdere gerucht ontkrachtigt; dit lijkt ten goede komen van de privacy want niemand heeft er belang dat er leugens over zich verteld worden. Het is nu echt wel duidelijk of Friso wel of geen schedelbasisfractuur heeft. Waarom geeft de RVD hier geen duidelijk over?

Hans Hoeve

De Oostenrijkse behandelende neurochirurg is naief om deze zeer gevoelige medische informatie te verstrekken aan een collega die getrouwd is met een journalist, de nederlandse neurochirurg breekt zijn belofte van geheimhouding van medische gegevens, de journalist brengt haar man ernstig in verlegenheid door de publicatie ervan, de NRC verlaagt zich tot een bedenkelijk niveau door deze, medisch gezien niet eens erg relevante informatie, te brengen.

Edwin Gons

Als het NRC meent dat het recht op informatie in dit geval boven het recht op privacy en vertrouwelijkheid van medische informatie moest gaan, dan is er blijkbaar een heel groot belang gediend? Ik vraag mij af welk belang? De patiënt wordt er niet beter van; de lezer evenmin, de speculaties nemen alleen maar toe; het ziekenhuis voelt zich gedwongen beveiligers op de pariajournalisten te zetten. Maar goed, het NRC heeft haar scoop en is nu zelf het middelpunt van de aandacht – volgens de economische wetten van het nieuws wellicht een uitstekende zaak. Het is maar wat voor krant je wilt zijn?

Saskia van Loenen

Als een beroemd persoon, en al helemaal als het gaat om de zoon van de koningin, ernstig gewond in het ziekenhuis ligt en er zelfs voor zijn leven moet worden gevreesd, wil de hele wereld, alle verontwaardigden hierboven incluis, weten hoe het met hem is. De vraag zoals in de kop verwoord (‘Hoe zal het brein van prins Friso zich houden?’) is dan ook dé vraag die iedereen zich de afgelopen 24 uur voortdurend stelt.

Een krant is er om nieuws te brengen. En om te proberen antwoord te geven op vragen die iedereen op dit moment bezighouden en die de hele dag overal doorklinken, zowel in de privésfeer als in de media. NRC had het geluk dat een verslaggeefster op het juiste moment op de juiste plek aanwezig was. Moet een krant, die onder meer het hardnekkige gerucht dat Friso een schedelbasisfractuur zou hebben opgelopen nu bovendien kon ontkrachten, dan maar NIET berichten over informatie waar de hele wereld om zit te springen? Ik heb liever dat NRC dit doet dan vele andere in Lech en Innsbruck neergestreken media. Uit alles is immers op te maken dat dit wel degelijk op een zorgvuldige manier is gebeurd. Zaken die onder het medisch beroepsgeheim vielen mocht de verslaggeefster, die zich ook als zodanig kenbaar had gemaakt, niet eens horen.

En toch schreeuwen een aantal mensen, waarvan ik zeker weet dat een aanzienlijk deel ondertussen 24 uur per dag alles volgt wat er aan nieuws over de prins binnenkomt, nu moord en brand. Overigens hebben de artsen aldaar inmiddels nogmaals bevestigd wat Jannetje Koelewijn naar buiten heeft gebracht. Dus dat bericht dat die informatie ‘incorrect’ zou zijn (uiteraard gretig de wereld in geslingerd door enkele van jaloezie groen uitgeslagen media) kan ook weer de prullenbak in.

Kortom: de krant deed wat een krant moet doen, maar wel op een zorgvuldige manier. Chapeau.

Maarten Gruijters

“Vervolgens heb ik de zaken nog tot drie keer toe gecheckt”
Mw. heeft tot 3 x toe een arts het ambtsgeheim laten schenden.
Hoe diep kun je zinken, hoe dik is het blok voor haar hoofd.
De wijze waarop journaliste probeert alsnog haar gelijk te krijgen gaat alle verstand te buiten.
Het verbaast me dat ze de kliniek nog niet is uitgezet.

Wessel

Wat een oude zeikerds hier in de comments zeg.

Als de media al vol staan met het gerucht over een schedelbasisfractuur, dan is die informatie, helaas voor de prins, al in het publieke domein en geen privacy meer. Als je er als krant dan achter komt dat die informatie onjuist is, dan doe je er goed aan om die te ontkrachten.

Verder vind ik een liveblog over iemands mogelijk aanstaande overlijden ook onsmakelijk, maar niemand verplicht me om op de link te klikken en het te gaan zitten lezen.

E. Wolf

Als NRC Handelsblad, tot nu toe kwaliteitskrant, op deze manier meent mee te moeten doen met het rennen van hype naar hype en bovendien informatie verspreid die onder het medisch beroepsgeheim valt, zijn jullie me zeer binnenkort kwijt.

Patrick Wouters

Ik zou blij zijn met zo’n collega journaliste. Jeetje zeg…gevalletje van zo moet het niet. Ik zou zeggen: laat de school voor de journalistiek schieten. Zonde van je tijd en geld. Gewoon een tijdje de Nederlandse media volgen en je leert vanzelf hoe het NIET moet.
NRC-onwaardige journalistiek.

janvanderpak

Wat een onzinnige argumentatie om tot publicatie over te gaan; die bovendien ook inhoudelijk nog fout blijkt te zijn. En dat van “een van onze meest ervaren journalisten”. Grappige (en trieste) slotzin: “Want dat is nu eenmaal onze taak: zo betrouwbaar en genuanceerd mogelijk de mensen informeren”.

Anna Mullen

Ik vond de berichtgeving ook wel een beetje ‘typisch’ moet ik eerlijk zeggen, maar aan de andere kant, ik heb ook niemand gehoord over de informatie verstrekking over het ontvoerde meisje uit Oudenbosch. Want als iets privacy schendend is, is het openbaar maken van wat haar is overkomen, informatie die totaal geen meerwaarde voor een ander heeft. Beetje dubbele standaard her en der dus!

Stellema

Volstrekt ongepast! Mevrouw Koelewijn dekt zich in door te zeggen dat ze tegen de Oostenrijkse arts heeft gezegd dat ze journalist is. Dat de arts, collegiaal met meneer “Koelewijn” overlegt, kan nog. Maar dat mevrouw er vervolgens over schrijft is onethisch. Doet mij denken aan mevrouw De Bievre die ging beleggen nadat ze telefoontjes van haar man meeluisterde. Hij nam ontslag.

Andreas Dijk

Los van de principiële vraag of een vermeende kwaliteitskrant op deze wijze aan berichtgeving moet willen doen, het verhaal zelf is informatief vrij dun. De echte inhoud had NRC Handelsblad in die favoriete 5 vragen en antwoorden kunnen gieten. Het product van ‘een van de meest ervaren journalisten’ doet het ergste vrezen voor producten van minder ervaren journalisten. Maar ja, NRC Handelsblad heeft zelf de keuze gemaakt geen kwaliteitskrant meer te willen zijn.

Liesbeth Oerlemans

Wat mij betreft maakt het me niet uit over wie het gaat en of de informatie al dan niet boeiend is. Ethiek van een arts (in plaats van ego) zou altijd op de eerste plaats moeten staan. De man van de journalist heeft echter bewust zijn positie als arts misbruikt. Ethiek speelt blijkbaar voor hem geen rol. Dit geldt ook voor het NRC, want natuurlijk kent de redactie het beroepsgeheim van een arts en toch publiceerde ze vertrouwelijke informatie. Een grote ethische misser!

Wim

Toevallig was ze in het ziekenhuis zegt u? In haar eigen artikel zegt ze dat ze buiten was en na het bericht van het ongeluk naar het ziekenhuis is gegaan.

Linda

Volgens mij valt de journaliste in dit geval weinig te verwijten. Ze zegt zich vooraf bekend te hebben gemaakt als Nederlandse journalist en het is de arts die vervolgens zelf het medisch beroepsgeheim schendt. NRC kiest er begrijpelijk (Friso is een publiek figuur) voor om deze nieuwe informatie wel te brengen, maar stelt zich vanwege de gevoelige situatie terughoudend op, wat ik dan wel weer netjes vind. Verontwaardiging over dit ‘lekken’ van al dan niet juiste informatie zou m.i. op de arts in kwestie gericht moeten zijn.

Robbert Buits

Ik kan niet anders concluderen dat hier sprake is van een schending van het medisch beroepsgeheim. Dat is een zeer ernstige zaak en bescherming daarvan geldt voor iedereen. Ook voor een prins. Ik ben benieuwd of de heer Vandermeersch of mevrouw Koelewijn ook zo makkelijk met hun eigen medische dossier om zouden laten gaan door de pers. Tip voor de hoofdredacteur, heeft Martijn Koolhoven al een baantje, hij zou prima passen in het beleid van deze redactie.

Pieter van Gent

Pieter van Gent
Ik ben met stomheid geslagen door de knulligheid van alle actoren in dit treurige optreden, met het NRC als hekkensluiter. Zowel Tulleken als Koelewijn waren niet in de uitoefening van hun beroep met betrekking tot Prins Friso in het hospitaal aanwezig. Het gaat Tulleken ook niet aan collegiaal te informeren naar de toestand van Friso. En als hij dat dan toch doet, als artsen onder elkaar, dient hij die informatie voor zich te houden en ook naar zijn echtgenote gewoon te zwijgen, zeker als zij een bekend journaliste is. Hij schendt daarmee zijn integriteit als arts en stelt zich ongevraagd als woordvoerder van de koninklijke familie op. Een treurige vertoning. Koelewijn vergaloppeert zich vervolgens in diezelfde rol, welke ook nog eens weekjes verdedigd wordt door de hoofdredacteur van het NRC. Betrouwbaar nieuws brengen? Hearsay en voor de lezer inmiddels uit tweede hand! Hier zit ik niet op te wachten, zeker niet bij het NRC.

Van Nievelt

Uw, naar onze mening, zeer correcte omgang met deze kwestie is precies de reden dat wij een abonnement hebben op uw krant. Hulde!

Miro Lucassen

Klassiek geval van publish and be damned. Natuurlijk is de toestand van zoon staatshoofd publicatie waard. Dat RVD niet met de situatie overweg kan, valt de krant niet kwalijk te nemen.

Maarten Wensink

Na de onzinnige live blogs, het als groot nieuws vermelden van voetbalaangelegenheden, en het breed uitmeten van de interpretatie die diverse redacteuren en twitterende mensen aan nieuwsfeiten geven is dit de nieuwste kreet in doodsangst van NRC. De concurrentie onder media is zwaar, maar eervol stopzetten van de krant is beter dan het de wereld in slingeren van persoonlijke medische details. ‘Juist informeren’ is geen argument; iedere student geneeskunde kan je vertellen dat als een patiënt 20 minuten onder een hoop sneeuw gelegen heeft een mogelijke schedelbasisfractuur nou niet direct de grootste bron van zorg is.

Overigens vallen diverse personen hier ontzettend door de mand. Wat een zenuwachtige amechtigheid blauw bloed niet teweeg brengt bij mensen die normaal gesproken trots en ingetogen menen te zijn.

robert sayers

Geachte hoofdredacteur,
Het spijt me erg voor u, maar als ik zo alle reacties lees heeft u een volstrekt foutieve beslissing genomen. Ik ben het daar van harte mee eens. Dit betekent dat u een bedrijfsrisico voor de krant gaat worden. Uw foutieve beslissing, plus daarbovenop het hijgerige, op sensatie beluste verhaal van uw journaliste, lusten de trouwe lezers niet, en dat gaat de krant abonnees kosten. Advies: vertrek bij NRC, eer uw bazen u wegsturen, en ik zie u graag terug bij een van Murdoch’s bladen in de UK. Succes daar!
Met vr. groet,

Pierre

Tja, de RVD gaat over de voorlichting, het Koninklijk Huis betreffende. Maar prins Friso maakt daar geen deel vanuit. Hij behoort slechts tot de koninklijke familie.
Hierdoor weet ik niet zeker hoe het zit met de journalistieke vrijheid van Janneke. Maar het beroepsgeheim van de artsen blijft natuurlijk wel voor 100% overeind.

Rob Barlage

Hoezo “toevallig aanwezig bij een gesprek tussen vakgenoten”??? zoals mevrouw de journaliste eerst verklaarde.
Pas toen haar handelen kritisch werd benaderd gaf ze aan dat ze wel degelijk gerichte vragen heeft gesteld. Dat ze de behandelend artsen erop heeft gewezen dat ze van plan om het geen besproken werd publiekelijk te maken.
Niks toevallig dus, gewoon bewust gezocht naar informatie en misbruik gemaakt van het feit dat ze daar toevallig aanwezig was.
Schunnig en laakbaar handelen, misbruik maken van gegeven vertrouwen. Niets is deze dame te gek kennelijk. Het zelfde geld natuurlijk voor de media die haar een podium hebben gegeven om haar media geilheid te exploiteren. De afweging gemaakt door de eindredacteur Peter Vandermeesch, zoals hij die in zijn publiekelijke verantwoording geeft zou het NRC zich terug houdend hebben opgesteld. Rekening houdend met de belangen van de koninklijke familie?? Hoezo terug houdend. Letterlijk een behandelend arts citeren, zonder de patiënt of diens vertegenwoordiger de gelegenheid te geven om te reageren of om toestemming te vragen. Noem je dat terug houdend??
Sta ons bij als het NRC nog eens de fatsoensnorm zou gaan bepalen, waar is dan het einde?
Tja, en dan is daar nog de hoogleraar neurochirurgie. Maar op de eerste plaats een arts. Een arts waarvan je zou mogen verwachten dat hij juist de ethische waarden van de rechtsbescherming van de patiënt zou voorstaan. Een hoogleraar die er niet voor terug deinst om het verhaal nog eens dunnetjes te bevestigen. Als echtgenoot waarschijnlijk een prima kerel, maar als hoogleraar?? Iemand die dus verantwoordelijk is voor het opleiden van toekomstige generatie’s neuro-chirurgen, die als grote voorbeeld hebben de professor. Je kunt je afvragen of het geven van een media training misschien wel een geïntegreerd onderdeel is van het lespakket dat door de professor wordt aangeboden. Het onderdeel “bescherming van patiënt gegevens zou ik hem zeker niet laten geven!!!

B. van Valen

Het is vreemd dat een “behandelend” arts informatie deelt met een niet behandelend collega arts die bovendien in het gezelschap is van zijn echtgenote. Als zij zich ook nog bekend maakt als journalist en zegt hierover te zullen schrijven zou hij zich verre moeten houden van het verstrekken van informatie. Speculaties zullen er altijd zijn, mede gevoed door het feit dat er dag en nacht (veelal niet ter zake doende) aandacht aan wordt besteed; bovendien garandeert niemand de juistheid van de nu, via NRC, tot ons gekomen informatie; het wordt immers weer tegengesproken door “het ziekenhuis”. Het argument dat het hier een “publiek figuur” betreft is niet relevant. De prins geeft door zijn teruggetrokken manier van leven aan geen publiek figuur te (willen) zijn. Dat hij nu door de media tot die status wordt verheven is ongepast. Hier vecht een zoon van de koningin voor zijn leven; dat te melden en, dagelijks door artsen via de RVD, feitelijke updates te geven zou voldoende moeten zijn. Laten we niet verzanden in eindeloze speculaties, ook niet na diepgaande afwegingen zoals Vandermeersch stelt. NRC onwaardige journalistiek!

heleen

de man van deze NRC journaliste was voor meerdere dagen in Innsbruck vanwege een driedaagse meeting van jonge neurochirurgen en niet zomaar vanwege een meeting. Zie :
http://www2.kenes.com/eans-cme/Pages/Home.aspx
de naam van deze nederlandse neurochirurg is makkelijk te achterhalen.
Ik vind dat als het NRC over een cursus geven schrijft en dat deze cursus toevallig in dat ziekenhuis plaatsvond, dit het verzwijgen is van de waarheid. Geef dan het volledige verhaal!
En inderdaad, Trouw schrijft dat het verhaal niet klopt.

Rob Geensen

De zalvende teksten van de hoofdredacteur over “onze taak” poetsen niet weg dat deze publicatie buitengewoon onfris is. Als De Telegraaf dit had gedaan was het huis te klein geweest.

H. van Belkom

Opportunisme ten top van de Nederlandse pers. Met een groot gevoel van schaamte loop ik langs een kiosk waar de ene krant nog harder schreeuwt dan de ander. Sensatiezucht en haantjesgedrag van het kwaliteitsjournaille. Ik heb nauwelijks een letter gelezen in de kranten van de afgelopen weken over een aantal dodelijke slachtoffers door lawines en dat zegt genoeg lijkt me.
Stop die onzin en laat die mensen met rust.

Ed Harms

Ofwel een gesprek tussen artsen wordt door een partner/journalist bijgewoond, maar die doet daar dan niets mee. Ofwel dat gebeurt niet, waarna vrije nieuwsgaring mogelijk is.
Is het nu zo belangrijk altijd een scoop te hebben?

C.J.J. van Asch

Hierbij nog een ‘overdreven’ reactie:
Alle informatie betreffende iemands medische toestand is gevoelig en en zou niet zonder toestemming naar buiten gebracht moeten worden. Hippocrates schreef overigens al eens een stukje over het recht op privacy en ook de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) laat op dit punt weinig aan de verbeelding/sensatiezucht over. Geen nieuws dus.

E. Jansen

Ik had de tijd genomen om een reactie te schrijven, deze werd geplaatst maar deze is achter verwijderd door de redactie? Typisch: de inhoud was normaal en zelfs NRC-goedgezind.
E. Jansen.

H. van Belkom

Wellicht goed om de eerstvolgende editie van het NRC een totaal witte voorpagina mee te geven met daarop alleen een excuus aan de betrokkenen afgedrukt.

maarten w

Deze redactionele verantwoording van Peter Vermeersch, is niet overtuigend en gespeend van enige diepgang. Ik lees: “Wij hebben een winkel”.

N. 't Huis

Een onnodig, sensatiebelust stuk. Dit hoort men niet te plaatsen. Ik ben ernstig teleurgesteld in de het NRC en de betreffende schrijfster. Als ik dit soort stukken had willen lezen dan had ik wel een abonnement genomen op de Telegraaf. De schrijfster moet zich schamen dat zij op deze manier aan informatie is gekomen.

dr. J.W.Steffelaar

Het betreft hier het opeenstapelen van de ene “faux pas” op de andere: de behandelaar schendt zijn beroepsgeheim; een gastdocent met emeritaat, niet bij de behandeling betrokken, laat zich niet alleen informeren, maar betrekt zijn vrouw, wellicht ten dele, bij de verkregen informatie, die op haar beurt, als journaliste, de gegevens in NRC publiceert. Tenslotte acht de redactie van NRC dat deze treurige en misplaatste gang van zaken niet de grenzen van het oirbare overschrijdt.
dr. J.W.Steffelaar, klinisch patholoog

Jan-Kees van der Flesse

Geachte redactie,

Ik kan mij voorstellen dat de artsen onderling wel eens gevallen bespreken. Het is niet onbegrijpelijk dat de Oostenrijkse arts de situatie heeft besproken met de Nederlander: Friso komt immers uit Nederland. Hij heeft het niet met een Chinese arts besproken.

Wat mij echter buitengewoon te ver gaat is dat een NRC journalist vervolgens, ook al gebeurde het wellicht met toestemming van haar man/arts, de prive situatie vrolijk opschrijft en publiekelijk maakt.

e.r.hammacher

Mevrouw Koelewijn zou ‘toevallig’ aanwezig zijn in het ziekenhuis in Innsbruck.
Dat is natuurlijk geen toeval en dat beschrijft ze zelf ook. Als echtgenoot van een arts en in die hoedanigheid is zij ook mee gegaan naar het ziekenhuis, heb je een geheimhoudingsplicht.
Onprofessioneel en misschien vooral ongepast als dat nog wat waard is.
Daarnaast ook nog eens bij naam vermelden welke andere personen haar echtgenoot heeft behandeld.
Wie gaat hier een klacht over indienen bij het medisch tuchtcollege? Want daar valt deze gang van zaken onder, ook voor (de echtgenote van) Kees Tulleken!

Michiel

Is dit een NRC kop: “Hoe zal het brein van Friso zich houden?” Beeld je eens in dat de naam van jouw kind daar staat.

Wim

De journaliste was toevallig in het ziekenhuis zegt u? In haar eigen artikel schrijft ze dat zij met haar man in de sneeuw liep en na het bericht van het ongeluk meteen naar het ziekenhuis is gegaan.

Daan de rooij

Volledig zonder ethiek of innerlijke waarden van zowel journalist als hoofdredacteur. Iin lijn met de fotografen die eerder bij prinses diana waren dan de ambulance. Lijkenpikkerij, ik had mijn abonnement vorige maand al opgezegd!

N. Satie

ik snap goed dat een journalist informatie probeert te verkrijgen, maar vind het (als arts) bijzonder en ontoelaatbaar dat de artsen haar deze informatie geven.

Gosse Ongemak

Iedere burger, inclusief Prins Friso, moet er op kunnen vertrouwen dat zijn medische gegevens alleen beschikbaar zijn voor het behandelend personeel en eventueel famillieleden. De echtgenoot van mw Koelewijn, die met de opmerking „Wat ongelooflijk klote voor die jongen” toch al niet blijk geeft van een erg hoge beschaving, had dit gesprek met zijn collega niet moeten aangaan, en had ten minste zijn vrouw direct weg moeten sturen. De hoofdredacteur had zich moeten realiseren dat de informatie onrechtmatig verkregen is.

Jane Gelders

En wanneer is uw NRC-topjournaliste mevrouw Koelewijn bij RTLBoulevard te zien?

E van Duijn

Het is een schaamteloze schending van de privacy van de patiënt omwille van het zogenaamde “recht op privacy”. Het artikel past beter in de Telegraaf. Koelewijn maakt het artikel smakelijk met onzinnige informatie over eetzaal in ziekenhuis en mening (klote) van haar man. De redactie praat recht wat krom is.

H.de Jong

ronduit stijlloos. mevrouw Koelewijn is erg blij met zichzelf en dat NRC zich voor dit soort smakeloze publicaties leent vind ik ronduit teleurstellend. zucht.

G. Van Opstal

Weet u wat ik zo leuk vind aan Twitter? Maximum 140 tekens! Tjongejonge.

Hendrik Keestra

Uitstekende journalistiek die inderdaad info toevoegt.
Niks mis mee…!!

Dit soort situaties krijg je wanneer de (Oostenrijkse) artsen elk commentaar weigeren…!

t. algra

Als er een betrouwbare test zou bestaan om de psychologische leeftijd te kunnen meten van mevrouw de journalist en van haar man de oud chirurg en meneer de hoofdredacteur, dan heb ik een duidelijk beeld van de uitslag daarvan.

In die zin was het wellicht te voorbarig om een schoolkrant als de NRC te vroeg te verheffen tot een dagblad.

heleen

sorry u kunt mijn eerdere reactie verwijderen, ik trok te snel conclusies. Ik vind verder wel dat journaliste haar man niet had mogen gebruiken als toegang tot informatie over de situatie van Prins Friso, om over medisch beroepsgeheim maar te zwijgen. Verder vind ik dat als de familie hier zelf iets over wil zeggen, dat de familie dit zelf moet doen, er is ook sprake van privacy!

Wim

Blijkbaar begrijpt u niet dat de journaliste, haar man en u als hoofdredacteur fouten hebben gemaakt en blijft u op de ingeslagen koers doorgaan. (blijkens uw artikel van 14.58 uur).

L.Haagsman

De behandelend arts schendt zijn beroepsgeheim en het recht op privacy van de patient. Uw journaliste, die toevallig in het ziekenhuis is, vraagt daarna om medische informatie terwijl zij weet dat dan het medisch beroepsgeheim opnieuw wordt geschonden. Wat een schending van privacy. Jammer dat vervolgens de redactie tot publicatie overgaat.

Otto Moerbeek

U schetst het als “toeval”. Nee. De journaliste is willens en wetens op de arts afgestapt en heeft geen toestemming aan de patiënt of familie gevraagd. Er is geen algemeen belang, want Friso is geen lid van het huis.

Rene van Broekhoven

Storend is hier de juiste weergave van gevoel, en niet alleen nu…. Graag als eerste willen zijn, vanuit welke gedachte dan ook. Brallend op de buis, of de informatie juist is of niet, dat doet er niet toe, je bent terughoudend of niet, het is duidelijk waar de persoonlijke en journalistieke grens is, er is geen grens zo lijkt het.
Telegraaf NRC enzovoorts hebben te maken met verkoopaantallen, dat telt en niet anders.

Bijzonder vervelend…. tenzij mevrouw Koelewijn, over alle personen dit jaar verslag heeft gedaan die zijn geraakt door een lawine, anders is mevrouw Koelewijn de spreekbuis waar we niet op zitten te wachten.

j.rozendaal

Het NRC zou na bovenstaande reacties zich moeten afvragen wat zij gedaan hebben: De Oostenrijkse arts had zich misschien kunnen afvragen af het medisch gezien noodzakelijk was zijn kennis te delen met de heer Tulleken. Verder heeft het echtpaar Tulleken niet alleen het medisch beroepsgeheim in discrediet gebracht, maar ook weinig respect getoond voor de gevoelens van de familie van Prins Friso.

Collin

Dat het NRC het medisch beroepsgeheim hier schendt dat is inderdaad over de grens. Toch vind ik dat er wel een paar kanttekeningen gemaakt moeten worden alvorens alle moraalridders het NRC de grond intrappen en betichten van riool/roddeljournalstiek.

1: Jannetje Koelewijn heeft zich kenbaar gemaakt als journaliste en gemeld dat ze de antwoorden voor een artikel wil gebruiken. Zo hoort het ook, niets fouts aan!
2: Het is in eerste instantie de arts die kiest om het medisch beroepsgeheim te schenden. Het is discutabel dat de journaliste ernaar vraagt, maar als de arts niets zegt, juist omdat Koelewijn journaliste is, valt er ook niets te publiceren.
3: Uiteraard vraagt Koelewijn het bij meerdere artsen na. Eén bron is namelijk GEEN bron. Ook zij kunnen allen aangeven geen uitspraken te doen over de medische toestand van Prins Friso i.v.m. het beroepsgeheim. Het lijkt me niet dat Koelewijn een pistool op hun hoofd zet of ze omkoopt. Zonder meerdere bronnen, GEEN verhaal!
4: Het NRC heeft nu informatie waarmee ze enkele onjuiste ‘geruchten’ kunnen ontkrachten. Geruchten die voor verwarring zorgen en tot veel speculatie leiden bij zowel de Nederlandse bevolking als media. Als ze dit niet publiceren en NOS en Trouw zijn hun voor, dan hoor je niemand zeggen hoe chique het NRC is. Dan is het NRC de gebeten hond.
5: Als de media braaf alleen de berichten van de RVD publiceert en alles vooraf daar verifieert en geen andere bronnen probeert aan te wenden, krijgen diezelfde media het verwijt naief te zijn.
6: Je maakt mij niet wijs dat we allen niet zo goed mogelijk op de hoogte willen blijven over de toestand van de Prins. Velen lezen alles grondig en zijn blij met alle informatie die ze krijgen

Natuurlijk is het niet chique hoe Koelewijn hier te werk is gegaan, natuurlijk zijn zowel de RVD als het ziekenhuis hier niet blij mee. Goede lesstof voor aankomende journalisten, mooi onderwerp voor een debat binnen de media en journalistieke wereld. Alleen de informatie die naar buiten is gebracht, vind ik niet wereldschokkend en verderfelijk.

Hoeveel details het NRC weet? Geen idee, weten we niet, hoef ik ook niet te weten. Wat we wel weten is dat de Prins naar alle waarschijnlijkheid dus niet compleet in de kreukels ligt. Een soort van geruststellende gedachte, al doet dat niets af aan de ernst van de situatie.

Het is niet zo zwart wit als dat vele reacties hier zijn. Wat de media zich overigens wel mag aantrekken is de hoeveelheid updates terwijl er eigenlijk geen ‘nieuws’ is. Er wordt van alles onderbroken, overal breekt men in uitzendingen en de hoeveelheid speculaties is soms ronduit irritant. De chef handrem die Clement Tonnaer voorstelt is dus zeker geen overbodige luxe.

Etische kwesties blijven mijns inziens het moeilijkste in de journalstiek. Dat levert altijd verhitte discussies en hopelijk ook een flinke dossis (zelf)reflectie op. Ik weet één ding zeker, ik had niet graag in de schoenen gestaan van zowel de journaliste in kwestie als de hoofdredacteur die de knoop moet doorhakken.

Jasper N.

Symptoom; dreigen met het opzeggen van je abonnement na het lezen van een controversieel stukje. Mogelijke oorzaken; sexuele frustratie, minderwaardigheidscomplex, stress, of geldproblemen. Sterkte allemaal.

antonius

Ik heb kort geleden al mijn abonnement opgezegd. Na deze Friso-overdosis heb ik me ook voorgenomen nooit meer naar de digitale versie van de NRC te gaan. Wat ene trivialiteitenkabinet is deze krant geworden.

Hetty van Heeswijk

Ik ben teleurgesteld in het NCR. Jannetje Koelewijn was in het ziekenhuis als vrouw van een arts, niet als journaliste; dan zou ze namelijk het ziekenhuis niet binnengelaten zijn! Bovendien is prins Friso geen kroonprins en heeft hij al lang geleden aangegeven een leven buiten de schijnwerpers te prefereren. Zijn ziekte is daarom in eerste instantie een privéaangelegenheid. En als de familie op dit moment niet meer informatie naar buiten wil brengen, dan heb je dat te respecteren. Welk groot belang denken Jannetje Koelewijn, haar man en het NRC nu eigenlijk gediend te hebben?

Martin Rijlaarsdam

Dit artikel is bijna reden om een abonnement op de nrc op te zeggen. Dat een kwaliteitskrant als de NRC zich tot dit soort paparazzi praktijken verlaagt. Het zou u sieren deze verslaggever publiek te corrigeren en per direct uit het ziekenhuis te laten vertrekken. Mbt tot de behandelend arts: die zou aangeklaagd moeten worden voor het verbreken van het beroepsgeheim. Respectloos en inhoudsloos nieuws van de NRC, dat komt gelukkig niet vaak voor. Mvg. Martin Rijlaarsdam, arts.

Wim

Correctie op mijn eerdere bericht: ik bedoel uw bericht van 13.58 uur.

Collin

Dat het NRC het medisch beroepsgeheim hier schendt dat is inderdaad over de grens. Toch vind ik dat er wel een paar kanttekeningen gemaakt moeten worden alvorens alle moraalridders het NRC de grond intrappen en betichten van riool/roddeljournalstiek.

1: Jannetje Koelewijn heeft zich kenbaar gemaakt als journaliste en gemeld dat ze de antwoorden voor een artikel wil gebruiken. Zo hoort het ook, niets fouts aan!
2: Het is in eerste instantie de arts die kiest om het medisch beroepsgeheim te schenden. Het is discutabel dat de journaliste ernaar vraagt, maar als de arts niets zegt, juist omdat Koelewijn journaliste is, valt er ook niets te publiceren.
3: Uiteraard vraagt Koelewijn het bij meerdere artsen na. Eén bron is namelijk GEEN bron. Ook zij kunnen allen aangeven geen uitspraken te doen over de medische toestand van Prins Friso i.v.m. het beroepsgeheim. Het lijkt me niet dat Koelewijn een pistool op hun hoofd zet of ze omkoopt. Zonder meerdere bronnen, GEEN verhaal!
4: Het NRC heeft nu informatie waarmee ze enkele onjuiste ‘geruchten’ kunnen ontkrachten. Geruchten die voor verwarring zorgen en tot veel speculatie leiden bij zowel de Nederlandse bevolking als media. Als ze dit niet publiceren en NOS en Trouw zijn hun voor, dan hoor je niemand zeggen hoe chique het NRC is. Dan is het NRC de gebeten hond.
5: Als de media braaf alleen de berichten van de RVD publiceert en alles vooraf daar verifieert en geen andere bronnen probeert aan te wenden, krijgen diezelfde media het verwijt naief te zijn.
6: Je maakt mij niet wijs dat we allen niet zo goed mogelijk op de hoogte willen blijven over de toestand van de Prins. Velen lezen alles grondig en zijn blij met alle informatie die ze krijgen

Natuurlijk is het niet chique hoe Koelewijn hier te werk is gegaan, natuurlijk zijn zowel de RVD als het ziekenhuis hier niet blij mee. Goede lesstof voor aankomende journalisten, mooi onderwerp voor een debat binnen de media en journalistieke wereld. Alleen de informatie die naar buiten is gebracht, vind ik niet wereldschokkend en verderfelijk.

Hoeveel details het NRC weet? Geen idee, weten we niet, hoef ik ook niet te weten. Wat we wel weten is dat de Prins naar alle waarschijnlijkheid dus niet compleet in de kreukels ligt. Een soort van geruststellende gedachte, al doet dat niets af aan de ernst van de situatie.

Het is niet zo zwart wit als dat vele reacties hier zijn. Wat de media zich overigens wel mag aantrekken is de hoeveelheid updates terwijl er eigenlijk geen ‘nieuws’ is. Er wordt van alles onderbroken, overal breekt men in uitzendingen en de hoeveelheid speculaties is soms ronduit irritant. De chef handrem die Clement Tonnaer voorstelt is dus zeker geen overbodige luxe.

Etische kwesties zijn mijns inziens het moeilijkste in de journalistiek. Je doet het bijna nooit helemaal goed of fout. Het levert altijd verhitte discussies op en zorgt er gelukkig ook voor dat de media zich een spiegel voorhouden. Optimistisch misschien, maar ik denk er zelf al een half uur over na. Wat zou ik doen? Mijn conclusie: Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van de journaliste en hoofdredacteur sta.

Mark van Stramproy

Vreemd verhaal van Petervandermeersch. Ik lees bijvoorbeeld niet dat Koelewijn “toevallig” in het ziekenhuis was. Het verhaal in het NRC is namelijk als volgt:

“We lopen door de sneeuw in de bergen boven Innsbruck, mijn man en ik, als we via de telefoon het slechte nieuws horen: prins Johan Friso bedolven onder een sneeuwlawine. Het is tien over vier, vrijdagmiddag. Mijn man is neurochirurg, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij is hier om een cursus te geven aan jonge neurochirurgen uit Europa, in de Universitätskliniken Innsbruck. Even later horen we dat Johan Friso daar is opgenomen.
We gaan meteen naar het ziekenhuis, en daar horen we dat de hoogleraar neurochirurgie van de Universitätskliniken, Claudius Thomé, net naar de Traumatologisch Intensivstation in Haus 8 is geroepen. Zou het kloppen wat de Oostenrijkse media gemeld hebben: dat Johan Friso een schedelbasisfractuur heeft? Om kwart over zes is Claudius Thomé weer terug. Hij brengt verslag uit aan mijn man en ik luister mee. Ik heb Thomé verteld dat ik journalist ben en dat ik verslag zal uitbrengen in de krant waarvoor ik werk.”

Uit de context blijkt dat Koelewijn en haar man – wiens naam fijntjes verzwegen wordt – met opzet naar het ziekenhuis zijn gegaan om de medische toestand van Friso te achterhalen. Ook blijkt dat ze Thomé hebben opgewacht. Dat de echtgenoot van Koelewijn een cursus moest geven in het ziekenhuis, laat staan in de buurt van de IC-afdeling, blijkt uit niets. Normaal gesproken worden cursussen in een collegezaal gegeven. Kortom: in een collegegebouw.
Uit het artikel blijkt evenmin wanneer Koelewijn zich heeft voorgesteld. Duidelijk is wel dat de behandelend arts zijn mond voorbij gepraat heeft.
Uit wat het ziekenhuis later naar buiten bracht: namelijk dat de media verkeerde medische informatie verstrekt heeft, valt niet uit op te maken dat men hiermee specifieke info uit het NRC bedoelt. Dus die hele column hierboven had niet gehoeven. Wel kan ik mij voorstellen dat Vandermeersch zich voelt aangesproken als de info op oneerlijke wijze verkregen is.
Dat Koelewijn twee beveiligers op haar dak kreeg om te voorkomen dat ze verkeerde informatie aan andere media dan het NRC gaat verstrekken, is natuurlijk lariekoek. Wel kan het zijn dat het ziekenhuis wil voorkomen dat Koelewijn nog meer medische informatie ontfutselt.

Ook is het vreemd dat Vandermeersch schrijft: “Publiceren we informatie die we hebben over de gezondheidstoestand van prins Friso of doen we dat niet? Dat was de vraag die we ons gisteravond op de redactie stelden.” Bijzonder vreemd, want het NRC deed de hele middag niets anders dan medische info brengen, zelfs de mededeling dat Friso mogelijk hersendood zou zijn.

Het wachten is op de resultaten van een officieel onderzoek naar wat Thomé hierover te zeggen heeft. Journalisten van andere kranten mogen gaan uitzoeken waar de echtgenoot van Koelewijn zijn cursus ging geven en hoe laat.

Frank briers

Zo Peter Vandermeersch zal inzien dat wat betreft het koningshuis de Nederlands bevolking bekrompen is.
Het land dat zich zo graag opwerpt als ” wij weten het beter en doen het beter dan de rest ” is toch niet zo vrij achter de façade.
Veel kritiek op de “Belgen” en steeds met het vingertje wijzen.
Nederland loopt vele jaren achter en kan zeer moeilijk omgaan met andere
Ideeën en opvattingen.
Gelukkig leef ik in België. Hier is de pers veel vrijer . De tijd is blijkbaar nog niet rijp voor een Belgische hoofdredacteur.
Ze houden het liever bij hun water en kaas en hoe gezellig ze toch zijn.

Jaap pijpe

Is dit nu een nieuwe NRC moraal of een oude Belgische moraal, die hier de overhand krijgt, “beste” hoofdredacteur? Maar dat het trachten te imiteren van de Telegraaf bij het overgrote deel van uw lezers niet goed valt, onderbouwd met heel wat steekhoudender argumenten dan u zelf brengt ter verdediging van uw handelen, doet mij het ergste vrezen voor de toekomst van NRCredactie onder uw leiding.

Xew

Grappig dat niemand de beste man , onze koningin en familie beterschap toe wil wensen. We hangen hier allemaal over elkaar en het NRC hern. Kan dit niet even wachten tot later?.Ik heb meer intresse in hem en zijn gezondheid dan in een hoofdredacteur zijn hersens.De krant zou hem een artikel met beterschaps wensen van het volk en vaderland moeten geven. Dat helpt.

Iris

Tja, wat al eerder is opgemerkt, de reacties op het stuk van Jannetje Koelewijn zijn nogal overdreven. Zeker vanuit een medisch oogpunt is er niet veel bijzonders gepubliceerd. De meeste informatie is vrij algemeen en overal op te zoeken. En wat wel specifiek over Prins Friso gaat zijn ontkenningen van een aantal geruchten, zoals de bewering dat hij een schedelbasisfractuur zou hebben.
Dat de behandelend arts dit heeft verteld is voor Oostenrijkse begrippen echt niet zo opmerkelijk; er wordt daar vrijer gecommuniceerd met de pers dan in Nederland.
Je kunt je afvragen of mevrouw Koelewijn en de NRC hun kennis hadden moeten publiceren. Maar ik persoonlijk vind dit een stuk smaakvoller dan de roddels over hersendood en halve necrologieën die overal opduiken. Of de close-up foto’s van de Koningin en Prinses Mabel.
Overigens ging de ophef over privacyschending na het vliegtuigongeluk in Libië toen voornamelijk over de publicatie van extreem persoonlijke foto’s. Daar is in dit geval totaal geen sprake van.

christa graber

schande, NRC begint op de tabloids te lijken. eerst het formaat en dan nu de inhoud. in de haast om een scoop te hebben worden alle normale omgangsnormen met de voeten getreden. Waar dit toe kan leiden is net in Engeland vertoond. (News of the world e.d.). Blijkbaar wil NRC hier naar toe.

Nouk

Met verbazing heb ik het artikel gelezen. Verbazing over het schenden van het beroepsgeheim door de neurochirug, wellicht hierin aangemoedigd door de belangstelling van uw reporter en haar echtgenoot.
Juist van een hoogleraar zou ik voorbeeld gedrag hierin verwachten.

Th.J. Schansman

Wederom bekroop mij het gevoel dat de NRC op een verkeerd spoor zit d.w.z. overdreven aandacht voor bepaalde onderwerpen waarvoor ik ook de Telegraaf zou kunnen kopen, en een grote mate van sensatiezucht. Ik ben er niet blij mee en roep de redactie op om terughoudend te zijn in de berichtgeving. Als ik sensatie wil klik in wel wat op internet…

D. van der Dam

Mw Koelewijn schrijft dat zij “meteen NAAR het ziekenhuis” ging nadat ze het had gehoord. De hoofdredacteur schrijft iets anders: dat zij “IN het ziekenhuis was”.

Chris

NRC onthult én vergroot de publicitaire malaise…

Gezien de hoeveelheid site views en reacties hier kan men in de toekomst meer soortgelijke berichtgeving door NRC te verwachten. Wie kijkt is schuld, filteren moet je zelf.

Matthijs Bakker

Wat een drukte en verontwaardiging … om niets?!? Van onbekende Nederlanders en slachtoffers van misdrijven worden zonder enige aarzeling details naar buiten gebracht. Als het even kan nog met een kleurenfoto van het stoffelijk overschot op de voorpagina. (Soms ook bij bekende personen, zie Gadaffi.)

Dan hoor ik zelden of nooit zulke verontwaardiging. Maar ja, als het om iemand van de kon. familie gaat, dan opeens worden er andere criteria gebruikt. Alsof een lid van de kon. familie meer rechten zou hebben???

Ik ben met stomheid geslagen dat er nog altijd zoveel domme mensen in NL zijn die opkijken tegen de kon. familie. Dat noem ik pas “hersendood”.

De nabestaanden van de slachtoffers van de drugshandel van Klaas Bruisma (je weet wel, de ex van de echtgenote van Johan Friso), de slachtoffers van het bewind in Argentinie waar vader Zorreguieta deel van uitmaakte, enz., hoeveel sympathie valt hen ten deel onder de lezers van de NRC? Bar weinig lijkt het!

Katie

Ik vind het ook onnodig en uiterst onbeschoft om je hier (als journalist) uit te laten over een privé situatie.
Het is aan de naasten (of RVD) om met gegevens naar buiten te komen. Niet aan toevallig 1 of andere journaliste. Verschrikkelijk, bah.

Jan Braakman

We willen met zijn allen precies weten hoe het met onze prins gaat. Houden sites en extra nieuwsuitzendingen in de gaten. En dan ergeren we ons als een kwaliteitskrant integer en geïnformeerd verslag doet. Ik lees veel hypocrisie in de reacties. Ik wens de patiēnt en zijn familie veel sterkte.

Jan-Kees Koning

Beste Meneer P Vandermeersch

Juiat als journaliste moet mevrouw Koelewijn, “”terughoudend”” zijn over medische berichtgeving.
Juist medische berichtgeving is “”zeer privé””
De stelligheid waarmee mevrouw Koelewijn het bericht vertelde, gaf mij “‘een ranzig gevoel.
Ik voelde mij zeer ongemakkelijk bij het zien van het bericht op het NOS Jornaal.
Ethisch vind ik het zeer ongepast dat een journaliste en vrouw van een arts vertrouwelijke mededelingen doet over de toestand van een patiënt.
Ik moet er niet aan denken dat een journalist(e) mededelingen doet over mijn (vertrouwelijke) medische dossier.

Het bericht is onjuist volgens het ziekenhuis
Een “”ranzig”” gevoel bekruipt mij.
De NRC is “”een kwaliteitskrant meneer Vandermeersch.
GEEN Telegraaf!!
Met deze “”journalistieke blunder”” neem ik aan dat u de conseqenties trekt als Hoofdredacteur van de NRC.
En opstapt……

einaard bannink

deze meneer is GEEN troonpretendent en dus irrelevant voor berichtgeving op deze opgefolkte wijze
ergo: de gebeurtenis gaat slechts alleen de familie aan
Bovendien geeft hij er zelf blijk van geen belang te hechten aan ‘exposure’ zoals ook door NRC wordt geïllustreerd (Bescheiden bestaan in Londen)

NRC moet haar positie t.o.v. de nieuwwaarde voor haar abonnees goed bepalen, aan ‘telegraaf’-nieuw is geen gebrek in NL. Juist als een gevierd schrijfster met ‘inside information’ komt moet men zich 3x bedenken…
Mij doet NRC in ieder geval geen enkel plezier met de ophef na een tragisch ongeluk dat geen enkele implicatie heeft op gang van zaken in NL

JGM Schilderinck

An
Vanochtend met verbijstering de voorpagina van uw krant gelezen. Het past de behandelend arts van Prins Friso niet om over medische gegevens te spreken met een collega,die geen medebehandelaar is! Hij schendt hiermee het beroepsgeheim. Het past een kwaliteitskrant niet om op deze wijze ‘ nieuws ‘ te willen verspreiden,waarbij de journaliste en haar echtgenoot ( ook deze arts heeft een beroepsgeheim ) voor mij ook alle grenzen overschrijden.

Jan van Latenstein

Mevrouw Koelewijn doet er goed aan om eens met een arts te gaan praten…..

Bram Sonneveld

L.S.,
Het meest schandelijk zijn wel de volgende zinnen:
“Daarom stelden we ons terughoudend op. We hielden rekening met de privacy en publiceerden niet alle details die we wisten.”
Hoezo? Bewaart de redactie die voor maandag, cliffhanger die je in een sensatiekrant zou verwachten, maar niet in de NRC.
Trouwens: er had moeten staan “details waar wij slinks en sluw en in strijd met het journalistiek fatsoen achter zijn gekomen”.
Wat een afgang voor de NRC.

Robert

De NRC heeft gekozen voor publicatie van de – al dan niet op dubieuze wijze – verkregen informatie, en staat daar nog steeds achter. Oké.

Maar dan in de toekomst niet meer jammeren als een Telegraaf-verslaggever – ook “toevallig” – de jonge overlevende van een vliegramp aan de telefoon krijgt en dat publiceert.

Maarten, Philadelphia

Smakeloos en stijlloos. En de zelfgenoegzame uitleg van Koelewijn hoe blij wij allemaal moeten zijn dat de fantastische expertise van haar en haar man ons ter plaatse ter beschikking staat is ‘zum kotzen’. Daarbij beschermt zij de privacy van haar man uit valse bescheidenheid meer dan die van de patiënt. Misschien moet Janneke maar voor Rupert gaan schrijven.

Jos van Vliet

Goed gedaan Vandermeersch. Gezien de kijkcijfers van de journaals gisteren, kon men er geen genoeg van krijgen. En daaraan heeft u voldaan. Mevrouw Koelewijn heeft zich aan de Duitse neuroloog keurig voorgesteld als journaliste en is zich, zo te lezen, niet aan boulevard-journalistiek te buiten gegaan. De Oostenrijkse arts heeft niet doorgehad, dat hij de betreffende info via de spreekbuis van het ziekenhuis had moeten laten lopen, maar daar had mevrouw Koelewijn geen boodschap aan. Die is journaliste en moet nieuws brengen. Chapeau voor de manier waarop dat is gebracht.

Edith Kroes-van den Berg

Eigenlijk vind ik al die aandacht -vier pagina’s!- voor een niet voor troonopvolging in aanmerking komende prins redelijk overbodig. Dat twee artsen het medisch geheim schonden om mw Koelewijn te helpen vind ik schandalig, en dat deze krant er ook nog eens aan toevoegt dat Friso Beatrix’ lievelingszoon is, is ronduit schunnig. Dit was Telegraafjournalistiek.

Snoes

Een levende poppenkast, met niets dan loos gekwetter, op tv, in de krant

Iris

Op het eerste gezicht lijkt er met het NRC-nieuwsbericht weinig aan de hand vanwege de genuanceerdheid en voorzichtigheid.
Maar: de arts in kwestie is gehouden aan zijn beroepsgeheim, en heeft dit overtreden door zonder toestemming informatie te delen met twee personen die niet bij de behandeling van de patiënt waren betrokken.
Dat maakt de verkregen informatie sowieso onrechtmatig, dus lijkt het me moreel verkeerd om daar als krant gebruik van te maken.
Dat de informatie wellicht eerdere, onjuiste geruchten kan rechtzetten, doet daar niets aan af.

Aard Daanen

Tsjonge, jonge, de NRC heeft me wat in huis gehaald met dhr. Vandermeersch. Ik mag toch aannemen dat er inmiddels flink aan zijn stoelpoten wordt gezaagd. Misschien is dit stukje zijn laatste artikel als Hoofdredacteur? Ik mag het hopen.

D. van der Dam

Het klopt niet wat de hoofdredacteur zegt: Mw. Koelewijn was niet toevallig IN het ziekenhuis, maar zij ging meteen NAAR het ziekenhuis nadat zij het had gehoord. Dat is een groot verschil.

Irma

Geen enkel probleem met het verhaal.

Bart Schrier

Genuanceerde berichtgeving? Melden dat de neurochirug ook Prins Bernard opereerde heeft geen enkele toegevoegde waarde. Ook dat prinses Mabel ooit buurmeisje van de hoogleraar neurochirurgie was heeft geen toegevoegde waarde. Het schenden van het medisch beroepsgeheim is schandalig voor iedere arts en zeker voor een hoogleraar die een voorbeeldfunctie heeft.

LeGrognard

Het heeft mijn verbazing gewekt dat mijn simpele opmerking: ‘is dit de NRC of de de Telegraaf?’ als eerste en enige terstond verwijderd werd. Later is die reactie toch weer tussen de andere gezet.
Hoe werkt dit bij jullie?
Wie zit daar aan de knoppen?
Dat zou ik graag willen weten.

T. Kobes

Wat heeft die jongen nu eigenlijk en waarom zijn er verschillende serieus lijkende verhalen in omloop?

Charles Kuijpers

De reacties liegen er niet om, dunkt mij. Het verdient aanbeveling nog eens goed na te denken over een adequate afhandeling uwerzijds. Het boetekleed past iedereen. Al meer dan 35 jaar ben ik NRC-lezer, en een “rel” als deze is voor mij echt geen reden om dan maar meteen het abonnement op te zeggen. Ik vertrouw erop dat dit niet meer dan een incident is hetgeen overigens zeker niet gebagatelliseerd mag worden. Reactie nummer 54 van Martijn Carlier is mij uit het hart gegrepen.

Luuk van Duijn

Het bericht is voor de lezer niet of nauwelijks relevant, immers, Friso is geen lid van het koninklijk huis, slechts lid van de koninklijke familie. In mijn ogen geen dwingende reden om zo uit de school te klappen. Het lijkt mij voorts dat er sprake is van schending van het medisch beroepsgeheim aangezien beide artsen geweten zouden hebben van het feit dat hun gesprek gepubliceerd zou worden. In alle eerlijkheid, als mijn vrouw mijn zakelijke gesprekken in de krant zou zetten, zou de scheiding snel uitgesproken zijn.

LeGrognard

En waarom worden getypte aanhalingstekens als een cijferreeks weergegeven? Wat klungelig allemaal.

Charles Kuijpers

De door mij bij het woord rel geplaatste aanhalingstekens zien er wel heel vreemd uit!

Teek

Goede zaak, een gefilterd bericht is waardeloos, daar er nooit een eerlijk antwoord naar buiten gebracht zou worden.
Dit is de tweede zoon van de koningin, de beoogde tweede man voor het koninggsschap (iedereen weet dat dat inmiddels niet meer mogelijk is ivm Mable gate).
De RVD moet leren openheid van zaken te geven, je ziet nu dat menig krant zijn eigen draai aan het verhaal geeft, als ze ook maar iets horen van een verdwaalde Oostenrijker dan is het meteen een bulletin met grote nieuwswaarde, maar kompleet ongefundeerd. goed werk en correcte afweging.

Aard Daanen

Ach, ziedaar, mijn reactie is verwijderd. Dan toch nog 1 tip: Heer Chavannes, u lijkt mij een geschikt persoon om het Hoofdredacteurschap van de heer Vandermeersch over te nemen.

Aard Daanen

O nee, het staat er nog. Maar mijn tip blijft overeind.

MSDormans

Vandermeersch moet maar retour afzender.
Wat een gebrek aan nonvaleur!

En die chique getrouwde ‘sterreporter’: wegwezen bij gebrek aan het meest elementaire fatsoen.

Maarten, Philadelphia

Goed idee om Chavannes terug te vragen. Vandermeersch laat iets te vaak zien dat hij het niet helemaal begrijpt.

Jan Notten

De NRC die ooit de enig overgebleven objectieve fatsoenskrant was is nu door het ijs gezakt. Onder de bezielende (?) leiding van meneer Vermeersch moeten koste wat kost de oplagecijfers omhoog en dat merkt de lezer dus aan het toenemende populistische en ongenuanceerde linkse karakter van van de krant. Waar voorheen de Volkskrant meende haar concurrenten regelmatig de maat te moeten nemen, doet de NRC dat de laatste tijd op tamelijk irritante wijze. Maar als het om oplagecijfers gaat is de eens zo betrouwbare NRC niet vies van sensatiezucht. Niet alleen het gebrek aan respect en fatsoen van een journaliste / artsenvrouw alle ruimte op de voorpagina zijn stuitend, dat is ook het achtergrondartikel over prins Friso dat geschreven is als een necrologie. Smakeloos en schaamteloos!

Herman van Beek

Ben echt geschokt door dit stuk, Gaat echt veel te ver, Het NRC is toch geen roddelblad? Ben er bedroefd van, Kan echt niet!

J. van Cappellen

Als arts schaam ik mij diep over het egotrippend optreden van deze beide neurochirugen (waarbij Tulleken nota bene in het verleden zitting had in het Centraal Medisch Tuchtcollege) en als lezer van de NRC schaam ik mij even diep over het niveau waarop de krant inmiddels is beland. Graag een transfer van mevrouw Koelewijn naar de Telegraaf.

J. Lagasse

Deze hoofdredacteur heeft eerst de enige kwaliteitskrant die Vlaanderen rijk was kapot gemaakt door er een sensatieblaadje van te maken en hij poogt nu hetzelfde in Nederland met de NRC. Wanneer grijpt men in ?

J.Joosten

Enfin, achteraf nóg een goede reden dat ik, na meer dan 25 jaar, per 1 januari jongstleden mijn abonnement op NRC heb opgezegd

Leo Pelsers

Respect verdien je door Prive Prive te laten. Dit is respectloos en riool journalisten waardig.
Dit is een pure privé aangelegenheid. Respectloze journalistiek.

T.van der Laan

logisch dat de Oostenrijkse neurochirurg een aantal zaken deelt met zijn Nederlandse collega, ze kennen elkaar misschien goed en weten wat ze aan elkaar kunnen hebben. Daarnaast kan het onderling bespreken van de situatie van Friso tussen artsen alleen maar in zijn voordeel werken. Geneeskunde is geen wiskunde en we weten allemaal dat iedere arts, hoogleraar of niet zo zijn twijfels kan hebben. Ieder gezichtspunt of zelfs een simpele vraag van een collega kan dan helpend zijn voor een patiënt. Mevrouw koelewijn is ook wel open hoe ze aan de informatie komt. Zelf hoef ik dat nu niet allemaal te weten ondanks dat ik wel benieuwd ben want ik vind het vreselijk en ik ben ook arts maar juist het geduldig wachten en de familie = RVD respecteren voelt voor mij beter en respectvoller. Het zou mooi zijn als NRC net iets meer werk zou maken van dit stukje ethiek in de journalistiek en hier wat meer in voorop zou willen lopen en het uitdragen. Ik blijf dan heus wel lezen.

conny maier

SCHANDALIG, dat een “arts” dit toestaat. Juist dit soort mensen hebben het over schending van privacy.
Waar is de NRC mee bezig dit goed te keuren, valt me erg tegen van een krant met deze status

Kees van der Graaf

Denk dat NRC hier goed werk heeft verricht. Ik denk dat u beter publiceert dan de RvD. Wat de prins mankeert hoeft niet erger te worden gemaakt. Wat mij stevig irritatie opwekt, van verschillende nederlandse media, dat niet wordt uitgelicht dat de prins ondanks lawinegevaar 4 categorie buiten de piste is gegaan. Zijn redders wagen telkens weer hun leven als andere roekeloos zijn. NRC hulde voor uw nieuws uit het ziekenhuis.

Bob Lagaaij

Na het – herhaald – aandachtig lezen van het artikel van Jannetje Koelewijn kan ik niet anders dan vaststellen, dat ze – in alle openheid, ook tegenover haar bron – haar journalistieke werk goed heeft gedaan.
Dat met haar – medisch deskundige – echtgenoot in Innsbruck was, en ook nog eens informatie kreeg uit de eerste hand, is een toevallige samenloop van omstandigheden, waar een verslaggever het soms van moet hebben. Dat NRC/Handelsblad haar verhaal afdrukt lijkt me niet meer dan logisch. Wat bevangt Nederlanders toch voor rare kramp, als het om onaangenaam nieuws gaat (dat ook nog eens het koninklijk huis betreft)? Dan willen we, in een soort misplaatste vroomheid, ineens van niets weten en gaan we schelden op de krant. NRC/Handelsblad doet gewoon waarvoor ,,lux et libertas” is opgericht: mij informeren, liefst zo snel, uitgebreid en helder mogelijk.

Willem Marsman

Ik heb twee bezwaren.

Ten eerste zie ik zie de nieuwswaarde niet in van de gezondheidstoestand van prins Friso. Hooguit indien de RVD tegenstrijdige berichten zou publiceren en dat gevolgen zou hebben voor troonopvolging. Meer dan een zakelijk feitelijk berichtje over het ongeval lijkt mij zo wie zo niet nodig. Er komen elk jaar 100 mensen om bij lawines in de alpen.

Ten tweede is informatie verkrijgen via een familierelatie van journalist amateuristisch en is schadelijk voor de integriteit. Ik denk hierbij ook aan discussie betreffende Eva Jelinek en haar relatie met Bram Moszkowicz.

timo huisman

Alleerst. In feite is dit een grove fout van de behandelend arts in Innsbruck, waarmee een journaliste een fijne scoop denkt te scoren. Van haar kant begrijp ik het.

Echter, dat de redactie van het NRC dergelijke informatie publiceert, keur ik echt af. Voor mij weegt in deze kwestie de schending van de privacy zwaarder dan het recht op informatie. Welke informatie de familie over dergelijke persoonlijke kwesties prijs wil geven is een eigen keuze, ongeacht hun formele status in dit land. Een keuze die het NRC eenvoudig had kunnen respecteren, zonder dat de krant aan journalistieke kwaliteit had ingeboet. Want laten we wel zijn, wat is nou werkelijk de inhoudelijke waarde van dit bericht?

Renger Bos

Er liggen ziekenhuizen vol met zonen waarvan de moeders en de familie vol met zorgen naast zitten en maar denken dat die zitten te wachten dat elke uur op TV,radio en krant daar genuanceerd of ongenuanceerd verslag van worden gedaan door in allerijl opgetrommelde zogenaamde specialisten en uit gerangeerde doctoren.

Dr. F.J.G.M. Kubben

Prof. Dr. Thome heeft zijn beroepsgeheim geschonden, een strafbaar feit.
Van Prof. Dr. Tulleken lezen we nu dat hij Prins Bernhard heeft geopereerd, eveneens een schending van het beroepsgeheim.
Beiden zijn docent op een cursus voor jonge neurochirurgen en realiseren zich kennelijk totaal niet dat ze een rolmodel vervullen voor jonge neurochirurgen en geacht worden het goede voorbeeld te geven.
Mevrouw Koelewijn doorbreekt als partner van een arts een afgeleid medisch beroepsgeheim.
Het is zo erg dat ze als haar verhaal door de officiële woordvoering in twijfel wordt getrokken bewust nogmaals de behandelend arts benadert, een vorm van uitlokking.
Maar het meest misselijkmakende is nog dat er iemand in kritieke toestand in een ziekenhuis ligt en mevrouw Koelewijn en de hoofdredacteur het ethisch menen te kunnen verdedigen dat zij zeer persoonlijke medische gegevens naar buiten brengen.
Hoe het brein van prins Friso zich zal houden, zal de tijd leren.
Hoe de breinen van Koelewijn en Vandermeersch zich houden, weten we nu al.

Bertus Overdeem

Aha. Kennelijk was het wel in orde dat zo ongeveer alle kranten en websites schreven over een schedelbasisfractuur. Dat blijkt nu larie, maar er was geen verontwaardiging dat kranten dergelijke geruchten afdrukten.

Krijgt de krant c.q. journalist uit eerste hand informatie over de werkelijke medische toestand, dan krijgt zij een bak stront over zich heen waar je niet goed van wordt. Maar ondertussen lezen de verontwaardigde lezers wel lekker allemaal de “riooljournalistiek” die de “laatst overgebleven kwaliteitskrant” NRC nu opeens bedrijft. Wat een hypocrisie.

Ik snap het weer he-le-maal!!

Van Helden

Het is begrijpelijk dat voor een krant een moeilijke afweging is wat men wel of niet publiceert. In het geval van Prins Friso zou ik, als journalist, de keuze hebben laten vallen op het niet publiceren van deze informatie die Koelewijn verkregen heeft. Daar de prins geen troonpretendent is heeft hij uitdrukkelijk gekozen voor een andere status en in dier voege dient zijn privacy meer te worden gerespecteerd dan zij die tot het Koninklijk Huis behoren. Jammer dat medische gegevens op deze wijze naar buiten komen, te meer omdat de prins zelf niet bij machte is om aan te geven wat wel en wat niet gemeld kan worden. Dát is de streep die een journalist moet trekken: tot hier en niet verder! Dan maar geen scoop!

Frans Hoynck van Papendrecht

De arts in Innsbruck (Thomé) heeft een belangrijk element uit de Eed van Hippocrates geschonden (“… Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. …). Naar Nederlands recht ook het recht op privacy, vallend onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens – er zal in Oostenrijk ook zoiets bestaan.
Tot zover is het duidelijk.
Of de Utrechtse hoogleraar Tulleken formeel ook in overtreding is geweest lijkt mij minder duidelijk; in het geval van zijn echtgenote, mevrouw Koelewijn, lijkt mij dat in elk geval niet. Zij heeft zich in elk als journaliste met een intentie tot publiceren bekend gemaakt. Maar veel mensen, de reacties lezende, vinden dat het echtpaar moreel verwerpelijk heeft gehandeld.
Overigens wordt de NRC de publicatie verweten.
De publicatie lijkt mij in elk geval niet onrechtmatig, persoonlijk vind ik hem bovendien ook niet ongepast. De privacy van een lid van de Koninklijke familie is van een bijzondere aard, anders dan van een gemiddelde burger. Bovendien zie ik niet welk nadeel de Prins en zijn naasten kunnen ondervinden van de door de NRC gebrachte informatie.
Ik ben blij dat ten minste in een aantal reacties kritisch wordt gewezen op de rol van de RVD, zoeven heb ik nog eens precies al hun communiqués tot nu toe nagelezen. Die zijn veel te summier, gezien de grote belangstelling en betrokkenheid die blijkt uit de Nederlandse samenleving. De grote media-aandacht hoort daarbij. De RVD lijkt (wederom) niet competent om zoiets in goede banen leiden, in consultatie met de regering en de Koninklijke familie. Perspublicaties van een omstreden karakter worden daardoor uitgelokt.

Tamsin Stolz

Wat een gezeur! NRC, ik ben echt dankbaar dat jullie de info hebben gepubliceerd. Want tot die info dacht ik dat hij het niet zou halen. En dankzij de info heb ik nog een sprankje hoop. Moet de RvD maar niet zo stijf zijn lippen op elkaar houden, dan was de hele behoefte aan meer info er niet geweest, als ze zélf meer info hadden gegeven.

Een prins is nou eenmaal een publiek figuur en ik zie trouwens niet hoe zijn privacy überhaupt is geschonden. Ik zie vooral dat nare geruchten zijn ontkracht.

Frans Geers

Wat denken mensen toch verschillend over deze kwestie. Ik hen het artikel juist erg gewaardeerd, omdat het gefundeerd is op medische feiten. Het verhaal over zuurstoftekort en zwellingen in de hersens, heb ik nog nergens gelezen.
Het is sterk overdreven, dat hiermee de privacy geschonden is.

Bert van Einre

U maakt een afweging tussen recht van privacy en recht op informatie, schrijft u. Ik vind dat die afweging verkeerd is uitgevallen. Daarbij is met name van belang dat het om iemand gaat die geen recht meer heeft op de troon. Prins Friso’s gezondheidstoestand heeft daarmee geen algemeen belang meer, ik zie niet in welk recht op informatie er in dat geval nog is, en vind dat de informatie die wordt weergegeven – zonder betrokkene’s toestemming – slechts dient ter onappetijtelijke bevrediging van nieuwsgierigheid.

Bas van Geel

Mevrouw Koelwijn heeft in een van haar boeken de privacy van haar eigen familieleden geschonden en nu doet ze dat ook bij een lid van de koninklijke familie. Je zult wel een ‘goede’ journalist zijn als je dit doet maar NRC had dit niet moeten publiceren. Triestmakend en verwerpelijk!

r.e.vd berg

U schrijft over het recht op informatie. Kunt u mij uitleggen waar dat recht verankerd ligt. Uw journalist, die toevallig aanwezig was deed aan “vrije nieuwgaring” en vervolgens wordt dat een recht genoemd. Nee dus, maar het gaat nog veel verder. Ik heb haar diverse malen gezien en gehoord op de TV als jourbalist van NRC en dan worden behandelingen besproken, onderzoeken onthuld. Kortom riool, dat verwacht ik niet op een hele voorpagina van mijn krant

Willem Sanders

Journalistiek is een kwestie van lef, maar een journalist heeft ook ethische grenzen. Het lijkt of “Journalistiek ten koste van alles” het nieuwe credo van NRC is onder deze hoofdredacteur. Beneden peil.

A. Derks

Het interesseert me vnl.geen ene fok dat een echtgenoot van een journalist het ‘ongelooflijk klote’ vindt voor de prins. En wat moeten we met de informatie dat ‘het een goed teken is als na 24 uur nog geen zwelling optreedt.’ Het lijkt me ook een ontzettend goed teken als de prins zal herstellen, en zo zijn er nog wat tekens. Verder is het artikel foezelig en een beetje insiders-hijgerig. Maar dat ik er nu door ben geschokt, nee. Business as usual.

C.Chr. van GOOLEN de Gaullois

Een ernstig ongeluk(?) met een willekeurig (roekeloos?)mens, toevallig erfgenaam van de familie O., in een ziekenhuis ergens, enzovoorts; als er maar wat gekwaakt kan worden in NL. Wanneer breekt de dag aan dat het fatsoen/de fatsoensnormen in Nl, op een wat hoger peil gebracht wordt/worden, en ook om tenminste in goed en fatsoenlijk Nederlands e.e.a. op papier te plaatsen. Van de andree-hazes-stijl is niet iedereen gediend, en toevallig ter plaatse aanwezige journalistes met manlief in het neuro-medische vaandel, om de boodschap kracht bij te zetten, al helemaal niet. Zo zielepoterig en onbetamelijk dit toch allemaal is.

Overigens vindt ondergetekende dat de redacteur/hoofdredacteur degene moet zijn, die zijn/haar fiat, veto of helemaal niets geeft. Hij/zij en niemand anders.
Saluti.
Een medicus in NL.

WG Leeuwenburgh-Pronk

Het ongeval waarbij prins Johan Friso betrokken is, is tragisch. De manier waarop de vrouw van een neurochirurg hierover op de voorpagina van deze krant bericht, verwondert mij.
Medische informatie ( wel of geen schedelbasisfractuur en wel of geen zwelling van de hersenen) mag alleen gedeeld worden met hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling en anders alleen na uitdrukkelijke toestemming van de patient. Toestemming mag verondersteld worden indien dit in het belang van de patient is. Ik heb het belang in deze casus niet kunnen ontdekken. IJdelheid van de dokter of nieuwsgaring vallen mijns inziens niet onder de categorie “uitzonderlijke omstandigheden” die doorbreken van het beroepsgeheim zouden rechtvaardigen. Het had de emeritus hoogleraar en de behandelend arts van prins Johan Friso gesierd wanneer zij geen publieke uitlatingen hadden gedaan over de toestand van de patient en zo hun beroepsgeheim niet hadden geschonden. Zij zijn excuses verschuldigd aan de patient, zijn (koninklijke) familie en de beroepsgroep.
Bij deze zeg ik mijn abonnement op NRC op.
WG Leeuwenburgh-Pronk, arts.

Janna Kiostrami

Goed werk van nrc. Begrijp niet geheel waarom het riooljournalistiek betreft als een journalist geruststellende informatie heeft over de gezondheid van friso, uit een kennelijk betrouwbare bron. Geen idee waarom je dat onder de pet moet houden en netjes op de rvd moet wachten. Beetje Kremlindenken proef ik uit al deze geschokte reacties.

Ger v Capel

Welk “recht op informatie” doelt het NRC of deze hoofdredacteur hier nu eigenlijk op?? Is Friso van Nationaal belang? NRC en vooral de heer VanderMeersch moet zich diep schamen! Het plaatsen van deze persoonlijke informatie was ongepast en fout. Het wordt nog erger door de aktie zelfs te gaan toelichten, want daaruit blijkt pas echt dat deze persoon ongeschikt is als hoofdredacteur.

Niels Alting

Walgelijk stuk riooljournalistiek. Ik had gelukkig een jaar geleden mijn abonnement al opgezegd, maar zal zelfs nu ook nooit meer overwegen om ooit nog maar een losse NRC te kopen. U denkt boven ieder moraal te kunnen staan en van het stuk ethiek hebt u blijkbaar ook nooit gehoord. Sensationeel over de ´arabische lente´schrijven (spannend…), Gadaffi kapot geschoten op de voorpagina en nu dit. U hebt willens en wetens bijgedragen om een medisch beroepsgeheim te schenden en u hebt onder het mom van duiding deze medische informatie gepresenteerd. U moest u schamen! U bent geen knip voor de neus waard.

Niels Alting
apotheker in opleiding

Martin de Koning

De leden van de familie van Oranje zijn – of ze het willen of niet – celebrities. Daar gelden andere privacy criteria voor dan voor de doorsnee burger. Als krant brengt NRC Handelsblad nieuws. Het feit dat de media inclusief de televisie het sinds gisterenavond nergens anders meer over hebben geeft wel aan dat er een bovengemiddelde belangstelling voor dit noodlottige ongeval is. Als Jannetje Koelewijn zich kenbaar maakt als journalist en vervolgens deze informatie krijgt staat het haar vrij om dit op integere wijze te gebruiken. De hoofdredactie heeft derhalve een correcte afweging gemaakt.

J.J. Duivenvoorden

De NRC op tabloidformaat is met de ruime aandacht voor human interest en life style in het afgelopen jaar verworden tot een VIVA/Telegraaf.
Na deze forse misser lijkt het me wel duidelijk: er is in Nederland weer plaats voor een kwaliteitskrant (op normaal formaat)!

Jcg Kooijman

Veel typische reacties! We willen allemaal door verschillende media zoveel mogelijk weten over alles! Dan schrijft de NRC een keer als eerste een stuk, toevallig of niet maar dat doet niets af aan het “nieuwsgehalte”, en dan vallen we daar maar eens over! Wie zijn hier nu de hypocrieten? Sluit je dan af van alle media zodat je lekker je eigen wereld leeft! Prins Friso is nieuws en elke Nederlander wenst de koninklijke familie het beste toe en heeft behoefte aan informatie!

Veronica Cramer

Nederland is de weg kwijt. Ik sluit mij volledig aan bij Dr.F.J.G.M.Kubben. Er zijn limieten overschreden die de meeste mensen bij elkaar kunnen denken. Het doel? Uitsluitend om vooral exclusief nieuws snel te kunnen brengen dus kranten te verkopen.
Op zich is kranten verkopen geen misdaad. Maar…
Eigenlijk ben ik benieuwd hoeveel uren artsen en journalisten college moeten lopen over ethiek en er
examen over afleggen met graag een voldoende.
Zoals gewoonlijk zal deze modderpoel worden geregeld via rechtszaken waarbij excuses niet genoeg zijn en
carrieres en aanzien tot een abrupt einde komen.
Het zou fijn zijn wanneer er dan iets is bijgeleerd
maar daarover ben ik niet optimistisch.

Robert Bleeker

Kern van de gerezen kwestie lijkt de zeer reële mogelijkheid, dat de RVD en/of het ziekenhuisbestuur bewust heeft / hebben gekozen voor informatie-manipulatie.

Daartoe zou bijvoorbeeld besloten hebben kunnen zijn geworden, ten einde de perceptie van de publieke opinie aangaande de toestand van de patiënt gericht te sturen richting een worst-case scenario, waarin wellicht op enig moment de vraag naar een euthanasietraject aan de orde zou kunnen komen (een opportunistische poging om het draagvlak onder het koningshuis te versterken, door de zaken met opzet erger voor te stellen, sluit ik weliswaar niet geheel uit, maar lijkt op dit moment minder aannemelijk)

Het gaat in een dergelijk geval niet om de vraag of het publiek recht zou hebben op informatie uit de privésfeer van het koninklijk huis, maar om de vraag, in hoeverre de (ambtelijke) RVD gerechtigd is, om het kennelijk gekozen format van “informatie-management” te hanteren.

Omdat het ziekenhuis c.q. de RVD heeft / hebben gekozen voor het geven van periodieke communiqués over de gezondheidssituatie van de patiënt – in plaats van een radiostilte (hoe zeer die ook de speculatie zou voeden) – heeft in ieder geval de RVD niet het recht, om het publiek in dezen op hoofdzaken te desinformeren.

Ik acht de werkwijze van de journaliste in dit geval dan ook integer, omdat zij (en daarmee haar werkgever de NRC) gewoon invulling geeft aan de waakhondfunctie van de pers.

Of de beide betrokken, aan hun beroepsgeheim gebonden artsen in deze context iets te verwijten valt is zeer goed mogelijk, maar ten aanzien van de journalistieke taak van krant en journaliste minder relevant, omdat beide beroepsgroepen een verschillende invalshoek hebben en dientengevolge een verschillend referentiekader c.q. beleidskader kennen.

Ik ben al met al zeer verheugd, over het feit, dat de NRC haar journalistieke plicht om het publiek naar waarheid te informeren, in dit geval iig lijkt te zijn nagekomen.

Carla van der Graaf

Ik koop de NRC met regelmaat. Het artikel wat geplaatst is, is niet sensationeel. Dit artikel ligt alleen feiten vast. We worden de laatste 2 dagen overspoeld met deze berichten van de RvD. Op zich zelf al vreemd, omdat Friso geen recht heeft op de troon is het niet de taak van de RvD. Alleen in het NRC konden wij lezen wat er aan de hand is met deze prins. Als je als vader van 2 kinderen je met lawinewaarschuwing 4 toch buiten de piste gaat, ben je roekeloos bezig. Verder als de roddelbladen wat over het koningshuis publiceren hoor je niets. Als de NRC de waarheid achterhaald is het geen goede krant meer. NRC je was kwalitiet en je bent het nog steeds.

Reinier Bakels

Wie vandaag de dag een “kwaliteitskrant” zoekt moet naar het buitenland toe.

Van alle kanten hoor ik dat Friso in slaap wordt gehouden, en pas over een paar dagen zal blijken of hij zwaar/onherstelbaar hersenletsel heeft opgelopen.

Dat vind ik genoeg.

Maar ik ben dan ook niet in oplagecijfers geïnteresseerd. Het verhaal van Vandermeersch benadrukt zozeer dat mevrouw Koelewijn zich NIET heeft opgedrongen dat het er veel op lijkt dat ze dat juist wel heeft gedaan.

Tiffany kizito

…kan iemand me uitleggen waarom het wel koosjer is bronloze geruchten over schedelbasisfracturen te melden, maar niet koosjer een met bronvermelding ondersteund, open en allerminst sensationeel getoonzet bericht te plaatsen? Of die Thomé als behandelend arts had mogen praten is andere koek, hij zal wel een douw krijgen. Maar de nrc- lezers hierboven verbazen me: ze eisen journalisten die hun werk niet doen.

Rob de Vries, psychiater

Terwijl de betreffende patient in coma ligt, wordt vitale medische informatie over hem verschaft door zijn behandelend arts aan een andere arts, die niet bij de behandeling is betrokken. Beide artsen laten toe dat een journaliste gedeeltes hiervan optekent en vervolgens publiceert op de voorpagina van de nrc. Hier wordt door drie ervaren professionals en door de hoofdredactie van een belangrijke kwaliteitskrant een grondrecht op privacy geschonden op een wijze, die getuigt van een fundamenteel gebrek aan empathie. Een schandalige vertoning.

Medisch specialist

Wanneer mijn collega iets constructief had willen bijdragen had hij via de RVD aan de familie zijn aanwezigheid in Innsbruck kenbaar kunnen maken. Hij zou dan eventueel beschikbaar kunnen zijn voor een second opinion mocht de familie daarvan gebruik willen maken.
Nu heeft hij zich laten leiden door sensatiezucht en zijn expertise volkomen misplaatst gebruikt om zijn echtgenote die journaliste is op plaatsen te brengen waar zij niet gewenst was en informatie te geven waarvan de familie duidelijk niet wil dat die publiekelijk bekend raakt. Daarmee heeft hij het medisch beroepsgeheim van zijn collega in Innsbruck geschonden en ook nog eens zijn eigen beropesgeheim. Ben benieuwd naar de reactie van de KNMG.

Bouke Bunnik

Ik moet zeggen dat ik de meeste reacties hier toch wat overtrokken vind. Zoals een aantal andere reacties ook aangeven: de nieuwsfeiten die gegeven werden gegeven zijn niet zodanig dat er een grove inbreuk op de privacy was, het betreft eerder een verduidelijking, en ontkrachting van geruchten: “minstens 20min” onder lawine is voor de goede verstaander natuurlijk zorgen over zuurstof tekort (ik ben geen arts), en het artikel legt uit waarom we een dag zullen moeten wachten voor meer duidelijkheid is, en geeft de context zodat we de gegeven feiten kunnen plaatsen.

Gezien het feit dat veel media er al sinds gistermiddag compleet mee bezig zijn, is zo’n stuk een goede duiding van het nieuws, als er niets urgents was om op de voorpagina te zetten.

Diederik de Groot

Kern van de gerezen kwestie lijkt de zeer reële mogelijkheid, dat de RVD en/of het ziekenhuisbestuur bewust heeft / hebben gekozen voor informatie-manipulatie.

Daartoe zou bijvoorbeeld besloten hebben kunnen zijn geworden, ten einde de perceptie van de publieke opinie aangaande de toestand van de patiënt gericht te sturen richting een worst-case scenario, waarin wellicht op enig moment de vraag naar een euthanasietraject aan de orde zou kunnen komen (een opportunistische poging om het draagvlak onder het koningshuis te versterken, door de zaken met opzet erger voor te stellen, sluit ik weliswaar niet geheel uit, maar lijkt op dit moment minder aannemelijk)

Het gaat in een dergelijk geval niet om de vraag of het publiek recht zou hebben op informatie uit de privésfeer van het koninklijk huis, maar om de vraag, in hoeverre de (ambtelijke) RVD gerechtigd is, om het kennelijk gekozen format van “informatie-management” te hanteren.

Omdat het ziekenhuis c.q. de RVD heeft / hebben gekozen voor het geven van periodieke communiqués over de gezondheidssituatie van de patiënt – in plaats van een radiostilte (hoe zeer die ook de speculatie zou voeden) – heeft in ieder geval de RVD niet het recht, om het publiek in dezen op hoofdzaken te desinformeren.

Ik acht de werkwijze van de journaliste in dit geval dan ook integer, omdat zij (en daarmee haar werkgever de NRC) gewoon invulling geeft aan de waakhondfunctie van de pers.

Of de beide betrokken, aan hun beroepsgeheim gebonden artsen in deze context iets te verwijten valt is zeer goed mogelijk, maar ten aanzien van de journalistieke taak van krant en journaliste minder relevant, omdat beide beroepsgroepen een verschillende invalshoek hebben en dientengevolge een verschillend referentiekader c.q. beleidskader kennen.

Ik ben al met al zeer verheugd, over het feit, dat de NRC haar journalistieke plicht om het publiek naar waarheid te informeren, in dit geval iig lijkt te zijn nagekomen.

Michael

De weg ligt open om de heer Tulleken voor de interne tuchtraad van de KNMG te brengen vanwege schending van het beroepsgeheim en het in diskrediet brengen van de beroepsgroep. Je bent nooit te oud om te tuchten.

Tereg Menslem

Aan Peter Vandenmeersch: graag eerst uw excuses aanbieden aan uw lezers, dan naar Brussel bellen of er een krant is die van uw ondermaatse diensten gebruik wil maken en op maandag uw ontslag aanbieden en wegwezen.

henk korbee

Gewoon om geld te verdienen en de oplage vergroten. Zo schijnheilig. Als het mijn overbuurman de timmerman was geweest zou er men gezegd hebben ‘pech, zeg’. Het is zoals in sprookjes. Ziekte overkomt iedereen behalve als de koningin het heeft want dan is het een bijzondere ziekte. NRC is zo langzamerhand de telegraaf van ‘de gestudeerden’.

Annelies Frehe

NRC, Jannetje K. en Kees T. geniet van jullie 15 minutes of fame, jullie zullen hier nog jaren in negatieve zin mee geconfronteerd worden…en terecht wat mij betreft. Als zo’n flut rechtvaardiging geschreven moet worden door een hoofdredacteur, weet je toch al genoeg, fout, fout, fout. Allemaal gegrepen door blinde sensatie, want ja, Janneke moest ook nog even op tv zojuist, heel sneu!

Herman Thijs

De publicatie van dit verhaal en met name de wijze waarop deze tot stand is gekomen gaat een grote smet werpen op de NRC, mevrouw Koelewijn, de heer Tulleken en de heer Thomé. De redenen daarvoor zijn uitvoerig besproken hierboven, dit is medisch-ethisch en ook juridisch laakbaar, ookal is de de gegeven informatie niet schokkend ( anderzijds ook niet heel vernieuwend).
Wat nog niet genoemd is dat dr Thomé (ik heb nagezocht, inderdaad neurochirurg) helemaal geen (hoofd)behandelaar kan zijn in deze, de behandeling is in handen van een intensivist en neuroloog. Een neurochirurg komt in beeld als mogelijk ruimte gemaakt moet worden in de schedel, maar dit gaat niet met het boren van een gaatje zoals in het artikel gezegd wordt.
Er wordt hier en daar gezegd dat het een genuanceerd verhaal is, daar ben ik het niet mee eens gezien dit laatstgenoemde alsook het opleuken van het arftikel met niet terzake doende details.
De vercommercialisering van NRC is al een poos gaande, het uitbaten van een boekje van Y. van ‘t Hek over klaagzangen van het nederlandse volk over T-mobile was een koddig voorbeeld, dit verhaal weer een triest dieptepunt op zich.

Gerard van Reekum

Sorry dat ik vandaag niet eerder kon reageren, ik had even iets belangrijkers te doen…

Mieper101

Jantje en NRC deden hun werk, hoe tenenkrommend dat ook mag zijn. Soms is journalistiek tenenkrommend. De Oostenrijkse arts zit in de fout, je mag geen medische informatie uitwisselen met een niet-behandelend arts die even langs komt wippen. En de Nederlandse arts zit helemaal fout, zijn journalist-echtgenote bij het gesprek laten. Ik ben arts in een Amerikaans ziekenhuis waar VIPS behandeld worden en de policy is heel duidelijk: je vliegt eruit wanneer je informatie opzoekt in het electronisch medical record van een VIP (elke patient, beroemd of niet) terwijl je niets met de behandeling hebt te maken. En dat wordt allemaal in de gaten gehouden. Het laatste waar een ziekenhuis zin in heeft is voorpaginanieuws te leveren/worden. En welke VIP wil naar een ziekenhis waar beroepsgeheim niet wordt gegarandeerd? Jantje moest kiezen tussen de reputaties van haar man en zijn Oostenrijkse collega en haar werk….het resultaat is voor iedereen te lezen.

grammenjager

Het wachten is op het legen van vuilnisbakken door of namens het NRC door mensen die in de regio een seminar bijwoonden op 5 sterren niveau betaald uit de openbare kas. Het probleem is wat de dame en heer in de spiegel zien: geen opvoeding genotn.

M. van der Heijden

Hoewel ik het enorm eens met met de meneer die zegt dat hij even iets belangrijkers te doen had, moet ik mijn ei ook even kwijt…
Ik vond het een hijgerig artikel, waarin mevrouw de journaliste er niet voor terugdeinst zichzelf en haar geleerde echtgenoot nadrukkelijk in de schijnwerper te zetten – over de rug van een patiënt die in levensgevaar schijnt te verkeren.
En de ‘reactie’ van de hoofdredacteur – och, hoe pedant en zelfingenomen kun je zijn?

MW

Wat passages uit reacties..

“Het feit dat de media inclusief de televisie het sinds gisterenavond nergens anders meer over hebben geeft wel aan dat er een bovengemiddelde belangstelling voor dit noodlottige ongeval is.”
– Nee. Het geeft wél aan dat de media vinden dat wij burgers geupdate moeten worden over het feit dat er geen nieuws is.

“We willen allemaal door verschillende media zoveel mogelijk weten over alles!”
– Ikzelf kan goed zonder zoveel mogelijk informatie over alles.

“kan iemand me uitleggen waarom het wel koosjer is bronloze geruchten over schedelbasisfracturen te melden, maar niet koosjer een met bronvermelding ondersteund, open en allerminst sensationeel getoonzet bericht te plaatsen?”
– Niemand op dit blog heeft tot nu toe gezegd dat het koosjes is bronloze geruchten over schedelbasisfracturen te melden. Dus nee, waarschijnlijk kan niemand dat uitleggen.

Verder is het natuurlijk wel interessant voor de lezer als de journaliste in algemene termen uitlegt wat er kan spelen bij een dergelijke patiënt. Hoe het feit dat haar man vroeger naast Mäbel gewoond heeft daarbij kan helpen is mij onduidelijk. Ik vind het artikel nogal ‘self-importantly’ geschreven.

Het argument dat je iets mag publiceren omdat het roddels ontkracht lijkt mij niet valide. Wat anderen zeggen is voor hun rekening.

De optelsom is dat er minstens één arts fout gezeten lijkt te hebben, daar je een journaliste over dit soort zaken zelfs in vertrouwen geen mededelingen dient te doen, echtgenote of niet. Als je als krant dan dit soort informatie krijgt en niet constateert dat het niet in een krant hoort, is het mis. Watvoor ‘recht op informatie’ men denkt te doen laten gelden op ‘s andersmans medisch dossier is mij een raadsel.

P. Raasveldt

Ik had deze wijze van berichtgeving niet van het NRC verwacht. Een eenvoudige mededeling als ” uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat prins Friso geen schedelbasisfractuur heeft” had volstaan.

Frans Hoynck van Papendrecht

Robert Bleeker c.q. Diederik de Groot (zelfde tekst hierboven; merkwaardig, maar okay) komen m.i. een eind in de goede richting met hun speculatie en commentaar t.a.v. de RVD.
Neem nu bijvoorbeeld het laatste RVD communiqué (van 14:44 uur, ik citeer letterlijk en integraal de twee zinnen ervan: “Er is geen verandering opgetreden in de gezondheidssituatie van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso. Het medische team heeft verzocht de komende tijd het aantal bezoekers aan de Prins beperkt te houden.”
Die tweede zin is zeer wonderlijk! Alsof Jan en alleman daar op de IC in Innsbruck zomaar binnen zouden kunnen lopen, dan wel dat Mabel, Beatrix, Alexander, Maxima en de kinderen via de pers een aansporing nodig zouden hebben om het niet te druk te maken.
Absurd.
De RVD nodigt met zoiets uit tot ‘hineininterpretieren’. Wat moeten we dan wel tussen die twee regels in begrijpen? Misschien dat rust nu het beste is voor Prins Friso, om er bovenop te komen, volgens de artsen? Schrijf dan dat! Of schrijf helemaal niks – hoewel liever iets meer, dat wel algemeen begrijpelijk is en te duiden.

Tiffany kizito

Niets in alle wat schuimbekkende reacties hierboven maakt mij duidelijk waarom Friso’s gezondheid geen nieuws is, en waarom je het je lezers moet onthouden. zeker als ook nog zo bijna overdreven gewetensvol wordt uitgelegd hoe de krant aan dit nieuws komt. Bah, wat een nare, zielige kippendrift.

Antoinette ten Napel, longarts

Geachte heer Vandermeersch,

Kunt u mij uitleggen welk doel is gediend met de door mevrouw Koelewijn naar buiten gebrachte details over de medische toestand van de prins? Het draagt op geen enkele manier bij aan wat we al weten op basis van de informatie van de RVD: dat zijn prognose voorlopig onzeker is. Uw argument dat er “recht op informatie is” vind ik dan ook ridicuul, met name wanneer dit afgewogen wordt tegen de schaamteloze schending van het beroepsgeheim door de heer Tulleken en zijn Oostenrijkse collega en ieders recht op privacy. Dat leden van de koninklijke familie publieke figuren zijn (in het geval van Friso nog tegen wil en dank ook) en dat mevrouw Koelewijn zich tegenover de behandelend neurochirurg bekend heeft gemaakt als journalist doet daar niets aan af.
Het artikel en het erop volgende ge-welles-nietes over de juistheid van de inhoud hebben niets met waarheidsvinding te maken, maar alles met het bevredigen van nieuwsgierigheid (die velen van ons eigen is maar daarom nog niet noodzakelijkerwijs bevredigd hoeft te worden) en de publiciteitsgeilheid van mevrouw Koelewijn en meneer Tulleken. Jammer dat een kwaliteitskrant hen een podium heeft geboden.

Gerard Staals

Horen, zien en zwijgen!

N.W.M. de Graaf

Jannetje Koelewijn en haar man waren in de bergen aan het wandelen toen ze telefonisch op de hoogte werden gesteld van het ongeval. Vervolgens spoedden zij zich naar het ziekenhuis. Waarom? Ze hadden daar niets, maar dan ook niets te zoeken. Pure sensatie en interessant doen. Plaatsvervangende schaamte over een dergelijk gedrag van een collega-arts overvalt mij.

aartjanszen

Nou Peter, ik wens je sterkte – krijg je daar in een klap heel ‘fatsoenlijk’ Nederland over je heen – dat had je ook niet gedacht toen je Vlaanderen verliet om die suffe NRC eens lekker te gaan opleuken ! Blijkbaar zijn er voor de Nederlandse elite een paar heilige huisjes – leergeld betaald ? Hoe doen jullie het de volgende keer, als de RVD en de familie weer geen open kaart speelt ?
(oja en voor de duidelijkheid: ik vond de berichtgeving uiterst adequaat).

Jan Dees

Er bestaat geen recht op informatie over iemands gezondheidstoestand.
En iets geheel anders: ik zou van NRC-Handelsblad verwachten, dat de dood van Anil Ramdas van groter bekenis is dan het (treurige) ongeval van een prins.

Herman Gerard Visser

Ik vind het verwerpelijk dat NRC journaliste Koelewijn privé informatie omtrent de prins naar buiten brengt. Haar echtgenoot heeft duidelijk het medisch beroepsgeheim gezonden, iets wat strafbaar is! Dat het NRC deze informatie ook nog op de voorpagina plaatst vind ik misplaatst! Ik hoop dat partners van artsen die ook toevallig journalist zijn wel goed omgaan met informatie die hun partner beroepshalve te horen krijgen!

a.j.huizinga

Dit was een goed en ingetogen stuk van een van Nederlands beste journalisten. Alle lof aan de hoofdredacteur dat hij dit artikel zo geplaatst heeft! Een goed,waardig en informatief antwoord op die eeuwige non-informatie van de RVD.

Siemen Schoustra

Friso is een publiek figuur. Ik vond het een erg afgewogen artikel dat heel respectvol met de situatie van Friso omgaat. Goed dat de NRC ook eens uitgebreid over het koningshuis schrijft op de voorpagina.

Peter Meersen

Ik dacht dat na de vliegramp op Tripoli wel duidelijk was geworden dat deze vorm van riooljournalistiek niet past in Nederland. Kennelijk heeft het NRC, in de honger naar een scoop, deze grens met voeten getreden. Op u, meneer Vandermeersch, is het volgende van toepassing…’Te dom om zich te schamen’.

Michiel Blaauw

Ik ben nog net niet zo ver dat ik mijn abonnement opzeg, maar zou ik wel mijn abonnement op roddeltante mevrouw Koelewijn (en haar loslippige emeritus) kunnen opzeggen? En op die Telegraferige chocoladeletters op een plek waar belangrijker dingen zouden kunnen staan? Zeker voor uw digitale editie zou dat alles een fluitje van een cent moeten zijn.

rob schoenmakers

of het nu juridisch wel of niet toelaatbaar is daar gaat het mijns inziens niet om. de grenzen van de ethiek zouden hier de leidraad moeten zijn. overigens bestaat er geen “recht op informatie” in jurische zin, daarentegen wel recht op privacy. ook heeft u verkeerd ingeschat wat uw lezers van NRC verwachten in dit soort situaties. u bedient een ander type lezer dan uw meer op sensatie/bekende nederlanders gerichte concurrenten.

van mij vroegere hoogleraar rechten moest men zich altijd hetvolgende afvragen: kan het, mag het of is het hoogst ongepast? het laatste zeker….

Albert Ulfman

NRC is inderdaad niet de eerste krant waarin dergelijke berichten verwacht worden…..wel vind ik dat de manier van opereren van de R.V.D., een nietszeggende standaard onvolledige verklaring ‘van de plank’ niet meer past in het huidige digitale tijdperk. Evenals de reactie van Willem Alexander, waarom niet een korte persoonlijke verklaring in plaats van alleen maar melden dat je niets kunt melden

Albert Ulfman

NRC is inderdaad niet de eerste krant waarin dergelijke berichten verwacht worden. Wel vind ik dat de manier van opereren van de R.V.D., een nietszeggende standaard onvolledige verklaring van de plank niet meer past in het huidige digitale tijdperk. Evenals de reactie van Willem Alexander, waarom niet een korte persoonlijke verklaring in plaats van alleen maar melden dat je niets kunt melden

Johan Hardick

Johan Diemen

Uiteraard beste wensen voor prins en familie!
Verder: kop op, mevrouw Jannetje en hoofdredacteur,trek je er niet veel van aan dat het in de meeste reacties bulkt van gewichtigdoenerij cq hypocrisie. En meteen dreigen met opzeggen van abonnement is uiteraard wel hoogstaand gedrag…

Frans Drost

Over de inhoud en de knelpuunten met betrekking tot beroepsgeheim en journalistieke integriteit wil ik het niet hebben, dat is (tot mijn genoegen) al ruim aan bod gekomen. Zeer storend vind ik het noteren van de volstrekt zinloze ontboezeming: ” wat ongeloofelijk klote …. enz enz … ” Moet dat iets bijdragen en ons overtuigen van de kwaliteiten van haar echtgenoot? Al met al een in veel opzichten stuitend artikel, prominent geplaatst door een krant die de weg een beetje kwijt is geraakt.

R. Kouwenhoven

Groot respect voor NRC Handelsblad. De kritiek was niet van de lucht geweest als mensen erachter kwamen dat jullie informatie zouden achterhouden. Waarom laten mensen zich bedienen door journalistiek als ze bepaalde dingen niet willen weten? NRC Handelsblad moet zich niets aantrekken van de kritiek, en gewoon zoveel mogelijk doen waar ze voor gestudeerd hebben: overwogen nieuws brengen.

En de mensen met kritiek hebben boter op hun hoofd: het is erger om dommetje te spelen en hypercorrect te zijn dan te zeggen waar het op staat.

Rakhorst

Grote schande dat Tulleken zich hiervoor leent. Niet hoogleraar waardig, geen respect voor beroepsgeheim, geen respect voor de voorbeeldfunctie die een emeritus hoogleraar heeft.

Voor een journaliste van het NRC, toevallig zijn vrouw, is het artikel journalistiek niet NRC waardig. Waarom niet ‘uit betrouwbare bron’? De zucht naar sensatie is niet passend.

Ten slotte schande voor de collega’s in Oostenrijk dat dit zo gelekt wordt. Niet nodig, niet gepast. Daar is de RVD voor.

j. plantinga

Waar begint en waar eindigt hier het medisch beroepsgeheim?
niemand hoor ik klagen dat de trauma-arts (als eerste ter plaatse) uit de school klapt over zijn medisch handelen , te weten het reanimeren van de prins. Had hij toestemming gevraagd aan de koninklijke famile cq de RVD om dit te vertellen ?
Wie aanspraak kan maken op het allerbeste team van medisch specialisten moet misschien maar iets inleveren op privacy

Jos Helmich

Ik ben blij dat het NRC zich niet alleen door de RVD laat voorlichten. Dat zou uiteindelijk tot zeer onjuiste informatie leiden.

Stephen Brongers

Zeker twee strafbare feiten zijn begaan door betrokkenen bij dit verhaal en de hoofdredacteur verdraait de waarheid door te zeggen dat de journaliste toevallig aanwezig was in het ziekenhuis, terwijl ze dat zelf anders opschrijft.
Bovenal is het een veel te persoonlijk en wankel verhaal op een moment dat een kwaliteitskrant zich op gepaste afstand hoort te begeven; naar de familie (ook al zijn het personen in het publieke domein) is dit uitermate onkies.

Meestal werkt de interne ombudsman voldoende zelfreinigend. In dit geval ben ik bang dat alleen opstappen van hoofdredacteur (en verplaatsing van mevr Koelewijn) nog vertrouwen van de lezer kan terugwinnen.

Max

@Pieter Janssen…Fijn,ga jij maar abonnee worden van Elsevier,daar pas je beter

t. algra

Geachte hoofdredacteur

Een paar uur geleden kopte U in uw periodiek: ” Hoe houdt het brein van Friso zich? “.
Hou is niet langer in spanning, en laat alstublieft via uw inside journaliste ter plekke dat even doorvragen aan haar man, we kunnen bijna niet meer wachten.

Vincent Vaessen

NRC, wakker worden A.U.B. Waarom zegt Prins Willem Alexander tegen journalisten dat ze zich voor informatie aan de RVD moeten wenden? Waarom wordt de door uw journaliste naar buiten gebrachte informatie als ongeldig verklaard? Even nadenken, beste NRC-hoofdredactie. Misschien omdat het om een lid van de koninklijke familie gaat? Een persoon die geen publiekelijk figuur is, maar wel degelijk bepaalde functies heeft, net als Willem Alexander of Maxima? Een beetje respect omwille van iedermans recht op privacy was kennelijk te veel gevraagd, jullie wilden zo graag op dit hete verhaal duiken. Maar met een beetje verstand erbij hadden jullie onmiddelijk elke vorm van penetrerende recherche moeten stoppen toen er naar de RVD werd verwezen.

Frans Hoynck van Papendrecht

Tenslotte, als derde en laatste reactie voor ik wat anders nuttigs ga doen, nog dit.
Wat bereiken verontwaardigde lezers nou met het opzeggen van hun abonnement op de NRC?
Ik weet wel dat het niet de NYT is – waar ik een Kindle-abonnement op heb – maar het is toch de beste (minst slechte) krant die we hebben in Nederland. In dezelfde categorie van integriteit heb je in NL maar twee alternatieven: Trouw en De Volkskrant, dagbladen met hun eigen manco’s, die ik hier niet ga toelichten.
Ik denk dat Peter Vandermeersch, zeker in dit tijdsgewricht, een prima hoofdredacteur is. Of zou u denken dat we met Ben Knapen nog steeds beter af zouden zijn?
Open discussie over de moraliteit en kwaliteit van journalistiek, zoals hier in dit forum plaatsvindt, is van wezensbelang voor iedere democratie, net als het discours over politiek aan ons Binnenhof.
Met ‘afhaken’ en uw abonnement opzeggen bereikt u niets. Of zoals wijlen grootmeester Hein Donner, oud NRC-columnist het ooit puntig uitdrukte: het meest verwoestende is het spel niet te spelen. Dat geldt ook voor de dialoog tussen krant en lezers.

robertusb

wenden of keren zoals je belieft, maar sensatie is nu eenmaal onweerstaanbaar. Het is de tijdsgeest. Die mevrouw mag gratis mee met haar man naar dat stomme Insbruck en ziet haar kans schoon eindelijk iets te
zeggen. Wie kent ze niet, de echtgenotes van de chirurgen?
Het NRC hoef je niet te lezen als deze blamage je stoort
Er zijn nog wel een paar kranten op de internet die niet mee doen met de ellende van sensatie, VIP nieuws en misdaad.

Karel Evas

Geachte heer Vandermeersch,

Het zou u sieren als u de loslippige artsen in bescherming nam en het verhaal voor zich had gehouden. U maakt het voor ze nog erger, want u zegt niet alles te vertellen wat u weet. Kennelijk hebben ze het nog bonter gemaakt. Maar financieel zit u met deze move vast op rozen, zoveel publiciteit is voor adverteerders vast welkom. Wat mij betreft mogen die rozen nog lang blijven prikken. Totdat NRC weer een fatsoenlijke krant wordt.
Karel Evas

Schelto

Heel simpel. Jannetje Koelewijn moet overstappen naar de Telegraaf haar man gaat voor het tuchtcollege, Vandermeersch heeft zich verhapt en moet opstappen…en ik? Ik zeg mijn abonnement op na bijna twintig jaar. De laatste kwaliteitskrant van NL naar de donderd. Dank u wel!

Margo Droog

Waar gaat het eigenlijk over?
Over het ongeluk van de prins, over het schenden van privay, over de manier waarop de journalistiek wordt bedreven of over de mensen die het allemaal zo goed weten?

Bagudu

Waarom wij over prins Friso in het ziekenhuis publiceerden: voor de sensatie ! Alle smoesjes ten spijt.NRC journalisten zitten inmiddels op het niveau van de Privé. Deze journaliste van de Nieuwe Roddel Courant heeft als bron , haar..bedgenoot, die zo via een omweg het medisch beroepsgeheim schendt. Dit is al de tweede , een andere journaliste van de NRC is na een diepte-interview met de Secretaris van Landbouw erin geslaagd tot in zijn slaapkamer door de dringen en kan
straks exclusieve scoops publiceren om je vingers bij af te likken !

dr. Paul

De dame in kwestie zojuist op het NOS journaal gezien. Volgens mij heeft ze geen flauw idee hoe fout ze gehandelt heeft. Haar man had die informatie nooit mogen krijgen. Zij al zeker niet. En dan een beetje interssant staan te doen op TV. En het NRC blijft haar verdedigen. Oh wat een blinde spot zit er ineens in het kritisch vermogen van onze journalistiek. Einde NRC als kwaliteitskrant.

Menno Aartsen

Je bent journalist of je bent het niet. Good show NRC Handelsblad, en naar mijn maatstaven terughoudende en “afgemeten” rapportage.

Jan Trommelen

Ongelofelijk, deze NRC-lezers kiezen de kant van de doofpot- en leugenfabriek RVD ?? En tegen de vrije infovergaring?
Nieuws moet gemeld worden; NRC, Koelewijn, Tulleken en Thomé deden dat gelukkig, en ze hebben daarbij zorgvuldig rekening gehouden met het belang van Friso en zijn familie.

Geen schedelbasisfractuur dus. Ik ben blij dat de kansen van de prins niet zo slecht zijn als we eerder vreesden. Ik ga een kaarsje voor hem opsteken.

P.m.ellerbroek

Jannetje Koelewijn is een smakeloze roddeltante, die de titel van haar man gebruikte om haar geloofwaardigheid op te krikken en op de voorpagina te komen.
Gelukkig hadden wij ons abonnement jaren geleden om soortgelijke smakeloze journalistiek opgezegd.

Anne

Inmiddels wordt in diverse media aangegeven dat men het noodzakelijk vond de verkeerde berichtgeving over een eventuele schedelbasisfractuur recht te zetten. Geloof me, dat is totaal NIET noodzakelijk. Zolang als de behandelend artsen maar weten wat er aan de hand is en de juiste behandeling inzetten. Dat het NL volk hierbij andere medische informatie heeft is TOTAAL NIET RELEVANT. En daarmee zijn alle argumenten om het artikel te plaatsen onderuit gehaald.
En hopelijk wordt de Oostenrijkse arts (na afronding van de behandeling) voor het Oostenrijks tuchtcollege gesleurd. Hij heeft als eerste zijn mond voorbij gepraat.
Ik neem aan dat Vandermeersch zich maandag bij De wereld draait door komt verantwoorden. Hij zit daar maar al te graag. En dat Matthijs hem maar enorm onderuit gaat halen.

Jelle Reitsma

Verdikkie, Vandermeersch – wat flik je mij nou? Ik heb je hoog zitten maar hier zit je echt fout. Koelewijn can’t help herself, die is altijd op zoek naar aandacht lijkt het, maar jij moet dan ingrijpen in plaats van aanwakkeren. Geef toe dat je een foute inschatting hebt gemaakt, boetekleed aan en weer verder!

Jan

Symptomatisch voor de neergang van NRC – ook dat immer parmantig-ethische toontje van de hoofdredacteur. Ramptoeristen, dat zijn ‘t. Scoren, daar gaat ‘t om.

Marcel van Marrewijk

Ik vind dat de NRC gepast heeft gehandeld en verbaas mij over de hetze…

Philippe

Mijnheer Vandermeersch,

Heeft u hiervoor de Standaard verlaten? Ik voel plaatsvervangende schaamte als Vlaming.

Hoe kan U zo flagrant uw medewerking verlenen aan het schenden van het medisch beroepsgeheim? Vrije info vergaring, ja zeg, morgen gaat U vlotjes telefoons aftappen en computers hacken?

Concentreer U op het nieuws dat ons werkelijk aanbelangt en toon ons wat onderzoeksjournalistiek is in de financiële wereld, ik denk dat er daar een nood is aan goede informatie.

Dick Berts

In de affaire rondom Friso heeft de NRC zich als een pulpblad gedragen. Maar misschien is er toch nog hoop. De openheid waarmee al onze -meestal vernietigende- reacties door de NRC worden geplaatst, is wel weer een kenmerk van een kwaliteitskrant.

“Waarom De Volkskrant de advertentie voor het PVV meldpunt plaatste”, aldus de hoofdredacteur van een ander pulpblad op zijn site. Dat ik hem een lafaard vind, omdat hij ons niet laat reageren, kan ik niet op de site van De Volkskrant kwijt.

Dick Berts
journalist

Arjan

werkelijk schandalig. van de boulevard pers kun je misschien zoiets verwachten maar ik dacht dat nrc een kwaliteitekrant was. waar is het respect voor privacy. waar het respect voor medisch beroepsgeheim. journalist koelewijn zou geschorst moeten worden. dat de redactie hier zelfs na discussie aan meewerkt is he;lmaal onvoorstelbaar. kennelijk regeert ook bij u het populisme. nooit meer nrc.

Martin Zijlstra

Volkomen terecht dat NRC publiceert. De houding van de RVD past niet meer bij deze tijd, het Koningshuis is juist gebaat bij transparantie en niet bij het sturen van informatie. Ik vind het storend dat iedere woordvoerder in deze zaak – tot en met de burgemeester van Lech – de letterlijke woordvoeringslijnen hanteert. Laten we gewoon open en eerlijk zeggen hoe de vlag er bij staat. En als media niet acteren als een verlengstuk van de RVD zoals bijvoorbeeld de NOS. Wij Nederlanders zijn volwassen mensen en kunnen het nieuws aan. En alles in het volste respect voor de Koninklijke familie en met de beste hoop op een voorspoedig herstel van de prins.

Myriam Meeuwis

Ongepast. Om alle hierboven genoemde redenen. Het feit dat ik elke letter lees, in wat voor krant dan ook, geeft mij nog niet het ‘recht’ op al die (non-)informatie. Ongezonde nieuwsgierigheid als ‘recht op informatie’ labelen kan ik in elk geval voor mezelf niet verkopen. Ongezonde nieuwgierigheid van lezers geeft journalisten evenmin het recht andermans privacy op grove wijze te schenden, met als argument dat ik ( in casu ‘het nederlandse volk’)het immers allemaal wil weten.

F.Visser

Ik herhaal mijn tweet van vanmiddag maar gewoon:

lees nu net de voorpagina van mijn @nrc over #friso en denk: “hoeveel indiscretie kun je in 1 artikel etaleren”

Otto R Selis

Het schijnt mode onder hoofdredacteuren om uit te leggen waarom iets is gepubliceerd. Peter en Phillipe zien we waarschijnlijk maandag in DWDD. Hoogstwaarschijnlijk is Peter, al kwijdeld, bereid zich daar over te laten interviewen.

Ik heb me vandaag geabonneerd op Duckstad’s Dagblad.

bas gerritse

Deze publicatie laat zien dat het NRC definitief ten onder is gegaan, en het predikaat kwaliteitskrant niet verdiend. Onjuist, onbeschoft en tendentieus.

janne frangipannneke

Een zeer ernstige schending van de deontologische code van de betreffende neurochirurg. Het beroepsgeheim is inviolable ! Hij heeft te zwijgen , punt aan de lijn. Alle andere redenen die door hem worden aangehaald zijn drogredenen.
Het mag dan wel zijn dat de riooljournaliste in kwestie het spel eerlijk heeft gespeeld door te stellen dat ze journaliste is ; doktors , behandelend of niet moeten zwijgen tenzij expliciete toestemming van de patient of voogd om als woordvoerder op te treden
Schandalige kwestie ; hoop dat Nederlandse Orde der Geneesheren hier een punt van maakt
Janne Frangipanneke

Robert Bleeker

Ikm citeer een citaat van de echtgenoot van de NRC journaliste uit de Volkskrant van 20:14 uur, die Tulleken op haar beurt weer aanhaalt uit een interview met hem door BNR nieuwradio

Ik citeer Tulleken :

“Neurochirurg Kees Tulleken, de man van NRC-journalist Jannetje Koelewijn, heeft bewust medische informatie over Friso verspreid omdat hij dacht dat deze informatie ‘de zaak ten goede zou komen’.

Dat zegt hij in een interview met BNR Nieuwsradio.

Tulleken die toevallig in Innsbruck is voor een cursus voor jonge neurochirurgen, wilde zo mythevorming voorkomen. ‘Het was een beetje ontlastend. De druk was een beetje van de ketel.

Als je hebt wat Johan Friso heeft mét een schedelbasisfractuur erbij, maakt dat de prognose ongelofelijk veel slechter.’

Hij geeft dus aan, dat de RVD de zaken rond de patient, bewust erger voorstelt dan zij in werkelijkheid zijn.

Rob de Jong

Een goed voorbeeld dat er in Nederland eigenlijk geen serieus te nemen media meer zijn. De berichtgeving in de NRC zegt meer over het ego van de journalist en haar partner met emeritaat dan over de gezondheidssituatie van de prins. Triest dat een kwaliteitskrant zo kon verworden. Dan liever de Telegraaf: ook geen inhoud, maar die besparen je tenminste de zieleroerselen van hun journalisten.

Eric van Gouda

Af en toe ben ik heel blij dat ik mijn abonnement vorig jaar na 20 jaar opgezegd heb. Vandaag is weer zo’n dag. NRC is NRC niet meer.

A. Plantema

In mijn ogen is het artikel evenwichtig en vrij van sensatiezucht. Als enige krant houdt NRC Handelsblad een net van buitenlandse correspondenten in stand, en dat bewijst dagelijks zijn waarde. Een krant hoeft geen spreekbuis van de RVD te zijn.

AJ Verm

Opvallend vind ik deze hele discussie over het stuk op voorkant van het NRC. Vanmiddag las ik het voor het eerst en heb het net nogmaals nagelezen of ik een begrip kan krijgen waar deze gehele discussie zijn oorsprong vind.
Een groot gedeelte van de de negatieve reacties vind haar oorsprong in een mening over beroepsgeheim. Ik ben daarom het stuk nogmaals gelezen met dit punt in mijn achterhoofd. In het gehele stuk staat niets nieuws alleen is het beter omschreven en samengevat. De eerste berichten hebben over het ongeluk van Friso gaven reeds aan dat hij een lange tijd ander de sneeuw heeft gelegen en als gevolg daarvan onderkoeld was geraakt en gereanimeerd diende te worden.
Ten aanzien van de informatie van de schedelbasisfractuur is het geen nieuws eerder een opheldering van voorgaande desinformatie van de media.

De rest van het artikel gaat in op algemene informatie waarbij het niet specifiek gaat om Friso maar over een algemene medische situatie. Zelfs de kop van het artikel ‘Hoe zal het brein van prins Friso zich houden?’ is niet meer dan een academische vraag die ook op deze manier wordt beantwoord. Bij een persoon met onderkoelingsverschijnselen en een mogelijk zuurstof tekort is het belangrijk dat in de eerste 24 uur de hersenen niet gaan zwellen, zo dus ook in de situatie van Friso.

Geen reden om je abonnement voor op te zeggen lijkt me.

A. van den Heuvel

Al twintig jaar een trouwe NRC-lezer, maar de afgelopen jaren steeds meer teleurgesteld door het verlies van kwaliteit en neutraliteit. Het openingsartikel van vandaag was mijns inziens toch wel het diepste dieptepunt van alle teleurstellende ontwikkelingen bij NRC van de afgelopen jaren. Wat een roddelzuchtig “kijk-mij-nou!” slecht geschreven verhaal waarin de auteur trots verslag doet van haar – naar mijn mening – onethisch gedrag. Ik begrijp best dat journalisten grenzen opzoeken om hun verhaal te krijgen, maar schaamteloos vertellen hoe je een ziekenhuisgang in loopt (waar je niets te zoeken hebt) om te controleren of de prins inderdaad bewaakt wordt?! Wat had ze gedaan als er (even) geen bewaking geweest was? De kamer opgegaan en foto’s gemaakt? Ronduit schandalig! Wat is nog het verschil tussen paparazzi en NRC?!

ad v h

ongepast! klacht voor schenden beroepsgeheim is hier op zijn plaats voor beide artsen! en excuses van nrc en deze reporter aan de familieleden

D. Wielinga

Hoewel ik mij bijzonder bij onze koninklijke familie betrokken voel en uiteraard enorm benieuwd ben naar informatie waaruit een sprankje hoop blijkt voor herstel van prins Friso, vind ik dat deze informatie die het NRC heeft verspreid het publiek onthouden had moeten worden. Uit alle eerder reacties op dit artikel zijn met name de opmerkingen van journalist D. Berts en arts/jurist R. Giard die mij ervan overtuigen dat het publiek eens moet leren om haar nieuwsgierigheid te beteugelen en andere mensen hun privacy moeten gunnen. Dit geldt niet alleen voor de koninklijke familie maar ook voor BN-ers. Wie zijn wij dat wij recht hebben op informatie dat zo het privéleven van een ander raakt.

Maarten Kuipers

Meneer Vandermeersch,

De mensen die vandaag roepen dat ze hun abonnement op gaan zeggen, fluisteren eigenlijk in uw oor: ‘we willen zo graag ons nrc terug. We waren immers nrc gaan lezen omdat deze krant nou juist geen skoops brengt. En dat nrc neemt u ons nu af. De krant is niet van u, maar de van de lezers.’

tineke bennema

Jannetje Koelewijn en de NRC deden wat ze moesten doen: ons van nuttige, deskundige en gedoublecheckte informatie voorzien. Koelewijn heeft niet verhuld dat ze journalist was toen ze haar info inwon. Aan de lezer maakt ze duidelijk wie en wat haar bronnen waren, die persoonlijk van aard zijn. Haar stuk is integer, professioneel en mooi geschreven. Helaas voor (ex-) leden van het koningshuis is hun prive-leven nieuwswaardig. Als enige krant slaagde de NRC meer informatie te bieden dan welke andere bron dan ook.

Robert Bleeker

http://tinyurl.com/7wj2lgr

Via deze link hoort u het integrale interview dat BNR vandaag had met het echtpaar Tulleken (neuroloog) en Koelewijn (journaliste NRC).

Baseer uw (goedkeurende dan wel afkeurende) mening op feiten en – bij voorkeur – niet op (i.c. overheids-)gamanipuleerde informatie.

Flap Friesland

Grappig genoeg ben ik het met NRC eens (ik ben geen NRC fan). De enige die een fout heeft gemaakt is de behandelend arts van Friso. Kwalijker vind ik het gebrek aan informatie van de kon. familie, uiteraard middels een woordvoerder. Ze weten dat heel Nederland meeleeft, waarom dan niet een klein beetje informatie over de toestand van Friso. Die jongen wordt daar niet beter of slechter van.

Jos Colbers

Erg jammer dat het NRC de keuze maakt voor telegraaf-achtige praktijken. Niet een krant waardig die zichzelf serieus zou moeten nemen. Een kort moment van ‘nieuws’ dat wordt gestraft door een langdurige deuk in het imago en aanzien.

Simon Morsink

Bijzonder genante vertoning. Gewoon niet doen zoiets. Welke krant moet ik nu lezen? Waarom doen alle kranten hetzelfde? Probeer je te onderscheiden en doe aan zelfbeheersing.

J heyligers

Als objective informatie wordt gegeven die de zaak beter belichten, wat is dan het probleem? Het opportunisme? Nieuws is al jaren zo subjectief en verslaggevers gaan zo weining achter de feiten dat dit verslag eigenlijk een verademing is (met de juiste verslaggever in de juiste plaats). Het verslag is niet sensatie gericht zoals de Telegraaf; anders zou ik anders reageren. En inderdaad, verslag van mensen buiten het koninglijks huis krijgen zelden deze kritiek. Dus een beetje hypokriet zo negatief op de NRC en de journaliste te reageren.

marijn maartens

wat een armoe, wat een armoe.
het definitieve failliet van een kwaliteitskrant.
stap op, Vandermeersch.

cor mol

Fijn dat u zich zorgen maakt over het brein van Prins Friso. Het Telegraaf-achtige karakter van de voorpagina van uw papieren editie maakt dat ik me als abonnee van de NRC nog grotere zorgen maak over het brein van uw hoofdredacteur

Hanna de Vries

“Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis was het stuk grotendeels incorrect”, schrijft de NOS. Wat is de reactie daarop van het NRC? Treurig dat zelfs de meest ervaren journalisten van het NRC informatie nog niet eens juist kunnen weergeven.

Ian Leistikow

Geachte redactie,

Ik vind het bedroevend dat NRC meewerkt aan het sensatiebelust schenden van het medisch beroepsgeheim. Ik schaar me achter de vele anderen die de vergelijking met de Telegraaf maken.

De eerste misser is natuurlijk door de arts gemaakt. Als deze Nederlander was geweest had hij zich voor de Tuchrechter moeten verantwoorden. Maar NRC legitimeert dit gedrag door het te publiceren. Nieuwswaarde, flauwekul. We kunnen best 48 uur wachten tot een officieel bericht, als de familie tijd heeft gehad een en ander te verwerken.

Nog zo’n actie en ik zeg mijn abonnement op.

Schaam je!

Ian Leistikow, Utrecht

Paul

Waarom moest er zo duidelijk bij gezet worden dat ze had gezegd journaliste te zijn? Waarom moest zij die opmerking uberhaupt maken?

Het antwoord lijkt voor de hand liggend, ze wist dat ze ethisch gesproken de fout inging. Deze info was niet voor haar bestemd en was haar nooit gegeven als vanaf het begin duidelijk was geweest wat haar doel was, publiceren. Ik ben wel benieuwd hoe de oostenrijkse arts het gesprek en de commotie erna ervaren heeft.

De informatie dat er geen andere verwondingen of fracturen waren is natuurlijk wel nieuwswaardig, maar was in de ‘oude nrc’ anders gebracht en dan hadden we het zonder de opsmuk geloofd.

De nieuwe hoofdredacteur vervreemd mij van de krant die ik altijd waardeerde en mensen respecteerde. Hij steunt daarbij mevr. Koelewijn die haar verhaal moet opleuken met allerlei prive details in de hoop dat we het gaan geloven dat ze er echt was en het gehoord heeft. En dat is nu precies wat de ‘nieuwe nrc’ ons brengt, we kunnen de berichtgeving niet meer op voorhand vertrouwen.

C. Sanden

Dat Mw Koelewijn het niet zo nauw neemt met de privésfeer van anderen en de geheimhouding in de zorg, wisten we al, zie haar blog in het algemeen en bijv. het stuk waar ze toegeeft dat ze aan haar moeder, die in een psychogeriatrische instelling opgenomen is, de code voor de deur naar buiten heeft ‘verklapt’. Wel gênant dat het NRC haar hiervoor een platform geeft en informatie die overduidelijk onder medisch geheim valt (voor Jan met de pet net zo als voor de prins) klakkeloos naar buiten brengt, onder het mom van ‘dingen recht zetten’. Want a. was er helemaal niets recht te zetten, de RVD had immers helemaal geen medische gegevens verstrekt, alle ‘gegevens’ waren afkomstig uit Oostenrijkse boulevardbladen, en b. is zoiets de facto gelijk aan heling, het op de markt brengen van goed waarvan men had moeten weten dat het onwettig verkregen was.

Dirk Jan van der Wal

Paar uur later nog eens de reacties doorgelezen. Het is wel duidelijk dat NRC met deze publicatie een behoorlijke misser heeft gemaakt.

Verbaasd ben ik door de reacties die aangeven dat de Oranjes minder recht op privacy hebben omdat ze, nu ja, de Oranjes zijn…. Lariekoek.

Hier hebben twee artsen het medisch beroepsgeheim geschonden. De journaliste maakt zich schuldig aan uitlokking en NRC legitimeert dit. In reactie op de vergelijking die de enkeling maakt met het lekken van informatie uit de politiek: dit is toch echt fundamenteel iets anders. Of leest u graag volgende week in de krant de diagnose die een arts over u of uw dierbaren heeft gesteld?

De vergelijking met informatie over blessures van (top)sporters gaat ook mank. Die informatie wordt namelijk met medeweten en goedkeuring van de betrokkene naar buiten gebracht. Geen schending van beroepsgeheim en privacy dus.

Tot slot: in mijn ogen is deze manier van handelen laakbaar, ongeacht wie het slachtoffer is.

cor mol

Geachte heer Vandermeersch,

Gezien de vele reacties doet u er goed aan om de hele zondag te gaan werken aan een echt Mea culpa voor de krant van maandag. Ik wens u daarbij veel wijsheid toe en ik zou de slijpsteen voor de geest maar vast warm laten draaien.

Florien ten Cate

In het voorpagina artikel wordt de privacy van het slachtoffer door de NRC geschonden en het beroepsgeheim door de behandelend arts van het slachtoffer. Echter de omstandigheden waaronder het gesprek verliep lijken erop te wijzen dat het gesprek eerder een intercollegiaal karakter had dan een persmoment. De keuze die NRC gemaakt heeft om het besprokene te publiceren zonder overleg met betrokkenen en de gretigheid waarmee dit is gebeurd (voorpagina, verslaggeefster live op het NOS journaal) vind ik niet passen bij de kwaliteitskrant die NRC is. Ik betreur dit.

Mariet Schippers

NRC is dus de volgende Telegraaf-kloon geworden. Dit artikel blijkt niet eens een vergissing (zoals ik hoopte), maar is geschreven door ‘één van onze meest ervaren journalisten’. De hoofdredacteur zelf heeft er ook nog eens goed over ‘nagedacht’ alvorens te publiceren. Onverdraaglijk dat wij met ons abonnement bijdragen aan dit soort riooljournalistiek. Excuses aan het Koninklijk Huis en aan uw lezers is wel het minste dat we mogen vragen.

P. van Heck

De berichtgeving over Friso op de voorpagina van vandaag, onder een kop die niet bepaalt getuigt van goede smaak, toont voor de zoveelste maal dat voor de NRC momenteel maar één ding telt: scoren! Ook als daarmee duidelijk grenzen overschreden worden. De behandelend arts had nooit gegevens over zijn patiënt mogen verstrekken aan een journaliste, en de journaliste had die gegevens nooit mogen doorspelen aan haar krant, en de kracht had ze nooit mogen publiceren. Dit soort dingen dient per definitie altijd privé te blijven.
Ik krijg steeds meer heimwee naar de NRC van Brigit Donker en haar voorgangers. En ik weet dat ik bepaald niet de enige ben.

Anne

Een arts moet weten wanneer hij zijn mond moet houden.
Een journalist moet weten wanneer zij iets NIET op moet schrijven.
Een eindredacteur moet weten wanneer hij iets NIET moet publiceren.
Al deze schakels hebben een verwijtbare fout gemaakt.
Het geven van medische informatie aan ons als NL klootjesvolk dient geen enkel belang. Het betreft hier enkel het voeden van de heersende sensatiezucht.

Ruud Berk

NRC redacteuren,
Kom in opstand tegen deze foute hoofdredacteur! Geef ons de echte NRC terug!!

Gerrit de Jonge

De opwinding zoals hiervoor getoond begrijp ik niet goed. De melding dat Friso geen schedelbasisfractuur heeft is toch geen schending van de privacy, maar wel degelijk een feit met een zekere nieuwswaarde. Hetzelfde gedlt voor alles dat de NRC over het gesprek met de arts geschreven heeft.
Als het er op aan komt vindt ik de TV beelden van de verdrietige moeder en echtgenote die een bezoek aan het slachtoffer brengen een grotere schending van de privacy.
Goed gedaan NRC.

marc sloot

Ik had eerder een wat explicietere mening gegeven maar die is helaas gecensureerd. Laat ik het dan zo zeggen: ik sluit me bij de meerderheid van de reacties aan en vind het artikel een voorbeeld van zoals de NRC vroeger niet was (hetgeen mij doet bevestigen dat het een juiste keuze was dat ik mijn abonnement een jaar geleden heb opgezegd).

Erik Schmieman

De enige die hier fout gehandeld heeft is neurochirurg Claudius Thomé. Het zal ongetwijfeld een goed vakman zijn maar zijn beroepsgeheim neemt hij niet echt serieus.
Dat hij de toestand van zijn patiënt bespreekt met een collega terwijl daar medisch gezien absoluut geen noodzaak voor is, is een ding. Maar dat hij een niet medicus, die zich bovendien bekent maakt als journaliste laat meeluisteren is zeer kwalijk.
Mevrouw Koelewijn, die weliswaar op vakantie was en natuurlijk gewoon 24/7 journalist is heeft haar informatie op integere wijze verkregen. Ze heeft geen medici, patiënten of leden van het koninklijk huis lastig gevallen. In tegendeel: ze maakte zich bekent als journaliste, waarmee ze het risico liep dat de conversatie gestaakt zou worden dan wel voortgezet buiten haar gehoor.
Het ziekenhuis, da zich natuurlijk realiseert dat Thomé zijn beroeps geheim op een zeer pijnlijke wijze heeft geschonden gaat aan damagecontrol doen.
De informatie zou grotendeels incorrect zijn maar het ziekenhuis wil niet zeggen wat er incorrect is.
Hoewel het beantwoorden van die vraag natuurlijk ook weer een schending van het beroepsgeheim zou zijn lijkt mij het beste dat het ziekenhuis, wat betreft het gespreek tussen de twee neurochirurgen, in overleg met de familie opening van zaken geeft.
De frase grotendeels incorrect laat immers veel ruimte voor speculatie

J. Pietersen

Drukte om niets. Een krant mag best waarheidsvinding voorop stellen. Dat is hier gebeurd. Mensen die op basis van dit artikel vervolgens met abonnementsopzegging dreigen, zijn sowieso triest bezig. Vandaag hebben we een mooie zaterdagkrant mogen lezen en dan zeg je hem op omdat één keuze verkeerd zou zijn? (maar ondertussen wel de voorpagina helemaal gelezen te hebben zeker). Zielige mensen.

FlyingConsultant

Koelewijn moet direct een beroepsverbod krijgen. Hier zijn alle ethische grenzen overschreden t.b.v. een scoop, persoonlijk gewin en een Moment of Fame..
Vervolgen wegens schending van medisch beroepsgeheim van haar man, wegens ongevraagd opdringen aan behandelend personeel en publicatie uit eigenbelang ten koste van anderen.

Hoek

Mw. Koelewijn cs (incl. Uw redactie) hebben een integere afweging gemaakt, resulterend in een feitelijke bijdrage, die juist sensatiezucht voorkomt. Waarbij de afweging van journalist en medicus een gedegen en professionele aanpak weerspiegelt: vrije nieuwsgaring door een samenloop van omstandigheid, zonder jacht te maken op het nieuws en/of betrokkenen (zoals wel gebeurde door Telegraaf ttv Tunesische vliegramp) met beperkte, maar relevante algemene medische info. Kortom niets mis mee!

J. vd Horst

Jannetje Koelewijn en NRC hebben precies gedaan wat je van een journalist en krant mag en moet verwachten: belangrijk nieuws dat hen ter oren is gekomen publiceren. De behandelend arts daarentegen heeft (naar ik mag aannemen) zijn beroepsgeheim geschonden en is daarmee de enige die iets te verwijten valt. Dat de partner van Koelewijn hier een rol in heeft gespeeld is tijfelachtig. Maar zowel NRC als Koelwijn valt niets te verwijten. Als je het niet passend vindt, dan lees je het maar niet. De krant staat bomvol vervelende berichten. Get over it.

F. van der Voort

Helaas, dit is geen gezonde berichtgeving maar eerder riool journalastiek.
Het is van de zotte dat een gesprek van een neurochirurg wordt misbruikt door een journaliste.
De inhoud van dergelijke gesprekken onder medici vallen onder het medisch geheim en zijn nu geschonden door een VISWIJF en niet door een topjournalist.
De betrokken neurochirurg kan maar beter zijn mond houden in het bijzijn van zijn ….. wat een misselijke mentaliteit en dat werkt bij het NRC ???

Mw. Vink

Als er details zijn die u wel kende, maar niet heeft gepubliceerd, moet ik dan geloven dat de heren artsen zich afwendden bij het uitwisselen van de gevoelige informatie? Dat doe ik dus niet.
Eens met de reacties hieronder dat dit niet mocht worden gepubliceerd. Telegraaf-niveau. En dat was niet de reden dat ik mij abbonneerde op uw krant. Als er een reden is om op te zeggen dat is dit het wel.

Margot

Schande!! Een inbreuk op privacy EN een schending van het beroepsgeheim. Hoeveel leed kunnen de getroffenenen er nog bij gebruiken?

johan van schaik

Het is verschrikkelijk voor elke ouder om haar of zijn kind te moeten zien vechten voor zijn leven. Een kind hoort immers pas ver na jou voor die eenzame strijd te komen staan. Ik denk dat het elke ouder op zo’n moment ook helemaa koud laat wat er wordt geschreven. Dat is voor later, heel veel later….

Ik hoop voor de moeder dat het goed komt met haar zoon. En weer dringt het nog niet vergeten indringende beeld van de persfoto van het jaar zich bij mij op. Dat beeld zegt me op dit moment eigenlijk meer dan welk geschreven bericht ook.

Ing. R.H. Tiktak

Jammer dat u zich zo laat leiden door wat het “publiek” wil. Kennelijk is u niet bekend wie uw krant dan wel leest.

Vele meningen, maar voor mij reden om abonnement op te zeggen. Voor sensatie zijn er voldoende alternatieven. De NRC schaarde ik daar tot vandaag niet onder. Na 30 jaar jammer. Uitgijder? Nee; een ethische fout van de eerste orde. Onvergeefelijk.

Maxim Faber

Afgaande op het verhaal dat het NRC vertelt, vind ik dat het goed gehandeld heeft. Ten eerste ging het hier om goed nieuws, omtrent de gezondheid van Friso en niet om geruchten dat de man was overleden of iets dergelijks, hetgeen een stuk pijnlijker voor de familie zou zijn geweest. Verder is hier mijns inziens beslist geen sprake van sensatiejournalistiek. De bron leek erg betrouwbaar en de journaliste was toevallig ter plekke en deed wat ieder nieuwsgierig mens in haar situatie zou doen: proberen te weten te komen hoe de situatie was. De enige hier die wellicht iets valt te verwijten is de arts, die zijn beroepsgeheim niet had mogen schenden. Dit lijkt echter niet te zijn gebeurd door druk van het NRC, maar uit vrije wil.

Het is waar dat het NRC ervoor had kunnen kiezen om niet te publiceren, en met het oog op privacy zou die keuze zeker te verdedigen zijn geweest, maar het is niet echt in de fout gegaan, door een verhaal dat valse geruchten de wereld uit had moeten helpen toch naar buiten te brengen.

J. Vecht

Ik verbaasde me over het gemak waarmee Tullekens zijn medisch beroepsgeheim meent te mogen schenden, totdat ik dit filmpje weer had teruggevonden:
http://www.youtube.com/watch?v=THNPmhBl-8I

Gert Visser

Zo´n sensatie-uitglijder, ach. Erger is dat deze krant linkscher dan linksch is geworden de afgelopen jaren.

Jeroen Pluimers

Fijne auto-refresh van de pagina verpest het reageren. Jammer.

Ik had iets staan over RVD, Koninkijk Huis, familie, dat we niet moeten smeken om informatie, en dilemma’s. Maar dat ga ik nu niet helemaal meer opnieuw intikken.

Jeroen Pluimers

En een site die niet tegen Unicode karakters (8217 is de apostrophe – http://www.fileformat.info/info/unicode/char/2019/index.htm) kan. Nog meer jammer.

Antoinette

alweer nieuw dieptepunt bij NRC, voyeurisme, stuitende koptekst, onnodig vulgair woordgebruik (klote…), schijnheiligheid, gebrek aan fatsoen, etc ik heb mij hier buitengewoon aan gestoord.

EJR

Jeetje, wat telt de NRC veel gezagsgetrouwe lezers. Mensen die het liefst rustig in hun luie stoel afwachten tot het de Rijksvoorlichtingsdienst gerieft om weer eens wat informatie naar buiten te brengen. Had gedacht dat de gemiddelde NRC-lezer wat minder gezagsgetrouw zou zijn. Werkelijk geïnteresseerd in nieuws en onafhankelijke bronnen in plaats van aan het lijntje te lopen van de officiële voorlichters. Als dat niet zo is dan moeten ze misschien inderdaad de Telegraaf gaan lezen. Maar ja, misschien zijn al die mensen die hier dreigen hun abonnement op te zeggen geen eens NRC-lezers. Wie zal het zeggen? Hoe dan ook, Koelewijn heeft zich gedragen als een journalistieke nieuwsjager. En dat kan niet genoeg geprezen worden.

Anne

Laat toch iedereen in zijn waarde..
het is toch al erg genoeg, dat je man of zoon zo iets gebeurd, Iedereen maak zich maar druk,Laat hun ook..
hun verdriet verwerken.

Astrid Koops

Jannetje Koelewijn heeft zich buitengewoon onprofessioneel opgesteld en wordt nog door haar onprofessionele hoofdredacteur in bescherming genomen ook. Jannetje Koelewijn was ter plekke als ‘vrouw van’ en niet als verslaggeefster. Waar halen journalisten toch het kinderachtige idee vandaan dat ze dag en nacht journalist zijn? Iedere ‘vrouw van’ een arts weet bovendien dat ze om juridische en morele redenen geen informatie uit de beroepspraktijk van haar man naar buiten mag brengen. Dag Jannetje, ik zou zeggen: enkele reis Basisweg.

Thea Rurup

Ik ben vóór persvrijheid. Als een journalist informatie uit betrouwbare bron heeft, publiceren. De belangstelling is enorm, sensatie of bezorgdheid. Het is wel de zoon van de koningin die een ongeluk heeft gehad. Vanuit de overheid of RVD komt er nog geen nieuws naar buiten. Als het werkelijk zo verboden zou zijn om iets over de toestand van de prins naar buiten te brengen, dan zou Jannetje niet eens in de buurt zijn gekomen. Niet alles wat er werd gezegd is gepuliceerd, waarschijnlijk omdat er nog onderzoeken gaan komen. Maar als iets zeker is, wat maakt het dan zo slecht om dit te publiceren? Besef dat we in een vrij land wonen en dat wij onze eigen keuzes kunnen maken. Er zijn landen waar burgers op dit moment knokken voor bepaalde vrijheden die wij gewoon vinden en daar hun leven voor wagen of laten. Niet dat wij voorbeeldig zijn maar onze vrijheid, die hebben we toch lief!

AW

Een prima publicatie, waarmee allerlei spookverhalen van andere binnen- en buitenlandse media werden ontkracht. Door de nalatigheid van de RVD om die meteen te corrigeren, vonden de beide neurochirurgen het niet bezwaarlijk, om dit buiten de persvoorlichter van het ziekenhuis en de RVD om te bespreken in aanwezigheid van een journaliste, die daarna haar dilemma’s juist heel integer heeft verwoord. Medische informatie geven over wat iemand WEL mankeert, is ook iets geheel anders dan aangeven wat iemand NIET mankeert. Dat laatste kan toch niet gezien worden als schending van het beroepsgeheim, aangenomen dat de familie deze informatie al kende. De familie zou nog best eens dankbaar kunnen blijken voor het couperen van onrust bij de lezers, hun volk. Dat deze discussie nu gaat over artsen, journalisten en krant, lijkt een collectieve frustratie: we praten elkaar aan om alle deskundige beroepsgroepen a priori te wantrouwen. De meeste krantenlezers maken daarbij een uitzondering voor hun eigen beroepsgroep. Er heeft dan ook nog geen neurochirurg gereageerd.

Alexander Arkesteijn

Een arts schendt zijn beroepsgeheim, waarschijnlijk omdat hij er de reikwijdte niet van inzag. NRC vindt dat ze daar niets mee te maken hebben. Het lijkt me dat Peter Vermeersch zijn conclusie moet trekken en opstapt.

Jorik Hengstmengel

Niets mis met deze publicatie. Bronnen zijn duidelijk, werkwijze van de journaliste ook. Alles helder, geen vuiltje aan de lucht. Vooral zo doorgaan, de krant is er niet voor de weersberichten.

David

Koelewijn dient ontslagen te worden, haar man een berisping te krijgen en Vandermeersch mag na de zoveelste flater voor eind van week opstappen. Om e.e.a te bespoedigen zal ik maandag mijn niet geringe subsidie aan deze praktijken beëindigen.

Marjan van Hessen

Met verbazing lees ik hier een aantal reacties over beroepsgeheim, journalisten die moeten opstappen, wel of niet schedelbasis, ongepaste informatie etc,etc.
Graag wil ik hierop reageren.
Is het relevant of de prins een schedelbasisfractuur heeft of dat er “alleen maar” sprake is van asfyxie? Ik denk het niet. Het verandert niets aan de kritieke en voor de familie intens droevige situatie. Wat mij wel intrigeert is wat de werkelijke drijfveer van de journaliste is om hierover melding te maken; beschouwt zij dit als breaking news, wil ze gewoon de rvd uit de tent lokken of…..? Zij alleen kan die vraag beantwoorden.

Dan de reuring over schending van het beroepsgeheim; een journalist is niet verantwoordelijk voor het beroepsgeheim van een arts, ongeacht of het een willekeurige vreemdeling of – zoals in dit geval- het haar echtgenoot is. Als er al sprake zou zijn van schending van het beroepsgeheim staat haar rol niet ter discussie . Lezers willen wel graag op de hoogte worden gehouden, maar er mag niet over geschreven worden; een ietwat schizofrene gedachte lijkt mij,
die past bij de vele moraalridders en fatsoensrakkers die Nederland rijk is.

jaap chile

Enkele dagen geleden was sprake van een politieke partij die volgens een deskundige hard op weg was om zich te profileren als SP-light.
Ik bespeur al geruime tijd een tendens bij de NRC om Telegraaf-light te worden. Door het publiceren van het artikel van Jannetje Koelewijn heeft hoofdredacteur Peter Vandermeersch overduidelijk laten zien welke blubber hij zijn lezers nu en in de toekomst denkt te kunnen voorschotelen. Het lijkt me nu dan ook het uitgelezen moment voor de heldere NRC-lezers om zich te mobiliseren en ervoor te zorgen dat deze man zijn excuses aanbiedt en vervolgens het veld ruimt. Wat een treurnis dat een krant die ooit het predikaat kwaliteitskrant verdiende zo diep gezonken is.

J. Doderer

Goede krant. Rare lezers. Hebben kennelijk een hekel aan nieuws.

clara legêne

De NRC had de andere media nu juist moeten oproepen in dit geval de privacy van de betrokkenen voluit te respecteren. Dat was de NRC geweest die ik had herkend en waarvoor ik mijn pet opnieuw had afgenomen. Als ik mijn abonnement al niet had opgezegd toen de NRC het (niet gelukte) experiment met de columns van Kamerleden startte, dan had ik het nu gedaan. Ik heb vandaag weer het gevoel dat ik meer verloren heb dan het abonnement op een krant die ik jarenlang las. Waarom kiest de NRC deze m.i. heilloze koers?

Maarten, Philadelphia

Heb uit nieuwsgierigheid het programma van Tulleken’s cursus voor jonge neurochirurgen eens doorgenomen. Als ervaren congresbezoeker is mijn conclusie: boondoggle, die in hoofdzaak dient om attendees en faculty van een belastingaftrekbare wintersportvakantie te laten genieten. De wijze waarop Tulleken zich tot dusver in her geval ‘Friso’ heeft opgesteld past geheel in deze moreel verwerpelijke cultuur.

Thom

Ik had eind vorig jaar de krant al opgezegd.
Terecht naar weer blijkt.

Davy Roswinkel

Voor alle mensen die het er wel mee eens zijn dat het NRC, dit in mijn ogen verwerpelijke artikel heeft gepubliceerd. En die dan ook nog vinden dat de RVD meer openheid van zaken moet geven. Dit is toch van de zotte hebben de Oranjes geen recht op privacy?
Ik vind dat heel het mediacircus op mag roten uit Lech en Innsbruck, laat de Oranjes met rust, ze komen vanzelf wel met een mededeling. Recht op informatie hebben wij niet, gun Bn-ners en de Oranjes eens hun privacy, ze zijn geen bezit van ons.

Ik hoop dat de Oranjes rust krijgen in deze moeilijke tijd. En het idee van het NRC om te moeten informeren omdat dat de plicht van een krant is vind ik ook van de zotte, dat doe je niet ten kosten van iemand privacy.

Wij als lezers willen inderdaad onze krant terug!!
Ik wil geen Wilma Naninga praktijken in mijn krant!
Ik heb dan ook besloten om het NRC per direct op te zeggen.

Al het verdere is reeds gezegd, daar heb ik niets meer aan toe te voegen.

Menno Nykerk

Heb ik een mea culpa van Vandermeersch en Koelewijn gemist? Of vinden ze nog steeds dat ze goed gehandeld hebben? Ben benieuwd wat de Ombudsman van de krant – die ook ongevraagd commentaar kan leveren- er van vindt.

Jo Gorgels

De nieuwe hoofdredacteur zoekt naar een nieuwe journalistieke formule voor onze krant: vaak zet hij goede stappen. Dit was een choquerende reeks faux pas.
Het gedrag van beide neurochirurgen is strafbaar en in strijd met de Eed van Hippocrates, het gedrag van de mevrouw van één van hen is laakbaar, en de hoofdredacteur had zijn journaliste moeten berispen, alvorens haar informatie ongebruikt naast zich neer te leggen.

W. Fuhring

De ethische discussie daargelaten – het lijkt me volstrekt duidelijk dat hier fatsoensgrenzen zijn overschreden- het is vooral de “tone of voice” van het artikel, die ik walgelijk vind. Ik wil niet in mijn krant lezen dat een emeritus hoogleraar het “klote” vind, of dat hij vroeger naast Mabel Wisse Smit woonde. Het artikel levert goeddeels volstrekt irrelevante informatie en is daarom niets anders dan een egotrip.

Ed Rook

Veel reageerders halen twee dingen door elkaar.

Aan de ene kant is er het recht op privacy dat je tegenover iedereen hebt en waarvoor je, bij schending ervan, bij de gewone rechter moet zijn; aan de andere kant de speciale band tussen arts en patient die door het genootschap van medici is bekrachtigd door middel van de zgn geheimhoudingsplicht van elke arts die over het medisch dossier van iemand beschikt en bij schending daarvan moet je bij het medich tuchtcollege zijn waarna dan berisping, boete, tijdelijke of blijvende ontzegging van de uitoefening van het vak kan volgen.

NRC Handelsblad heeft alleen te maken met de gewone rechter, die een afweging zal maken tussen het recht op privacy versus het recht van mensen, die zeer betrokken zijn bij het ach en wee van een hele speciale Nederlandse familie en dus gewoon erg bezorgd zijn, om te mogen beschikken over correcte en juiste informatie vooral in deze moeilijke tijd. Daarbij speelt ook nog een rol dat die juiste informatie (geen schedelbasisfractuur), door de krant gepubliceerd, geen schade heeft berokkend aan die speciale familie in ons land. Integendeel!
Het recht op privacy is m.i. bedoeld ervoor te zorgen dat iemand geen schade krijgt door schending ervan.

De journalist, mevrouw Jannetje Koelewijn, en de krant kunnen nog te maken krijgen met een commissie voor de journalistiek.

Veel pijnlijker vind ik het dat de RVD zijn communicatieve taak tussen ziekenhuis, familie, de pers en het publiek niet goed uitvoert en informatie, bedoeld voor de familie van prins Friso, n.l. om het ziekenbezoek te beperken, openbaar maakt. Dat was nu juist niet voor ons, nieuwsgierige buitenstaanders, bestemd.

AdW

Ik vind het een persoonlijk drama, een familiedrama, maar geen voorpagina nieuws voor de NRC!

Cor de Graaf

Prima NRC. Krijg het idee dat de RvD het erger maakt dan het is. Als dan alles weer goed gaat met Friso, bewijst dat natuurlijk hoe sterk de oranjes zijn. De schrijvers van de negatieve reacties begrijpen niet waarom de NRC dit geplaatst hebben, wat is er mis met dit bericht, NIETS. Als andere kranten zoals de Telegraaf was het goed nieuws geweest, zonder de reacties die de NRC tegen zich krijgt. Eindelijk een krant die zonder sentimenten dit bericht naar buiten heeft gebracht. De zogenaamde opzeggers lezen de NRC niet, ze lezen alleen het AD en Telegraaf. Ik vind het vooral moedig van de NRC om dit te plaatsen. Ga zo voort.

J.G. Ravestein

Toen ik de NRC uit de brievenbus haalde was ik geschokt door de kop en het artikel op de voorpagina. Even dacht ik met een namaak-editie te maken te hebben, maar het bleek de echte krant te zijn.
Hoe kan het NRC/Handelsblad zo ver afglijden.
Ik was/ben er verdrietig om.
Het artikel bleek echt en was van een ranzige, sensatieachtige z.g. bezorgdheid.

Ik heb de krant weggegooid.

J.Ravestein
Keer op uw schreden terug a.u.b.

Jan Herzog

Bijna iedereen, -dus op een enkeling na-, die hier zeer uitgebreid heeft gereageerd, doet er verstandig aan zich nu al aan te melden voor de volgende pausverkiezingen.

Pluijter

Bericht voor de redactie.
Het is fout als een neurochirurg uit Innsbruck met een Nederlandse collega en met diens partner (journalist) spreekt en dat daarna privacy gevoelige gegevens van een patient lekken. Willens/wetens is het medisch beroepsgeheim geschonden. Het is niet de bevoegdheid van artsen om zonder toestemming van de patient informatie over diagnoses aan de media te geven. De redactie van NRC wast haar handen in onschuld. Zie dit in uw evaluatie als een professionele blunder van zowel uw journalist als van haar echtgenoot neurochirurg. U kunt als NRC redactie de rekening opmaken met onder de streep, reputatieschade, tenzij u hiervoor snel, publiekelijk excuses aanbiedt.

J.G. Ravestein

Toen ik gisteren de NRC uit de brievenbus haalde was ik geschokt door de kop en het artikel op de voorpagina. Ik dacht even met een namaak-editie te maken te hebben.
Maar het was de echte krant. Het artikel was van een sensatie-achtige z.g.n. bezorgdheid.
Ik was/ ben er verdrietig om. Is Het NRC-Handelsblad zover afgegleden.
Ik heb de krant weggegooid.

J.G. Ravestein

DinkyToy

Ik heb geen zin om alle 300+ reacties op dit onderwerp door te spitten dus misschien is het al gezegd: Je kunt als krant ook besluiten om n hype over te slaan, er niet aan mee te doen.
NRC heeft imo een uitgelezen kans laten liggen om afstand te nemen van de roddeljournalistiek die medialand overspoelt.

Michel Gastkemper

Wat een commotie over een volkomen terechte beslissing van de hoofdredacteur. Ik vraag me af in welk lezerspubliek ik ben beland, ik voel me bij de meeste reacties totaal niet thuis… Als er een mea culpa van de hoofdredacteur komt, overweeg ik mijn abonnement op te zeggen!

Zwaantje

Waarom moesten wij weten dat de man van Koelewijn de buurjongen van Mabel is geweest? Er stond veel non-informatie in waarmee een bepaalde toon werd gezet.
Vooral de manier waarop het stukje geschreven is, is zeer “moet je horen-achtig ” !

Suzan van de Wouw

Het is niet goed dat hier het beroepsgeheim wordt geschonden. Dat je als patient niet meer kunt vertrouwen op degene aan wie je overgeleverd bent wanneer je bewusteloos bent. Dat de neurochirurg en zijn collega hun kennis en aanzien en de nieuwsgierigheid van de omgeving hoger achten de privacy van jou als patient.

marlies van boxtel, psycholoog

Onprofessioneel en opportunistisch. Beschamend dat NRC dit publiceert.

Marieke

Ik geloof dat alle mogelijke meningen over het onderwerp hierboven reeds gegeven zijn. Met het oog op een ware discussie tussen hoofdredacteur en lezers, zou ik graag een reactie hierop van de heer Vandermeersch lezen.

Ymie Stenekes

En wie heeft dokter Tulleken gevraagd om het Nederlandse volk gerust te stellen, de familie, het ziekenhuis, de Nederlandse bevolking??? Wat een belachelijke smoes om je vrouw een qoute te gunnen.NRC heeft gewoon de foute afweging gemaakt dolblij iets te weten wat andere media niet weten en doodsbang dat die daar misschien ook achter zouden komen.En dat alles over de rug van een patient die niet in staat is om voor zijn belangen op te komen. Fout, fout, fout, hardstikke fout.

Mr. R.M. Dalmijn

Boeiende casus, ongetwijfeld met staart. Na decennia ongeveer alle dagbladen uit Nederland geconsumeerd te hebben nu heel gelukkig met FD, internet en eenmaal per week een dik Duits pak papier. Inmiddels lijken alle Hollandse varianten op elkaar en voegt GeenStijl meer toe dan de slaven van Philippe en Peter.

Maarten Wensink

“moet je horen-achtig”, precies, dat is het.

Heb het interview met Koelewijn en Tullekens beluisterd. Natuurlijk heeft Tullekens gelijk dat de prognose beter is zonder schedelbasisfractuur, en het fijn is om dat te weten, maar het bleef sowieso afwachten, daaraan heeft hij niets veranderd. Nederland hoeft niet op zulk een niveau mee te leven dat inschattingen over de prognose gemaakt worden. Het komt mij voor als rechtpraterij.

Het zorgelijke is dat Tullekens vindt dat de afweging iets bekend te maken überhaupt aan hem is. Normaal gesproken peinst een arts er niet eens over om uitspraak te doen (eraan mee te werken dat er uitspraak gedaan wordt) 1) over iemand die je patiënt niet is, en 2) zonder ruggespraak met de familie. Ik begrijp wel dat een positief bericht anders aanvoelt, maar wat ik niet begrijp is dat iemand anders dan de familie en behandelend arts een rol voor zichzelf ziet weggelegd in het nemen van beslissingen over wat er naar buiten gebracht moet worden. Toch het blauwe bloed en de media die het hoofd op hol hebben gebracht?

Jan albert Kram

Geachte redactie,

Als abonnee heb vindt ik het onbegrijpelijk en heel erg storend dat u een dergelijk artikel plaatst. Het is van een niveau zoals ik dat in story en prive verwacht en niet in de NRC .
Nog een keer zoiets en ik zeg mijn abonnement op omdat ik deze manier van werken niet wil steunen.

Jan Albert Kram

J.Schillings

Zoals de Telegraaf enkele jaren geleden een telefoontoestel het ziekenhuis in Libië binnensmokkelde om meer te weten te komen over Ruben zo dringt de NRC onder valse voorwendsels een ziekenhuis binnen om haar nieuwsgierigheid te bevredigen. Alle argumenten die jullie gebruiken zijn vals! Er zijn maar twee valide argumenten in deze zaak en dat zijn de privacy van de patiënt die niet gewaarborgd is en het medisch beroepsgeheim dat geschonden is; elk van beide argumenten zou voor de hoofdredacteur voldoende moeten zijn om zijn ontslag te nemen! Schande NRC!

Hilko Kruise

Als ik een goedkope scoop wil, wacht ik wel op de andere kranten. Als ik betrouwbaar en geverifieerd nieuws wil, dat getuigt van goede smaak, de nrc.
U stelt mij op de proef, beste nrc.
Hilko kruise

henkbrusse

ik ben weekend abonnee en vind dat ewen prima oplossing bij leestijdgebrek door de week. ik overwoog de telegraaf op te zeggen en weer een weekabonnement te nemen. maar daar zie ik toch maar van af. liever keoienletters op de voorpagina van mijn ochtendblad dan een misselijk makende primeur.

Robert Winkel

Geachter her Vandermeersch

U zegt:”Want dat is nu eenmaal onze taak: zo betrouwbaar en genuanceerd mogelijk de mensen informeren.”

Houdt u zich daar dan ook aan! Als lezer (abonnee) zit ik helemaal niet te wachten op een sensatiebeluste voorpagina met 2 keer onnodige krachttermen, pagina’s opgeklopt nieuws, vol met hear-say en allerlei nutteloze verzamelde feiten zoals waar prins Johan Friso heeft gestudeerd en wat hij nu voor werk doet.

Een hoofdredacteur van een kwaliteitskrant als de NRC had de privacy van de patient boven uw zogenaamde informatieplicht gesteld. Als u niet snapt dat mevrouw Koelewijn en haar man de gepensioneerd neurochirurg de grenzen van het betamelijke ver overschreden hebben, leg dan uw taak neer en solliciteer bij de Telegraaf.

henkbrusse

sorry voor typfoutjes.het beste paard struikelt hier ook wel eens

WGM Vermaat

Is vrijwel iedereen hier plotseling überhypocriet en lakei geworden? Luister even naar “de journaliste” en “de neurochirurg” http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=1445558&audioId=1445563 en ga u schamen! De krant valt overduidelijk niets te verwijten, integendeel. De RVD, die is drastisch aan verbouwing toe.

Congresganger

Sterreporter Koelewijn zegt er gebrand op te zijn om alles wat haar bekend is te delen met het Nederlandse volk. Nu zij ‘toevallig’ toch ter plekke is zou zij wellicht ook eens uit de doeken kunnen doen op welke wijze en door wie de verblijfskosten van de deelnemers/partners en de kosten van het congres zelf worden gefinancierd en wat zo’n congres nu helemaal inhoudt. Het Volk (premie- en belastingbetaler) heeft er immmers recht op te worden geinformeerd en mogelijke misverstanden kunnen op die manier worden voorkomen. Ik zie uit naar haar artikel!

Jan

Van hetzelfde ‘laken een pak’ is andere redactionele aanpak rond dit ongeval en ik citeer uw bericht uit Krone Zeitung: …’Krone Zeitung: ‘Skipartner prins Friso was Florian Moosbrugger’. Funnekotter benadrukt echter de reikwijdte van de Oostenrijkse Krone Zeitung, die hij omschrijft als het ‘Bild‘ van Oostenrijk, verwijzend naar de machtige boulevardkrant in Duitsland. Funnekotter: “Het zou dus zomaar waar kunnen zijn.”… Ik vraag me af wat de relevantie van een ‘boulevardblad’ als Krone Zeitung is voor een krant als NRC Handelsblad. Op de tweede plaats wordt een dergelijk ‘niemendalletje’ van een ‘gewone skivriend’, door dit sensatieblad met cit …“Het zou dus zomaar waar kunnen zijn.”…, tendentieus gebracht, alsof Florian Moosbrugger medeschuldig is aan het ongeval. Een opgeklopte ‘redactie’, die u zo maar overneemt. Ik vind dit niet des NRC’s!

Joep

Machtsmisbruik van de senior-prof die een cursusje komt geven en zijn , (jongere- neem ik aan) collega door zijn vragen in een ongemakkelijke positie brengt.
Zeg dan maar eens tegen die oude prof dat je niks kunt zeggen omdat z’n vrouw er bij staat.
Onsmakelijk wordt het als deze vrouw dan misbruik gaat maken van de zo verkregen kennis. IJdeltuiterij alom in haar verhaal.
Bah.

Anita van Lieshout

Meeliften op de bekendheid van anderen; een andere conclusie kan ik jammer genoeg niet trekken na het lezen van alle artikelen in het NRC van afgelopen zaterdag omtrent prins Friso. Bovendien: Waarom laat Koelewijn zich ook nog op TV interviewen? Dit ruikt naar praktijken die ik wel van de Telegraaf maar niet van het NRC verwacht. Als er nieuws is horen we dat wel via de behandelend artsen, de familie of de RVD.
Er zijn grenzen aan de manier waarop je als journalist aan informatie komt en deze zijn hier met voeten getreden. Uit het artikel blijkt klip en klaar dat ze niet toevallig in dat ziekenhuis waren, maar er expres naar toe zijn gegaan. De behandelend arts schendt zijn beroepsgeheim, hij had dit nooit met de man van Koelewijn mogen bespreken, laat staat in het bijzijn van een journalist. De man van Koelewijn bemoeit zich met zaken die niet de zijne zijn, ook al is hij neurochirurg. En het is niet de taak van Koelewijn om te beslissen wanneer welke informatie publiekelijk wordt gemaakt. Het hebben van een primeur heeft haar klaarblijkelijk verblind. En dan is het de taak van de hoofdredacteur om objectief naar de zaak te kijken en de enige juiste beslissing te nemen: niet publiceren.

Gert Ruyer

Goh, wat een commercieel-journalistieke belangstelling voor dit voorval. En de “info-pagina’s” leken wel een vroegtijdige nekrologie. Daar zat ik zaterdagochtend nu echt op te wachten. Vier pagina’s. Riooljournalistiek “op niveau”. Kicken, heer Vandermeersch.

Gert Ruyer

Goh, wat een commercieel-journalistieke belangstelling voor dit voorval. En die info-pagina’s leken wel een vroegtijdige nekrologie. Daar zat ik zaterdagochtend nu echt op te wachten. Vier pagina’s. Riooljournalistiek op niveau. Kicken, heer Vandermeersch

WGM Vermaat

Is vrijwel iedereen hier plotseling überhypocriet en lakei geworden? Luister even naar De Journaliste en De Neurochirurg: http://tinyurl.com/7wj2lgr en ga u schamen! De krant valt overduidelijk niets te verwijten, integendeel. De RVD, die is drastisch aan verbouwing toe.

Wim

Mevrouw Koelewijn gaat blijkens het artikel van zojuist gewoon verder met haar berichtgeving. Blijkbaar wordt alle gefundeerde kritiek op het handelen van mw. Koelewijn, haar echtgenoot en de hoofdredacteur niet serieus genomen. Ik ben echt zeer verbaasd over deze gang van zaken.

joanna veenstra

Wie geeft dit persoon het recht om naast de pistes te skien? Die heeft toch geen kroontje op tijdens het skien?
Eigen schuld, dikke bult dus. De burger betaald wel de ziekenhuiskosten ha ha.

Dick Berts

Een vlammend protest tegen de gewetenloze manier waarop mevrouw Koelewijn en de NRC -ook vandaag weer- kei en keihard inbreuk blijven maken op de persoonlijke levenssfeer van prins Friso.

Stephen Brongers

Willen jullie zo spoedig mogelijk STOPPEN met persoonlijke medische gegevens over Prins Friso te publiceren?
Dit loopt helemaal uit de hand. Dieper dan dit kunnen jullie niet zinken.
Het welles-nietes spel met het ziekenhuis was al gênant, door gaan met deze lijn is verwerpelijk.

Ruys, advocaat

Een zichzelf nog steeds noemende kwaliteitskrant die uit de mond van ex-chirurg Tullukens tot twee keer toe optekent en publiceert dat het ski ongeluk “klote voor hem is” terwijl het om een lid van de koninklijke familie gaat die niet bij bewustzijn is, is zo afgedaald in prullaria journalistiek dat ik nu zeker weet dat ik mijn abonnement opgezegd houd. Misschien dat het journaille dat de nrc redactie na Vandermeersch heeft verlaten, een kwaliteitsavondkrant kant starten.

Gert Ruyer

Excuses, heer Vandermeersch. Ben om. Mijn bijdragen 351/352 delen niet meer mijn mening, na het gehele interview op BNR van Jannetje Koelewijn gehoord te hebben, komt er een veel genuanceerder beeld over, om gegevens te publiceren. RVD houdt ZOVEEL info achter. Oranjes zijn publieke personen en info daarover is noodzakelijkerwijs ook OPENBAAR. Medische info van Nederlandse neurochirurg Turk in Innsbruck WAS terecht naar buiten gebracht. We zijn geen slaven van de monarchie. Weg met die geheimzinnigdoenerij.

Wim

Ik denk dat de journaliste weer toevallig in het ziekenhuis was?

Dr Friebehof, Lienz, AT

Beste Joanna (#356),

De prins was zo mogelijk op een officieel aangegeven skiroute. Daarnaast is het overgrote deel van het gebied, ook naast routes en piste, sowieso gewoon toegankelijk. Eigen verantwoording dus. Maar niet iets ‘tegen de wet’, wat je bericht lijkt te impliceren.

Het lijkt me nogal banaal om over kosten te spreken gerelateerd aan iemand die ‘halfdood’ in het ziekenhuis ligt.

Even zo banaal is het dat NRC als spreekbuis fungeert van artsen die hun mond voorbij praten. Is een onderbouwd artikel over de misschien (!) te passieve opstelling van de RVD niet meer op z’n plaats?

Let wel, ik ben geen Oranje fan van het eerste uur. Van mij mag het koningshuis weg, maar dat is een heel ander onderwerp.

Peter

Jo Bubben

Bijdrage 360: volstrekt niet mee eens! Ook publieke personen hebben recht op privacy. 2 artsen, 1 journaliste en het NRC die publiciteitsgeil zijn. Alle betrokkenen in deze hebben geen enkel recht op informatie naar buiten te brengen over de gezondheidstoestand van prins Friso. Walgelijk dat het NRC het ook nog probeert goed te praten. Terecht dat de RVD de informatiestroom hanteert. Geheimzinnigdoenerij??? De familie heeft recht om ALS EERSTE informatie te krijgen over prins Friso. En niet via de media, van een verslaggeefster wier man toevallig…

Pieter Janssen

Gisteren was ik blij verrast dat vrijwel alle lezers het eens zijn dat het artikel van de zaterdagkrant niet door de beugel kan. Goed ook om te zien dat artsen via deze pagina een reactie gaven. Ook zij waren duidelijk geschrokken. Duidelijk is dat de lezers deze vorm van journalistiek niet waarderen. Dat uw redacteur Jannetje Koelewijn vandaag NOGMAALS in de fout gaat ( met goedkeuring van de hoofdredactie!) heeft mij doen besluiten maandag telefonisch mijn abonnement op te zeggen.

E.D. de Jong

Geachte heer Vandermeersch,

Een smakeloos artikel ontsierde uw voorpagina dit weekend. Over de vernieuwingen die u als hoofdredacteur heeft doorgevoerd, ben ik vrijwel zonder uitzondering zeer te spreken; hieruit spreekt een originele visie, er wordt duidelijk nagedacht over hoe de krant iets kan toevoegen aan alle tegenwoordig vrij beschikbare informatie, en de krant heeft meer pit gekregen. Maar met de manier waarop dit nieuws werd gebracht vervreemdt u zich van mij als lezer, en dwingt u mij na van jongs af aan tientallen jaren NRC lezen voor het eerst tot het schrijven van een reactie.

Wat mij stoort is _niet_ dat er wordt bericht over de gezondheidstoestand van een lid van de Koninklijke familie, en niet dat uw journalisten ver gaan bij het verzamelen van nieuwswaardige informatie; het is duidelijk dat dit onderwerp het Nederlandse publiek bezig houdt, en haar publiek informeren is de kerntaak van een krant.

Maar met de titel van het artikel, “Hoe houdt het brein van Friso zich?”, kiest u ervoor om de gezondsheidstoestand te positioneren als ware het een nieuwe nationale reality-soap of spelshow. Redt hij het wel of redt hij het niet? Geen enkele familie, ook niet de Koninklijke, verdient dit.

Het artikel zelf is nog smakelozer. De journaliste beschrijft met onverholen opwinding vooral hoe ze de informatie heeft vergaard en hoe spannend haar eigen avontuur in het ziekenhuis wel niet was, met zinnen als: “Er zijn dingen die ik niet mag horen”, “mijn man is niet van plan om me naar binnen te loodsen”. Ze koketteert daarbij ook nog eens met voor dit nieuws irrelevante verdiensten van haar man: “Ze (Mabel) was vroeger zijn buurmeisje. En hij heeft Johan Friso’s grootvader eens geopereerd, prins Bernhard.” Deze ijdelheid staat in stijlloos contrast met het menselijk leed waarover bericht wordt, dat is wat dit artikel in mijn ogen, en ik vermoed die van veel lezers, zo smakeloos maakt.

Als hoofdredacteur had u uw journaliste en lezers moeten beschermen tegen de ijdelheid die dit artikel ademt. Dat een journalist enthousiast is over het verkrijgen van een primeur is nog begrijpelijk. Maar bij het brengen van nieuws van dit soort moet de journalist of redactie afstand nemen, zichzelf op de achtergrond plaatsen, en zich beperken tot het brengen van het nieuws. De persoonlijke ervaring van de journalist is in dit geval duidelijk ondergeschikt aan het nieuws zelf; het betreft geen reisverhaal. Een ingetogen, objectieve beschrijving van de feitelijke informatie is het enige wat hier op zijn plaats was geweest.

Met vriendelijke groet,

E.D. de Jong
Nederhorst den Berg

Robert Bleeker

Hoe is het mogelijk, dat anno 2012, een buitengewoon respectabele krant door – een niet onaanzienlijk deel van – haar lezers wordt voorgedragen voor een plaats op de brandstapel, omdat deze krant het middeleeuwse, dus archaïsche instituut, dat monarchie heet, en haar vertegenwoordigers (de RVD) heeft ontmaskerd, als een leugenachtige propaganda-machine….

Een ordinaire propagandamachine, die de kennelijke bedoeling heeft, om dit lawine-incident maximaal te exploiteren, door de stroom hysterische adhesiebetuigingen richting het koningshuis kunstmatig op te hogen, middels het verspreiden van valse geruchten rond de gezondheidstoestand van de patiënt..

In het verlengde van deze koninklijke desinformatie-campagne bestaat natuurlijk het goede recht van medici, om zich in alle openbaarheid te verzetten tegen deze leugens – in casu, het opzettelijk de wereld insturen van een evident foute medische diagnose en het persisteren daarin – die nota bene in de naam van hun beroepsgroep worden verspreid, waardoor deze beroepsgroep ook nog eens in het diskrediet dreigt te worden gebracht..

Voor het overige verwijs ik u naar mijn eerdere bijdragen onder dit artikel, waarin ik onder meer een link http://tinyurl.com/7wj2lgr publiceerde naar het BNR interview met het echtpaar Tulleken-Koelewijn.

M C van Sinttruije

Twee artsen schenden het medisch beroepsgeheim en platte sensatie, dat is waar het om gaat. Het gaat niet om de monarchie en niet om het recht op informatie over publieke persoonlijkheden. Bovendien wil ik het helemaal niet weten. Ik ben republikein en voel me genoodzaakt om na zo’n 25 jaar het NRC op te zeggen, het werd sowieso al platter op onderdelen. En inderdaad: de NRC redactie bestaat deels uit journslisten die het samen met veel lezers betreuren dat deze koers wordt gevaren. Helpt het als de hoofdredacteur opstapt of woekert het breder? De kwaliteitsjournalisten naar een nieuw dagblad of met z’n allen vluchten naar de Trouw?

Martijn van der Voo

Geachte hoofdredacteur,

U publiceert insinuaties en speculaties. Op de website doet u mee aan een race van non-nieuws. Het NRC is verworden tot ‘Telegraaf-light’. U gaat niet uit van uw vak, maar van de kijk en leescijfers.
U vertelt: We hielden rekening met de privacy. Echter, de redacteur zegt op tv dat zij niet verantwoordelijk is voor hoe de informatie is verkregen (zelfs als het onder het medisch beroepsgeheim valt- medische privacy). Die verantwoording legt zij neer bij de medici.Dit ‘wereldschokkend nieuws’ dat speculaties en insinuaties ‘ontkracht’ is derhalve voorpagina’nieuws’ in uw ogen.
Ik wijs u op het volgende:
Doorbreking medisch beroepsgeheim
Doorbreking van het medisch beroepsgeheim mag alleen als sprake is van:

* toestemming van de patiënt of
* informatie-uitwisseling met degenen die direct bij de behandeling zijn betrokken of
* wettelijk voorschrift of
* conflict van plichten of
* wetenschappelijk onderzoek.

Ik zou graag meer informatie willen lezen over die cursus van de heer Tulleken en of die werkelijk plaats heeft gevonden in desbetreffend ziekenhuis.
Voor een genuanceerd en objectieve kijk op de situatie kunnen we beter gerenommeerde pers uit het buitenland volgen.
Het belachwekkende van uw publikaties is dat u hierdoor weer eigen nieuws creëert (zoals ik lees op andere media-sites).

Jan Maror

De informatie die naar buiten komt is als positief te betitelen, niks mis mee. De NRC deed wat een kwaliteitskrant moet doen, op zorgvuldige wijze.
Dat uitgerekend de Telegraaf hier schande van spreekt zegt meer over de Telegraaf dan over de NRC.
De krant van wakker Nederland heeft een abonnee minder, de NRC is er een rijker.

algra

Ahh, een nieuwe dag een nieuwe kop, en weer van het actieve echtpaar ter plekke.
Deze zich continuerende non-journalistiek van het NRC, toont genadeloos aan dat de term “kwaliteitskrant” uitsluitend en alleen slaat op de zo sterk verbeterde papierproductie en druktechniek.

Ton

#368: goed om te weten dat het beroepsgeheim geschonden mag worden als er sprake is van positief nieuws. En mag het beroepsgeheim dan ook geschonden worden als er sprake is van negatief nieuws?

Ton

# 366: Natuurlijk bestaat het goede recht van medici om zich in alle openbaarheid te verzetten tegen deze leugens? Waar precies valt dit terug te lezen in de Eed van Hippocrates?

F. Elsen

Een mooie nuancering op Geenstijl:
Update: Al 14 mensen die hun abonnement op GeenStijl opgezegd hebben wegens schandalige berichtgeving over ontbijt in Lech.
Met andere woorden: relativeer mensen…. Syrie, dat rechtvaardigt 400 reacties. De krant van zaterdag was prima verder. Als je denkt bij de Telegraaf betere afwegingen te vinden (die ook nog eens besproken worden met hun lezers) dan wens ik veel succes.

Wiebe Filippus

Het is volstrekt oninteressant wat de Telegraaf, GeenStijl, of Powned wel of niet van de berichtgeving van de NRC vinden. De NRC gaf een aardig beeld van de situatie ter plaatse, gaf interessante informatie over de medische aspecten van hetgeen Friso is overkomen, en heeft, last but not least, zich kunnen onttrekken aan de RVD (van wie we nooit iets interessants horen).

Dick Berts

Vrijwel niets is zo belangrijk voor de genezing van prins Friso, als het vertrouwen dat hij in zijn behandelend artsen dient te hebben. Van dat vertrouwen zal weinig overblijven, als deze artsen zelfs misdrijven ten opzichte van hem plegen, zoals een schending van het medisch beroepsgeheim. Mevrouw Koelewijn en haar man lokken deze misdrijven op een smerige manier uit. Dat is niet alleen moreel gezien zeer verwerpelijk, het vormt een rechtstreekse bedreiging voor de toch al uiterst kwetsbare gezondheidstoestand van prins Friso.

juul peju

Waardeloos, geen normen en waarden voor mij geen nrc meer.

B.ter Keurst

Eens maar nooit weer…

Deze opeenvolging van fouten eindigt met een blamerend stuk op de voorpagina van de NRC. De heren medici schenden het medisch geheim van de patient. Mogelijk doen ze dat omdat ze in hun overleg hopen door onderlinge toetsing de kwaliteit van zorg te verbeteren maar ze zijn onzorgvuldig op zijn minst. De heer Tullekens nodigt zich zelf uit tot dit overleg en troont zijn partner mee. Blijkbaar is het haar nog niet helder na toch vele jaren ervaring dat terughoudendheid van hetgeen je als partner hoort gepast is. Ze zegt wel dat ze journalist is maar komt mee als vrouw van. Dat is geen open vizier maar achterbaks. Wie had in haar ogen het besluit moeten nemen of ze er dan wel bij mocht blijven?
De hoofdredactie heeft alle tijd en mogelijkheden gehad een zorgvuldige afweging te maken maar faalt omdat ze niet herkend heeft dat de informatie onrechtmatig verkregen is. Dan moet een wel heel zwaarwegend belang gediend worden om toch te publiceren. Dat belang is er niet want besluitvorming of maatschappelijke belangen staan niet op het spel. Het hebben van de primeur in nota bene de voorpagina vullend artikel is de drijfveer die overhand kreeg. Een schande voor een kwaliteitskrant als ze dat nog is. Dat zal de toekomst uitwijzen. Naar ik hoop eens maar nooit weer. Mogelijk dat toetsingscommissies zoals Tuchtcollege resp Raad voor de Journalistiek daarbij goed te pas komen.

Rob Geensen

ik zie tot mijn verbijstering dat mevrouw Koelewijn vandaag weer toevallig in het ziekenhuis was.

heleen

hoe langer ik erover nadenk, hoe schandelijker ik het vind. Als er iemand recht heeft om op het juiste moment informatie over de situatie van prins Friso naar buiten te brengen is het de familie zelf en niet een of ander verwaand stelletje journalisten. En de neurochirurg had zijn vrouw niet mee moeten nemen! Het lijkt mij bovendien dat als iemand onder een lawine heeft gelegen,onderkoeld is geraakt, etc etc dat dit een heel ander geval is dan dat er in NL iemand die bijvoorbeeld een auto-ongeluk heeft gehad en behandeld wordt door neurochirurgen.

Mijn vader heeft vroeger in een ziekenhuis veel bekende Feijenoorders behandeld, denk maar dus van wel dat hij zich aan het beroepsgeheim hield. Maar ik denk dat er vroeger minder jacht was naar nieuws over bekende mensen.

Met de huidige gekte rondom bekende mensen, met name de koninklijke familie en bepaalde popsterren, idem voetballers, en zo en hypes en toestanden en hoe sneller het nieuws gebracht moet worden, is het risico groter dat mensen zich niet meer aan bepaalde afspraken houden. En laat de koninklijke familie aub met rust daar bij de ingang van het ziekenhuis en in Lech. Sorry maar ik zag net de beelden op Tv bij het Journaal en nu ben ik echt kwaad.

Ik heb trouwens een ouder artikel op de website van het NRC ontdekt waar jannetje koelewijn de naam van haar man noemt in het artikel en ze citeert hem letterlijk maar nergens in dat artikel wordt vermeld dat het haar man is… nu was dat om een veel minder nieuwswaardig artikel (het ging over actie van BNN. Een Tv-programma over donoren). Ze doet net alsof het een onafhankelijk neurochirurg is. Ben benieuwd of, als een neurochirurg die veel geciteerd wordt door een journalist, in artikelen, naar hem ook meer gevraagd wordt door patiënten.

Door

Ik vind het onwaarschijnlijk onbeschoft dat het NRC meent persoonlijke informatie te moeten publiceren van een persoon waarvan we allemaal weten dat die daar geen prijs op zal stellen en die zich daar op dit moment niet tegen kan verweren. Het enige nieuws dat jullie mogen publiceren, is de info die van de familie zelf komt. En misdaad uitlokken (schending medisch beroepsgeheim): vies beroep hoor, journalist. Heeft Koelewijn al gesolliciteerd bij de Telegraaf? Of hoeft dat nu niet meer? Ben blij dat ik een abonnement op het NRC nu alvast niet meer hoef te overwegen.

Jan

Berichtgeving over dit ongeval is te veel, veel te veel. Het ‘bulk’ van de omvang zit in de ‘boulevard-achtige’ vorm! Ook moet de redactie er rekening mee houden dat ‘deze site’ het uithangbord voor de ‘papieren’ krant is. Wanneer een restaurant niet waarmaakt wat er ‘aan de muur’ hangt. Kom je ook nooit meer terug! Denkt de redactie van NRC dat er met een feitelijke, ‘vakkundige’, kwaliteitskrant, in de toekomst geen geld meer te verdienen valt? Dat moet haast wel!

Ed

De uitleg van de hoofdredacteur rammelt en dat vind ik verontrustend voor het NRC. En wel hierom:

1./ Alle(!) info over Friso loopt via de RVD, dus niet via het NRC.

2./ De Oostenrijkse medicus heeft zijn beroepsgeheim geschonden! En hoogstwaarschijnlijk de man van Jannetje ook. De Oostenrijker heeft het medisch geheim geschonden door medische gegevens van Friso te delen met een ander. In dit geval met een niet-medebehandelende medicus en een journalist.

3./ Als journalist die het gesprek gevolgd heeft, had Janneke zelf dienen te besluiten dat zij geen medische geheimen van Friso publiceert. Of zij zich nou bekend heeft gemaakt of niet, speelt daarbij geen rol.

4./ Stel dat Jannetje met een acuut (gynaecologisch) probleem komt te liggen… hoe zou zij het dan vinden als bijvoorbeeld Prins Alexander daar op het nieuws iets over vertelt? Ook al doet hij dat onder dezelfde voorwaarden waarmee zij en de hoofdredacteur hun handelen goed praten?

Indien het NRC achter Jannetje en de hoofdredacteur blijft staan, begrijp ik het dat er abonnees gaan opzeggen en dat jullie reputatie daalt.

P lamers

Een jaar geleden heb ik mijn abbonement op het NRC-Handelsblad opgezegd, de digitale veranderingen, de censuur van de reacties daarop, de nieuwe vormgeving, maar vooral het nieuwe beleid van de heer Vandermeersch lagen daaraan ten grondslag.
Triest te moeten zien dat keer op keer bevestigd wordt dat mijn keuze de juiste was.
Ooit was deze krant een kwaliteitskrant die je vooral las voor de achtergronden en de duiding, nu is zij verworden tot een hijgerig populistisch krantje, die achter de actualiteit aanstruikelt.
Ik kom over een jaartje wel weer eens kijken hier.

Miek van den Berg

Een aantal overdenkingen waarna ik tot de conclusie kom dat het artikel aanschurkt tegen de roddeljournalistiek

in het blog spreekt u van nieuwe informatie,
*het ontzenuwen van een gerucht inzake schedelbasisfractuur, een gerucht nemen we toch niet serieus,
*ademnood en reannimatie, waarbij gesuggereerd wordt dat dat een negatief effect kan hebben op de hersenen, wat ieder weldenkend mens zich kan voorstellen en we zaterdagochtend al wisten via de oostenrijkse pers,
*de informatie die de arts dr. thome verder nog gaf, is die informatie geverifieerd zoals dat gebruikelijk is in de journalistiek, “een bron is geen bron” is toch een van de uitgangspunten?
*u heeft niet alle informatie gepubliceerd, dat roept veel vragen op,
als u informatie had dat de prins het niet zou redden publiceert u dat dan?
*en dan nog uit het artikel, de redacteur schrijft dat ze met haar echtgenoot naar het ziekenhuis gaat, ze is dus nog niet ter plekke, en ze gebruikt haar echtgenoot om door te dringen tot de neurochirurg, moet de echtgenoot zich hiervoor lenen?
is alles geoorloofd in de strijd om een “stukje”?

al met al na uw blog nog meer onduidelijkheid bij mij.

Ik wens de koninkijke familie hierbij heel veel sterkte.

Chris Robson

Lijkt me een duidelijk geval van ontploffende ego’s.
En maar opscheppen dat Mabel hun buurmeisje is geweest. Ik denk niet dat Mabel erg blij is met deze mensen. Prins Friso zou dit nooit hebben gewild; hij is wars van elke vorm van publiciteit.

Ik hoop dat de Koninklijke Familie gerechtelijke stappen neemt. Die man had nooit arts mogen worden; hij kan goed en kwaad niet onderscheiden en zich dus ook niet aan de eed van Hippocrates houden. En die journaliste zou ontslagen moeten worden, alsmede de hoofdredacteur. Het is niet aan een willekeurige arts of journalist om te beslissen wat het beste is voor een volk. Beter houden ze zich aan de wet, en die zegt: het belang van de patiënt komt eerst. Ook als het een prins is. Ook als allerlei verhalen de ronde doen!

René

de beste journalist van het NRC????
Dan ben ik benieuwd naar de rest.
Wanneer we dergelijke riooljournalistiek willen, kopen we wel een privé of story o.i.d.
Jammer dat het NRC zich nu bij dit soort bladeren kan scharen.

Fleur Veenstra

Het lijkt er op dat NRC haar eigen lezers niet kent. Waarom zou ik geïnteresseerd zijn in een column op de voorpagina van een sensatiezoekende journaliste? Als ik dat soort voyeuristische dingen wil lezen, neem ik de Telegraaf wel. Ik heb juist NRC om niet lastig gevallen te worden met allerlei celebrity geneuzel. Is er dan geen enkele krant in Nederland die behoorlijk de “in nieuws geïnteresseerde mens” kan bedienen? Mevrouw Koelewijn kan beter bij de Privé aan de slag gaan.

R.M.Groenteman

Opnieuw zij Jannetje Koelewijn en ex neurochirurg Kees Tulleken de fout in gegaan.En nu met medeweten en goedkeuring ,misschien wel onder aanmoediging of op verzoek van de NRC redactie.
Het aanzetten tot crimineel gedrag is in Nederland strafbaar en wat Tulleken doet en door zijn vrouw laat uitvoeren,in ieder geval niet tegenhoudt,is medisch gezien strafbaar.
Hopelijk reageert de KNMG en de Inspectie van de Gezondheid(IGZ) op het optreden van Tulleken.
Zowel de hoofdredacteur als Koelewijn zouden hun functie ter beschikking dienen te stellen,aan gezien de vroegere KWALITEITS krant steeds meer verwordt tot een krant die SCOOPS belangrijker vindt dan integriteit.

R.M.Groenteman
uroloog np.

coblod

Dankjewel NRC, ik kan mijn abonnement op de Telegraaf opzeggen, de krant die ik ‘s ochtends bij het ontbijt lees, als ik nog niet helemaal wakker ben. Ik kan nu voortaan bij het ontbijt de NRC van de avond tevoren lezen, maakt niet zoveel meer uit.

L. Nijholt

De berichtgeving lijkt een gevalletje van koorts, van Oranjekoorts.Bevangen door een vreemd virus vergaart de NRC journaliste (op dat moment niet in functie) privacygevoelige informatie en publiceert deze. Zowel arts, als man journaliste, als journaliste, als hoofdredactie maken zich schuldig aan onethisch handelen en overschrijden fatsoensnormen.
Een aspirientje en uitzieken? Of een stevige discussie over ethische normen en herijking ervan. Het laatste heeft mijn voorkeur.

Jeanine Bloemsma

Er wordt nogal tegen de RVD aangeschopt.Maar was het niet zo dat men pas na 48 uur en wellicht nog later met enige informatie over de toestand van Friso zou kunnen komen?
Waarom zou de RVD dan voordien met informatie moeten komen. Anders dan met de mededeling: geen verandering, we moeten 48 uur afwachten. Of moeten ingaan op de de berichtgeving van Mw. Koelewijn? Heel verstandig dat de RVD dat niet doet. Afgaan op officiele informatie van de behandelende artsen (na de 48 uursperiode)lijkt mij de enige juiste optie. Wat me wel verbaast, is dat Mw. Koelewijn toch weer een podium heeft gekregen.

Jeanine Bloemsma

Net het nieuwsbulletin RVD gehoord. Nu Mw. Koelewijn nog.

Daan Schaap

Ik vind dit Telegraaf toestanden.Ik vind het ook schandalig dat mevrouw een 2de bericht naar buiten brengt over de gezondheid van de prins,waarheid in het midden gelaten.Laten we deze mensen met rust laten en wachten tot de RVD wat naar buiten brengt.Mevrouw is blijkbaar erg blij met wat aandacht, maar ze vergeet dat ze in het ziekehuis is als vrouw van en niet als journaliste.Het ziekenhuis laat op dit moment toch geen journalisten/nieuwsgierigen toe?

Jaco Coster

Misselijkmakend. Al jaren ben ik geabonneerd op de NRC, omdat het een kwaliteitskrant is. Maar dit is echt van een niveau dat niet past. Laat dat toch aan de Telegraaf over. En wat is de zogenaamde toegevoegde nieuwswaarde van dit nieuws waar u het over heeft (en vervolgens door het ziekenhuis wordt weersproken)? Ik zie het niet. Het zou u sieren als er excuses komen i.p.v. dit te blijven verdedigen.
Zo niet dan zeg ik mijn abonnement per direct op.

WGM Vermaat

U plaatst nogal wat anonieme reacties, of reacties met alleen initialen of een voornaam. Om de discussie zuiver te houden, zou u die naar de prullenbak kunnen, nee, móéten verwijzen.

Het jongste bulletin van de RVD schreeuwt overigens weer om terzake kundig commentaar van een neuroloog (en niet van een uroloog). NRC, keep up the good work!

Mansberg

Beetje dom.

Pieck van Hoven

Ik blijf onbehoorlijk vinden dat uw verslaggeefster “meeluistert” met haar man. Zonder haar man was ze nooit aan die gegevens gekomen !
Dat zij niet de integriteit heeft gehad om even de kamer te verlaten.

Jan Willem Smalen

Uiteindelijk is het de schuld van de RVD. De arrogantie van deze dienst en de terughoudendheid om tijdig informatief te zijn, werkt speculaties in de hand.

Nynke van der Wal

Waardeloos, NRC onwaardig. Het gaat er niet (alleen) om of de arts zich bewust was van het beroep van mevrouw Koelewijn; de enige die toestemming kan geven voor publicatie van dergelijke zeer persoonlijke informatie (of deze nou positief of negatief is) is de prins/zijn familie. Waarom niet gewoon genoegen nemen met de berichten van de RVD; hier vecht iemand voor zijn leven en in deze context dient het geen enkel (maatschappelijk) doel daaruit een scoop proberen te slepen. Echt niet integer.

Arts

Lelijke uitglijder en inderdaad reden om het abonnement op te zeggen. Juridisch wordt het nog lastig wie er allemaal in de fout zijn gegaan, maar sjiek is het niet. Het belang van de prins is zeker niet gediend door dit geschonden beroepsgeheim en het belang van ” het volk” dat juiste informatie zou moeten krijgen speelt hierin uiteraard geen enkele rol tegenover het belang van de patient. Het zou de NRC veel beter hebben gestaan om de discussies van de verschillende artsen in de media op hun inhoudelijke merites te hebben beoordeeld, dan was de krant van de ‘duiding’ goed bezig geweest. Ook medemenselijk niet fraai; de leden van het koninklijk huis hebben momenteel genoeg aan hun hoofd en dit soort zaken zal eerder meer dan minder stress veroorzaken. Ik wens hen zeer veel sterkte.

Ivo Sindram

Hoe zat het ook al weer met het medisch beroepsgeheim? Hoe is het mogelijk dat de echtgenoot van Jannetje Koelewijn medisch informatie kreeg over Friso? Koelewijn was niet bij de behandeling betrokken, dan geldt het beroepsgeheim van de behandelend arts onverkort, ook tegenover een collega! De indruk ontstaat dat Koelewijn misbruik heeft gemaakt van zijn positie als arts om zich op te dringen bij de behandelend arts en informatie te vergaren waar hij geen enkel recht op had. Dat wijst op hijgerigheid. De wijze waarop Jannetje daar vervolgens over bericht, getuigt van grenzeloze ijdelheid. Wat een tegenvaller dat de NRC hieraan heeft meegewerkt.

Eric Drent

Schandalig, onethisch en getuigend van een grote platvloersheid. En dat onder het mom van ‘journalistiek’ . Hard ingrijpen richting de journalist en diepe excuse graag.

J. van Dongen

Recht op informatie? Recht van wie? Smakeloos en schaamteloos.

Jan de Voogd

De hijgerigheid van de berichtgeving staat me beslist niet aan. Dat er een nieuwsfeit was, m.i. nog wel op journalistiek aanvaardbare wijze verkregen door JK (ze heeft meegedeeld dat ze zou publiceren aan de arts), zal achteraf moeten blijken. Immers het belangrijkste element was dat er geen sprake zou zijn van schedelbasisfractuur of verder ernstig letsel van zuiver fysieke aard. Het bericht werd vervolgens door RVD en autoriteiten ontkend. Als het bericht wel juist was, was het dus een publicerenswaardig nieuwsfeit, dat mede tegen de achtergrond van de vele reeds verspreide geruchten over de medische toestand van de prins.
De artsen lijken me, zoals velen al genoemd hebben, hun beroepsgeheim geschonden te hebben.
Een kort bericht, luidende dat uit welingelichte bron door uw journaliste ter plekke was vernomen wat in essentie het nieuws was (zie hierboven) had een krant als de NRC niet misstaan, althans als ze zich als kwaliteitskrant wenst te presenteren. Er is wat mij betreft geen reden nieuws als dit op een dergelijke sensationele wijze te brengen.

Mw. Vink

Heel jammer dat u na 23.01 gisteravond geen reacties (en dus ook niet die van mij) meer hebt geplaatst. Misschien werd e.e.a. te kritisch voor uw hoofdredacteur??

Peter van der Heijden

“Partner van” staat te luistervinken bij overleg van artsen. Nadrukkelijk pucliceert het NRC in het bewuste artikel dat “ze gezegd heeft dat ze alles zou publiceren”. Niemand die dit gelooft. Zeer bedenkelijk niveau. Privepagina van andere krant zou beter passen. Als partner zou ik als arts deze dame direct bedanken voor haar “vriendschap”, als krant zou ik haar lozen om haar bedenkelijk niveau van beroepsethiek. Dat de “zeer ervaren” is geen reden voor een redactie stukken te plaatsen. Dat zij “zeer ervaren” is, houdt ook in dat zij vrijwel klaar is met haar carriere.

c.dekker

De oostenrijkse arts had de situatie van deze client niet met ‘meneer Koelewijn’ moeten bespreken, tenzij het een intercollegiaal consult betrof.
‘Meneer Koelewijn’ had zijn vrouw buiten dit gesprek moeten laten.
Mevrouw Koelewijn hoorde dit niet aan de krant te rapporteren.
De krant had dit niet mogen plaatsen.

Dr.G.Kolsters internist n.p.

Medische informatie over een slachtoffer die op aanvechtbare wijze is verstrekt en of verkregen dient niet in een (mijn) kwaliteitskrant gepubliceerd te worden. Wilt u deze mening aan uw lezerspubliek voorleggen? U zou in uw beleid met het antwoord rekening kunnen houden en (mijn opvatting) kunnen corrigeren.

dhr. Thomas

Alleen al de kop op de voorpagina “hoe houdt het brein van Friso zich” vond ik buitengewoon smakeloos. De inhoud van het artikel en de manier waarop de redactrice aan haar informatie is gekomen getuigt bovendien van een onethische wijze van journalistiek bedrijven. Bovenstaande toelichting overtuigt in het geheel niet.

A.J. Stoffels

Dus als ik uw apologie goed analyseer heeft u op grond van het kale argument ‘nuancerende informatie beschikbaar’ een beslissing genomen. Lijkt me niet de meest valide argumentatie om tot artikelen voor de voorpagina te komen.

Dus u heeft op grond van één secundaire bron met tweedehands nieuws een bericht geplaatst. Een bron die u opvoert als “een arts” en niet eens als behandelend arts. Dat noem ik niet betrouwbaar, dat is gewoon gissen.

Dick Snaterse

Beste NRC redactie,

U zegt dat het artikel door een zeer ervaren NRC journalist geschreven is. Zeer ervaren ? en dan zo’n dubieus artikel produceren ? Iedere ervaren journalist weet hoe het zit met het medisch beroepsgeheim. ook deze “zogenaamd ervaren journalist” moet beseffen dan zij de informatie alleen gehoord heeft vanwege haar man welke een professioneel gesprek van neurochirurg tot neurochirurg met de behandelend geneesheer heeft gehad. NRC hoofdredacteur u bent uw functie niet waardig om dit artikel te plaatsen en niet uw “zogenaamd zeer ervaren journaliste” terecht te wijzen.

Marc Sloot

Zou het kunnen dat de artikelen een louteringsproces te weeg zullen brengen? Dat NRC zich realiseert dat het zo niet verder kan? Dat weer teruggegrepen moet worden naar de standaard van een onafhankelijke kwaliteit a la FAZ a la hollandaise? Mijnheer Vandermeersch, als u dat toch eens kon bewerkstelligen dan word ik weer abonnee. Ik mis mijn krant best wel (maar niet de huidige NRC).

Robert Keurntjes

Ik ben ook een trouwe lezer en vond het artikel heel duidelijk weergeven hoe alle betrokkenen zorgvuldig met de informatie zijn omgegaan. Het lijkt er hier op dat de krant wordt afgerekend op het feit dat het een bekende persoon betreft en niet op de journalistieke vaardigheden.
Een krant maken is een vak, lezen kennelijk ook.

Adrienne

Een smakeloos artikel dat ook vandaag weer wordt vervolgd,
waarin privacy, beroepsgeheim en ethiek wordt geschonden. Alleen gebaseerd is op hearsay en dus geen enkele feitelijke waarde heeft. Een krant die kwaliteitskrant wil zijn, volstrekt onwaardig.

Hortense Smit

Tot mijn grote verbazing heb ik kennis genomen van het voorpagina artikel van mevrouw Jannetje Koelewijn. Ik ben zeer teleurgesteld in het NRC. Dat deze krant zich zo moet verlagen om een artikel te plaatsen van een mevrouw die zich notabene redacteur noemt en journalist. Dat mevrouw het beroepsgeheim van haar man schaadt is al erg genoeg, dat de krant dit notabene op de voorpagina plaatst is schandalig. Zogenaamd in het belang van het informeren van de natie, uit dit artikel blijkt maar 1 ding, mevrouw vindt het prachtig om “een nieuwtje rond te bazuinen” ten koste van wat dan ook. Meer dan jammer dat u zich hiertoe verlaagt. Mijn voorstel: ontsla mevrouw Koelewijn en maak weer eens een krant zoals 5 jaar geleden, een neutrale krant met goed onderbouwde artikelen. Als het NRC met deze blaat gewoontes doorgaat zullen jullie een groot aantal abonnees verliezen. En ter verduidelijking, ik ben geen lezer van middelbare leeftijd, maar zelfs veel jonger dan mevrouw Koelewijn en erger me dood aan deze Telegraaf stijl van Next en NRC Handelsblad.

Anikó Batta

Ik vind, dat U gelijk had!
Het volk mocht best weten, hoe de gezondheidtoestand van een lid van de Koninklijke Huis, nou precies is!!! Hij is geen poste, of zo maar jan en alameman

Fiona Engels

Net als velen lijkt het mij bijzonder laakbaar dat artsen in het bijzijn van een journaliste de toestand van een patient bespreken. Dat valt hen te verwijten. Maar NRC valt zeer te verwijten dat de informatie die JK op deze laakbare manier heeft gekregen is gepubliceerd. Zoals al door anderen opgemerkt: als ‘gewoon’ journaliste was ze nooit het ziekenhuis binnengelaten. En was het al iemand opgevallen dat JK ook nog even meldt dat haar man ooit Prins Bernhard heeft geopereerd? Al is het minder in het oog springend, dat is óók schending van het medisch beroepsgeheim.
Ik heb NRC al eens opgezegd vanwege de pedante P. Vandermeersch. Mijn man liet zich daarna verleiden tot een abo op Next, maar zijn opzegbrief ligt sinds zaterdag ook al klaar. Of stapt Vandermeersch eindelijk zelf op?

Frits

Ben benieuwd of de column van Joep volgende week ongecensureerd gepubliceerd zal worden ;-D

Robert Bleeker

De – zo is inmiddels mijn stellige indruk – duidelijk centraal georkestreerde anti-NRC hetze, tamboereert hier maar onveranderlijk op het hard schallende aambeeld van veronderstelde schendingen door deze kwaliteitskrant van de royale privacy en/of het medische beroepsgeheim.

Dit terwijl alles wat deze journalistieke waakhond heeft gedaan is – conform haar sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele taak – het genadeloos blootleggen van de ongegeneerde media-manipulatie door de RVD lakeien van Huis Ten Bosch.

Dat deze beroepsleugenaars daarbij niet terugschrikken voor het vervalsen van medische diagnostiek – zonder echter, dat het zeer vanzelfsprekende recht op rectificatie door de medische stand wordt gehonoreerd – zou hier de grootste verontwaardiging aan zich hebben moeten trekken.

De nog steeds uitdijende, slaafs claquerende meute oranje-fans – die in dezen kennelijk en masse wordt aangestuurd door een majeur aantal potsierlijk-carnavaleske oranjeverenigingen – loopt feitelijk te hoop tegen onze democratische rechtsstaat en dient zich daar minimaal zeer van bewust te zijn.

Arie de Snoo

De Nederlandse media en met name ook de NRC blazen dit ongeluk van een zoon van de koningin op tot idiote proporties. Elk uur worden we op de hoogte gehouden over weer “geen nieuwe ontwikkelingen” en wordt meer dan 50% van de tijd van het TV journaal besteed aan “non informatie”. Een hele voorpagina van de NRC wijden aan “nieuws over prins Friso” (die geen deel uitmaakt van het koninklijk huis; dus het zijn privé zaken van de koninklijke familie en terughoudendheid zou de media passen) vindt ik absurd. Is er echt geen “echt nieuws” wat de NRC zijn lezers kan bieden???? Denkt u echt dat wij (de abonnees) hierop zitten te wachten?
Hoelang ik nog abonnee blijf van een blad dat goedkope “sensatiejournalistiek” blijkbaar steeds meer gaat navolgen i.p.v. gewoon een interessant artikel op de voorpagina?

Frits

Ben benieuwd of de column van Joep volgende week ongecensureerd geplaatst zal worden ;-D

Marc Sloot

@ Robert Bleeker: ik ben eerder republikein voor wat het waard is, ik heb dan ook bepaald niet zo veel met de RVD, voor mij hoeft er niets helemaal niets over JF geschreven te worden, maar (of juist daardoor) ik vind de Bild achtige berichtgeving in het NRC commercieel en Story-achtig, ik zou nooit het NRC kopen voor dergelijke berichtgeving als zodanig, los van de vraag of de RVD iets wel of niet verbergt. Het NRC zou er boven moeten staan.

Rob Geensen

Robert Bleeker (#411) schrijft, in zijn verontwaardiging, zo ronkend dat hij mij een geschikte kandidaat lijkt voor het schrijven van het Nationaal Dictee 2012…

Menno Nykerk

Tjonge, jonge. De complottheoretici kunnen hun hart weer ophalen. RVD betekent, zo dacht ik Rijks Voorlichtings Dienst, dat houdt niet in dat het publiek van elk onnozel detail op de hoogte gehouden hoeft te worden.
En wat de georkestreerde hetze tegen Vandermeersch c.s. betreft, ja natuurlijk zijn er duistere krachten aan het werk om lelijke dingen over de krant te schrijven.
Maar belangrijker, ik geloof niet eerder zo veel reacties op de website gezien te hebben en heb ze niet allemaal gelezen, maar ik mag hopen dat de hoofdredacteur die zo dol is op het uitwisselen van gedachten en meningen met zijn lezers en daar zelfs het land voor wil in gaan, dat wel heeft gedaan en nu eindelijk eens reageert. Of heeft hij dat gedaan en heb ik het gemist?
Kunnen we nu ook af van de aanduiding kwaliteitskrant, dat was een reclamekreet van vele jaren geleden en gebruikt de krant zelf ook niet meer.

Frits

Ben benieuwd of de column van Joep volgende week ongecensureerd geplaatst zal worden

Robert Bleeker

@Marc Sloot Gegeven het feit, dat de RVD consequent perscommuniqués verspreidt over de toestand van JF is de vraag naar het wel of niet reageren door de media op zijn gezondheidstoestand alleen daardoor reeds volledig beantwoord.

De RVD is een ambtelijke instantie, die onder ministeriele verantwoordelijkheid opereert en alleen al om die reden het rechtmatige voorwerp van beargumenteerde media en publiekskritiek mag worden geacht.

Nu de RVD – daarbij geholpen door de gelukkige speling van het lot, die voorzag in een ietwat onorthodoxe by-pass van de informatie-voorziening – op heterdaad door de NRC is betrapt op verregaande informatie-vervalsing, is het niet alleen het volste recht van de NRC, om die valse officiële informatie-stroom te rectificeren, maar zelfs de dure plicht van deze kwaliteitskrant oim dit te doen :

Voor mij een aanleiding, te overwegen, om – naast het al bestaande studenten-abo op de papieren NRC-Next van een van mijn kinderen – de impulsief aan te schaffen, losse NRC-nummers, in te ruilen voor een abonnement op de papieren editie van deze krant.

Ten aanzien van de vermeende schending van het medische beroepsgeheim geldt in hoge mate hetzelfde al voors de vermeende schending van de privacy :

De medische beroepsgroep (inclusief de behandelende neuro-chirurg Thomée) wordt hier op grove wijze misbruikt, door de verspreiding van een valse medische diagnostiek rond de patiënt in kwestie.

De beroepsgroep wordt derhalve de facto en de jure collectief in haar “goede naam en beroepseer” aangetast en is alleen al vanuit dat gezichtspunt ten volle gerechtigd, om het valse propaganda-beeld van de RVD publiekelijk bij te stellen.

Thom

Geachte meneer Vandermeersch,

Zoveel lezers zijn onderhand de nieuwe NRC beu.
Alstublieft, stop ermee en laat anderen ons weer de originele krant terug geven.
Sinds uw komst is het niveau alleen maar, meer en meer twijfelachtig geworden.
Te veel mensen zijn ontevreden, geïrriteerd en missen een kwaliteitskrant. Dat kan toch niet uw bedoeling zijn.

Jan van Putten

Ongelooflijk, de hetze die op gang is gekomen tegen de NRC, de hoofdredacteur en mevrouw Koelewijn.

Een journalist(e) probeert het nieuws te vinden waar het is. Zich geheel afhankelijk maken van officiële zegslieden, als bijvoorbeeld de RVD, stempelt een journalist tot een luiaard, die zijn lezers geen dienst bewijst.

Als journaliste heeft mevrouw Koelewijn haar informatie niet op onrechtmatige wijze verkregen. Tot nu toe is ook niet gebleken, dat de informatie die zij heeft verschaft onjuist is. Wat dit betreft treft haar dus geen blaam. Het zou wellicht verstandiger zijn geweest, als zij haar bronnen niet expliciet had genoemd; het behoort eveneens tot de journalistieke ethiek, je bronnen te beschermen.

De manier waarop het nieuws is gepresenteerd is een kwestie van smaak, waarover men van mening kan verschillen. Het is natuurlijk buiten proportie, op grond daarvan her ontslag van een journalist of een hoofdredacteur te eisen. Alleen als de smaak van de redactie het economisch fundament van de krant aantast, kan wijziging in de personele samenstelling geboden zijn, maar het is in geen geval aan de lezer, het ontslag van een journalist te eisen. Zoiets is een ongepaste aanmatiging.

Het meest verontrustend, tenminste voor mij, is de toon waarop tal van reacties zijn geschreven: betweterig, grof, onverdraagzaam, haatdragend. Is dit de Nederlandse elite anno 2012? Zelfs als mensen fouten maken gaat het niet aan, hen op zo’n grove manier te bejegenen. In het verleden begreep men dat beter, getuige het gezegde: “Zelfs de beste breister laat wel eens een steek vallen.”

Solidariteit, niet verkettering, is waaraan Nederland op dit ogenblik behoefte heeft. Ook solidariteit met een op zich kwalitatief goede krant – de gedrukte pers heeft het in deze tijd al moeilijk genoeg.

Thea Datema

Op welke Nederlandse krant kan ik me nu nog abonneren nu de NRC naar het niveau van de Telegraaf afgedaald is?
Treurig dieptepunt van deze zogenaamde kwaliteitskrant om dit artikel te publiceren. Waarom eigenlijk. Uw lezers willen dit niet. Ik hoop een goede verklaring van de krant te krijgen anders zeg ik mijn lidmaatschap op.

Nathan De Vlieger

De emeritus professor Tullekens gaat hier ver over de schreef. Ik ruik de heroiek van de operatiekamer met het daarbij horende corpsballerige gedrag en de grote behoefte aan bewondering en applaus. Er valt veel te denken over het feit dat zijn echtgenote daarin meegaat, maar dat het NRC tegen deze droeve vertoning geen halt heeft toegeroepen is betreurenswaardig. Prof Tullekens zat ooit in het centraal tuchtcollege, maar heeft naar nu blijkt daar weinig van opstoken. Het is te hopen dat de familie spoedig een klacht in Oostenrijk en Nederland indient tegen beide artsen die hun verantwoordelijkheden ernstig hebben geschaad.

peter

Ik beschik in eerste instantie en zo lang als nodig liever over onjuiste informatie, waarbij de privacy is gediend, dan over juiste informatie voor het “hebben” waarvan die privacy doelbewust is geschonden en waarmee onjuiste informatie als bijkomstigheid wordt gecorrigeerd.

Karel Smit

Dit artikel had ik niet verwacht in de NRC. Een illusie armer. Jannetje Koelewijn naar RTL Boulevard, daar lijkt ze beter op haar plaats.

F. de Glas

Ik lees al tientallen jaren de NRC en met veel plezier, maar het artikel van Koelewijn die uit de school klapt over de gesprekken van haar man met de arts van Friso vind ik stuitende journalistiek, onwaardig.

F. de Glas, De Bilt

B.ter Keurst

#424 Jan van Putten.
Het wezenlijke verschil tussen jouw NRC en het papiertje dat zich titelt met het woord dat er juist niet bij hoort (Prive) ontgaat mij. Misschien is dat het verschil tussen onze verwachtingen van een goede krant. Ik zou , als ik de behoefte had aan informatie die NRC verspreide, wel tot de aanschaf van zo’n vod overgaan. Verder verwacht ik een open en eerlijke insteek van de verslaggeefster en niet via een slinkse weg zich tot informatie.

Helma Nollen

Het spijt mij, maar noch de lezers, noch het Nederlandse publiek heeft “recht” op medische gegevens van een privé persoon, Niet op die van mij, of van u, en ook niet op een lid van de koninklijke familie. En het feit dat u dit probeert recht te praten is even schokkend als het feit dat Mieke van der Wey en haar collega dit nieuws van Mw. K. toelieten in hun programma zonder het zo vaak geheven Vara-vingertje. Deze prins, en leden van de koninklijke familie, hebben blijkbaar zelfs niet het recht op de privacy dat u en ik onder geen beding zouden willen afstaan. Het feit dat men geïnteresseerd is in de gezondheidssituatie van deze man, geeft u niet het recht op schending van zijn privacy. Ik vind het werkelijk weerzinwekkend.

S. Buik

Jan van Putten: er worden reacties gevraagd, en die komen er. Om dat een hetze te noemen is onzin. Het is heel simpel: de informatie die mw Koelewijn had, was voor een krant als de NRC niet relevant, en de meerderheid van de reageerders hier vindt dat het niet geplaatst had moeten worden. Bovendien was ze niet toevallig in het ziekenhuis, bovendien schreef ze ook over haar echtgenoot en zijn gemoedstoestand (hij vond het klote ….), dat alles vinden veel van de reageerders, waaronder ik, niet in de NRC thuis horen. En ik denk dat je dat zelf ook vindt, meen ik af te leiden uit je “beste breier” spreekwoord?

Marc Sloot

@ Robert Bleeker: u mag wat dan ook tegen de RVD hebben, dat is uw goed recht. Ik zou het ook niet zo erg vinden als er goede onderzoek door kwaliteitsjournalisten zou plaatsvinden naar de RVD. Dat zou misschien een goed artikel kunnen opleveren, zolang dat niet noodzakelijkerwijze inbreuk maakt op de privacy van betrokken personen. Maar de artikelen zijn nu toch echt eerder gericht op commerciële sensatie dan iets anders. Daar gaat het mij om.

A. van den Heuvel

Gisterenavond heb ik een beleefd geformuleerde kritische reactie geplaatst. Vandaag is hij uit de lijst reacties verdwenen… Wat is dit voor censuur?!
Ik ben een zeer trouwe NRC lezer die in ruim twintig jaar tijd voor het eerst behoefte had om te reageren. En mijn reactie verwijdert u botweg? Terwijl er geen onvertogen woord in stond?

Willem van der Leun

De natie hunkert naar informatie over prins Friso. Komt de NRC met info uit de eerste hand, krijgt ze als dank talloze negatieve reacties. Deze critici zullen uit principe vast ook niet kijken naar de talloze tv-programma’s waarin men niets anders kan doen dan speculeren. Want feiten ontbreken. Zoals zojuist nog in het acht uur journaal door Jan Bakker, hoogleraar intensive care Erasmus MC. Een keurig programma als Pauw en Witteman besteedde de hele uitzending aan de vraag wat er was gebeurd en wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Terecht natuurlijk. Zijn alle criticasters toen snel naar een andere zender geschakeld? Ik geloof er niets van.
Nee, de NRC heeft niks misdaan. Het is tot dusver het enige medium dat feitelijke informatie heeft gebracht. Ga zo door!
Dat de betrokken Oostenrijkse medicus heeft onderschat wat de impact van zijn woorden konden zijn, is de krant niet aan te rekenen.

M. van der Laan

Ik kan heel goed begrijpen dat NRC net als elk ander medium bericht over het ski ongeval van Prins Friso.
Toch vraag ik me af of in de berichtgeving dan niet meer betrokkenheid en compassie richting de familieleden moet zijn. Het is ronduit stuitend dat een moeder waarvan de zoon in kritieke toestand op de intensive care ligt dan eerst een haag van fotograferende persmuskieten moet passeren voordat ze in de auto kan stappen om naar het ziekenhuis te rijden. Leuke foto’s voor de lezers van de Koningin met een door verdriet getekend gezicht maar wat voegt het toe?
Wat voegen de berichten vanuit “betrouwbare bron” in het ziekenhuis toe? Wordt de lezers medische kennis toegedicht zodat ze met de insider berichten een betere inschatting kunnen maken van de toestand van de Prins? Als de familie andere berichten de wereld in wil sturen kunnen en zullen ze dat m.i. wel doen via de RVD.

Persoonlijk had ik het meer op prijs gesteld wanneer de berichtgeving soberder zou zijn gebleven met iets meer begrip voor de familie waar op zulke momenten het “Koninklijk en dus publiek” niet van toepassing is.

L. Banning

Ik had altijd veel bewondering voor de goede interviews van Jannetje Koelewijn die zij uitwerkte in prachtige journalistieke verhalen, maar in het geval van de berichtgeving over Friso voel ik plaatsvervangende schaamte en vind ik dat de grenzen van het betamelijke zijn overschreden. Mogelijk zijn zij en haar man met goede intenties naar het ziekenhuis gegaan, wellicht om hulp te bieden mocht die gewenst zijn, en kwam haar op deze wijze informatie ter ore. Of het past deze persoonlijke informatie vervolgens aan de man te brengen via de krant? Het lijkt mij van niet. Een meer algemeen artikel waarin meerdere scenario’s uit werden gelegd, ware interessanter en fatsoenlijker geweest. Hier is teveel op de man gespeeld, absoluut een verkeerde keuze van de krant. Jammer!

j. de vries

Een krant die alleen anp en rvd nieuwsberichten overtikt verliest snel lezers denk ik. Dat kan men wel vinden bij nu.nl
Ik krijg de indruk dat deze feiten volgens de regels van het spel zijn vergaard.
Het maakt een spannender krant. En zolang dat binnen de genoemde kaders van wet blijft en de belangen van betrokkenen niet zeer schaadt vind ik dit bij de rol van de journalistiek passen.
Ik denk dat een groot deel van Nederland zich afvroeg hoe het stond. En niet alleen de deplorabele lagere klassen die de Telegraaf lezen. Het is m.i. eigen aan de mens om geïnteresseerd te zijn in het wel en wee van vooraanstaande personen. Zodra een krant zich te keurig voelt om zaken te rapporteren die bijna iedereen boeiend vindt dan kun je beter de persen stoppen en met z’n allen meteen onder ons in de herenclub gaan zitten.

M.Vels

Of dhr. Tulleken zich aan de zwijgplicht hadden moeten houden weet ik niet zo zeker (Tulleken heeft bijv. geen behandelrelatie met patient in kwestie): dit lijkt me voer voor juristen. Dat zou de krant morgen eens goed kunnen uitzoeken.
Mevr. Koelewijn had m.i. haar bronnen moeten beschermen en zij had ervoor moeten zorgen dat zij niet zelf onderwerp van het nieuws zou worden.
De hoofdredacteur had mevr. Koelewijn tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Het nieuws had neutraler en zonder bronvermelding gepresenteerd kunnen worden.
Inderdaad, graag een andere hoofdredacteur.

P.E. Maidman, psychiater

Na een jaar of 30 abonnee van de NRC te zijn geweest, zal ik maandag aanstaande mijn abonnement van deze krant opzeggen. Het artikel op de voorpagina over de gevolgen van het ski ongeval van prins Friso vond ik beneden alle peil. Het merendeel van de 427 reacties hierboven, waarin goedkope sensatie zucht, schenden van het beroepsgeheim en ethiek, en het volstrekt ontbreken van enige integriteit, regelmatig terugkerende kwalificaties zijn, geven goed aan hoe ik erover denk.

Tonnis Muntinga

De typering ‘kwaliteitskrant’ kan nu echt geschrapt worden voor NRC.Het artikel van Koelewijn is juridisch aanvechtbaar:de familie heeft geen toestemming gegeven voor de publicatie.De Nederlandse arts Tulleken gaat ver over de schreef van zijn beroepsgeheim.De journaliste is uit op winst- en effectbejag!Het artikel is bovendien smakeloos en geurt naar commercie.
Dit is de zoveelste ernstige uitglijder van NRC:eenzijdige en gekleurde commentaren, columms (Van ‘t Hek, Heijne!), de krant voelt niet meer betrouwbaar:de krant vaart een scheef-linkse koers in plaats van een heldere liberale koers.Lees de Int. Herald Tribune eens!
Dus geen abonnement (meer) en geen los nummer.
Volkskrant en Telegraaf zijn zeer verschillend,maar consistenter en duidelijker.Lees beide graag!

T. van Egten

Hierbij wil ik mijn verontwaardiging uiten over de paginagrote opening van NRC Weekend. De reactie van hoofdredacteur Peter Vandermeersch op kritische geluiden over deze ‘scoop’ van Jannetje Koelewijn over de medische toestand van prins Johan Friso is ook verontrustend. Wat een oppervlakkige gemeenplaatsen over de journalistieke opdracht van een krant! Denkt hij werkelijk dat ik als lezer behoefte heb om mee te kijken in het vertrouwelijke medische dossier van de betrokkene? De kern van de situatie is dat Johan Friso in levensgevaar is. Dat het verhaal van Jannetje Koelewijn over de precieze medische details, die aan deze toestand bijdragen, zoveel lezers een ongemakkelijk gevoel bezorgt, is een schrale troost. Kennelijk ben ik niet gek. Maar over de toekomst van mijn krant, die qua kwaliteit op zijn retour lijkt, maak ik me grote zorgen. Hier komt nog bij dat de echtgenoot van de verslaggeefster een arts blijkt te zijn die de privacy van de patiënt negeert. Je zou toch hopen dat dokters fijngevoeliger omspringen met een patiënt in zo’n precaire toestand en zijn dierbaren.

AW

Patient, familie en ziekenhuis mogen -in die volgorde- blij zijn, als een eminente oud-hoogleraar intercollegiaal overleg aanbiedt, maar daarbij en passant samen met de behandelend arts er geen probleem in ziet, dat een zelfstandige denkende journaliste circulerende misinformatie corrigeert. Veel van die boze krantenlezers lezen meestal juist die echt slecht informerende kranten. En die NRC lezers die willen dat hun krant braafjes op de non-informatie van de RVD wacht, kunnen maar beter die andere Nederlandse krant nemen. Met even wat googelen kun je vinden, hoe deze eminente Nederlandse prof belangeloos over de wereld reist om zijn levensreddende operatietechniek te leren aan de top der neurochirurgen. Dat hij goedbedoeld verstandige dingen zegt, die verkeerd overkomen moge dan wat naief zijn, maar rechtvaardigt nog niet de ontstane hetze tegen hem, de journaliste en de hoofdredacteur.

P.M.Ellerbroek

Gisteren de uitslag van de CT, vandaag die van de MRI, ik denk nu onderhand echt dat Mw Koelewijn zich in de bezemkast van de rontgenafdeling verschanst heeft en daar geen ontvangst van social media heeft.

André van Es

De hele manier waarop Jannetje Koelewijn het verhaal zaterdagochtend het verhaal op de radio vertelde wekte de indruk dat er goed overlegd was met advocaten. Het vooraf duidelijk maken dat ze journalist is, de mededeling dat niet alles opgeschreven kon worden, dat ze zelfs niet alles mocht horen…
Maar waarom is er dan contact gezocht met deze neurochirurg door Jannetje Koelewijn en haar man? Was het niet een vooropgezet plan om een primeur binnen te halen?

Dan over het publiceren zelf. Het doet er niet toe hoe de informatie op de krant gekomen is, laten we aannemen legaal en in overeenstemming met de journalistieke codes. Publiceer je dit dan?
Dit is een ethische vraag. Het gaat hier om medische informatie van een privé persoon want het betreft niet de koningin of de troonopvolger. Friso is wel lid van het KH maar heeft een normale carrière. Volgens de berichten zou zijn vader jaloers op hem zijn. Om kort te zijn het landsbelang is niet aan de orde.
Of zijn hersenen beschadigd zijn of niet hoeven we niet te weten. Friso kan straks (laten we dat hopen) weer verder met zijn maatschappelijke loopbaan en dan kan dit soort informatie schadelijk zijn. Bedenk dit zou u de uitkomst van een CT-scan over uw eigen hersenen in de krant willen zien? En dan nog dan publiceert u dat zelf.
Als Friso of de RvD zelf aangeeft dat dit naar buiten kan is er uiteraard niets aan de hand. Maar dit ongevraagd publiceren is eenvoudigweg een brug te ver. Friso heeft afstand gedaan van de troonopvolging en gekozen voor een normaal leven, zijn privacy moet gerespecteerd worden als die van een normaal burger. NRC heeft dit niet gedaan, dat is een schande! U verlaagt zich hiermee tot een tabloid of lager dan dat. Een kwaliteitskrant onwaardig.
Diepe excuses op de voorpagina is het enige wat de naam van deze krant nog kan redden anders wordt het net als de Telegraaf WC-papier.

Bas Cordewener

Fout fout fout. Ik lees verdorie de NRC om dit soort sensatie niet te hoeven lezen. Het verdedigen van deze riooldompeling bevalt me al helemaal niet. Hou ermee op de Telegraaf op eigen terrein te willen verslaan.

Marc Sloot

Als het zo door gaat hebben alle abonnees (en ex abonnees) van het NRC geklaagd. En het NRC (de heer Vandermeersch) blijft zwijgen? Blijft het echt bij het naar mijn mening vrij naïeve stukje (waarvoor je intussen enkele minuten naar boven moet scrollen?)

Robert Bleeker

@Marc Sloot : Hieronder even een beargumenteerde onderbouwing van mijn eerder geformuleerde stellingen terzake :

Het NL monarchale model bestaat uitsluitend en alleen bij het onaangetast voortbestaan van mythologische percepties (illusies) bij het grote publiek van de samenstellende delen van deze monarchie..

De RVD (een overheidsorganisatie) maakt dan ook deel uit, van een goed georganiseerd netwerk van professionele illusionisten rond deze- steeds slechter in de markt liggende – staatshoofdelijke constructie.

Het publieke beeld van het NL staatshoofd – dat immers als gevolg van het zeer ondemocratische, want zeer feodale autocratische instituut van erfopvolging aan de macht is gekomen – en haar of zijn directe familiaire entourage wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door deze beroepsillusionisten geregisseerd.

Zij beschouwen het als hun belangrijkste taak, om het instituut van het ondemocratische koningschap in de meest letterlijke zin des woords aan het publiek te verkopen.

Daartoe dienen gebeurtenissen, die slechte publiciteit / imagoschade kunnen genereren zo veel mogelijk op voorhand zo te worden voorgesteld / gepresenteerd, dat, hetzij grote imago-schade kan worden vermeden, dan wel zelfs een bescheiden imago-winst kan worden geboekt.

Toen de erfopvolger recentelijk bijvoorbeeld blijk gaf van slecht rentmeesterschap ten aanzien van de troon – door zich met groot enthousiasme in suspecte zakelijke transacties van sociaal-maatschappelijke aard te begeven – werd door zijn PR staf niet alleen toegezien op het ontwerpen en uitvoeren van een formule, die deze imagoschadelijke transacties zo geruisloos mogelijk zouden moeten doen afbouwen, maar werd daarnaast tevens een zorgvuldig ontworpen tegenoffensief in werking gezet, waarin welbewust het accent werd gelegd op de maatschappelijke activiteiten (dus de “grote maatschappelijke verdiensten”) van het echtpaar.

Men kan zich voorstellen, dat in dit verband – hoe cynisch dit wellicht ook voor sommigen moge klinken – ook een lawine-accident als het voorliggende, door het PR team zou kunnen worden aangegrepen, om het imago van de koninklijke familie wederom een push-up te verlenen.

Daartoe benodigt dit PR team, natuurlijk een dramatische plot en daarin past het niet, dat JF “ten derde dagen wederom opstaat uit den dode”, maar dat de fysieke impact (het trauma) van de lawine bewust groter wordt voorgesteld, dan dat het in werkelijkheid is.

Immers, hoe groter het drama (gepresenteerd wordt), hoe groter de tragiek, hoe groter en hoe langduriger de publieke golf van sympathie voor het koningshuis.

Echter, omdat de RVD dit keer niet kon terugvallen op haar glansrol van Koninklijke informatie-monopolist – dit, omdat een van de media toevallig over fundamenteel afwijkende insider informatie kon beschikken en dat ook op professionele wijze publiek wenste te maken – werd pijnlijk duidelijk, hoe groot de gezichtsbepalende deformatieve invloed van de PR op de beeldvorming rond het koningshuis in de praktijk feitelijk is.

Het was in dit geval dus zeker niet zo, dat de NRC bot commercieel aangestuurd sensationalisme zou hebben kunnen worden aangewreven, maar dat deze twijfelachtige eer aan de RVD en haar mede-illusionisten ten deel is gevallen.

De sensationele dimensie binnen deze relatieve, onderliggende non-gebeurtenis – een “ski-ongeluk” – is derhalve juist in hoge mate ontstaan, door het (kunstmatig grootgehouden) verschil tussen werkelijkheid en perceptie.

Dat royalty, tot slot, goed “verkoopt” is in het kader van de kwaliteitskrant NRC – hoewel (als de meerderheid van de traditionele media), nooit ver weg van de bedrijfseconomische gevarenzone – echt van tertiaire aard.

Dit gegeven geldt hier eens te meer, omdat de onthullingjournalistieke formule, waarvoor de redactie van de kwaliteitskrant naar aanleiding van dit specifieke onderwerp had gekozen, haar per saldo wel eens meer lezers zou kunnen kosten, dan deze kwestie haar oplevert…

P.S. Voor het overige verwijs ik kortheidshalve naar mijn eerdere bijdragen onder bovenstaand artikel, waarbij ik in bijzonderheid wil verwijzen naar de bijdrage van mijn alter ego “Diederik de Groot” van d.d. 18 FEBRUARI OM 18:12 UUR NUMMER 206

Philippe de Zeeuw

Thumbs deep down voor de koers van NRC/Handelsblad. Chavannes, De Jong, al die andere goeie journalisten, keer het tij. Al is het alleen maar voor de lezers.

Rene Matthijsse

Ook ik zal maandag na een jaar of tien de NRC te hebben gelezen, mijn abonnement opzeggen. Het gaat er bij mijn niet in dat een hoofdredacteur dit soort ongefundeerde, onder het mom van inside, medische informatie plaatst op de voorpagina van mijn voormalig geliefde kwaliteitskrant.
Ook de onderbelichte mededeling van mevrouw Koelewijn dat “mijn man prins Bernhard opereerde” vind ik een flagrante schending van ons medisch beroepsgeheim!
Alleen als de twee hoofdrolspelers van de NRC de krant verlaten, overweeg ik mijn beslissing misschien nog een keer.

Herman Thijs

Zou Robert Bleeker zich misschien wat beknopter kunnen uitlaten, dat hij wat tegen de RVD heeft moge intussen duidelijk zijn. Misschien dat hij zijn tijd kan besteden aan het lezen van de ter zake doende bijdragen. Ik herhaal nog eens : het artikel kraakt aan alle kanten, met feitelijke onjuistheden, het meest irritante eigenlijk wel dat een neurochirurg niet primair deskundig is op dit terrein (en dus ook geen 1e of 2e behandelaar zal zijn).

Ineke de Schiffart.

Blij
Ja, ik was heel blij met deze informatie.
Op de tv RTL4 werd gemeld: In Oostenrijk circuleren geruchten dat de prins een schedelbasisfractuur heeft en hersendood is.
Ook: In Oostenrijk zijn journalisten gewend om rechtstreeks contact te zoeken met artsen.

Beide uitspraken zullen wel juist zijn. Tezamen gaven ze het idee dat bovengenoemde geruchten mogelijk op informatie van artsen gebaseerd zouden zijn.

Uw journaliste heeft vermoedelijk ook deze geruchten vernomen. Als je dan weet dat het niet klopt kan ik mij voorstellen dat je dat ook wil laten weten.
Uw journaliste was eerlijk over haar bron en ze heeft geen dingen vermeld die ze niet mocht horen.
Het zal formeel wel juist zijn dat dit niet hoort.
In het binnen – aanvaringsreglement stond vroeger de clausule “Van al deze regels moet worden afgeweken indien goed zeemanschap dat vereist’ of iets dergelijks. Dat lijkt me in dit geval van toepassing op deze journalistieke bijdrage.

Thom

Ik citeer ten dele A. van den Heuvel,

“Gisterenavond heb ik een beleefd geformuleerde kritische reactie geplaatst. Vandaag is hij uit de lijst reacties verdwenen… Wat is dit voor censuur?!
Ik was een zeer trouwe NRC lezer. En mijn reactie verwijdert u botweg”?

Ik had eerder gemaild.

Geachte meneer Vandermeersch,

Te veel trouwe NRC-lezers zijn teleurgesteld en geïrriteerd door de teloorgang van een kwaliteitskrant.
Alstublieft, maak plaats voor anderen die de NRC weer op een niveau brengen die decennia lang veel inzicht heeft gebracht.
Zodra “mevrouw Donkers” weer op haar plek zit hernieuw ik van harte weer mijn eerder opgezegde abonnement.
Doet u eens een plezier en help de NRC niet verder ten gronde.

Rob Geensen

Kan de breedsprakige en ronkende complotdenker Robert Bleeker (#450) misschien geblokt worden?

Robert Bleeker

@Thijs Juist omdat ik aan mijn eerdere bijdragen, een meer gecondenseerde vorm had meegegeven – waarbij ik de bredere context rond deze kwestie bij de medelezers (ten onrechte) bekend veronderstelde – ontstond ruimte voor mijn opponenten, om mijn stellingen en de verdediging daarvan, opzettelijk te mutileren.

Wil de heer @Geensen – die sterk de indruk wekt, prominent lid te zijn van een van de talloze oranje-verenigingen, die klaarblijkelijk op deze pagina zijn (over)vertegenwoordigd – zijn unverfroren, extreem a-liberale pleidooi voor censuur, voor de goede orde, even met wat relevante argumentatie substantiëren.

Gerrit de Jonge

Evenals W.G.M. Vermaart(392) en Robert Bleeker(418) denk ik dat de stortvloed van reacties alhier geen lezersreacties zijn, maar een hetze van een klein aantal mensen die elk een serie bijdragen onder diverse fantasienamen hebben aangeleverd. Als ik zou willen gaan uitzoeken hoe deze hetze is geregissseerd dan zou mijn werkhypothese zijn dat een paar medewerkers (journalisten) van een concurrerende krant een carnavalsgrap met serieuze ondertoon hebben willen uithalen. Ik spreek hierbij de hoop uit dat de redactie van de NRC zich niet laat beïnvloeden door deze lange reeks van welk erg sterk op elkaar lijkende berichten.

Joep

Zijn broer Henk spreekt altijd duidelijke taal.
Robert Bleeker echter wekt de indruk met het woordenboek op schoot zijn gefrustreerde schrijfsels samen te stellen. Krijgt hij soms een hoger bedrag voor elk moeilijk woord ?

Veronica Cramer

Aan M.Vels, 19 feb 21.40
Antwoord kunt U vinden bij Maarten Philadelphia.
Deze arts doet het onomwonden uit de doeken.

Veronica Cramer

Aan Thom. Volgens mij staat Brigit Donker nog steeds op de loonlijst van het NRC. Ze weigerde ontslag te nemen zover ik me kan herinneren. Goed zo!
Of ze aan de tafel zat bij deze redactiebeslissing betwijfel ik ten zeerste omdat de oorzaak van haar demotie een conflict betrof over haar persoonlijke integriteit welke ze niet prijs wenste te geven.

M.J. Augustijn

En dat staat dan bekend als kwaliteitskrant. Door dit nieuws de wereld in te brengen (gehoord via via) bevredig je de ongezonde nieuwsgierigheid van prive-lezers en Henk van der M. fans! Bel me maar nooit meer op of ik nog eens een abbonnement op de NRC wil hebben!

berto de los santos

Goede journalistiek. Bronvermelding is correct. RVD maakt belachelijk weinig bekend. Wellicht beseffen ze niet dat in een democratie openbaarheid van gegevens essentieel is. Zeker als de belastingbetaler de RVD van de nodige fondsen en budgetten voorzien. Van mijn belastinggeld wil ik niet voorgelogen worden of van informatie ontzien worden. Daarnaast betalen wij ook nog eens voor het koningshuis, dus willen wij ook op de hoogte te blijven van het wel EN wee

Bk

De NRC las ik op zaterdag met veel plezier, lees ik met veel plezier en zal ik ook na zaterdag met veel plezier blijven lezen. Deze krant is voer de geest en dat heeft zij met het artikel over Friso ruimschoots bewezen gezien de bovenstaande discussie. Journalistiek draait om het achterhalen van de waarheid en hierover de lezer informeren. Dat heeft de NRC dus met het artikel over Friso goed begrepen. Een goede krant is geen spreekbuis!

Maarten Wensink

Heel wonderlijk hoe verschillende gewaardeerde reageerders het willen beschermen van medisch beroepsgeheim in verband brengen met Oranje-getrouwheid. Ook heel wonderlijk hoe verschillende reageerders e.e.a. onder nieuwgaring en informatievoorziening scharen. Twee artsen gaan hier volledig buiten hun boekje, NRC faciliteert dat, en je hier druk over maken wordt weggezet als het in bescherming nemen van de RVD? Kom nou.

P Wonder

Prima gedaan NRC, ik meen het. Dit nieuws laat je niet lopen. De specialist schond waarschijnlijk zijn beroepsgeheim want het is niet te verwachten dat hij toestemming had van de familie om het NRC te informeren.
De felle aanvallen op Peter Vandermeersch komen op mij over als een afrekening voor andere zaken, welke rancune er achter zit begrijp ik niet. Ontslag nemen? Onzin.Ga zo door.

L. Banning

Ik had altijd veel bewondering voor de goede interviews van Jannetje Koelewijn die zij uitwerkte in prachtige journalistieke verhalen, maar in het geval van de berichtgeving over Friso voel ik plaatsvervangende schaamte en vind ik dat de grenzen van het betamelijke zijn overschreden. Mogelijk zijn zij en haar man met goede intenties naar het ziekenhuis gegaan, wellicht om hulp te bieden mocht die gewenst zijn, en kwam haar op deze wijze informatie ter ore. Of het past deze persoonlijke informatie vervolgens aan de man te brengen via de krant? Het lijkt mij van niet. Een meer algemeen artikel waarin meerdere scenario’s uit werden gelegd, ware interessanter en fatsoenlijker geweest. Hier is teveel op de man gespeeld, absoluut een verkeerde keuze van de krant. Jammer!

Josefien Wouda

De journaliste was “toevallig” in het ziekenhuis. Tja, laten we het nu niet mooier maken dan het is. In huize Koelewijn steeg gejuich op toen manlief een seminar bleek te organiseren in het ziekenhuis in Innsbruck. Hoeveel mazzel kun je hebben als journalist. Maar ik denk dat zowel de arts in Innsbruck als de neurochirurgische echtgenoot zich mogen verantwoorden voor de tuchtrechter vanwege schenden zwijgplicht. Waarschijnlijk heeft de familie wel wat anders aan het hoofd dan naar de tuchtrechter stappen, maar naar dat lintje kan de neurochirurg fluiten.

Martijn van der Voo

Zie hier de hypocrisie, een voorbeeld van waaraan de medewerker van het NRC aan moet voldoen, volgens de CAO±,,De bepaling dat door de journalist geen gegevens – de dagbladonderneming of de door haar uitgegeven dagbladen betreffende of betrekking hebbende op enig ander onderwerp waarvan hij kan begrijpen dat geheimhouding is gewenst – aan derden zullen worden verstrekt, dan met toestemming van de directie.”
Het heeft geen zin te reageren. De krant is al afgedwaald tot Telegraaf/light.

Martijn van der Voo

En welk een geluk Rutte heeft, dat Friso niet tot het koninklijk huis behoort, anders had hij ook op het NRC moeten reageren.

Martijn van der Voo

,,De bepaling dat door de journalist geen gegevens – de dagbladonderneming of de door haar uitgegeven dagbladen betreffende of betrekking hebbende op enig ander onderwerp waarvan hij kan begrijpen dat geheimhouding is gewenst – aan derden zullen worden verstrekt, dan met toestemming van de directie.”
Het NRC

dhr. Beuving

Moeten mensen reageren omdat uw (redactie) geweten in het nauw is komen te staan?? Uit zoveel negatieve reacties blijkt dat men over het algemeen niet gediend is van het schenden van privacy recht. Technisch gezien is mevr. Jannetje Koelewijn niet strafbaar maar ze was zich degelijk bewust wat ze heeft gedaan en welke rol ze speelt. Zoals al bekend was mevr. Koelewijn helemaal niet toevallig in het ziekenhuis samen met haar man Tulleken maar zijn er direct naar toe gaan uit sensatie en nieuwsgierigheid. Ik vind het zelfs misbruik maken van de situatie, vooral dhr Tulleken. Wat moet mevr. Koelewijn in het ziekenhuis??? Als het gesprek tussen twee neurologen heeft plaatsgevonden dan is dat hoe dan ook vertrouwelijk, welke patient dan ook en ik weet zeker dat de andere neuroloog niet zou vermoeden dat de vrouw van Tulleken ( ook al zei ze dat ze journalist was) dit zo naar buiten zou brengen. De Eed van Hippocratus wordt hiermee geschonden. Dhr Tulleken had tegen zijn vrouw moeten zeggen, mond dicht hierover, nee sterker nog, hij had het haar niet mogen laten horen wat er gezegd werd.

NRC, jullie maken het bont en jullie weten dondersgoed dat dit niet zuiver is , laat ik het nog zacht uitdrukken. Ik moet zeggen dat ik wanneer ik mevr. Koelewijn hoor, ik geen goede journalistieke indruk krijg, geen integere maar een van de riooljournalistiek a la prive.

Als klap op de vuurpijl vertelt dhr Tulleken in in interview dat hij zich ook betrokken voelt omdat zijn zoon ooit wat gehad zou hebben met Mabel.. zoals hij zegt, hierbij doet hij haar de groeten… Zum Kotzen!!

Trek jullie conclusie en probeer die ego’s van jullie journalisten hierbij weg te laten, wat denk ik niet gaat lukken!

Good luck, mij zie je hier niet meer!

dhr. Beuving

Moeten mensen reageren omdat uw (redactie) geweten in het nauw is komen te staan?? Uit zoveel negatieve reacties blijkt dat men over het algemeen niet gediend is van het schenden van privacy recht. Technisch gezien is mevr. Jannetje Koelewijn niet strafbaar maar ze was zich degelijk bewust wat ze heeft gedaan en welke rol ze speelt. Zoals al bekend was mevr. Koelewijn helemaal niet toevallig in het ziekenhuis samen met haar man Tulleken maar zijn er direct naar toe gaan uit sensatie en nieuwsgierigheid. Ik vind het zelfs misbruik maken van de situatie, vooral dhr Tulleken. Wat moet mevr. Koelewijn in het ziekenhuis??? Als het gesprek tussen twee neurologen heeft plaatsgevonden dan is dat hoe dan ook vertrouwelijk, welke patient dan ook en ik weet zeker dat de andere neuroloog niet zou vermoeden dat de vrouw van Tulleken ( ook al zei ze dat ze journalist was) dit zo naar buiten zou brengen. De Eed van Hippocratus wordt hiermee geschonden. Dhr Tulleken had tegen zijn vrouw moeten zeggen, mond dicht hierover, nee sterker nog, hij had het haar niet mogen laten horen wat er gezegd werd. NRC, jullie maken het bont en jullie weten dondersgoed dat dit niet zuiver is , laat ik het nog zacht uitdrukken. Ik moet zeggen dat ik wanneer ik mevr. Koelewijn hoor, ik geen goede journalistieke indruk krijg, geen integere maar een van de riooljournalistiek a la prive. Als klap op de vuurpijl vertelt dhr Tulleken in in interview dat hij zich ook betrokken voelt omdat zijn zoon ooit wat gehad zou hebben met Mabel.. zoals hij zegt, hierbij doet hij haar de groeten… Zum Kotzen!! Trek jullie conclusie en probeer die ego’s van jullie journalisten hierbij weg te laten, wat denk ik niet gaat lukken! Good luck, mij zie je hier niet meer!

Anneke S.

Juist frizoris ik vind dat je gelijk hebt, als een “‘gewone”‘ nederlander onder t ijs ligt dan word er ook amper iets over gezegd. inderdaad wat een ophef.

gr. Anneke s.

Nanninga - Tellingen

De NRC heeft zich verlaagd tot het niveau van Story en Privé.

Nanninga - Tellingen

Waarom is mijn reactie verwijderd? De NRC verlaagt zich wederom tot het niveau van Privé en Story.

Frank Hendriks

Ethiek hoort bij een krant die zich kwaliteitskrant noemt hoog in het vaandel te staan. Doorbreken van het medisch beroepsgeheim en daar ook nog de hele voorpagina mee vullen, is niet ethisch en is zeker geen kwaliteit. Met zo’n krant pak ik de rotte vis in !!!

Hans Kroes

Mocht de krant vandaag niet op de voorpagina excuses aanbieden dan zeg ik het NRC op. Het lijkt mij verstandig als de krant een goed achtergrondverhaal schrijft over de doorslaande mediahypes van de laatste tijd. Ik noem Polen-meldpunt, Elfstedentocht en Friso. De journalistiek in Nederland is ziek, NRC inclusief.

Siegfried Bok

Nog afgezien van het wel of niet schenden van medisch beroepsgeheim moet het voor Vandermeersch meer dan duidelijk zijn hoe de NRC van hoogwaardige krant de laatste jaren is afgegleden naar een ordinair roddelblad.
Wat Vandermeersch echter wel siert is dat hij ongecensureerd de vele negatieve reacties plaatst.
Of dat betekent dat hij een andere koers zal gaan varen is slechts te hopen, maar mijns inziens zal dat bepaald niet gemakkelijk zijn in een tijd dat sensatie en inspelen op emoties om zieltjes te winnen vele media nog net in leven houdt.
We shall see.

Bart Vanhauwaert

Het is een duidelijke schending van het medische geheim. Niet door het NRC en de journaliste in kwestie maar door haar man en de Oostenrijkse arts. Daar ligt in eerste instantie de fout. Andersom, als NRC zou besluiten belangrijke informatie niet te publiceren omdat die door fouten van anderen naar buiten komt, dan zou dat dan weer een journalistieke fout geweest zijn. Kortom, de krant heeft hier juist gehandeld.

D. van der Sluis

De wijze waarop NRC Handelsblad heeft gepubliceerd over het ski-ongeluk van prins Johan Friso en zijn daaropvolgende ziekenhuis opname, acht ik beneden alle niveau.
De titel van het desbetreffende artikel “Hoe zal het brein van prins Friso zich houden?” vond ik aanstootgevend en riep bij mij de vraag op of het nog smakelozer had gekund.
Voor de inhoud van het artikel heb ik ook geen goed woord over. In het artikel staan nagenoeg geen nieuwswaardige feiten. Hooguit kan eruit worden afgeleid wie de behandeld arts van prins Johan Friso zou zijn, dat prins Johan Friso geen schedelbasisfractuur of overige kwetsuren zou hebben, dat zijn behandelend arts zich met name zorgen zou maken over de ademnood waarin prins Johan Friso zou hebben verkeerd en dat diens behandeling gericht zou zijn op het terugdringen van de schadelijke gevolgen daarvan.
In het artikel staat daarentegen veel informatie over mevrouw Koelewijn zelf en haar echtgenoot. Om dergelijke informatie zit ik niet verlegen.
Wanneer ik hierbij in ogenschouw neem dat het naar alle waarschijnlijk niet de instemming van prins Johan Friso geniet dat er medische informatie over hem – zonder tussenkomst van de RVD – naar buiten wordt gebracht, vraag ik me in gemoede af waarom NRC Handelsblad op deze manier heeft gehandeld.

K Tjoelker

De meeste journalistiek is gebaseerd op informatie die is verkregen via netwerken. Die netwerken worden soms razendsnel opgebouwd als er iets vermeldenswaards gebeurt. In dit geval bestond het echter al: de journaliste mevrouw Koelewijn kende een neurochirurg die een Oostenrijkse arts kende die zijn medische geheimhoudingsplicht wel wilde verbreken. Die arts heeft wat uit te leggen, voor de rest is het ”gewoon” journalistiek.

Dat de NRC dit beetje informatie daarna heeft uitgemolken en vier (4) bladzijden heeft volgedrukt over Prins Friso vind ik nogal overdreven (of de privacy echt geschonden is weet ik niet, ik heb slechts enkele fragmenten gelezen). Dan vind ik de positie van NRC.Next veel redelijker: alleen publiceren als er echt iets te melden is.

Bij de NRC past deze gang van zaken, dat ben ik met veel reageerders eens, in de meer sensationele journalistiek die door de heer Vandermeersch is ingevoerd. Paradox is dat de snelle sensationele berichtgeving op internet daarbij ”snelle duiding van het nieuws” wordt genoemd, terwijl het absoluuut niet over ” duiding” gaat. Daarvoor moet je toch echt de krant zelf lezen en dan nog vooral de paar serieuze artikelen en dat gaat niet snel.

Tenslotte wat betreft het koningshuis: we hebben in Nederland nu eenmaal nog steeds een koningshuis. Prins Friso heeft daar weliswaar wat afstand van genomen door afstand te doen van zijn (hypothetische) aanspraak op de troon, maar hij kan er niet helemaal uitstappen, zelfs als hij dat zou willen. Het is het drama van de erfelijke monarchie in een notendop. Iemand kiest er niet voor om door geboorte prinses of prins te worden maar kan er niet onderuit. Z/hij wordt object van journalistieke en publieke aandacht, op dezelfde manier als (bijvoorbeeld) de leden van de regering. Het verschil is dat deze laatsten ervoor hebben gekozen en er bovendien (indirect) voor zijn gekozen. Zolang het koningshuis er is, zullen de leden ervan object van journalistieke en publieke aandacht blijven.

Pascal V.G.

De krant heeft m.i. correct gehandeld.
1) De informatie die de behandelende arts heeft meegedeeld in het bijzijn van zowel de journaliste als haar echtgenoot is blijkbaar informatie die openbaar mag gemaakt worden. Dat kan worden afgeleid uit het feit dat diezelfde arts ook informatie meedeelt aan de echtgenoot van de journaliste, die de journaliste niet mocht horen.
2) Nergens lees ik iets waaruit blijkt dat de echtgenoot van de journaliste geheime informatie heeft meegedeeld aan zijn vrouw.

Jaco

Stijl is het grootste probleem. Ja, de NRC had nieuwswaardige feiten te melden. Maar die koptekst was de NRC onwaardig en een heel voorpagina-artikel gevuld met hijgerige blogteksten over de belevenissen van een journalist en haar man was niet nieuwswaardig en zeer ongepast. Volgende keer graag weer gewoon “uit betrouwbare bronnen binnen het ziekenhuis”. Het artikel dat zondagmiddag van mevrouw Koelewijn op de site verscheen is een goed voorbeeld van hoe het wél moet: de focus op het nieuwsfeit en de achtergronden en duiding van het nieuws, niet van de journalist.

M'Lou uit T

Peter,
Je bent en blijft een geweldig Hoofdredacteur.
Doe zo voort ! :-))))
Hartelijk,
M’Lou

Frank Geene

Ik had meteen een vervelend gevoel bij de manier waarop het nieuws over de prins via het NRC tot ons is gekomen. Ik vind de verantwoording door Peter Vandermeersch echter erg overtuigend. De krant heeft volgens mij een zorgvuldige en journalistiek juiste afweging gemaakt. Dat de arts de informatie niet had mogen verschaffen, is de krant niet te verwijten.
Ik vraag me wel af of de reuring niet achterwege was gebleven, wanneer de krant bronvermelding achterwege had gelaten.

Maria

Het stuk op de zaterdagvoorpagina was niet alleen slecht geschreven (het woord ‘klote’ twee maal gebruikt was totaal overbodig) , maar ik had ook last van plaatsvervangende schaamte. en heb het stuk met krommende tenen gelezen. Als arts zou je misschien wat minder sensatiebelust moeten opstellen, maar ja,.. “Mabel was vroeger zijn buurmeisje en hij had ook prins Bernard eens geopereerd”… Dus dan heb je wel degelijk een band met de familie en mag je je er toch lekker mee bezig houden? Mijn gevoel na het lezen van dit hoog Telegraaf-gehalte ‘artikel’ was toch een soort van 5 minutes of fame gevoel voor journaliste en haar echtgenoot; wat puur en alleen zelfverheerlijking betrof. Om wat met de woorden van het Maxima te spreken “het was een beetje dom”. Het besluit van Peter VanderMeersch om het artikel zo prominent te plaatsen begrijp ik al helemaal niet. Goed dat er een discussie is ontstaan

Pasparal da Beira

Publiceren van halve waarheden, propagandaleugens en oorlogshetze tegen Iran, Syrië of welke andere vijand van de gevestigde orde… geen vuiltje aan de lucht! De duizenden burgerslachtoffers die een eventuele oorlog maakt zijn irrelevant, weet de redactie.

Maar zodra men aan het priveleven van het koningshuis komt, o wee!

Frank Geene

Ik ben verbaasd door enkele van de negatieve reacties hierboven. Ik heb jaren geleden het NRC opgezegd omdat het een saaie, gouvernementele krant was geworden. Tot mijn blije verbazing ontdekte ik een jaartje geleden dat het èn weer veel meer midden in het volle leven staat èn een voor ons land uitzonderlijke diepgang heeft. Ben daarom weer een enthousiaste abonnee en als ik om me heen kijk, blijk ik niet de enige.

Michel Gastkemper

Prima statement van Vandermeersch in de krant vanmiddag. Pff, hoef ik mijn abonnement niet op te zeggen…

Frank Hoeberichts

Alles is al gezegd denk ik. Van “toeval” was natuurlijk geen sprake, er is gewoon actief naar (vertrouwelijke) informatie over Friso gevraagd. En vervolgens besluit de hoofdredactie na een ongetwijfeld zeer “zorgvuldige” afweging om de privacy van de patient in kwestie te negeren. Lijkt me een weloverwogen schending van het medisch beroepsgeheim. Pure behooefte aan een vette scoop en niets anders. Had dit echt niet verwacht van het NRC…

A.J.M. van Vijfeijken

Zonet het interview op Radio 1 gehoord met collega Tullekens: bepaald geen verheffende ervaring!
Er is evident sprake van schending van de plicht tot “medische geheimhouding”, ondanks het feit, dat deze wellicht geinitieerd is door de Oostenrijkse collega van Tullekens. Met name de move van collega Tullekens, toen hem het vuur wat na aan de schenen gelegd werd, was van een schokkende arrogantie. Hij gaf toe, dat hij, door mededelingen te doen over de resultaten van de CT scan van Prins Friso zijn medische zwijgplicht geschonden had, maar bestond het dit – o.a. verwijzend naar zijn lange ervaring als lid van een Medisch Tuchtcollege- apert te bagatelliseren. Hij heeft hiermee de medische beroepsgroep, de Tuchtcolleges, maar ook gerenommeerde en gerespecteerde artsen, zoals collega Ben Crul, voormalig hoofdredacteur van “Medisch Contact “, en niet in het minst de Koninklijke familie een bijzonder slechte dienst bewezen!
Antoine J.M. van Vijfeijken, gynaecoloog.

Petra Maartense

Wat een vreemd verschijnsel dat zoveel mensen nogal uitgesproken commentaar hebben op de berichtgeving, maar zich er ondertussen toch net zo stevig mee bezig houden als de doorsnee Telegraaflezer, die dan van sensatiebelustheid wordt beticht. Men kan zich misschien eens afvragen wat het verschil is… Twee zijden van het dualisme, slechts de vorm is het verschil…

H.H. Kuipers

De zaterdagvoorpagina van deze krant over het ongeval van Prins Johan Friso beschouw ik als het voorlopige (?) dieptepunt van de NRC Handelsblad ‘transformatie’. Een neurochirurg van de kliniek in Innsbruck gaat zijn ethische en ook formele wettelijke boekje te buiten door mededelingen te doen over een patiënt uit de kliniek die daar zelf geen toestemming voor heeft kunnen geven. Zijn familie evenmin. De in het ziekenhuis aanwezige Nederlandse gepensioneerde neurochirurg, de heer K. Tulleken bespreekt quasi collegiaal de actuele toestand.
Journaliste mevrouw J. Koelewijn, de muze van de heer Tulleken, neemt haar kans waar. Terloops wordt kenbaar gemaakt dat de heer Tulleken wijlen Prins Bernhard heeft geopereerd. De overledene kan daarvoor zelf geen toestemming hebben gegeven en de familie op dat moment evenmin. We hebben hier te maken met twee artsen die onethisch handelen en in strijd met het medisch beroepsgeheim. Mevrouw Koelewijn had de heren nog tegen zich zelf kunnen beschermen maar gaf de voorkeur aan publicatie. Het verhaal wordt nog erger als vervolgens de hoofdredacteur van deze krant besluit tot publicatie, op de voorpagina. De reactie van de hoofdredacteur op de reacties is slechts een onderstreping van de gemaakte keuzes. De redactionele teloorgang van NRC Handelsblad wordt hiermee wederom pijnlijk aangetoond. In ons huis is er al geruime tijd een vaste uitdrukking: “Wie haalt het Geïllustreerd Dagblad uit de bus”? Binnenkort doen we dat niet meer. Het abonnement is opgezegd.

H.H. Kuipers
Visvliet

dr.M.J. van Trommel

dr.M.J. van Trommel, psychiater np

NRC-Handelsblad heeft naar mijn mening terecht snel en zo goed mogelijk informatie verschaft over de toestand van Prins Friso.
Naar aanleiding van de publicaties in NRC_Handelsblad en De Telegraaf wordt er nu driftig gedebatteerd over het al dan niet schenden van het beroepsgeheim door de echtgenoot-arts van de NRC-journaliste.
Heeft de echtgenoot van de journaliste zijn beroepsgeheim geschonden door gegevens door te vertellen aan zijn echtgenote? Naar mijn mening niet.
Naar wat ik uit de krant heb begrepen, heeft hij zijn collega bevraagd over de toestand van Prins Friso. Vragen staat hem vrij. Hij heeft zijn vragen niet gesteld uit hoofde van een behandelrelatie, die hij had met de prins. Hij heeft geen behandelrelatie. Hij was dus gewoon benieuwd, zoals velen. Zijn echtgenote was als journaliste zelfs letterlijk “nieuwsgierig”. Misschien was de echtgenoot daardoor meer dan normaal benieuwd naar de toestand van de prins.
De gegevensverstrekker in casu de behandelende neurochirurg, is zo onverstandig geweest om uit zijn medische school te klappen. Hij heeft mogelijk een juridisch probleem, wanneer hij hiervoor zal worden aangeklaagd. De behandelende chirurg was ervan op de hoogte dat hij vertrouwelijke medische gegevens vertelde aan een collega. Deze behandelende arts heeft de plicht zich ervan te vergewissen in welke context degene zich bevindt aan wie hij gegevens verstrekt. En die context was geen behandelcontext. Daarmee vervalt naar mijn mening de zwijgplicht van de echtgenoot-arts.
Laten wij wel wezen: wanneer het hier om een gewone burger zou gaan, zou niemand hier een probleem mee hebben.
Nu het om de Koninklijke familie gaat is er veel discussie.
Juist omdat het om de Koninklijke familie gaat, waar de Nederlandse bevolking een emotionele band mee heeft en waaraan wij allen als belastingplichtigen meebetalen, hebben wij recht op informatie.
Wanneer het de Koninklijke familie betreft is de RVD extra spaarzaam met het verstrekken van informatie. Hierin speelt zeker mee dat de RVD probeert de privacy van de Koninklijke familie te beschermen.
Juist onder die omstandigheid, waarbij de RVD terughoudend is in het verstrekken van informatie, heeft de bevolking er baat bij dat er vrije nieuwsgaring plaats vindt.
Naar mijn mening heeft de echtgenoot-arts zich voorbeeldig opgesteld in het belang van de vrije nieuwsgaring en heeft hij de bevolking een goede dienst bewezen, zonder het overtreden van zijn beroepsgeheim.

dr.M.J. van Trommel

NRC-Handelsblad heeft naar mijn mening terecht snel en zo goed mogelijk informatie verschaft over de toestand van Prins Friso.
Naar aanleiding van de publicaties in NRC_Handelsblad en De Telegraaf wordt er nu driftig gedebatteerd over het al dan niet schenden van het beroepsgeheim door de echtgenoot-arts van de NRC-journaliste.
Heeft de echtgenoot van de journaliste zijn beroepsgeheim geschonden door gegevens door te vertellen aan zijn echtgenote? Naar mijn mening niet.
Naar wat ik uit de krant heb begrepen, heeft hij zijn collega bevraagd over de toestand van Prins Friso. Vragen staat hem vrij. Hij heeft zijn vragen niet gesteld uit hoofde van een behandelrelatie, die hij had met de prins. Hij heeft geen behandelrelatie. Hij was dus gewoon benieuwd, zoals velen. Zijn echtgenote was als journaliste zelfs letterlijk “nieuwsgierig”. Misschien was de echtgenoot daardoor meer dan normaal benieuwd naar de toestand van de prins.
De gegevensverstrekker in casu de behandelende neurochirurg, is zo onverstandig geweest om uit zijn medische school te klappen. Hij heeft mogelijk een juridisch probleem, wanneer hij hiervoor zal worden aangeklaagd. De behandelende chirurg was ervan op de hoogte dat hij vertrouwelijke medische gegevens vertelde aan een collega. Deze behandelende arts heeft de plicht zich ervan te vergewissen in welke context degene zich bevindt aan wie hij gegevens verstrekt. En die context was geen behandelcontext. Daarmee vervalt naar mijn mening de zwijgplicht van de echtgenoot-arts.
Laten wij wel wezen: wanneer het hier om een gewone burger zou gaan, zou niemand hier een probleem mee hebben.
Nu het om de Koninklijke familie gaat is er veel discussie.
Juist omdat het om de Koninklijke familie gaat, waar de Nederlandse bevolking een emotionele band mee heeft en waaraan wij allen als belastingplichtigen meebetalen, hebben wij recht op informatie.
Wanneer het de Koninklijke familie betreft is de RVD extra spaarzaam met het verstrekken van informatie. Hierin speelt zeker mee dat de RVD probeert de privacy van de Koninklijke familie te beschermen.
Juist onder die omstandigheid, waarbij de RVD terughoudend is in het verstrekken van informatie, heeft de bevolking er baat bij dat er vrije nieuwsgaring plaats vindt.
Naar mijn mening heeft de echtgenoot-arts zich voorbeeldig opgesteld in het belang van de vrije nieuwsgaring en heeft hij de bevolking een goede dienst bewezen, zonder het overtreden van zijn beroepsgeheim.

j van exter

De afweging:”kiezen wij voor fatsoen en respect” heeft het jammergenoeg afgelegd tegen het flinterdunne argument dat de waarheid zo genuanceerd mogelijk moet worden weergegeven door de krant .Van nu af zal ik de bijdragen van mevrouw Koelewijn met de grootst mogelijke reserves benaderen.

Fred Bogers

Vorige week heb ik mij na lang aarzelen opnieuw geabonneerd op NRC. Na lang aarzelen omdat ik de krant er met Peter Vandermeersch als hoofdredacteur niet op vooruit vind gegaan. Moet ik nu al spijt hebben van mijn beslissing?

Dick Berts

In vrijwel alle media is te lezen, dat neurochirurg Tulleken door de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) is opgeroepen voor een gesprek.

Recent is Tros radar samen met de Nationale Ombudsman een meldpunt begonnen, waarbij al honderden klachten zijn binnengekomen over de extreme laksheid van de IGZ. “Mensen die hun beklag doen bij de IGZ worden vaak niet eens gehoord”, aldus Tros Radar.

Wat mij betreft is er niks mis met het flitsende optreden van de IGZ in de zaak rondom Friso. Mits dit flitsende optreden voor alle klachten van alle klagers geldt.

Menno Nykerk

Het is niet te geloven: 4 pagina’s Handelsblad over Friso en alles wat er maar bij te slepen valt. Ellendig voor de familie, maar gebeurt er niets belangrijkers in de wereld? En allemaal met de conclusie dat men af moet wachten. Hallo hoofdredactie, U bent toch geen bijwagen van De Telegraaf?

Marcel Dellebeke

Met belangstelling de verantwoording van dhr Vandermeersch en mevr. Koelewijn gelezen (ik dacht: die eerst even afwachten, dat er een shit storm zou uitbreken was evident) maar deze overtuigen geheel niet. Journaliste en krant zagen een kans op een ‘scoop’ en konden deze niet weerstaan, terwijl er gewoon sprake is van inbreuk op privacy (maakt niet uit dat het een zoon van de koningin is, zijn gezondheidstoestand heeft echt geen effect op de toestand van Nederland, die inbreuk is echt niet te rechtvaardigen) en misbruik van schending van het ethische beroepsgeheim. O.a. flauw gezocht argument dat het negatieve nieuws moest worden rechtgezet met positief nieuws. Het opschuiven van mijn geliefde NRC richting ‘popi’ is al langere tijd teleurstellend (ook o.a. met voorpagina’s die vooral popi zijn en weinig tot geen nieuws bevatten, zoals ook deze zaterdag), het is tijd dat er een nieuwe, meer serene wind gaat waaien ter redactie, want de hoofdredacteur lijkt niet in te zien dat hier een misstap is begaan, wat het ergste doet vrezen voor de toekomst.

B. Spoor

Zo, de klantenservice heeft het lekker druk gehad zeker vandaag met de opzeggingen? Hoofdredactie: stap op en maak plaats voor mensen die wel een echte NRC Handelsblad kunnen maken.

LeGrognard

Het was het verhaal en de plaats die het kreeg op de voorpagina die mijn wrevel wekten. Mijn reactie was “verdomme, gaat de NRC zich nu ook al zo profileren”.

Ooit was er de slagzin: “Voor wie de nuance zoekt “. Daar leek opdat moment maar weinig van over.

Echter, de plusminus 500 reacties die het artikel heeft opgeleverd zijn opzich weer een goede zaak. Mijn complimenten daarvoor.

Dat de (het) NRC maar de krant mag blijven die ik al mijn hele leven lees: scherp, diepgravend en genuanceerd. Dan ben ik tevreden.

W. Fritschy

Ik was onaangenaam verrast door de manier waarop de NRC meende mij ‘zo betrouwbaar en genuanceerd mogelijk de mensen’ breeduit op de voorpagina en nog enkele pagina’s meer meende te moeten informeren over de gezondheidstoestand van deze persoon en dat een NRC-journaliste het wenselijk had gevonden om op deze manier, misbruik makend van de toevallige positie van haar man, meende te moeten opereren. Als dit een nieuwe beleidslijn is van de NRC dan overweeg ik om mijn abonnement maar op te zetten

Ignace van Campenhout

Redactie zat fout, hoofdredactie zat fout, mijn krant heeft niet fatsoenlijk gehandeld.

F. de Glas

De afwezigheid van enige zelfkritiek van de NRC-hoofdredactie in de krant van 20 febr. rond de kwestie-Koelewijn/Friso brengt mij ertoe, uw blad op te zeggen. Wàt een gebrek aan ruggegraat.

A.W.Faber

Geachte NRC Redactie,
Voor mij valt echt in de categorie: “dit was eenmaal maar nooit weer’.

Hans Weinberg

Alle mooie argumenten om wel over te gaan tot publicatie zijn niet relevant.
De journaliste, Jannetje Koelewijn, meldt zelf speciaal met haar man naar de kliniek te zijn gegaan. Ze heeft – meer of minder toevallig – informatie over de prins gehoord en besloten deze informatie te publiceren.
Dat is niets anders dan schending van de pivacy van een persoon; het lijkt zelfs erg op voorbedachte rade.
De journaliste kan kennelijk de rol als partner van en de rol als journaliste niet goed scheiden.
Er er geen vacture bij Story voor deze jounaliste?

In relatie tot de publicatie in de NRC is de rol van neurochirurg niet van betekenis. Daarvoor is alleen het NRC verantwoordelijk. Maar zijn rol als informant van zijn partner de journaliste is beneden peil. Wat jammer dat neurochirurg Tulleken nog patienten ziet en “jonge dokters” opleidt. Dat kan niet nooit goed zijn.

J.Nijmeijer

Één conclusie, mevrouw Koelewijn en de heer Tulleken en zeker NRC moeten zich schamen!!

r neugebauer

Als trouwe NRC lezer ben ik heel blij dat deze krant het bericht in deze vorm juist wel geplaatst heeft.
Waarheid tov bagger van de RVD is heel veel waard.
En daar heb ik die NRC juist voor.
Ik hoop dat de NRC deze afweging van waarheid tov oost-blok onzin van de RVD steeds doet zoals ze ook nu weer gedaan heeft.

Martijn van der Voo

Naar aanleiding van gebeurde en uw beider optreden in DWDD zal ik geen NRC meer kopen, en mij wenden tot de Volkskrant. Ik dank u vriendelijk.

rob

ik ben heel blij dat het NRC dit wel heeft gepubliceerd, waarom niet? heeft de RVD het recht om zaken te verzwijgen? en als het de koninklijke famile betreft dan gelden er inees andere normen? goed zo NRC ga zo door, en ik ben blij met mijn lidmaatschap, nooit opzeggen, we leven in een transparante wereldd, dus ga zo door…

Jan van der Meer

Ik vind dit weer eens een goed voorbeeld van Nederland op z’n smalst. Er komt weer iets boven het gras uit de hele goegemeente valt daarover. Ik heb het verhaal in de NRC gelezen, en vond het een goed duidelijk stuk. Er werd nauwkeurig WAARHEID geinformeerd en dat mankeert bij veel andere media. Het idee wel/geen schedelbasis fractuur een medisch geheim te verklaren vind ik onzin. Prima en verantwoord nieuws dus, vooral zo doorgaan.

Ignace van Campenhout

Arts zat fout, journalist zat fout, hoofdredactie zat fout. Mijn krant heeft onbehoorlijk gehandeld.

Mr. H.J. van Vliet

Na het zorgvuldig lezen van de verschillende verantwoordingen in de krant van zaterdag en vandaag, en na DWDD vanavond, kan ik alleen maar concluderen dat wellicht Prof. Tulleken zich misdragen heeft, maar NIET NRC-Handelsblad.

Lukas

Trots zijn dat de lezers van de Telegraaf wel waardering hebben voor het schenden van het medisch beroepsgeheim :(. Misschien toch maar het abonnement opzeggen.

Rena

Het gaat hier naar mijn idee niet over de vraag of het nrc goed of fout zit, in beginsel gaat het over het uit de school klappen van de behandelend arts. En dat je als journalist dingen opschrijft is denk ik hetgeen waarom je juist dat vak uitoefend.

michel zomers

Iedereen mist het punt. Ik hoop van harte dat het goedkomt met Friso, maar het punt is dat de RVD, hoogstwaarschijnlijk met goedkeuring van de Koninklijke familie het ongeluk gebruikt om de populariteit van de familie te versterken. Het medeleven van de bevolking van te rekken en te melken. M.a.w. de situatie erger voordoen dat het werkelijk is. De heer Tulleken verdient een lintje door deze schijnvertoning te openbaren. Het is nl. niet zo erg als dat men probeert voor te doen.

Jan Jansen

net de uitzending gezien van dwdd. De argumenten waar de hoofdredacteur zich van bedient zijn schaamteloos. “Hoe we aan de informatie komen maakt niet uit. Als we het hebben publiceren we het.” Doet mij denken aan mensen in zwarte pakken die ook de verantwoordelijkheid bij anderen leggen. SCHANDE! Een krant met pretenties, die personeel aanneemt als de dame journaliste die zich ook nog distantieert van haar man is helemaal verloren. Een schoolkrant onwaardig!

Reinier Bakels

Koelwijn en Vandermeersch hebben het over een “afweging”. Dát is de fout. De wetgever heeft die afweging al gemaakt. Onder democratische controle. Het schenden van het medische beroepsgeheim is een misdrijf. Misschien kan Tulleken nog een beroep doen op “noodtoestand”, maar de kans dat dit gehonoreerd wordt is gering. Mevrouw Koelewijn en haar krant treedt op als heler. Het is zelfs “opzetheling”. Dat is ook een misdrijf.

Ik hoop dat justitie hard op zal treden, want het misverstand dat journalisten in zulke gevallen hun eigen afweging mogen maken moet met wortel en tak worden uitgeroeid.

Voor justitie is iemand onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar voor mij als burger is het zo dat NRCH door misdadigers wordt gevuld, tot het tegendeel is gebleken.

Siegfried Bok

Na de uitzending bij “De wereld draait door” is meer dan duidelijk geworden dat de NRC erop uit is om de boulevard-krant de Telegraaf probeert te evenaren.
Hoe kan een krant zo snel afdalen in de spelonken van menselijke ethiek in een wereld die op alle fronten naar de donder lijkt te gaan.

Marianne Meester

De journaliste Koelewijn meegemaakt via DWDD , wat een warhoofd , verstrikt in scoordwang en subjectiviteit , die een kwaliteitskrant niet zou moeten willen , haar te zien tutten , mimen maakte het moeilijk om door te blijven kijken . Haar echtgenoot leek ons van het zich untouchable wanende soort .

Riet van der Vliet

Onzin om een uitlating ( dat de Prins een schedelbasisfractuur zou hebben) van een ambtenaar uit Lech “recht te willen zetten”. Niemand neemt tch al die verhalen van amateurs medici serieus.

Ik kan niet anders denken dan dat NRC haar bijzondere bron wilde gebruiken om……….? Sensatie, of zgn. Iets meer weten, of…..

Kortom Telegraafstijl

Riet van den Berg

Bas Vastert

Geachte hoofdredacteur,
Ik was zaterdag al verbijsterd, en nu net na het gebrek aan voortschrijdend inzicht in DWDD nog meer. Het is niet te geloven dat iemand die hier even 5 minuten over nadenkt durft vol te houden dat het recht op nieuws (welk nieuws trouwens) zwaarder weegt dan het recht op medische geheimhouding.
Het argument of het goed nieuws of slecht nieuws betrof doet volstrekt niet terzake. Het is duidelijk dat de heer Tulleken en zijn vrouw zich nooit zelf in een medische noodsituatie hebben bevonden, en erger, dat hij zich als dokter ook geen voorstelling (meer?) bij kan maken.
U heeft vanaf vandaag in ieder geval 1 abonnee minder.
Bas Vastert, kinderarts

Ivo Damme

De keuze om te publiceren was de goede, mensen die nu de NRC niet meer willen lezen is de krant beter kwijt dan rijk. Op naar de nieuwe NRC, Vandermeersch maakt de krant beter en daarbij hoort een beter lezerspubliek.

jacco pesser

Hier heb ik een krant voor!Prima journalistiek. De bron is meerdere keren bevraagd, er is zorgvuldig met de feiten omgesprongen, dan hoort het in de krant. Of de arts als bron had moeten fungeren, is een hele andere discussie!

Rinus van Kessel

Heb zojuist ‘de wereld draait door’gezien. Wat ‘n geleuter van ‘het geweten’van Nederland. Die Jan Mulder moet zichzelf weer eens zonodig op de kaart zetten als niets en niemand ontziende criticus om zijn eigen baantje als tv-criticus weer ‘n periode veilig te stellen.Hij is degene die misbruik maakt van de situatie.
Dank NRC dat je foute berichtgeving die de ronde deed alleen maar rechtzette. Hulde en respect voor de afwegingen die jullie gemaakt hebben!

C. van Tuinen

Zojuist geplaatst op Facebook: Zojuist in DDWD Jannetje Koelewijn, de echtgenote van de neurochirurg, die zich tentoonstelde als een vrouw zonder eigen identiteit, als “de vrouw van . . . ” Peter Vandermeersch deed ook zijn zegje als hoofdredacteur van Nederlands Roddel Clubje [NRC]. Beschamend deze twee figuren. Hulde voor Jan Mulder die korte metten maakte met ‘de vrouw van . . . ‘

charles starmans

al jarenlang valt het nrc bij ons op de deurmat; wat een tagisch slecht artikel van journaliste Koelewijn. Ook in DWDD geen ‘voortschrijdend inzicht’, maar kortzichtigheid heerst. Niet alleen wat het doorbreken van het medisch geheim betreft, maar de hele teneur van het artikel: persoonlijke reacties van deze echtgenoot-specialist, opgevoerde ‘Telegraaf’-spanning en o, o, wat schurken we prive toch tegen de koninklijke familie aan; het kan me allemaal gestolen worden!

Lex de Ruiter

Niemand had het NRC kwalijk genomen als het nieuwsfeit – want dat is het wel – niet was gepubliceerd puur vanwege de manier waarop het nieuws is verkregen. De echtgenote van de arts had een volkomen verkeerde pet en heeft verzuimd deze op tijd af te zetten. Ongeschikt. Zowel arts als journalist als hoofdredacteur.

C. van Tuinen

Zojuist in DDWD Jannetje Koelewijn, de echtgenote van de neurochirurg, die zich tentoonstelde als een vrouw zonder eigen identiteit, als “de vrouw van . . . ” Peter Vandermeersch deed ook zijn zegje als hoofdredacteur van Nederlands Roddel Clubje [NRC]. Beschamend deze twee figuren. Hulde voor Jan Mulder die korte metten maakte met ‘de vrouw van . . . ‘

Matthijs Lok

Een teleurstellende reactie van de hoofdrecteur van de NRC bij DWDD. Het argument van de hoofdredacteur dat de krant de taak heeft het nieuws te brengen wordt ook gebruikt door de Sun en News of the World om hun nieuwspraktijken te rechtvaardigen. Niet de zelfbeperking maar juist het gebrek daaraan leidt tot gevaarlijke situatie. Ik lees de NRC omdat deze krant in mijn ogen hogere standaarden hanteert dan de andere media in Nederland. Het verschil lijkt steeds kleiner te worden. Ik hoop dat de kritiek over deze zaak leidt tot een koerswijziging.

Marion van Kessel

DWDD vanavond gezien, ik ben namelijk voor hoor en wederhoor; echter het interview met Mevr. Koelewijn en de heer Vandermeersch bevestigende alleen maar nog meer mijn mening: ook het NRC gaat uiteindelijk mee in de “slechte vaart” der volkeren: alles moet maar geschreven kunnen worden, er is geen terughoudendheid meer, er worden geen afwegingen gemaakt om vw. privacy iets eens een keertje niet te publiceren. Jan Mulder in de DWDD: ik ben het helemaal met je eens!

Hayo Heerink

Beste redactie en leidinggevende daarvan,
Net DWDD gekeken. Het hele optreden is zwak. De argumentatie klopt niet. Koelewijn doet net alsof ze in deze zaak niets te maken heeft met het beroepsgeheim van haar partner. Waarom nu niet en, zoals ze zegt, zoveel andere keren wel? Omdat de RVD misschien foute of weinig info geeft? Dat was hier de vraag niet. De vraag was of je medische info van een patient die zich niet kan verweren, mag publiceren. Het antwoord op die vraag is NEEN. Of beter, NOOIT. Verdere vragen doen er niet toe.
Koelewijn is naief. Als zij 1 van de beste NRC-journalisten is, ga ik twijfelen aan de integriteit van de NRC-journalisten. Er moet ernstig met hoofdredacteur en Koelewijn worden gesproken. Als ze bij hun zwakke argumentatie blijven, mogen ze van mij opstappen. Dat liever dan dat ik abonnement moet opzeggen.
Groet, Hayo Heerink

E van bElkum

Na De Wereld Draait Door wordt nog duidelijker hoe arrogant de redactie van het NRC is. De lezer wordt genegeerd, maar het is hen kennelijk niet duidelijk dat redactie eet van de klant. In de Nederlandse samenleving hebben wij met elkaar – democratische – spelregels bepaald. Die gelden kennelijk niet voor het NRC. Dat is triest en teleurstellend. Overweeg om na 25 jaar afscheid te nemen van deze nieuwe Telegraaf. Erik

Marcelle Durville

Heel Nederland leefde mee met het verdriet van de koninklijke familie afgelopen vrijdag, zoals het Nederlandse volk altijd meeleeft met de familie bij blijde gebeurtenissen. Dat wordt ook verwacht door de familie en regering en er zou een probleem ontstaan voor het koninklijk huis als dat niet zo was – in fact, het huis zou verdwijnen. Waarom dus niet een dagelijks, eerlijk, welgemeend bulletin over de prins i.p.v. nu haast volkomen stilte? Nrc nam een groot risico maar stelde mensen toch enigszins gerust met uit eerste hand kennis dat de prins hopelijk een goede kans heeft. Mag het Nederlandse volk alleen horen wat de familie wil, maar mag/moet het Nederlandse volk wel hun opluchting en liefde laten blijken als de prins weer opknapt? Wordt dat door het koningshuis verwacht? Een dagelijks, zakelijk bulletin zou goed zijn voor uw krant en de familie –> de rvd plus familie zou u dankbaar moeten zijn.

Percival Allen

Na de uitzending van ‘De wereld draait door’ is slechts duidelijk geworden dat heer Van Nieuwkerk het laatste beetje journalist in zich ook heeft verloochend voor kijkcijfers en aanwezigheid van heer Mulder niet van pas komt bij een serieus gesprek.
Mijn krant deed wat een krant hoort te doen: het brengen van nieuws. Dat moet niet ten koste van alles, maar hoeft ook niet ten koste van niets. Voor mij is de afweging goed gemaakt.

MLans

Zeer teleurgesteld in het NRC. Ik vind het een zeer slecht beargumenteerde keuze dit ‘nieuws’ te brengen. De gezondheidstoestand van de prins is dermate prive, dat alleen de familie beslist hoe en wat zij hierover naar buiten brengt. Wij hebben geen enkel recht op deze informatie. De RVD spreekt namens de familie en daar hoort het bij te blijven. Er is geen verder speurwerk te verrichten om meer zogenaamd nieuws hierover naar buiten te brengen. Dit blijkt van geen respect voor het diepe verdriet dat de koninklijke familie moet doormaken. Ik word er misselijk van. Voor mij geen NRC meer.

Rico Dedden

Ik vind het absoluut niet gepast en onbehoorlijk gedrag dat jullie het nieuws vergaren belangrijker vinden dan het privé-leven van wie dan ook. Bovendien vond ik het optreden van de NRC bij de DWDD chanant! Het is vooral het gedrag en het voorkomen van een Jannetje, geknipt voor de rol van Eucalipta, Eva Braum of Cruela de Vil, die de Nederlandse bevolking tegen de borst stuiten.

anna theijn

Mijn komplimenten. Het getuigt van moed om dit te publiceren.
Vanavond De Wereld draait door gezien en me dood geergerd aan de discussie die uitsluitend ging over de schending van de medische geheimhouding en helemaal niet over de vraag of het etisch verantwoord is om een hele natie in de waan te laten dat Friso een schedelbasisfractuur heeft. De RVD moet in het beklaagdenbankje worden gezet hier en niet de arts, de journaliste en de krant

Marjo Verantvoort

Veel reageerders halen twee dingen door elkaar.

Aan de ene kant is er het recht op privacy dat je tegenover iedereen hebt en waarvoor je, bij schending ervan, bij de gewone rechter moet zijn…
…pers en het publiek niet goed uitvoert en informatie, bedoeld voor de familie van prins Friso, n.l. om het ziekenbezoek te beperken, openbaar maakt. Dat was nu juist niet voor ons, nieuwsgierige buitenstaanders, bestemd.

19 februari

deze reactie van Ed Rook onderschrijf ik volledig. Bravo NRC

Hans Krouwels

Het weekeinde was een treurig dieptepunt, niet alleen dat ze het brachten maar ook de gretigheid waarmee. Het schaamteloze optreden van de hoofdredacteur met sterjournalist in DWDD tartte elke verbeelding.

Zojuist na vele jaren het abonnement maar opgezegd.

En dat notabene door een republikein. Zonde.

L. Banning

Ik ben toch wel geschokt door het gebrek aan zelfreflectie van Vandermeersche. Dit is de man die, ik neem aan in goed overleg met Derk Sauer, integere en goede journalistiek bij het vuilnis zet ter meerdere eer en glorie van een breder publiek (lees klant want kennelijk moeten we de burger volgens Vandermeersche vanaf nu zo beschouwen). Ik zou het failliet van de NRC bijna wensen.

Klaas Stolte

Kennelijk realiseert u zich niet wat het imago “kwaliteitskrant” met zich mee brengt.
Jarenlang werd daarvoor als norm geadverteerd: eerst de feiten, dan de meningen (pas op pag 7). Tegenwoordig pronkt de opinie op pag 2.
Kopteksten op de voorpagina schijnen tegenwoordig in omvang te moeten concurreren met andere kranten en zijn voor mij ook al geen kwaliteitsaspect meer.
Uw keuze en argumentering rond Friso in de krant van zaterdag bevestigen mijn impressie van verdwenen kwaliteit. Kennelijk overtuigd van een primeur haalt u alles uit de kast op de voorpagina en suggereert daarmee dat er geen enkel ander belangrijk nieuws is.
Nu ik zojuist uw heldere toelichting in DWDD heb gehoord heeft u al mijn bovenstaande impressies bevestigd en mijn latente behoefte om op te zeggen zeer actueel gemaakt.

F.de Waal

Dat het opmerkelijk van Tulleken was om toegang tot deze informatie te verschaffen was wel duidelijk. Pittig ook van de NRC om te publiceren. En knap hoe zorgvuldig het artikel was geschreven. Misschien had Tulleken wel tegen zichzelf beschermd moeten worden. Ik vind het geheel wel moedig, want deze commotie was voor de kenner waarschijnlijk te voorzien. Volgens mij is de reactie op het artikel veel genanter dan dat de inhoud van de artikel werkelijk de privacy schaadt. Tulleken meende een goede reden te hebben om de regels te overtreden en daar niemand kwaad mee te doen. En dan zijn er altijd anderen die het daar niet mee eens zijn. Die natuurlijk formeel gelijk hebben. Ik ga voor Tullekens actie. Soms zijn de dingen niet zwart/wit.

cees smit

Met mijn waardering voor het stuk van Jannetje Koelewijn, relevant en met understatement is ook naar het medisch beroepsgeheim verwezen.
Het was een verademing om te lezen en uitgelegd te krijgen wat de kritieke fases in een mogelijk herstelproces zouden kunnen worden, en het was met name een verademing ten opzichte van de vele, andere media aandacht voor Prins Friso.

Cees Smit

Nana Verlinde

Beste heer Vandermeersch,

Voor zover het aan mij is te oordelen over een ander… wil ik u, in al mijn bescheidenheid, laten weten dat ik uw optreden en dat van mevrouw Koelewijn zojuist bij ‘De wereld draait door’ zeer dapper vond.

En, het heeft het beeld dat ik al had, bevestigd: ‘U heeft in mijn ogen een juiste afweging gemaakt en daarmee dus… een juiste keus om de informatie die u tot uw beschikking had over ex-prins Friso te publiceren’. Ik ben overtuigd van uw integriteit en die van mevrouw Koelewijn. En uw beeld van onafhankelijke journalistiek met als doel de mensen zo volledig mogelijk te Informeren is naar mijn mening de enig juiste en zeer lovenswaardig. Dat is wat een journalist behoort te doen. Niet per definitie dansen naar de pijpen van de RVD of welke andere protocolair ingestelde dienst dan ook. Ondanks alle privacy wetgeving en beroepsgeheimen.

Zuivere berichtgeving. Zo zuiver mogelijk. Dat is wat u doet. Wat u gedaan heeft.

Moedig. Juist, zowel ethisch en als vanuit journalistiek oogpunt bezien. Chapeau.

Veel sterkte in deze roerige en onrustige tijd waarin u zoveel negatieve reacties over u heen krijgt. U heeft er een lezer bij.

Vriendelijke groet,
Nana Verlinde

C.M.S. Reus

Zo een fout artikel plaatsen – Dat kan al niet!
Zo een fout verdedigen – Daar zijn geen woorden voor.
Ik had respect voor het nrc. Nu ga er er niet meer mee over de straat. Elk zichzelf respecterend Nederlander zou zijn abonnement op moeten zeggen vind ik.

Luc Flad

Geachte heer Vandermeersch,
Waar terughoudendheid in verslaggeving over iedere patient moet worden gerespecteerd, slaat de NRC de plank volledig mis met het voorpagina-
artikel van zaterdag jl. U heeft de kans gehad om namens de krant bij DWDD excuses te maken. In plaats daarvan blijft u een redacteur steunen die zichzelf tijdens het interview bij DWDD (opnieuw) in diskrediet brengt. Wat een arrogantie om je als redacteur van een kwaliteitskrant zo te manifesteren. De ijdelheid voor de primeur spatte van het tv scherm. De door Crul en Van Nieuwkerk correct en terecht gestelde vragen over de journalistieke afwegingen van de redacteur en hoofdredacteur
om het artikel te plaatsen, werden met dubieuze argumenten gepareerd. Een beschamende vertoning en onwaardig als vertegenwoordiging van de NRC.
Omdat u zich als hoofdredacteur laat meeslepen en omdat u blijkbaar niet in staat bent om afstand te nemen rest u maar 1 keuze: aftreden.

Alma

Erg teleurstellend en ongepast dat het NRC dit artikel heeft gepubliceerd, en de krant onwaardig. Mevrouw Koelewijn heeft misbruik gemaakt van de positie van haar man, en haar man heeft z’n beroepsgeheim geschonden. Het was niet aan mevrouw Koelewijn en haar man om te bepalen wat voor informatie gepubliceerd moest worden, en het NRC had dit in moeten zien.

Anatole Venema

Over betrouwbaar gesproken:
“”Op de krant” hadden ze in de inleiding boven mijn stuk gezet dat de collega van mijn man “behandelend arts” was”. Als ze het op tijd geweten had, dan had ze het gecorrigeerd.Dat schrijft Koelewijn in een reactie op de ontstane ophef. Wat hiervan te denken? Ze van “op de krant” leek het blijkbaar wel nuttig om het “nieuws” iets betrouwbaarder te maken. En dan heb ik het nog niet over het schaamteloze optreden van een ” Nederlandse neurochirurg (met emeritaat) en ook anderszins bekend met de familie”. Dubieuze bron zou ik als niet-journalist zeggen. Vanuit medisch, noch journalistiek oogpunt deugt het van geen kant. Wij zeggen de krant op.

Benno Vree

Geachte heer Vandermeersch,

Met verbazing heb ik uw berichtgeving over prins Friso gelezen en vanavond uw optreden in het programma DWDD gevolgd.
Mijns inziens zijn hier een aantal opeenvolgende fouten gemaakt.
1. Het artikel had uit privacy redenen nooit geplaatst mogen worden, u laat dat over andere bekende personen ook wijselijk over aan de rioolpers. Bovendien levert de publicatie geen wezenlijke informatie op.
2. Uw redactrice had tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Haar eagerness is begrijpelijk in de hectiek, maar volstrekt NRC onwaardig.
3. U had nooit moeten toestaan dat uw redactrice optrad in DWDD en haar niet moeten laten spartelen. U had als leider van de redactie moeten optreden en de fout op u moeten nemen.

Dit zijn fouten in de categorie ééns maar nooit meer.

Met vriendelijke groet,
Benno Vree

Barend Jan

Is het de taak van iedere journalist de “sensatie honger”
van de lezer te stillen ongeacht het feit dat een echtgenoot en vader van twee schattige kinderen door een ernstig ongeval in coma licht. Dat het in dit geval om iemand van koninklijke bloede gaat staat buiten kijf. In dat geval gaat het om RESPECT voor de betrokkenen gaat boven alles. Het goede of slechte nieuws komt heus wel maar laat deze lieve mensen met rust om hun eigen verdriet te verwerken.

M.A. Westerouen van Meeteren (arts)

Het optreden van moraalridder Crul in DWDD vanavond – met beroepsgalspuier Mulder aan zijn zijde – was een oud-hoofdredacteur van Medisch Contact onwaardig. Prof. Johan Ledemate (gezondheidsrecht) heeft vandaag gedegen op artsennet uiteengezet dat Tulleken zijn beroepsgeheim niet geschonden heeft. Crul wist dus niet waarover hij praatte (maar kon dit wel weten).
Koelewijn heeft de informatie rechtstreeks van de Oostenrijkse arts vernomen, dus in dat verband schond Tulleken zijn beroepsgeheim niet. Bovendien geldt het beroepsgeheim in de arts-patient relatie (wat de patient in vertrouwen vertelt blijft geheim), maar Tulleken had geen arts-patient-relatie met Friso. Daarenboven werd slechts tegengesproken wat ten onrechte in media bericht was: er was geen sprake van een schedelbasisfractuur. Daarmee is geen schade aan de patient toegebracht, eerder het tegendeel.
Al met al hebben Tulleken, Koelewijn en de NRC zorgvuldig gehandeld en is het geblaat van al die moraalridders a la Crul niet gestoeld op juiste toetsing van de feiten.

Anton Verbruggen

Volkomen terecht dat NRC dit artikel heeft gepubliceerd, zeker gezien alle geruchten die op dat moment circuleerden. De RVD had er beter aan gedaan om zelf met een medisch bulletin te komen. De tegenstanders in DWDD waren zo van hun gelijk overtuigd dat ze het niet nodig vonden om de heer Vandermeersch en mevrouw Koelewijn hun kant van het verhaal te laten vertellen.

Robert

Conclusie: NRC lezers zijn negatieve zuurpruimen. Vroeger las ik de krant nooit maar sinds die Belg de scepter zwaait, is het een stuk beter geworden. Gaat zo door!

Maria

Ik zal zeker nog niet mijn abonnement gaan opzeggen maar de (eventuele) toekomstige artikelen geschreven door J. Koelewijn niet meer kunnen lezen zonder haar optreden in DWDD in mijn achterhoofd te houden… een behoorlijk genante vertoning. Kan stiekem eigenlijk niet wachten op de column van Youp…

lodewijk

Aiaiai, wat schrijven de meesten hierboven met een aardappel in de pen. Oubollig taalgebruik dat de gemiddelde leeftijd hier doet raden. En wat opvalt is dat die enkele reactie die het allemaal wat realistischer en meer vanuit deze tijd bekijkt ook duidelijk helderder is geschreven. Zelfs zonder onnodig Engels dialect. Dat voorkomt zo te lezen bovendien weer allerlei knullige schrijffouten. Ach, de behoefte je op een bepaalde manier te presenteren zal ergens wel weer te maken hebben met de manier waarop je je mening vormt alsook de manier waarop je schrijft. Opgeteld veel heibel om niks; hoop maar dat velen de slaap nog kunnen vatten. ;-)

Marianne Palm

Afkeurenswaardige aktie van in de eerste plaats de journaliste en haar echtgenoot en dom van de NRC . Een ” troost ” : de toestand van het brein van prins Friso ligt op straat , maar het prive-leven en de moraliteit van Koelewijn & man ook .

edward krabbendam

Peter Vandermeersch weet mij niet te overtuigen, ook niet na zijn optreden in DWDD. Dat prins Friso geen schedelbasisfractuur had opgelopen, bleek het belangrijkste motief te zijn om de hele voorpagina van afgelopen zaterdag in te ruimen voor diens ongeval, terwijl mij niet bekend was dat daarvan in de media sprake was. De verdere nieuwswaarde was ook gering. Het is hier al eerder gezegd: zeer Telegraaf. De popularisering, deze Telegrafisering, is onder het bewind van Vandermeersch al een tijdje aan de gang. Zo kan men schreeuwerige koppen aantreffen en foto’s, soms heel veel foto’s waarvan het bloed afdruipt. En dan nu het verhaal van Jannetje Koelewijn.

j. dik

Als niet arts zijnde en ook DWDD niet gezien hebbende vind ik dat de Telegraaf het beter doet dan deze ervaren (!) reporter. Zowel op gebied van riooljournalistiek als op gebied van voorlichting en nieuwsverschaffing aan de lezers. Dit is een nieuw dieptepunt van de NRC. Misschien ook eens op zoek naar jong bloed bij de diverse redacties?

Marek Kostrzewski

Geachte mijnheer Vandermeersch, Bravo!!! Mijn complimenten.Dit is een echte journalistiek. Van mensen die op basis van dit artikel met abonnementsopzegging dreigen,en/of roepen u op om af te treden, moet u niet wakker liggen.

h van der wurff

Geachte heer VanderMeersch, Geachte mw. Koelewijn,

Uw draaien doet niets af aan een volstrekt ongepast voorpagina artikel – de NRC onwaardig – dat u dan op maandag het het gewauwel van hr. K. Tulleken plaatst in de vorm van een interview is intriest en een belediging voor de intelligentie van uw lezers.

Veronica Cramer

Maandenlang heb ik in de lift gestaan met chirurgen in een adademisch ziekenhuis. Mensen stel U niet te veel voor.
Uw lijf is hun boterham. Daarom stuitte me het vette hoofd boven het hoofdartikel op zaterdag tegen de borst.
ZKH Prins Friso is een persoon en hoort niet te worden aangeduid met een gedeelte van een lichaam in levensgevaar.
Wie dat niet begrijpt is heropvoeding voorbij.

Jeanine Bloemsma

Jeanine Bloemsma

sinds wanneer heeft de RVD foutieve informatie gegeven. Dat van die schedelbasisfractuur stond in een oostenrijkse krant en is niet afkomstig van de RVD.
Slecht optreden overigens van Mw. Koelemeijer en de hoofdredacteur in DWDD.
Zie nu de Nederlandse neurochirurg bij Pauw en Wirtteman. Verschilt zich avhter het feit dat ie de familiem kent. Verschuilt zich achter het feit dat hij de famiklie kent. Wat is dit voor schandalige vertoning en wat een gekronkel. Slechts nieuws zou hij niet niet gecommuniceerd hebben.

Wat een verschrikkelijke aanmatigende man. Mijn ergeris stijgt met de minuut en het verhaal is nog niet afgelopen.

Ergerlijk, ergelijk.

L. Banning

Tulleken op Pauw en Witteman presenteert zich praktisch als de behandelend arts. Wat ik vrij vreemd vind, is dat Jannetje Koelewijn hem volledig lijkt te bevestigen in die rol. Wij zijn hier getuige van twee mensen die iedere professionele distantie uit het oog verloren zijn. Erg jammer dat de NRC hoofdredactie met hen meebeweegt.

Peter Mohamed

Wat vind Youp van het Hek hiervan ?????

Fayhah Bremen

Na het optreden in Dwdd weet ik het zeker. Ik zeg de krant op.

Sylvia Eken

Ik vind het terecht dat het NRC het goede nieuws publiceert en daarmee rectificeert wat de Oostenrijkse pers foutief naar buiten heeft gebracht. Het is van de dolle dat een nationaal vooraanstaand neuroloog dit positieve feit niet mag melden.

J.J.A. Giroldi

Quote Hans Nijenhuis: “Ik haal graag het motto van The New York Times aan: publish and be damned.”

Juist , en zo dachten ze er ook over bij News of the World”………..
Het siert een mens als ie weet wanneer te zwijgen!

dhr. Beuving

beste redacteur,

U bent al het moreel verloren. U staat niet achter beroepsgeheim van een arts.. dat maakt niet uit of iemand beroemd is of niet. In dwdd ben heb ik met verbazing en walging naar u gekeken en uw standpunt. Het maakt u inderdaad niet uit wat uw lezers ervan vinden, dat is duidelijk.

Denk toch na, Jannetje gaat mee met haar man en was niet toevallig in het ziekenhuis, maar uit op nieuws, op zich prima maar beide maken misbruik van de situatie en dat weet u donders goed. Dat had u al aan het denken moeten zetten. De enige die iets over de toestand van Friso naar buiten kan brengen is hijzelf of zijn familie als hij er niet toe is staat is. De familie heeft gekozen om dit via de RVD te doen. Geen nieuws is goed nieuws in hun ogen en willen niet op de zaak vooruit lopen. Dat is hun goed recht en daar heeft een ongeduldige krant als de uwe niets mee te maken. Het is riooljournalistiek van de eerste klasse, geeft u dat nu maar gewoon toe, dan begrijp ik het tenminste nog, maar keur het nog steeds af.

Nee, u heeft gefaald, uw reporter heeft gefaald, maar nog erger, Tulleken en die andere neuroloog hebben hun ambt geschaad. Ik hoop dat deze hiervoor veroordeeld worden.

Iedereen, en alle artsen die ik ken, keuren dit af en spreken hun walging uit over deze zaak.
U in tegendeel, vind dat u juist heeft gehandeld, u keurt het goed en zou het zo weer doen.
Dat zegt alles, maar dan ook alles over u, u journalistieke medewerkers en uw krant!

U bent degene die in de spiegel kijkt en het daarmee moet doen.
Succes!

Christiaan Waterman

Mensen mensen, maak het niet groter dan het is.
De Oostenrijkse arts was in overtreding. De heer Tulleken was nieuwsgierig. En Jannetje Koelwijn was eropuit om nieuws te brengen. Positief nieuws, dat wel.
Het verdient niet de schoonheidsprijs en Koelewijn heeft niet lang van haar scoop kunnen genieten. Maar hulde voor Vandermeersch, die in DWDD keurig verantwoording aflegde.

Ron Batten

De NRC heeft volgens mij alleen wat onware berichtgeving recht gezet over de prins. Dat had de RVD eigenlijk moeten doen. Goed nieuws kan toch niemand schaden?

Thom

Geachte meneer Vandermeersch,

Alsubieft ga weg. U heeft te veel kapot gemaakt.
U heeft velen een goede krant afgenomen!
Geef nu weer aan anderen de kans een kwaliteitskrant op te bouwen.

Hanneke Heisterkamp van Wijk

Onvergeeflijk, vind ik het, van arts/specialist Tulleken en zijn vrouw, de journalist, teleurstellend van de redactie van NRC te menen ons, op eigen houtje te moeten inlichten over de medische gegevens van een weerloze patient. Wat een pretentie.
Privacy,een belangrijk onderwerp in deze tijd, ook in de discussies in de NRC over bijv. het EPD en Facebook, en nu zonder blikken of blozen volharding in de openlijke schending van een mensenrecht.

J. Doderer

Nog meer hysterisch geschreeuw in DWDD. Veel beter was het in Pauw en Witteman – waar men elkaar nog watvtijd guntvom na te denken. Vreemd toch dat half Nederland op hoge ton eist dat de pers haar niet informeert. weinig veranderd sinds de Greet Hofmans-affaire.

JJJ van Tets

Dat een redactie besluit om zeer gevoelige medische details te publiceren, omdat zij het haar (zogenaamd “nobele”) taak vindt om foutieve informatie te moeten corrigeren, is misschien niet heel erg kies, maar daar kan ik nog inkomen, omdat zij geen medische eed heeft gezworen. Maar dat Dr. Tulleken meent dat het feit dat het nieuws volgens hem niet correct wordt gemeld door RVD, voldoende is om zijn ambtsgeheim te mogen schenden, vind ik werkelijk onbestaanbaar!! Er bestaat volgens mij maar één reden in de hele wereld, waarbij een arts mogelijk in een dilemma komt om zijn beroepsgeheim te moeten schenden en dat is als hij weet dat een patiënt van hem op het punt staat om een moord, of een aanslag te plegen. Uiteraard is er hier geen sprake van enige gegronde reden, die rechtvaardigt dat de eed van Hippocrates even niet zo belangrijk is. Niet omdat het een prins is, niet omdat Mabel een oud vriendinnetje van zijn zoon was (flapte hij er ook nog even uit), niet omdat de RVD te geheimzinnig doet, kortom: Nooit en te nimmer !

Paul

Jammer dat de hoofredacteur denkt zich voornamelijk op tv te moeten verantwoorden. Hij heeft zich te verantwoorden naar zijn lezers, die betalen uiteindelijk zijn salaris. De verantwoording die hij aflegt geeft weinig blijk van begrip voor zijn achterban. Er bestaat geen recht op informatie, zeker niet als het de privacy van personen betreft. Jammer, het overtuigt mij allemaal niet.

Marjolijn Hazebroek

Na alle onsmakelijke speculaties in de pers dat de prins een schedelbasisfractuur had en andere verwondingen en een discussie bij Pauw en Witteman dat de prins misschien al overleden was maar dat die informatie nog niet naar buiten werd gebracht waarna weer allerlei speculaties volgden, was ik blij dat een zeer deskundige arts een einde maakte aan alle onsmakelijke speculaties door te vermelden dat de prins iets NIET had, nl een schedelbasisfractuur en geen zwelling, nog niet. Is het vermelden dat iemand GEEN ziekte of aandoening heeft, schending van het beroepsgeheim? Beide artsen hadden het artikel gelezen en ondanks de consequenties die er volgens medisch tuchtrecht aan verbonden waren, ingestemd met publicatie. Ik zou als patiënt blij zijn dat verkeerde informatie wordt rechtgezet. Ik verwacht dit ook van mijn kwaliteitskrant.

Hans Donker

Schandelijke Telegraaf mentaliteit en misbruik van positie van de vrouw van de “dokter”. Als ik een abonnement had op de NRC zou ik het opzeggen, dat hoeft dus niet.

Han Greven

Laat het de RVD zijn die een vertegenwoordiger in Innsbrück stationeert en zorgt voor adequate berichtgeving.
Nu moest mi de NRC de verkeerde berichtgeving wel rechtzetten.
Als er al iemand fout was dan was het de arts in het Oostenrijkse ziekenhuis.
Maar dit is Nederland en dus maken we er onmiddelijk een hype van. Een echt “vermakelijk” circus.
In DWDD wordt door de sidekick Mulder, die er een gewoonte van maakt om overal doorheen te tetteren, voortdurend het woord ontnomen aan de gasten. Luistert niet eens maar vindt zich geweldig. Toet, toet, toet, waar zit het knopje?

Het artikel was goed, ter zake kundig en er was wel degelijk over nagedacht. Dat mankeert er nog wel eens aan.

allerpamstliefste

Smakeloos en walgelijk. Als ik al lid was zou ik het nu opzeggen.

Nicky Janssen

Zowel mevrouw Koelewijn in de uitzending van DWDD als Marcelle Durville (en anderen hier) vragen zich af waarom er niet per uur of per dag een communiqué naar buiten kan worden gebracht zodat iedereen op de hoogte is.

Het antwoord is simpel doch vergt inlevingsvermogen: de familie van Friso is bezig met het enige waar ze mee bezig zouden moeten zijn: de gevolgen van het ongeluk van de door hun geliefde Friso, het steunen van elkaar en zorgen voor de kinderen en misschien zelfs wel afscheid nemen. Want ook al betreft het de Koninklijke familie, het zijn net zoals een ieder van ons, gewoon mensen en ze hebben geen superkrachten om hier mee makkelijk mee om te gaan en zeker niet meer dan een familie die niet in de publiciteit staat.

Daarnaast zal alles wat in de krant komt, ook per ongeluk, gelezen kunnen worden door de kinderen van de koninklijke familie. Natuurlijk zullen zij op de hoogte worden gehouden, maar op hun niveau en op hun tempo.

Wie zijn wij om te bepalen wanneer zij deze informatie naar buiten brengen en wanneer en hoe ze de informatie delen met vrienden en bekenden (en wij staan nog eens achteraan in dat rijtje).

Robert Hijmans

Wat bezielt lezers die het over riooljournalistiek of nog erger hebben?
Net zo goed als er een knop op de TV zit kun je een artikel niet lezen als het onderwerp je niet interesseert. Als er regelmatig bagger bij zou zitten, heb je inderdaad de verkeerde krant.
Ik zou er bijna een tweede abonnement voor bijnemen. Ik ben dank zij de NRC op de hoogte gebracht van de feiten en tevens behoed voor een misverstand. Wat wil ik als lezer nog meer?
Je kunt je zelfs afvragen welk belang de RVD heeft gehad een misverstand te laten voortbestaan. Daar zijn ook complottheorieën over op te stellen.
De hectiek is met name ontstaan omdat het medisch beroepsgeheim in het geding zou zijn.
Moet het dan een dekmantel worden?
Er is iets scheef met de begripsvorming als dit soort feiten allemaal onder medisch beroepsgeheim worden geschaard. Gelukkig heeft NRC zelf ook een selectie gemaakt, c.q. verantwoordelijkheid getoond wat is te delen informatie en wat valt onder te respecteren privacy. Redactie, laat je niet ontmoedigen en blijf zorgvuldig informeren.

Jannetje

Ik denk dat Friso nu al wakker is, het is immers maandag geweest. Anders zou de familie niet een kind er naar toe brengen.
We kunnen hem zelf vragen wat hij ervan vond, ik denk dat hij verwonderd is over zoveel commotie en aandacht, en hij zich niet naar bejegend voelt. Het is ook op een bepaalde manier flattering indien je welzijn anderen zo boeit. Er zijn ook mensen die eenzaam onder een brug sterven in de kou. Zo nu allemaal weer aan het werk. Het land is in crisis.

Annemiek

Prettig om te lezen en te horen dat er zorgvuldige, journalistieke afwegingen worden gemaakt op de krant. Ik heb alleen maar meer vertrouwen gekregen dat wat ik elke dag lees, een weldoordachte keuze is uit het nieuws van de dag. Fijn, zo’n redactie die nadenkt. Ga zo door!

Gosse Ongemak

Waar we de oude heer Tulleken en deze krant dankbaar voor moeten zijn, is dat zij weer eens zonneklaar hebben aangetoond dat we ons nooit of te nimmer moeten overgeven aan het Electronisch Patienten Dossier!

Gerard van Akkere

immoreel,smakeloos,schending van beroepsgeheim
en respectloos jegens de Koninklijke Familie.
Als krant moet u eea niet proberen goed te praten wat krom is,maar inzien dat u hebt gefaald op alle morele gronden.De directie van de krant dient dit toch ook in te zien en maatregelen te nemen hoofdredacteur en verslaggever direct te ontslaan.Tevens zou u er goed aan doen een algemeen excuus in uw krant te publiceren voor de direkte betrokkenen.

Peter Hiel

Man: ik ben op zoek naar een kwaliteitskrant.
Andere man: Probeert u het eens op een andere planeet. Vroeger ja, vroeger hadden we er hier ook een…

JansenenJansen

Hierom blijven wij dus wél abonnee van het NRC.

Goede genuanceerde informatieverstrekking. De Koninklijke familie en de RVD hebben onvoldoende door dat het Nederlandse volk meeleeft. Dat onjuiste speculaties het gevolg zijn van ‘radio-stilte’. Blote positieve feiten. Geen schedelbasisfractuur, geen zwelling. En ook…grote onzekerheid over het vervolg. Zorgen die het Nederlandse volk deelt.

Laat de Pauwen en de Wittemannen, de DWDD side-kicks maar keffen en slechte TV maken waarbij Medische geheimhouding en afspraken tussen de journalistiek en het Koninklijk huis worden verward.

Ga zo door!

Gerard van Remoortere

Reactie van deze arts geeft de kern van de feitelijkheden aan. Volledig mee eens en hulde aan redactie NRC.

M.A. Westerouen van Meeteren (arts)

Het optreden van moraalridder Crul in DWDD vanavond – met beroepsgalspuier Mulder aan zijn zijde – was een oud-hoofdredacteur van Medisch Contact onwaardig. Prof. Johan Ledemate (gezondheidsrecht) heeft vandaag gedegen op artsennet uiteengezet dat Tulleken zijn beroepsgeheim niet geschonden heeft. Crul wist dus niet waarover hij praatte (maar kon dit wel weten).
Koelewijn heeft de informatie rechtstreeks van de Oostenrijkse arts vernomen, dus in dat verband schond Tulleken zijn beroepsgeheim niet. Bovendien geldt het beroepsgeheim in de arts-patient relatie (wat de patient in vertrouwen vertelt blijft geheim), maar Tulleken had geen arts-patient-relatie met Friso. Daarenboven werd slechts tegengesproken wat ten onrechte in media bericht was: er was geen sprake van een schedelbasisfractuur. Daarmee is geen schade aan de patient toegebracht, eerder het tegendeel.
Al met al hebben Tulleken, Koelewijn en de NRC zorgvuldig gehandeld en is het geblaat van al die moraalridders a la Crul niet gestoeld op juiste toetsing van de feiten.

Jos Groenenboom

Ik was juist aangenaam verrast door het artikel. In alle wirwar van berichtgevingen en speculaties, kwam dit verhaal als geroepen.
Het argument dat er niet gepubliceerd mag worden vanwege het medisch beroepsgeheim is een gelegenheidsargument. Er was is immers al medische informatie naar buiten gebracht en die bleek niet te kloppen. Aantijgingen dat het hier om Telegraaf journalistiek gaat is populistische prietpraat.

Jos Groenenboom

Marjolijn Hazebroek

Kan iemand mij uitleggen waarom je het medisch beroepsgeheim schendt als je meldt dat iemand een bepaalde ziekte aandoening letsel NIET heeft? Gezien alle speculaties erover in de pers en bij Pauw & Witteman, heel onsmakelijk, dat de prins misschien al overleden is, was dit een welkom feit. Dat verwacht ik van mijn NRC. Hulde

Peters

meneer Vandermeersch, als u blijft volhouden dat u gelijk heeft dan zeg ik per direct mijn abonnement op. Dit heeft niets met journalistiek te maken. Ik hoop dat velen mijn voorbeeld volgen totdat de ethiek binnen de krant wordt hersteld.

E.E. van der Hoop

Het is niet verwonderlijk dat na een ernstig ongeval met een lid van de Koninklijke familie een geruchtenstroom op gang komt. Ik kan mij de kwaadheid van de heer Tulleken over het valse gerucht van een schedelbasisfractuur voorstellen. Naar mijn mening had hij zijn Oostenrijkse collega cq de behandelend artsen kunnen vragen dat gerucht officieel te ontkrachten. Daarbij had hij het moeten laten. Hij heeft echter via de publiciteit (zijn vrouw) de zaak proberen recht te zetten. Daarmee plaatsten mevrouw Koelewijn en hij zich in een verkeerde positie. Het is voorbehouden aan de behandelend artsen na of in overleg met de naaste familie om mededelingen te doen over de toestand van de patient en niet aan een niet-behandelaar, die iets gehoord heeft, ook al is het uit de eerste hand. De heer Tulleken en zijn vrouw zijn behoorlijk in de fout gegaan, daarin gesteund door de heer Vandermeersch. Diens optreden in dwdd vond ik ronduit stuitend. In plaats van enige bescheidenheid eiste hij een soort volmacht voor de pers om alles te publiceren, inclusief zaken die het medisch beroepsgeheim cq privacy raken. Die grens mag nmm alleen in uitzonderlijke gevallen overschreden worden, bv bij ernstige medische fouten. Dat doet zich hier niet voor. Terughoudendheid zou dus op zijn plaats zijn geweest en afstandelijkheid die de NRC altijd kenmerkte maar nu snel aan het verdwijnen is (bv de hetze tegen Donner als beoogd voorzitter van de RvS).

Gerrit de Jonge

Na al deze heilige verontwaardiging is het tijd voor een komische noot. Daarvoor ga ik een jaartje terug in de tijd, naar de wikileaks affaire. Ook een zaak waar sprake was van illegaal verkregen informatie waarvan alle media, inclusief de NRC o.l.v. de heer Vandermeersch gretig gebruik maakten om staatsgeheimen, privacygevoelige informatie en wat al niet meer op ruime schaal te verspreiden. De NRC heeft over deze affaire minstens een half dozijn blogdiscussies georganiseerd die circa 200 bloggers activeerden. Toen werd de boosdoener, Julian Assange, door alle bloggers de hemel ingeprezen evenals de NRC. Niemand dreigde toen met opzeggingen van zijn abonnement. Ook vestig ik nog even de aandacht op de column van S.Montag in de NRC van 18 feb jl. over het karakter van bloggers die bij mij de indruk achterliet dat je bij bloggen eerder aan gestoorden dan aan intellectuelen denkt. Ik zeg mijn NRC abonnement niet op, maar zal eens kijken wie ik in mijn kennissenkring kan werven als abonnee.

Robert Mendes

Een simpele en heldere reactie? De journalistiek in Nederland is op zijn retour. Dat is al even gaande, maar dit gebeuren onderstreept het weer eens. Of het een kleine overlevende is van een vliegramp of een lid van de grootste uitkeringstrekkende familie van Nederland, dat doet er weinig toe. Journalisten kennen een ander soort ethiek dan de gemiddelde Nederlander, helaas. Voor mij is de hoofdredacteur uiteindelijk de grote foutenmaker.

PenZeur

Los van al het medisch-ethisch geneuzel gaat het recht op informatie nu even boven het recht op privacy van de koninklijke familie.
De vraag of de koningin, onder deze droevige omstandigheden, volledig kan functioneren als staatshoofd is een publieke zaak.
Juist nu, met oplopende politieke spanningen, is het publiek gediend met tijdige en juiste informatie over ontwikkelingen die direct van invloed kunnen zijn op de continuiteit van het landsbestuur.

Paul van Galen

Iedereen die hier positief op het artikel van NRC gereageerd heeft zou zich de vraag moeten stellen of ze ook zo zouden reagreren wanneer het hun eigen persoon betrof in dat artikel.

Lisa de Wit

Aan M. Westerouen van Meeteren (arts)

U geeft als behandelend arts van mij (patiënt) dus al mijn medische informatie aan mijn buurvrouw als zij zich bij u meldt en zegt dat ze mij kent?

Piet Zijnen

Geachte heer Vandermeersch,
Waarom stuurt u het “koningskoppel” Koelewijn/Tulleken niet direct terug naar het ziekenhuis in Oostenrijk om samen met hun “betrouwbare” bronnen het Nederlandse volk op de hoogte te houden omtrent de gezondheidstoestand van prins Friso.Het gehele volk heeft volgens U recht op volledige en juiste informatie.
Misschien is er nog een medaille en/of lunch met de Koningin te verdienen.
Ik wens prins Friso een spoedig en volledig herstel toe.

Karin

Het is mij, ook na de uitleg en reacties hierboven en op TV, nog steeds niet duidelijk WAAROM wij voorzien moesten worden van medische details. Welke werkelijk maatschappelijke of nieuwswaarde hadden de ‘journalistieke’ inspanningen van Koelewijn c.s.? Is het niet voldoende dat we weten dat de man zweeft tussen leven en dood? Is het niet zo dat we ons gemakkelijk kunnen voorstellen in welke onzekerheid de familie leeft en dat familie en artsen wellicht heel moeilijke beslissingen te wachten staan inzake verdere behandeling? Moeten we echt met z’n allen met het medisch dossier in de hand ‘aan het bed staan’? “Ja”, zegt mijn man cynisch, “straks moeten we sms’en en stemmen: The Voice of Holland”.

gerard van wijk

Prima verhaal. Uiteraard publiceert u dit. Trouwens, wat een ophef over vrijwel niets. En ja, dat recht op privacy van een patiënt, wat is hier nu exact vermeldt? Sjonge, sjonge, wat schokkend. Het gaf eerder enig gas terug, misschien toch minder erg dan het lijkt. Als medici nu eens zelf wat meer openheid gingen betrachten, ook als het om fouten gaat, dan hoeven we niet meer zo krampachtig te doen. Dat geldt trouwens ook voor het koningshuis.

C.Versteegh

De verslaggeving door het NRC getuigt van een smakeloze riooljournalistiek die wij van het NRC niet gewend zijn. Respect voor privacy en terughoudendheid was meer op zijn plaats geweest. Deze krant moet niet meer van dit soort journalistiek bedrijven, dat gaat abonnees kosten, inclusief mijzelf. In de politiek zou de verantwoordelijke nu, en in dit geval zeker terecht, de consequenties moeten nemen en opstappen.

Els van Ooijen

Stuitend, het pedante optreden van de naar eigen zeggen pathologisch optimistische arts Tulleken die meent dat het aan hem is om de natie te verlichten omtrent de gezondheidstoestand van de prins en die niets zegt te geven om een berisping door het Medisch Tuchtcollege, hij is namelijk al 71 jaar (logica ontgaat mij).

B.

Ook de koninglijke familie is hier degene die sensatie van maakt!! iedereen die je dicht bij staat vertel je direkt de waarheid, toch, of jij niet? en laat je precies weten wat en hoe het met je gaat. Hier is heel nederland bij betrokken, dus zijn ze het volk dit ook wel enigzins verschuldigd. Al is het niet alles, maar ze weten nu wel of hij schade eraan over heeft gehouden, en nog laten ze niets weten, waarom??? sensatie??? Of moeten ze wachten tot Rutte terug is van vakantie?? Ook hij weet meer, want eerst zou hij niet op vakantie kunnen gaan, omdat er niets bekend is, en een dag later kan hij toch vertrekken??? wat is er dan veranderd??? Hij is gerustgesteld dat er geen schade is, maar vertellen dit nog niet aan de bevolking, dat mag rutte doen. Nadat hij heerlijk de “vrijgezel” heeft kunnen uithangen!. En daarna raad aan zijn moeder kan vragen.
dus……………..
Goed gedaan van NRc en koelewijn. Behandeld arts had dan maar niets moeten zeggen. Hij is de verantwoordlijk van alles, en niemand anders!. ze worden nu door “ëxperts” als leugenaars neergezet, natuurlijk gaan ze hierop in. Goed gedaan bij dwdd. En rvd wil de sensatie, niet de kranten. na 48 uur, hoor je nog niks van ze, dus friso is wakker, en zit heerlijk een kopje koffie te drinken, of hij is (hersen)dood. Maar rvd verteld niets, zodat we medeleven kunnen tonen naar de familie, die lachend gaan skieen???. Die lachen nu, want uit alle begrip worden ze nu lekker met rust gelaten, zodat ze lekker vakantie kunnen vieren. Kijk maar goed naar de beelden, die je wel mag zien van ze. Eerst in het zwart en met verdietige hoofden (nog geen goed nieuws!), daarna met glimlachen (wel nieuws) naar het ziekenhuis, hoezo is er dan niks verander??! Kinderen mogen er ook al bij??!! papa wakker??? Zoals maxima al eens zei tegen willem-alexander “was een beetje dom” ……Ook de RVD heeft hierop kunnen reageren! Maar om steeds te zeggen: stabiel maar in levensgevaar, en onveranderd, dit kan echt niet!, terwijl hij max 48 uur in coma gehouden zou worden, daar hoef je geen deskundige voor te zijn. is ook niet meer geloof waardig.
Al bij al, wacht tot Rutte terug is van zijn vakantie, en dan zal het nieuws komen……….geen hersenschade………. En dan mag iedereen, die nu zegt dat het niet waar is ……zijn excuses aan gaan bieden aan Jantje, haar man en NRC.

Stefan Visser

Ik begrijp de journalistieke afweging die NRC heeft gemaakt. De informatie die de behandelend arts gaf, was duidelijk anders dan de informatie de RVD naar buiten bracht. De journaliste heeft zich uitdrukkelijk kenbaar gemaakt als journaliste. De verantwoordelijkheid om toch statements af te geven, ligt daarmee bij de arts en bij de man van de journaliste.

Overigens wordt de gevoeligheid van de geopenbaarde informatie – en daarmee ook de mate waarin het beroepsgeheim is geschonden – flink overdreven. Er is slechts gesteld dat er geen schedelbasisfractuur is en dat de ademnood het grootste probleem vormde. Verder zijn op verzoek (en dus in overleg met artsen) bepaalde details bewust weggelaten.

Het zou pas een kwalijke zaak worden als de informatie via slinkse weg was verkregen (onder valse voorwendselen) of wanneer bepaalde informatie toch was gepubliceerd, terwijl artsen hadden gevraagd om dat niet te doen. Hiervan is geen sprake. De ‘ernst’ van de kwestie wordt enorm overdreven.

lodewijk

Ach, het sentiment gaat hier helemaal niet over privacy, ben je helemaal mesjokke. Een beetje lezen door al die zeurderige reacties opgesmukt met dreigementen het abonnement op te zeggen maakt veel helder. Het gaat de meeste afkeurende reacties overduidelijk om iets heel anders, de grote leider, hun ko-nin-gin. Van iedereen mag je allerlei rechten schenden, natuurlijk, ga je gang, maar niet die van haar en haar gevolg. Dan raak je veel mensen duidelijk in hun ideologie, in hun diepste waarden, namelijk die van trouwe onderdaan die gedienstig doet wat de grote leider betamelijk acht, haha! En als je daaraan raakt, dan knapt er iets. Dan ligt het wereldbeeld van de trouwe volgelingen aan gruzelementen. Dan is men gebroken. En zoals kenmerkend is voor elke ideologie worden argumenten met een afwijkende kleur resoluut en bij voorbaat van de hand gewezen. Geen dialoog mogelijk, alleen de absolute waarheid van de geloofsgenoten telt. En wil je je niet conformeren aan die absolutisme, dan zeg ik toch gewoon lekker mijn abonnement op. Tenminste, daar ga ik mee dreigen, hehe, want dan raak ik vast de krant. Vooral geen dialoog en respect voor een ander zijn mening, ben je mal, afvallige!

L. Banning

Besten,

hieronder de berichtgeving van de RVD over de situatie van Friso.

http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/

Wonderlijk dat Tulleken en Koelewijn meenden ‘onjuiste’ informatie recht te moeten zetten. Die informatie was en is voldoende. Waar prognoses niet te geven zijn, en men geduld moet betrachten, kan het publiek niet eens over meer medische details beschikken omdat die er kennelijk niet zijn.

Tulleken en Koelewijn wilden overduidelijk een ontstane geruchtenstroom de kop indrukken. Goed bedoeld waarschijnlijk, maar totaal de plank mislaand.

Het is buitengewoon spijtig dat hier diverse faux pas opeengestapeld zijn geworden. Nog spijtiger is het dat beiden, en ook de NRC hier geen betere zelfreflectie betrachten.

Johan de Wit

Als het NRC op morele en feitelijke zaken op de vingers getikt wordt door nota bene Boulevard tv (!) dan is er iets goed mis met deze krant. Het optreden van Jannetje Koelewijn in DWDD was daarbij tenenkrommend en maakte het nog erger. Het versterkte het beeld dat arrogantie de achterliggende oorzaak is van deze hele faalactie.

Paul van Galen

En waar is het respect en de dialoog in jouw reactie te vinden?

Pety de Vries

Heel goede journalistiek van Jannetje Koelewijn. En een prima actie van haar echtgenoot Tullekens. Er zijn heldere afwegingen gemaakt, ook door hoofdredacteur Vermeersch. Een arts heeft het recht, juist ook in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, om in geval van nood eigen beslissingen te nemen. Zo ook hier. Er circuleerde in Oostenrijk (schadelijke) foute informatie over een schedelbasisfractuur bij Prins Friso. Tullekens kon dat, mede dankzij zijn echtgenote, voor een breed publiek rechtzetten. Niet hij zat fout, maar de RVD, die alleen als spreekbuis voor het Koninklijk Huis fungeerde, en zijn voorlichtende taak voor Nederland verwaarloosde. Gisteravond, in DWDD, waren voor mij Jannetje Koelewijn (en haar echtgenoot Tullekens) en Peter Vermeersch, die terecht zijn redacteur stevig steunde, de morele winnaars. Op een waardige en steekhoudende manier analyseerden zij het onderwerp en hun eigen verantwoordelijkheden. De emotionele verontwaardiging van Ben Crul (voormalig hoofdredacteur van Medisch Contact) en de nog ongenuanceerde emotie van Jan Mulder over het medisch beroepsgeheim stak daar nogal schril bij af. Natuurlijk is het beroepsgeheim belangrijk, maar dat mag nooit absoluut zijn (het wordt nogal eens gebruikt om ongemakkelijke zaken geheim te houden, en dan zeker niet in het belang van de patiënt, maar dat is een andere discussie). Alle lof voor de krant, waar ik nog lang abonnee van hoop te zijn.

Peter Knoers

Ik ben blij dat de redactie van mijn krant dit zo heeft aangepakt. Natuurlijk is vertrouwelijkheid in de relatie arts – patient uiterst belangrijk. En in 999 van de 1000 gevallen zal die waarschijnlijk prevaleren. Dat mag echter een redactie van een goede krant nimmer van de plicht ontslaan om een eigen afweging te maken. Dogma’s horen niet bij een moderne, open samenleving.
Ook het feit, dat journalist en hoofdredacteur hun afwegingen volledig in de openbaarheid hebben gepresenteerd en daarmee toetsbaar en bekritiseerbaar hebben gemaakt, toont volwassenheid en professionaliteit.
Daar kunnen heel wat andere vertegenwoordigers van de media een voorbeeld aan nemen.
Of ik in de afweging tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen, weet ik niet. Feit is dat allerlei indianenverhalen over de toestand van de prins, waaronder de schedelbasisfractuur, vrijelijk de ronde deden. Feit is ook dat de RVD dit niet corrigeerde, terwijl dat gemakkelijk had gekund.
Dus ik kan me goed voorstellen dat de NRC redactie er uiteindelijk voor koos, dit bemoedigende bericht over Friso toch te brengen.
Van de sensatiezucht die sommigen de redactie verwijten is m.i. totaal geen sprake. De afweging is gewetensvol, zorgvuldig en professioneel gemaakt. Dat blijft staan, ook als men het met het besluit niet eens is. Gelukkig is dit een vrij land, met een vrije pers.

M.H. van der Harst

De wijze waarop de krant het ‘nieuws’ gebracht heeft, is verre van chic, evenals de wijze waarop ‘de vrouw van’ eraan gekomen was. Er had ook wel een uitgebalanceerder artikeltje aan gewijd kunnen worden, zonder de betreffende journaliste in de schijnwerpers. De hautaine wijze waarop het echtpaar de kritiek pareerde. Oude-jongens-krentebroodgedrag van de emeritus prof. Ik hoop dat de jongere generatie medici zich prudenter weet te gedragen.

Nana Verlinde

Ziezo, beste mensen, en nu we allemaal ons zegje gedaan hebben…. Tijd voor een kopje koffie… Wie doet ermee?

Nana

J.J.Witteveen

Heb de “verdediging” van Koelewijn en Vandermeersch gezien bij DWDD. Tenenkrommend, zoveel onbenul en vooral onderschatting van het gevoel van de eigen lezers voor wat wel of niet betamelijk is. Ik vind het jammer dat ik onlangs mijn abonnement op de NRC – na vijftig jaar!- al heb opgezegd, ik zou het nu met nog meer overtuiging gedaan hebben.

Jenny Maasakker

Wat een heisa om niets. Nieuws is nieuws. Wat een nodeloze discussie. Makkelijk schermen met regels en procedures en ethische vraagstukken. Feit blijft dat er nieuws terecht is gekomen bij een journalist en dat de redactie besloten heeft dat dit nieuwswaardig genoeg is om het te publiceren. Lijkt me vrij transparant!

F. R. Koetser

Het aan hysterie grenzende venijn waarmee Tullekens is aangevallen heeft mij aanvankelijk verbijsterd. Ik vond het op z’n zachtst gezegd hypocriet. Het medisch beroepsgeheim is er ter bescherming van (het belang van) de patiënt. Welk belang van Friso was geschaad doordat allerlei wilde geruchten omtrent zijn conditie voorlopig in positieve zin werden tegengesproken? Veel ergerlijker is immers dat artsen en ziekenhuizen steeds weer misbruik maken van het “beroepsgeheim” door het in te roepen tégen het belang van de patiënt. Bijvoorbeeld door het als wapen te willen gebruiken tegen het inzagerecht van een cliënt in een klachtenprocedure. Ik heb nog nimmer gehoord dat artsen in zo’n geval een even verontwaardigde toon tegen een collega aanslaan. Maar: gister begreep ik (van hemzelf, via de radio) dat Tullekens langere tijd deel heeft uitgemaakt van het CMT (Centraal Medisch Tuchtcollege). Dàt verklaart dus die uitbarsting van venijn; er zullen wel open wonden, en/of nog te vereffenen “rekeningen”, op dat gebied zijn (geweest).

WGM Vermaat

Tulleken is een gelauwerd neurochirurg, maar niet de behandelend arts van de prins; en hij heeft al een lintje. “Geen schedelbasisfractuur” is en blijft een noodzakelijk nieuwsfeit, alert en juist van de NRC om dat te brengen, en om dat zo te brengen. Daarna is de prognose (die overigens vanwege ‘gered na 20 minuten’ niet onverdeeld gunstig is) een abc-tje; stond al jaren op papier, in ieder geval lang voordat de prins door laakbare roekeloosheid slecht voorbereid onder een lawine verdween:

http://bit.ly/wEgA88

(en Google zelf ook ‘ns wat alvorens naar alle kanten beschuldigende vingers uit te steken; het executeren van de boodschapper is zo’n atavistische reflex)

Gerrit de Jonge

@610 Paul van Galen,
Ik heb positief gereageerd en me zoals u opdraagt afgevraagd hoe ik zou reageren als het mijn persoon betreft. U heeft weliswaar verzuimd om te zeggen in welke persoon ik me moet inleven, het slachtoffer of de familie, maar dat soort slordigheden ben ik wel gewend. op dit blog.
Welnu, de NRC mag voor mij elke dag op de voorpagina zetten dat Gerrit de Jonge geen schedelbasisfractuur heeft en dat zijn hersenen niet opgezwollen zijn. Weliswaar zou ik me dan afvragen of de heer Vandermeersch gek geworden is, maar van schending van mijn privacy zou ik hem niet (kunnen) beschuldigen. Ik heb er nu eenmaal geen nadeel van als iedereen weet dat mijn schedel en hersenen in orde zijn.
Ik kan me niet inleven in de familieleden. Als een van mijn naasten in levensgevaar is dan laat ik niemand speculeren, maar vertel eerlijk wat er te vertellen is, zodat geen journalist de behoefte gevoelt om te gaan spitten en iedereen zelf kan beoordelen of het al tijd is voor een afscheidsbezoek.

Hannah van der Eerden

Het had kunnen zijn: “Bronnen uit de medische omgeving van de voormalige prins melden dat er geen sprake is van een schedelbasisfractuur, zoals elders werd gemeld”.

Het werd een schreeuwerige kop, met alle gevolgen van dien. En de echte ontluistering: hoe dit verhaal tot stand was gekomen. Het mutsige – ik heb er geen ander woord voor- optreden van mevrouw Koelewijn met haar hoofdredacteur in DWDD sloeg alles. Naar eigen zeggen was zij in het kielzog van haar echtgenoot het zwaarbeveiligde ziekenhuis ingewandeld, en had zelfs nog door de ramen van de Intensive Care staan loeren. Een respectloze actie, en ze vond het nog normaal ook.

In feite was het bericht in de NRC non-nieuws, maar werd het opgeblazen door de krant zelf. Gevolg is nu dat journalistieke integriteit en redactioneel opportunisme het echte onderwerp zijn geworden.

Knap onhandig dat de hoofdredacteur zijn nek breekt over non-nieuws.

M. Croon

Een paar jaar geleden voerden artsen het beroepsgeheim aan om kindermisbruik onder de pet te houden. Ook toen werd er daarover veel ophef gemaakt. Ze zijn teruggefloten, het beroepsgeheim geldt niet altijd en onder alle omstandigheden. EN is hier het belang van de patiënt geschonden? In het geheel niet. Een patiënt bovendien die in ruil voor een vorstelijk leven nu eenmaal iets meer in de schijnwerpers staat dan anderen. De NRC heeft een mooie, ingetogen reportage gepubliceerd waarin zaken werden rechtgezet, maar geen diagnoses naar buiten werden gebracht. Als in Rusland het recht op vrije nieuwsgaring en persvrijheid wordt geschonden spreken we er schande van, en hier vinden we dat journalisten toestemming moeten vragen aan de Rijksvoorlichtingsdienst die enkel probeert alles af te schermen. Dat zijn niet de mores van de journalistiek, en ik kan me niet voorstellen dat het Koningshuis bezwaar zou hebben tegen de berichtgeving over de prins. Ze hebben nu zelf even wat anders aan het hoofd.

Peter Hoogendoorn

Ik zeg mijn abonnement per direct op. Dit is SCHANDALIG!!

Er is sprake van belangenverstrengeling. Koelewijn is de echtgenote van Tulleken die ook nog eens zijn beroepsgeheim heeft geschonden. De informatie is via via tot hen gekomen en niet gecontroleerd. Iedere journalist weet dat je altijd meer (betrouwbare) bronnen moet checken.

Bovendien is de privacy van een familie geschonden.
En dat dit de Koninklijke familie betreft maakt niets uit.

De NRC moet een rectificatie publiceren en haar excuses maken aan de familie.

P.M.Ellerbroek

Waarom bericht het NRC als enige krant in Nederland vandaag niet over het onderzoek van de inspectie van volksgezondheid naar de handelswijze van Dhr Tulleken?

P.M.Ellerbroek

Aan lodewijk #611
Je slaat de plank nu al twee keer mis.
Het gaat om het schenden van het beroepsgeheim.
Nu maar hopen dat je het zelf ook niet erg vindt als je moeders, vrouws, zus, zoons scan op de buis komt.

Bart Heinink

Interessant zoveel heftige reacties. Als premier Rutte in Zermatt met zijn hoofd tegen een rots skiet en een vergelijkbare situatie zich ontvouwt, is het ontegenzeggelijk nieuws als blijkt dat hij niet in maar buiten levensgevaar is … of andersom. Daarmee is er nieuwswaarde. Dat deze minder is in geval van Friso dan in geval van Rutte, doet daaraan niet af.

Ten aanzien van de wijze waarop de informatie verkregen is, zolang dit transparant is gebeurd, snap ik de ophef niet.

Wat veel mensen tenslotte lijken te vergeten, is dat een krant zich niet niet hermetisch kan opsluiten in zijn eigen ivoren fatsoenstoren, maar dat een krant wel degelijk moet reageren op hetgeen ook op internet circuleert (bijv. gerucht dat de Prins hersendood zou zijn). Ook in die zin is er zeker nieuwswaarde.

Al met al misschien niet de meest stijlvolle journalistiek, maar een te respecteren keuze. Doet u mij maar een abonnement!

lodewijk

Geachte Ellerbroek, ik mag dan volgens u de plank hebben gemist, maar heb u dan klaarblijkelijk wel geraakt ;-) Ach, natuurlijk doet het beroepsgeheim of wat voor geheim dan ook bij veel reacties hierboven onder de streep er helemaal niet toe; dat dient slechts als aanleiding om op zeurderige toon iets anders te maskeren. Maar mijn punt past kennelijk nu eenmaal niet in uw straatje. Kan toch? Niets mis mee. U uw gelijk, ik de mijne.

Nana Verlinde

Wauw… Lodewijk…. Chapeau…. Deze is voor – speciaal – jou: http://heksenhoeden.blogspot.com/#!/2012/02/ludovique.html

Nana X

Pauline Op de Beeck

Beste,

arme Nederlander. In de Belgische wetgeving en patiëntenrechtgeving staat uitdrukkelijk dat ‘het recht op informatie’, waarover u het hebt, net iets anders is. Het recht op informatie komt UNIEK aan de patiënt toe, en aan de partner zo hij niet in staat is tot het ontvangen van informatie(met toestemming). Omtrent het ‘uitwisselen van gegevens’ waarop u doelt, ook deze toestemming komt aan de partner toe.
Tot zover de Wet.
Deontologie, en daarmee doel ik zowel op medische plichtenleer als op die in de journalistiek, staat echter niet in de wet geschreven. Het is integendeel een uitbreiding van de moraal, waar de wet naar streeft. Een tweede punt waaraan U in deze zaak tekort schiet. Erg teleurstellend.

Pauline Op de Beeck

Beste,
arme Nederlander. In de Belgische wetgeving en patiëntenrechtgeving staat uitdrukkelijk dat ‘het recht op informatie’, waarover u het hebt, net iets anders is. Het recht op informatie komt UNIEK aan de patiënt toe, en aan de partner zo hij niet in staat is tot het ontvangen van informatie(met toestemming). Omtrent het ‘uitwisselen van gegevens’ waarop u doelt, ook deze toestemming komt aan de partner toe.
Tot zover de Wet.
Deontologie, en daarmee doel ik zowel op medische plichtenleer als op die in de journalistiek, staat echter niet in de wet geschreven. Het is integendeel een uitbreiding van de moraal, waar de wet naar streeft. Een tweede punt waaraan U in deze zaak tekort schiet. Erg teleurstellend.

Joanneke

Het medisch beroepsgeheim is er niet alleen voor de privacybescherming van een individuele, al dan niet bekende, patiënt. Het dient een breder medisch doel: gezondheidszorg voor iedereen die dat nodig heeft, onbelemmerd door de angst dat er informatie met naam en toenaam wordt gedeeld met de politie, ouders, de pers, niet bij de behandeling betrokken collega’s of wie dan ook. De toegankelijkheid en het recht op zorg zijn in het geding. Dat maakt het fundamenteel anders dan het lekken en publiceren van niet-medische informatie. Alleen bij hoge uitzondering, als er direct ernstig gevaar dreigt voor de patiënt of zijn omgeving, kan het beroepsgeheim overruled worden. De eed van Hippocrates is al sinds de Griekse oudheid nodig om artsen in individuele gevallen te beschermen tegen zichzelf; tegen hun eigen (te grote of misplaatste) betrokkenheid en emotie van het moment.

Veel artsen, en andere professionals in de gezondheidszorg, worstelen regelmatig met hun geheimhoudingsplicht. Vandaar dat het eigengereide optreden van neurochirurg Tulleken zoveel emoties heeft losgemaakt. Hij heeft wel degelijk zijn beroepsgeheim geschonden: in de eerste plaats door actief bij zijn collega te gaan informeren zonder verzoek daartoe van de familie, en ten tweede door zijn vrouw bij dat medisch gesprek tussen collega’s aanwezig te laten zijn. Getuige zijn uitspraken bij Pauw en Witteman van 20 februari jl., lijkt hij niet te begrijpen welk algemeen doel het beroepsgeheim dient en dat ook zíjn goede bedoelingen daaraan ondergeschikt zijn. En dat het daarbij niet uitmaakt of het over gunstig, ongunstig, klein of groot nieuws gaat. Want wie bepaalt dat? Deze zaak heeft, los van de privacy van Prins Friso en het koninklijk huis, het vertrouwen in de gezondheidszorg ernstig ondermijnd.

Dat ‘een van onze meest ervaren journalisten’ Jannetje Koelewijn en hoofdredacteur Peter Vandermeersch dit niet snappen, vind ik onbegrijpelijk voor een ‘kwaliteitskrant’. Dat het bericht over het brein van prins Friso dan ook nog breeduit als enige nieuws op de voorpagina stond, maakt pijnlijk duidelijk welke koers de NRC is gaan varen. Ik ga van boord en zoek een andere krant.

P Hemrica

Ja ik ben ook maar een eenvoudige boerenlul. Ook zo genoten van de feulliton van Kees en Jannetje in de bergen van Oostenrijk? En dan nog samen naar de Universitatskliniken en dan ook nog emeritus hoogleraar neurochirurgie en bekende van de familie. Meersch jongen,wij hielden het niet droog en wat een geruststelling voor het volk,een nederlandse arts ter plekke(on the spot unfortunately).Ongelooflik klote en toch zo ontroerend.Sinds de publikatie op de voorpagina van het tuintje van Ferdi E. niet meer met zoveel ontroering genoten van de NRC.Maar dat was voor jou tijd jongen.
Ik zou zeggen,bied in de zaterdagkrant op de voorpagina je excuses aan. Ik weet ook wel dat je niet weet hoe dat moet, want dat leer je niet op de managementscursus,maar laat het Jannetje schrijven,die kletst zo de voorpagina vol en geef haar daarna de zak.Ze zal een mooie carriere beginnen als schrijfster van doktersromans.Meersch jongen,jij krijgt gewoon nog een tweede kans.Succes met de krant jongen.
P.S.Ik blijf bij de NRC,maar zou graag weer sportuitslagen willen zien.Ik weet ook wel,sport was vroeger elitair en nu volks,maar leer je lezers kennen jongen.Nogmaals succes.

Paul Wormer

Na het zien van de zelfgenoegzame optredens (‘ik ken de familie’ en zo) van het echtpaar in DWDD en P&W wordt het publicatiedrama van NRC van afgelopen zaterdag alleen maar groter. sensatielust, meewerken aan schending van medisch beroepsgeheim, wat een zwarte dag in de historie van het NRC.

Mennema

Wat een stel lichtgeraakte reaguurders tref ik hier aan. Uw krant neemt een weloverwogen beslissing omtrent een per definitie controversiële kwestie, en u staat allen te springen om maar per direct uw abonnement op te zeggen. Wat een bekrompenheid. Is dit nou de intellectuele elite?

johan van schaik

Op 20 februari bracht Ybo Burema de lezers van het NJBlog van deze geprezen krant – toeval of niet, maar wel in een ander verband – nog even in herinnering wat het doel is van het verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht: “Aan het verschoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het toevertrouwde om bijstand en advies tot de verschoningsgerechtigde moet kunnen wenden”. Hij citeert daarbij een KNMG-meldcode.

Kan het – dit gezegd zijnde – nu verder stil blijven rond Tulleken, Koelewijn en de hoofdredacteur. En kijk vooral eerst nog eens naar de persfoto van het jaar voor nog meer wordt geschreven (zie mijn 305) hierboven.

L.Banning

Misschien kan de Raad voor de Journalistiek een uitspraak doen over het optreden van Koelewijn en de NRC. Het lijkt me gewenst.

Adri

Duidelijk in deze discussie is, dat artsen zich niet zo druk maken over het schenden van het beroepsgeheim.

Voorbeeld 1: de heer Tulleken (neurochirurg) laat zijn vrouw meeluisteren bij het bespreken van medische gegevens.
Voorbeeld 2: de heer Crul (voormalig huisarts) in DWDD zegt zeer illustratief: dat aan de keukentafel bij dokters heel wat informatie wordt uitgewisseld; maar dat geeft niet, want: de echtgenote van de arts heeft een afgeleid beroepsgeheim en zij hoort prudent met de informatie om te gaan.

Kortom: dat een arts het beroepsgeheim schendt, is niet erg; nee, zijn ‘vrouw’ aan de ‘keukentafel’ moet haar mond houden.
Het is weer even schrikken.

Ed Rook

De heer Crul wilde dat de foutieve informatie, schedelbasisfractuur, in het patientendossier van Prins Friso bleef staan.
Tullekens corrigeert deze non-informatie.
Het gaat dus over informatie die niet in het patientendossier staat. Heb je dan het beroepsgeheim geschonden?

Robert Bleeker

@Ed Rook

In jouw stelling staat klaarblijkelijk de wens, als vader van de gedachte centraal :

In het dossier van de lawine-patiënt staat nu juist, dat de verschillende (soorten) scans hadden uitgewezen, dat in deze trauma-casus absoluut geen sprake is van complicerende factoren, zoals een schedelbasisfractuur.

Het door de RVD en het ziekenhuis in stand gehouden valse gerucht vermeldde exact het tegenovergestelde, waardoor de publieke opinie bewust op een verkeerde manier werd geïnformeerd over de prognoses op (hoogstwaarschijnlijk volledig) herstel.

Over de mogelijke motieven achter deze desinformatie-campagne – zoals het op kunstmatige wijze genereren van pro-oranje sentimenten – heb ik hierboven al enkele relevante opmerkingen geplaatst (zie o.a. de bijdragen 200 / 373 / 460 / 467).

De verdienste van Tulleken (op aangeven van de behandelende neuro-chirurg Thomé en anderen) en zijn vrouw, de NRC journaliste Koelewijn, bestaat de facto uit het rectificeren van de evident foutieve informatie.

Daartoe werd, in meer formele zin, natuurlijk wel degelijk geciteerd uit – in beginsel – vertrouwelijke medische gegevens van de patiënt.

Opvallend in de ridicule media-hetze tegen de NRC (en haar informanten)acht ik, tot slot, een opvallende methodologische gelijkenis tussen de manier, waarop bijvoorbeeld een partij als de (anti-royale) PVV, op georganiseerder wijze, de NL lezersreactie-kolommen terroriseert en de manier, waarop genoemde hetze hier (en elders in de pers) werd vormgegeven.

lodewijk

Vier keer raak! Naast 2x een plank nu ook Ellerbroek en Verlinde; misschien is dat wel vier een plank ;-) Helaas Nana Verlinde, je moet wel erg naïef zijn iemand op zo’n knullige wijze naar een of ander blog-site met een wazige naam te leiden. Die moet je vooral zelf als enige blijven lezen ;-)

Menno de Guisepe

Een argument dat nog niet goed naar voren is gekomen is de waarom Dr. Tulleken / Mevr. Koelewijn niet in de eerste plaats hoor/wederhoor met de RVD hebben gepleegd alvorens tot publicatie over te gaan.

In P&W van afgelopen maandag (alsmede het artikel van Mevr Koelewijn) motiveert Dr. Tulleken zijn interventie door te wijzen op zijn betrokkenheid en het willen rechtzetten van foutieve roddels, die overigens niet door de RVD de wereld in zijn geholpen. Nadat Dr. Tulleken zijn positieve bevinding had gedaan had hij allereerst met de familie, danwel RVD contact op moeten nemen om hen te informeren dat de situatie minder erg is als bepaalde media hadden bericht. Dan had de RVD zelf de regie in handen kunnen nemen. NU passeert hij de familie, wat niet bepaald getuigd van betrokkenheid.

Ook Mevrouw Koelewijn en hoofdredacteur Vandermeersch hadden hier in de eerste plaats de RVD moeten inlichten om deze de gelegenheid te geven te reageren. Bij uitblijven van een reactie had NRC alsnog kunnen publiceren, omdat dan terecht de indruk ontstaat dat de RVD een negatiever beeld in stand probeert te houden dan de werkelijkheid.

Het zou de NRC sieren als deze nogmaals op de zaak terugkomt en aangeeft dat zij hier te overhaast en bij nader inzicht onjuist heeft gehandeld.

robbertjanvanrees

Ik blijf erbij dat het NRC zijn verlies moet pakken en de boel moet opschonen. Zeker na het op een schandalige manier verdedigen van de fout bij DWDD.

redactie neem je verlies en bied excuses aan de Koninklijke familie aan en neem een nieuwe hoofd redacteur en ga verder met de orde van de dag.

Hannes Minkema

Robert Bleeker, ik heb er als gewoon burger geen enkele behoefte aan dat artsen voor zichzelf gaan uitmaken of zij de door de patiënt (of diens familie) naar buiten gebrachte informatie moeten corrigeren. Ook als die informatie onvolledig of onjuist is.

De enige weg die de arts openstaat – als hij tenminste tot de behandelend artsen behoort, Tulleken niet dus – is communicatie met de patiënt en diens familie. Dat beroepsgeheim is er niet voor niets. Het stelt het patiëntenbelang en de privacy gelukkig boven het vluchtige ‘algemeen belang’ dat Nederland zou hebben bij kennisname van het medisch dossier van de prins – of van welke andere patiënt dan ook.

Tulleken weet dit alles heel goed en volhardt niettemin in zijn misstap. Die kan hem naar eigen zeggen weinig schelen. Wat kan een hoogleraar met emeritaat nog gebeuren? Ik hoop op een forse boete voor hem, opdat andere zichzelf overschattende specialisten dit soort gedrag voortaan wel uit het hoofd laten.

Dat ook NRC ons de uitvlucht voorhoudt dat zij met het willens en wetens publiceren van vertrouwelijke medische informatie in het belang van de lezers c.q. burgers handelt, wijst er slechts op dat zij die lezers onnozeler achten dan die in werkelijkheid zijn.

Met een hetze heeft dit niets te maken. Ik waarder NRC verder als mijn krant, maar dit is een evidente misstap die ik niet voor herhaling vatbaar acht.

Menno de Guisepe

Als aanvulling op mijn eerdere reactie: de indruk die NRC en Dr. Tullekens aan de leek meegeeft is een van: “het valt allemaal wel mee”.

Dit beeld is echter gebaseerd op diagnose van één (1) arts betrokken bij het incident en interpretatie hiervan door een andere arts die hier verder niets mee te maken heeft.

De *behandelend* arts is echter niet gesproken. Terwijl deze nu juist het totaalbeeld heeft van de diagnose, mogelijke voorgeschiedenis van de patient en mogelijkheden/onmogelijkheden van de behandelwijze.

Het positieve beeld wat nu ontstaan is, is daarom een gevaarlijke, en er bestaat een risico dat het uiteindelijk toch “niet meevalt”, of nog erger. In dat geval is het m.i. Dr. Tulleken, Mevr. Koelewijn en dhr Vermeersch zwaar aan te rekenen dat zij een zo gunstige voorstelling van zaken naar buiten hebben gebracht.

Ik hoop uiteraard voor alle betrokkenen, in de eerste plaats de directe familie dat dit niet bewaarheid gaat worden.

dirk zoebl

meer dan 600 reacties tot op heden,maar er is toch door niemand een halsmisdaad gepleegd, waar windt de NLer zich toch zo over op? Mooi onderwerp voor NL-kenner prof James Kennedy. ooit werd door een paus een lijstvan 7 hoofdzonden opgesteld, bij ons is nu hoofdzonde numero uno : voor je beurt spreken, een te mooi verhaal opdissen, je niet keurig aan de afspraken houden, kortom, landmijnen onder het poldermodel. Voor russen, chinezen en knoflooklandburgers heel moeilijk te begrijpen, lijkt me!

Erik van der Wout, Sint Oedenrode

Ik wil u complimenteren met uw reactie in DWDD. Ik ben het helemaal met u eens dat wanneer de RVD zelf geen enkele inzage geeft in de conditie van de prins, en NRC die informatie wel heeft, u dit naar buiten moet brengen.
De koninklijke familie is geen gewone familie en behoort deels toe aan het publiek. Het kan niet zo zijn dat het volk alleen dan wat hoort als hen het uitkomt. Hulde aan uw verdediging.

jan riemersma

Had ik maar een abonnement! Dan kon ik het nu opzeggen. De NRC-journaiste had natuurlijk gewoon weg moeten blijven bij het gesprek tussen de medisch specialisten – en er na afloop geen vragen over stellen aan haar echtgenote.

Edwin Wiebes

Geachte heer van der Meersch,

Ik vind het schandelijk dat u die informatie heeft gepubliceerd. Ik heb van alles hierover gelezen en bekeken op DWDD en ik heb geen enkel geldig argument gehoord dat een dergelijke breuk op het recht van privacy van de patiënt rechtvaardigt. Ik krijg slechts meer en meer de indruk dat u heel goed achteraf weet verkeerd te zitten maar het nu het zover is gekomen niet toe durft te geven en maar wat loopt te rationaliseren.

U dient geen enkel maatschappelijk doel hiermee. U meent dat de RVD onjuiste informatie verstrekt over de toestand van de prins. Nou en, waarom is dat zo erg? Welk maatschappelijk belang komt er in het geding dat de koninklijke familie bij monde van de RVD misschien niet helemaal correcte informatie verschaft over de toestand van de prins? Wellicht heeft koninklijke familie wel haar redenen hiervoor. U heeft zich verlaagt tot het niveau van de roddelpers van de human interest journalistiek. Ik vind het onbegrijpelijk dat men niet eenvoudigweg kan wachten op informatie van de RVD. Welk maatschappelijk belang is hier in vredesnaam mee gediend? Geen enkel. Zoals gezegd is het pure human interest journalistiek.

Ik hoop dat u de moed heeft om hier later op terug te komen, uw verontschuldigingen aanbiedt aan de koninklijke familie en prins Friso in het bijzonder want aan het schenden van de dokter-patiënt vertrouwelijkheid hoeft u niet medeplichtig te zijn. Dat zou u erg sterk tonen.

Edwin

mlmsamson

Als bij het collega neurologen gesprek mevrouw geïntroduceerd is al journaliste van een grote nederlandse krant en dan dat men vervolgens overgaat over de status van prins Friso, is de oostenrijkse arts buiten zijn boekje gegaan. deze had mevrouw moeten wegsturen zodat de heren de status hadden kunnen bespreken. Hij is de behandeld arts en had hier de privacy moeten beschermen. Laten we zaken niet omdraaien. Vervolgens denk ik dat het allemaal hoe ernstig dan ook mee zal vallen met Friso. De moeder en vrouw gaan geen 120km verderop zitten als het zo levensbedreigend is, lijkt mij……

Paul

Dank voor de reactie van de nrc ombudsman in de krant van gisteren. Sjoerd heeft de snaar gevonden waardoor velen geraakt zijn.

Menno Nykerk

Nou, daar was dan de Ombudsman gisteravond. Ik lees de bijdragen van Sjoerd de Jong al of niet in zijn hoedanigheid van Ombudsman doorgaans met veel plezier. Meestal wijst hij de krant stevig terecht als daar (in mijn ogen althans) aanleiding toe is, deze keer vond ik het wat zuinigjes maar ik hoop dat de Hoofdredacteur de commentaren van zijn Ombudsman leest en vooral dat hij ze ter harte neemt. Distantie vraagt de Ombudsman, inderdaad maar dan een hele grote distantie.

Maarten Persenaire, arts

Aan Menso Westerouen: Bedoel je Prof Johan Legemaate, oud hoogleraar gezondheidsrecht? Kan overigens onder die naam de bijdrage op artsennet niet vinden. Ben het niet met je stelling eens. Dat een arts zijn of haar hulp aanbied in situaties waar gerechte twijfel bestaat dat voldoende kundige hulp beschikbaar is, is een moreel imperatief. Die situatie deed zich hier, in een universiteitsziekenhuis, niet voor. Tulleken bood ook geen hulp aan, hij kwam zijn nieuwsgierigheid bevredigen. Hij had de brutaliteit een collega te laten oproepen om die vervolgens in een publieke ruimte, en in het bijzijn Koelewijn, te ondervragen over de status van een patiënt waar hij geen enkele relatie mee heeft. Vervolgens besluit hij zonder enig overleg met de familie of behandelend artsen dat het aan hem is de feiten ‘even recht te zetten’. Dit is onnoemelijk arrogant, en wijst erop dat Tulleken lijdt aan grootheidswaan, of mogelijk beginnende Alzheimer. Dan ga ik nog voorbij aan het ongelooflijk hijgerige en sensationele karakter van het stuk wat Koelewijn erover schreef, en waarin ze een geveinsde poging doet de identiteit van haar man geheim te houden. Wat een ironie!

M.A. Westerouen van Meeteren (arts)

De verontwaardiging over het publiceren van NRC, resp. de rol van dr. Tulleken daarbij is m.i. niet proportioneel.
Tegelijkertijd met het ongeval van Prins Friso heeft een bekende Duitse toneelspeler Gerhart Lippert een ernstig ongeval in de bergen gehad en hij is in hetzelfde hospitaal in Innsbruck opgenomen. Daarover verscheen een uitgebreid medisch bericht op de Oostenrijkse televisie: zie
http://tirol.orf.at/news/stories/2521872/. Gezien de toestand van Herr Lipperd kan worden aangenomen dat hij geen toestemming gegeven heeft voor deze bekendmaking. Of we nu willen of niet, kennelijk weegt het nieuwsbelang bij bekende personen zwaarder dan diens privacy (dan wel het beroepsgeheim).
M.n. de publieke veroordelende verontwaardiging van oud-hoofdredacteur Crul van Medisch Contact heeft mij gestoord, daar waar het volgens gezondheidsjuristen nog maar zeer de vraag is of dr. Tulleken daadwerkelijk zijn beroepsgeheim geschonden heeft. Juridiseren we verder, dan is aannemelijk dat Crul de gedragsregels voor artsen overtreden heeft (art. III lid 1), hetgeen hem een berisping bij de KNMG tuchtrechter zou kunnen opleveren.
Tot slot, op de website van Medisch Contact werd mijn voorgaande betoog verwijderd, er is kennelijk geen plaats voor houtsnijdende kritiek op de oud-hoofdredacteur.
M.A. Westerouen van Meeteren, arts

Lisa de Wit

Inmiddels heeft de RVD bekend gemaakt dat de toestand waarin prins Friso verkeert, onveranderd is: stabiel en niet buiten levensgevaar.

Dit geeft maar al te goed aan dat Tulleken, Koelewijn en Vandermeersch op eigengereide wijze bezig waren. Alsof een grotere kans op overleven gelijkstaat aan daadwerkelijk overleven.

Je kunt nog zo’n hoogleraar met pensioen zijn, dat zegt nog niets over zijn statistiekvaardigheden.

Het moet toch ontzettend pijnlijk geweest zijn voor de naasten van prins Friso.

Robert Bleeker

Ik verwijs @hannesminkema kortheidshalve naar mijn eerdere bijdragen over dit onderwerp, alwaar ik de precieze context be- en toelicht, waarbinnen ik tot mijn (in dit geval, conditioneel instemmende) conclusie ben geraakt.

Hier speelt overigens – los van de hoge emotionele lading die veel lieden aan deze specifieke casus hechten – feitelijk een ordinaire “doel heiligt middelen” discussie, waarin tussen de discussianten verschil van mening kan bestaan, over de weging van het doel.

Ik acht Tulleken een (soort) klokkenluider, die uiting heeft gegeven aan de – wellicht zelfs aanzienlijk breder dan binnen de medische staf van het behandelende ziekenhuis in Innsbruck – levende onvrede over het kennelijke machtsmisbruik van een instantie als de RVD (en de ziekenhuisdirectie).

Zo beredeneerd, lijkt de RVD juist te hebben willen anticiperen (ik noemde dat elders parasiteren) op het medische beroepsgeheim, waardoor het uiteindelijk de RVD is geweest, die misbruik van het medisch beroepsgeheim kan worden aangewreven.

Menno Nykerk

@Westerouen van Meeteren, “Of we nu willen of niet, kennelijk weegt het nieuwsbelang bij bekende personen zwaarder dan diens privacy” dat meent dus de de hoofdredacteur van deze krant ook en daar gaat de discussie grotendeels over, behalve een aantal reageerders die appeltjes met de RVD aan het schillen zijn. Afgezien van het feit dat ik niet kan beoordelen of de tirol.orf.at opereert op het niveau van wat NRC Handelsblad pretendeert of De Telegraaf lijkt mij dat ik best mijn ontevredenheid mag uiten over wat Vandermeersch c.s. menen te moeten publiceren in “mijn” krant.

Jadwiga de Bock Majewska

voorstel idee alstublieft: m.b.t. nieuws prins in Oostenrijk, in ziekenhuis…etc.:
zie alstublieft “vieren 30 april verjaardag” halve Nederland bijna ,staat uren in rijen om even glimlach of handje van Koninklijke familie ontvangen.
m.i. is de belangstelling van Fans net zo groot, Fans van Koninklijke Familie miljoenen in getale verlangen elke minuut van welzijn van prins weten. Melden dat: prins hoofd in prima conditie is, is goed en nodig voor fans te weten.
NRC Krant heeft dat goed gedaan.

Maarten Persenaire, arts

@ Menso Westerouen. Dan kunnen we elkaar de hand schudden; mijn reactie op jouw eerste schrijven is door de NRC redactie verwijderd. Een verkorte versie: Tulleken is op meerdere punten ongelooflijk in de fout gegaan en moet nu echt met emeritaat. Wat een arrogante zelfingenomen kwast. Koelewijn’s quasi rechtvaardigingen zijn onverteerbaar. Ze passen goed bij elkaar.

Louis Huiskamp

Ik kan kort zijn over het schenden van de privacy van Prins Friso, riooljournalistiek van de bovenste plank! De privacy en dus medisch dochier van iedere patiënt, ongeacht rang of stand,dient ten alle tijde gewaarborgd te zijn. Denk hierbij aan de ophef, en voorlopig niet doorgaan, van het invoeren van een landelijk in te zien medisch dochier. Zowel de arts als zijn vrouw hebben dat geschonden en behoren zich beiden te verantwoorden. De een voor de medische tuchtcommissie en de ander voor de raad van de journalistiek. Ook uw hoofdredacteur heeft een grote vergissing begaan en ik krijg het gevoel dat hij met zijn commentaar wil bereiken dat het slechtste vlees nog smaakt met een lekker sausje.

Nana Verlinde

Oeh… ik let even een dagje niet op…. Er is weinig veranderd in de toon. Intrigerend wat hier gebeurt… Mijn dank aan het NRC.

@ Lodewijk, angst is niet altijd de meest wijze raadgever.

Geluk,
Nana

Ed Rook

@Robert Bleeker:

Ik heb weinig wensen, alles gaat prima, maar u schrijft het goed. Er zal zoiets hebben gestaan van: ct-scans gemaakt, geen bijzonderheden. Over schedelbasisfractuur dus geen woord. Over andere bijzonderheden dus ook niet. Was niet nodig. We hebben het over iets dat er niet in staat!

Over die hetze, dat geloof ik niet. Ook Henk en Ingrid zijn bezorgd evenals Tullekens. En zijn vrouw is journalist, journalisten zijn gek op een beetje reuring, zeker in de crocusvakantie. Elke andere journalist zou hetzelfde hebben gedaan alhoewel ze nu op hun achterste poten staan.
En Jan Mulder, die ex-voetballer met een column, zou zichzelf hebben geinterviewd om het belang van zijn bericht goed onder het voetlicht van het volk te brengen. Zijn volk en hij was in een keer koning Mulder.
Ik dwaal een beetje van het onderwerp af, sorry.

Nico Tilmans

Geachte hoofdredacteur Vandermeersch,

Graag in Uw krant nog meer nieuws over de gezondheidstoestand van de prins, nog meer positief nieuws dan tot nu toe door de NRC al wereldkundig gemaakt, als het even kan opnieuw rechtstreeks vanuit het ziekenhuis en opnieuw op de voorpagina.

Nico Tilmans

Guus Seesink, Beverwijk

Ik wil mevrouw J.Koelewijn en de heer P.vandermeersch een hart onder de riem steken, want ze stonden vorige week vrijdag voor een moeilijke beslissing over de berichtgeving betreffende de heer F.van Oranje.
Hij was bij het skiën verongelukt en opgenomen in een Oostenrijks ziekenhuis. Over hem werden onjuiste dingen in kranten, op radio en tv vermeld.
De bedoeling van het artikel in de NRC was om deze recht te zetten.
Gekozen is voor een verslag in de ik-vorm, dit had een artikel vanuit “betrouwbare bronnen” kunnen zijn zoals door de heer S.de Jong ook is aangegeven.
De gekozen vorm is voor discussie vatbaar; dat is waar, maar de vloedgolf van krenkende, scheldende en onheuse reacties op de webblog van de hoofdredacteur is ronduit beschamend.
Nog erger is het feit, dat bijna alle scribenten met harde slagen hameren op het huns inziens laakbare schenden van het ambtsgeheim door betrokken artsen en de journalist en de hoofdredacteur.
Bijna alle bloggers kunnen niet zindelijk denken en schrijven.
Door hen is niet begrepen dat er een afweging van belangen heeft plaats gevonden.
Ik ga niet in op allerlei details. Dat zou muggenziften zijn; dat laat ik aan de schrijvers over.
Terugkerend naar het begin, ik meen, dat het artikel de belangen van de heer F. van Oranje niet heeft geschaad. Integendeel, er is getracht een juist beeld van zijn toestand te schetsen tegenover de onjuiste beeldvorming door andere media.
Het gescheld op de NRC en in/expliciet de Telegraaf geeft een onthutsend beeld weer van de denktrant van veel te veel mensen in Nederland. Helaas.
Tenslotte, uw bedoeling was goed. Opmerkelijk is verder, dat de NRC door de reageerders op haar internetsite werd misbruikt om reacties te spuien over o.a. diverse TV-programma’s.
Ook al weer onzindelijk denken.
Zo, ik ben veel gram kwijt over deze affaire.

Met vriendelijke groeten,
Guus Seesink

Nico Tilmans

Geachte Hoofdredacteur Vandermeersch,

Nu inmiddels bijna een week verstreken is, graag opnieuw enige positieve berichtgeving, die een ander licht werpt op de gezondheidstoestand van de prins dan tot nu toe bekend, en liefst opnieuw rechtstreeks vanuit het ziekenhuis, en -met het oog op de losse verkoop- opnieuw over de volle breedte van de voorpagina.

ewout van walbeek

Zo meneer, nu wil ik wel eens weten , nu alles over de toestand van Friso bekend is, wat Koelewijn en haar man te zeggen hebben. Ze hebben uit sensatie lust onzin de wereld in gestuurd. Helaas zullen ze hier in Nederland niet voor worden gestraft. Als het aan mij ligt worden ze publiekelijk geexecuteerd.

Rosalie

En nu her Tulleken, en nu Mw. Koeleman, en nu heer hoofdredactuer?
Echte informatie pas toen duidelijk werd dat dat gegeven kon worden, zoals de werkelijk behandelende artsen al direct hebben gezegd.
Het was echt niet aan u allen!

Martijn van der Voo

En nu?
Met de nieuwe informatie van het ziekenhuis, is een reactie van de hoofdredacteur wel gewenst.

Dirk Jan van der Wal

Met het nieuws van vandaag is de publicatie nog stuitender. Hoezo 3x gecheckt?

Medisch beroepsgeheim geschonden én écht onzorgvuldige journalistiek…

Erger kan het bijna niet..

Nu ja, je zoon, man of vader zou in coma in een Oosterrijks ziekenhuis kunnen liggen en jij moet door een haag van permuskieten om hem te kunnen bezoeken.

Els van Ooijen

Maar Jannetje denkt al sinds maandag dat Friso al wakker is…… De tragische berichtgeving werpt een nog zwarter licht op haar berichtgeving en die van “de dokter” …

Bert Maas

Vandermeersch meende te moeten publiceren over Prins Friso omdat de gezondheidstoestand in andere media zogenaamd te negatief werd ingeschat. Er zou sprake zijn van “elementen die een ander licht wierpen op de gezondheidstoestand van de prins dan tot nu toe bekend”. Zijn verslaggever Koelewijn sprak op de voorpagina van het NRC over “geen schedelbasisfractuur”, “geen verwondingen aan de rest van het lichaam” en “een redelijk gunstige toestand”. Veel lezers gaven aan te zijn gerustgesteld door de ‘gedetailleerde’ berichtgeving van het NRC, en bedankten de krant hiervoor. Alle in dit proces door de krant gemaakte misstappen werden door Vandermeersch gerechtvaardigd met “dat is nu eenmaal onze taak: zo betrouwbaar en genuanceerd mogelijk de mensen informeren”. Welnu, de persconferentie van vanmiddag laat zien hoe betrouwbaar en genuanceerd het NRC het publiek heeft geinformeerd (niet dus), en wat de waarde is geweest van deze tabloid-press praktijken. Ik laat iedereen vrij zijn eigen conclusies te trekken.

jeanine

Jannetje, her Tulleken, heer Vandermeersch

Gaarne een reactie! Waarom zwijgt u? U doet wat jannetje en tulleken de rvd etc. kwalijk namen.
U bent nu echt aan zet.

Menno de Guisepe

Zoals ik al eerder schreef:

“Het positieve beeld wat nu ontstaan is, is daarom een gevaarlijke, en er bestaat een risico dat het uiteindelijk toch “niet meevalt”, of nog erger. In dat geval is het m.i. Dr. Tulleken, Mevr. Koelewijn en dhr Vermeersch zwaar aan te rekenen dat zij een zo gunstige voorstelling van zaken naar buiten hebben gebracht.”

Gaarne nogmaals een toelichting van de heer Vandermeersch of hij nog steeds achter zijn besluit staat.

Jan de Boer

Het is diep en diep tragisch een kleine week na het totaal uit de bocht vliegen van publiciteitsgeile Jannetje en haar arrogante professor te moeten concluderen dat de berichtgeving van de RVD correct en consistent is gebleken.
Een diepe zelfreflectie n.a.v. dit schandalige gedrag van dokter, journalist en hoofdredacteur is wel het minste, plus excuses aan de Koninklijke familie en NRC lezers vanwege het schaamteloze gedrag.

menno

Ik kom thuis na het ellendige bericht in de auto te hebben aangehoord en grijp naar de blog van de hoofdredacteur, die ongetwijfeld de expert Tulleken zal hebben ingeschakeld via zijn onvolprezen redacteur, om het volk wederom gerust te stellen, maar ik zie dat anderen daar al naar gevraagd hebben.

menno

Btw heer Seesink, herlees Uw bericht #674 eens. Nog steeds zo tevreden over de krant en Uzelf?

H. van Belkom

De arrogante zelfingenomenheid van zowel Tulleken, zijn sensatiebeluste eega en ook van u, geachte heer hoofdredacteur zouden bestraft moeten worden. Ik betwijfel alleen of ontslag voldoende is voor mensen die recht praten wat krom is.

M C van Sinttruije

Tja, Tulleken blijkt de kwast die hij al leek te zijn tijdens zijn media optredens en goede journalisten verifiëren de feiten. Wat nu, hoofdredactie? Ik heb mijn abonnement maandag al opgezegd, maar eigenlijk zou ik graag terugkeren bij de krant die ik decennia heb gelezen, maar dan ontdaan van werknemers die onwaardige journalistiek bedrijven. Doet iemand daar iets aan?

N Roelfsema

Nu dan uiteindelijk er meer duidelijkheid is, met nog alle onzekerheden in het achterhoofd, kunt u beiden, meneer Vandermeersch en mevrouw Koelewijn, nog eens goed op uw achterhoofd krabben wat uw ethische norm eigenlijk nog voorstelt, als u nu nog steeds achter uw geplaatste artikel en uw media optreden in De Wereld Draait Door blijft staan.

Frank van Rossem

Opstappen is voor de heer Vandermeersch nog de enige optie vrees ik. Een onvergeeflijke journalistieke blunder…

Dr. J.W.Steffelaar, klinisch patholoog

Reageer op ‘Waarom wij over prins Friso in het ziekenhuis publiceerden’.Dat is een uitnodiging waarop je geen nee kan zeggen. Maar bovenal ben ik nu geïnteresseerd in het antwoord dat de hoofdredacteur daar nu zelf nog op durft te geven.Eerder stelde ik in deze rubriek al vast, dat er sprake is in deze kwestie van een stapeling van fouten, van schending van het medisch beroepsgeheim tot schaamteloze inbreuk op de privacy van een patiënt en zijn familie door onzorgvuldige journalistiek.Nu blijkt deze onzorgvuldigheid te berusten op regelrechte leugenachtigheid.Of wil professor Tulleken staande houden, dat zijn zegsman uit het behandel team hem onjuist heeft ingelicht? Tijd wellicht voor onmiddellijk vertrek van de hoofdredacteur en zijn “meest ervaren redactrice”, die dan verongelijkt kan gaan pruilen met haar professor/echtgenoot.

Robert Bleeker

Zonder mij direct een Mea Culpa aan te willen meten, moet ik “met de kennis van nu” vaststellen, dat de informatie, waarop Tulleken zijn aanvankelijke herstel-prognose optimisme baseerde, op het moment van publicatie, structureel onvolledig moet worden geacht.

Immers, in dat klaarblijkelijk door behandelende medici gefiatteerde “informatie-pakket” waren niet de cruciale gegevens verdisconteerd, die betrekking hadden op de extreem lange reanimatie-procedure van vijftig minuten, gekoppeld aan de precieze volgorde van het uitvallen van de diverse lichaamsfuncties, in samenhang met de optredende onderkoeling, tijdens het (relatief lange) verblijf onder het sneeuwdek.

Ik ga niet flauw doen en verwijzen naar mijn eerste aanname, rond de – nog steeds – foutieve initiële diagnose “schedelbasisfractuur” :

Ik suggereerde (zie bijdrage 200), dat daarmee mogelijk bewust door de RVD c.q. de ziekenhuisdirectie ruimte werd gecreëerd, voor een euthanasie-traject in een worst-case scenario.

Evenmin wil ik mij expliciet beroepen op mijn natuurlijk wel degelijk uitgesproken voorbehoud – in casu “conditionele instemming” – voor de handelswijze van Tulleken c.s.

Echter, ook in dit stadium lever ik weer onverminderd kritiek op de, in eerste instantie gekozen publiciteits-tactiek door betrokkenen (RVD/Ziekenhuisdirectie) in deze casus :

De marge voor publieke speculatie over de herstel perspectieven van en voor het lawine-slachtoffer is niet tijdig en beslist genoeg verkleind, door zo lang, geen mededelingen te doen over de precieze reanimatie-gegevens, direct na het aan het uitgraven en tijdens het vervoer van het slachtoffer, respectievelijk direct na aankomst in het ziekenhuis.

Het is heel simpel : Of men kondigt vanaf het allereerste begin een volledig embargo af op alle medische informatie (absolute radiostilte), of men betracht vanaf de eerste minuut maximale informatie-output, want selectieve informatie-voorziening leidt onherroepelijk tot onwenselijke taferelen.

Door zo lang, zo geheimzinnig te doen over met name de reanimatie, roept men zelfs de verdenking over zich af, dat wellicht op enig moment sprake zou hebben kunnen zijn geweest van een medisch falen (bijvoorbeeld als gevolg van een inschattingsfout c.q. miscommunicatie gedurende de eerste fase van de medische bijstand / begeleiding, dan wel op enig later tijdstip na de feitelijke ziekenhuisopname).

Men zou tot slot en alles overziende, wel kunnen stellen, dat Tulleken c.s. – voor zo ver wij nu weten tenminste – (maar dat geldt ook voor mijzelf) de onduidelijkheid rond de reanimatie, zwaarder had moeten laten meewegen, in zijn “rectificatie”.

Al stelde Tulleken tijdens de verdediging van zijn onconventionele handelswijze in dezen wel degelijk, dat hij geen enkele garantie kon afgeven op welke mate van toekomstig herstel van de patiënt ook

Onder handhaving van al mijn stellingen over “de constitutionele monarchie” in zijn algemeenheid en over de meestentijds kwalijk manipulatieve rol van de RVD in dat ten principale ondemocratische concept in bijzonderheid, en onder verwijzing naar mijn hierboven vermelde opmerkingen over mogelijk escalerende effecten van een selectief informatie-beleid, moet ik stellen, dat ik momenteel reikhalzend uitkijk naar eventuele aanvullende kanttekeningen in dezen, van de zijde van Tulleken, de journaliste Koelewijn en de hoofdredacteur van de NRC..

Dirk Jan van der Wal

Ik constateer dat na bijna 700 voor het overgrote deel negatieve reacties, de heer Vandermeersch het nog steeds niet noodzakelijk acht te reageren.

Waarom dan een blog?

Gerrit de Jonge

Het blijft mij verwonderen dat zovelen hun gifpijlen blijven afschieten op Tullekens, Koelewijn en Vandermeersch. Vorige week vrijdag was een uur na het ongeval al bekend bij de behandelaars dat Friso 25 min onder de sneeuw had gelegen en dat het hart daarna nog 50 min. stil heeft gestaan gedurende de reanimatieperiode. Biologiekennis op HAVO niveau volstaat om met een grote mate van zekerheid te voorspellen dat dit de toestand hopeloos heeft gemaakt. Het is niet te begrijpen of te verdedigen dat deze kennis een week lang is verzwegen door de artsen en/of de RVD waardoor velen ten onrechte valse hoop hebben gekoesterd. Ik kan nog steeds billijken dat de journalistiek, gegeven de ten onrechte in leven gelaten hoop, naar informatie op zoek is gegaan. In elk geval waren de concrete mededelingen van Tullekens (geen schedelbasisfractuur en geen hersenzwelling) correct.

Colette Santinerez

Het beroepsgeheim was geschonden en dat ook nog eens door onjuiste informatie. Dat die kans groot was had u moeten weten maar u hebt het willens en wetens geriskeerd.
Ik heb plaatsvervangende schaamte en dat had ik al sinds ik het artikel in NRC las. Het is riool journalistiek en dat NRC zo diep is gezonken betekent voor mij dat ik deze krant heel ver achter me laat tot Robert Bleeker en Mevr. Koelewijn zich terugtrekken. Dit zijn duidelijk geen mensen die iets goeds bijdragen aan een krant die ooit een goed niveau had.
En dan zegt Robert Bleeker ook nog: “Zonder mij direct een Mea Culpa aan te willen meten”! U bent de hoofdredacteur, u bepaalt uiteindelijk wat er in “uw krant” komt en u moet zich diep, heel diep schamen!

Colette Santinerez

Excuus, de naam Bleeker die ik gebruikte moet uiteraard Vandermeersch zijn.

Ed Rook

Veel mensen kunnen niet goed lezen. Tullekens heeft het gehad over de buitenkant van het lichaam. De schedel was niet beschadigd waardoor de prins betere kansen zou hebben.

Vandaag hoorden we het slechte nieuw over de binnenkant.
We wisten al dat de hersens door zuurstofgebrek schade zouden oplopen. Nu, na de metingen, blijkt dat het heel ernstig is.

Maar Tullekens had wel gelijk over de buitenkant.

Jan Visser

In het artikel werd duidelijk vermeld dat er ‘niets te zien was op de mri-scan’.
Uit de persconferentie blijkt dat er tot gister helemaal geen mri-scan is geweest.
Onzorgvuldige, onbetrouwbare journalistiek, en dat op de voorpagina van het NRC-handelsblad…

Oscar van Leeuwen

Geachte heer Vandermeersch,
Uw reacties op TV en op papier overwegend kan ik niet anders constateren dan dat uw ego, uw narcisme, u dwong deze scoop niet te laten passeren, en dat u daarna met rationele argumenten komt om er nog een weloverdacht en rationeel tintje aan te geven. Sinds uw komst is dit niet de eerste keer. Reeds 25 jaar geabonneerd op de NRC, en me nog nooit zo vaak geërgerd. Gelukkig voor u dat er geen andere kwaliteitskranten in Nederland zijn, en dat ik wel abonnee moet blijven. Gezien de vele negatieve reacties, die u zo fijn al ingecalculeerd had, geldt dat voor velen met mij. Zonder het kwalitatieve monopolie van de NRC in Nederland was u er al een tijd geleden uitgegooid.

Henk de Vries

Bijna een week geleden schreef NRC over een MRI scan die 24 uur na het ongeluk van prins Friso is gemaakt. Vandaag schrijft NRC dat pas gisteren de eerste mogelijkheid was om een MRI scan te maken. Buitenkant, binnenkant. Whatever. Bijna een week geleden werd een behandelend arts genoemd die een dag of twee later níet de behandelend arts was. En er werd iemand genoemd die indien nodig een gaatje zou boren in de schedel van de prins, die een dag of twee later toch níet degene was die indien nodig het gaatje zou boren. Al met al was het gewoon niet zo’n geslaagd artikel.

Ronald waterdijk

Schandalig dat NRC hier geen afstand van neemt. Dit heeft niets met pers vrijheid the maken en alles met ordinair opportunisme. Dit artikel was nog lager dan de telegraaf of de engelse sun. Nooit meer even NRC voor mij.

Bovenal bent u de koninklijke familie uw excuses verschuldigd.

Johan de Wit

Ik moet zeggen dat ik behoorlijk schrok toen ik vandaag hoorde hoe erg het met prins Friso is gesteld. Niet vanwege het koningshuis, maar als vader van twee kinderen en omdat je prins Friso hoe dan ook ‘kent’, dat maakt het toch anders. Mijn onderschatting van de situatie heeft wel degelijk te maken met de berichtgeving van Koelewijn/Tullekens/Vandermeersch. Ik was in de veronderstelling dat het minder erg was. Het geeft aan hoe verschrikkelijk belangrijk dat beroepsgeheim is. De valse berichtgeving maakte het voor mij al een grotere shock, laat staan wat dat doet bij familie en echte vrienden.

Paul

Er is niets gezegd over schade aan de buiten. Dus of Tulleken gelijk had dat er geen fractuur was zal waarschijnlijk nooit opgehelderd worden, maar is ook niet meer relevant. Wat wel duidelijk gezegd is: Pas gisteren kon er een mri gemaakt worden. Naar welke scan heeft Tulleken dan zitten kijken?

En geachte hoofdredacteur, waarom laat u nu niets van u horen? Deelt u nu wel de gegevens met ons waar u zaterdag al over beschikte? Waarom moet u wel bij P&W uitleg komen geven, maar heeft u niet nu het fatsoen om uw lezers te woord te staan? Of gaat u publiekelijk uw excuus aankondigen en uw en het ontslag van uw redacteur aanbieden?

Bernard Aalten

Meer dan ooit is er, naar aanleiding van de nieuwe informatie, van uw kant een stellingname vereist. Hoe houdt hetgeen gesteld werd en in het ‘belang’ van het Nederlandse volk naar voren werd gebracht zich met de informatie van vandaag 24 feb. Ik ben heel benieuwd welke redenatie u naar voren gaat brengen én welke reactie van uw zijde gepast wordt geacht.

Bas van Vuren

En opnieuw reageert vdMeersch niet op zijn eigen blog, naar zijn eigen klanten, de NRC-lezer, maar geeft er de voorkeur aan om opnieuw eerst met zijn eigen hoofd op de televisie te komen. Vorige keer DWDD, nu P&W. NRC schijnt hem niet zo te boeien.

Marieke

Beste hoofdredacteur,

Ik zou het waarderen wanneer u, als hoofdredacteur van een krant(!!), een reactie op dit grote aantal lezersbijdragen geeft in de krant ofwel op dit blog. Dat u daarnaast(!) bij DWDD en P&W aanschuift lijkt mij prima, maar de stilte in de krant en op de website is oorverdovend.

Ing. R.H. Tiktak

Eens temeer blijkt dat honger naar sensatie wel eens verkeerd kan uitpakken.

Naar ik toch mag aannemen, trekt een aantal medewerkers van deze krant zijn c.q. haar conclusies.

Nogmaals, hier zijn onvergevelijke fouten gemaakt.

Ing. R.H. Tiktak

Eens temeer blijkt dat honger naar sensatie wel eens verkeerd kan uitpakken. Naar ik toch mag aannemen, trekt een aantal medewerkers van deze krant zijn c.q. haar conclusies. Hier zijn naast het schenden van het medisch beroepsgeheim, met alle respect voor alle afwegingen, onvergeefelijke journalistieke fouten gemaakt.

T.Hoffmann

Er bestaat ook zoiets als gewoon fatsoen. ” Een van onze meest ervaren journalisten” schrijft u. Niet best, niveau van Privé en Story. Bah

M.P

Druiloor journalistiek. Een ander woord heb ik er niet voor. Een in-en-in zelfgenoegzame neurochirurg vertelt heel Nederland iets dat over één vierkante centimeter van de feiten gaat. Een journaliste die minstens zo tevreden is met zichzelf schrijft het op want het gaat hier om belangrijk nieuws! De hoofdredactie duikt in de techniek over de waarachtigheid van het nieuws. Daarom hebben we dit gepubliceerd! Niet even nagedacht over de effecten. De feiten zijn misschien wel waar, maar in het grote geheel doet het er bitter weinig toe. Iedereen in Nederland die maar een beetje kan nadenken hoopt op het beste, maar weet tegelijkertijd ook dat hoofden en hersens kwetsbaar gebied zijn. Je weet het maar niet. En 20 minuten zonder zuurstof… Maar nee de waarachtigheid van het nieuws. Dat is een universeel belang! tuurlijk Peter. En dan komt het nieuws dat toch voor iedereen een schok is eigenlijk ook een verrassing. Het ziet er heel slecht uit. Ik had gehoopt met een abonnement op de NRC van dit soort rommel verschoond te blijven. Peter: gebruik in het vervolg je hersens en laat je niet opjutten.

Guus Seesink, Beverwijk

Op bericht 685 van Menno d.d.24 februari om 13.51 uur, reageer ik aldus:
mijn bericht nr 674 heb ik herlezen.
Op uw vraag, of ik nog steeds zo tevreden (ben) over de krant en mezelf, kan ik u berichten, dat ik nog steeds tevreden ben over de krant en mezelf.
De NRC berichtte vorige week zaterdag, 18 februari, dat er andere dingen speelden dan dat wat in andere media was bericht. Het feit dat vandaag, 24 februari, een zeer treurige toestand van de heer F. van Oranje (von Amsberg) werd gepubliceerd, doet niets af aan de feitelijkheid van de beschrijving van vorige week.
Of ik nog steeds zo tevreden ben over mezelf?
Ik was niet tevreden over mezelf (uw veronderstelling), ik hekelde het gebrek aan nadenken en zorgvuldig kritisch reageren op de gang van zaken.
Men las niet goed en reageerde vanuit de onderbuik.
Men schimpte en schold, men was de moreel veel hogere persoon die wel eens de ander op z’n plichten, rechten en verantwoordelijkheden wilde wijzen.
Ik eindig met dezelfde zinsnede als waarmee ik m’n reactie, nr 674, beeindigde: zo, ik ben veel van mijn gram kwijt.

Guus Seesink

PS U reageerde op mijn bericht op deze discussie-pagina. Dat stel ik op prijs; vandaar mijn reactie.

M. van Balen

Ik ben sprakeloos van de reacties hier.

Ooit was onafhankelijke journalistiek een vanzelfsprekendheid in dit land, maar dat behoort blijkbaar definitief tot het verleden en de gemiddelde lezer vind het klaarblijkelijk prima.

De RVD laat haar macht spreken en bepaalt schijnbaar alleen zelf wat er hoe in het nieuws komt. De waanzin ten top: behoort mijns inziens tot de soort Russisch aandoende propaganda…

Er zijn allerlei onduidelijkheden en onzuiverheden in het hele verhaal Friso. Er is geen enkel steekhoudend bewijs die de publicatie van NRC tegenspreekt. Geen scans, geen foto’s, geen enkel bewijs dat de prins überhaupt in dit ziekenhuis lag!

Op het moment dat de RVD met steekhoudend bewijs komt om de publicatie van NRC, in plaats van in de hoogste boom te klimmen en de populatie emotioneel net zo op de kast te jagen, zal ik dimmen. Maar ik blijf erbij: HULDE voor NRC die het heeft aangedurfd ONAFHANKELIJKE journalistiek te bedrijven.

R. Horcher

Als IC-verpleegkundige heb ik met verbazing dit artikel gelezen. U kunt beargumenteren tot je een ons weegt: het gaat om vertrouwelijke medische informatie. Uw arrogante / onhandige optreden in DWDD heeft mij alleen nog bozer gemaakt: wilt u alstublieft nóóit meer ook maar één artikel publiceren van deze vreselijke ‘journaliste’ (ja tussen haakjes!). Hoera, mijn kans op 15 minutes of fame, hopa grijpen die kans! En niks was ‘toevallig’, ze is gewoon willens en wetens met haar man naar dat ziekenhuis gegaan, ongelooflijk! En welke zichzelf respecterende arts gaat zogenaamd ‘zijn diensten aanbieden’ aan een collega van een ziekenhuis waar hij niet werkt in een anders land? Ronduit beledigend voor de artsen van dat ziekenhuis. Wat een walgelijk stuk riooljournalistiek was dit!

jeroen

haha, en opeens beginnen de Nederlanders zich zorgen te maken over privacy….

desalniettemin, dit is een telegraaf verhaal. Het zou wenselijk zijn als nrc dit soort keiharde journalistiek voor de echt belangrijke nieuws ging gebruiken en niet zoals rtl boulevaard achter de ongelukken van bnners aan ging…

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.